• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Coca-Cola под микроскопом. Факты, которые поставят точку в вопросе: пить или не пить

В Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Этот экстракт и вызвал подозрение.
И компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошениль).
Кошениль – это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосёт сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошени́ль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень…
Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушеный вид кошени́ль выглядит как изюм, но на самом деле это насекомое!
Davamı    
 

KORONAVİRUS ABŞ-IN BİOLOJİ SİLAHIDIR

Bir rus alim və bioloqu deyir ki, Amerika illər boyu bioloji silahlar istehsal və onlardan istifadə edib, lakin indiyədək heç bir beynəlxalq təşkilata cavadeh olmayıbdır.
Bir rus alim və bioloqu belə bir sualı ortaya qoyub: Çinlilər min illərdir ki, müxtəlif heyvanları yeyirlər, bəs nə üçün ötən 20 il ərzində onda koronavirus kimi xəstəliklkər meydana gəlib?
O Amerikanın bu ölkədən xaricdə qeyri-adi sınaqlar üçün laboratoriyalar yaratmaq üzrə cinayətlərinə işarə edərək vurğulayıb: Koronavirus amerikalıların öz düşmənlərini kənara itələmək üçün istifadə etdiyi bioloji silahıdır.
Keçmişdə Rusiya Bioloji Silahlar Komitəsində fəaliyyət göstərmiş İqor Nikulin "Russiya Əlyəum" telekanalı ilə müsahibədə "Koronavirus insan əli ilə düzəldilən virusdur, yoxsa doğrudan da Çində bəzi yeməklər və heyvanlardan keçən bir virusdur?" sualının cavabında deyib.
Davamı    
 

Tutulan icra başçısı eşşək biznesi ilə məşğul imiş

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) keçirdiyi əməliyyatla saxlanılan Neftçalanın icra başçısı (artıq sabiq icra başçısı) İsmayıl Vəliyev rayonda böyük biznes qurub.
Bu barədə oxu24.com DTX-nin Neftçalada vəzifəli şəxslərin tutulması görüntülərini əks etdirən əməliyyat çəkilişlərinə istinadən xəbər verir.
Belə ki, Neftçalanın Qoltuq qəsəbəsindəki Eynullayev küçəsindəki təsərrüfatın İsmayıl Vəliyevə məxsus olduğu bildirilir.
Xatırladaq ki, DTX-nin keçirdiyi əməliyyatla İsmayıl Vəliyev, icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vurğun Əkbərov, icra başçısının digər müavini Gültəkin Sadıqova, Memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev, Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov, rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov, rayon Təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov saxlanılıblar.
Davamı    
 

“Ermənistandan gələn qaçqınlar Şuşa və Qarabağa getməkdən imtina etdilər” – Əbdürrəhman Vəzirov

“Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıları Qarabağa göndərmək təklifi çox kəskin reaksiya doğurdu. Qaçqınların ağsaqqaları ilə görüşdə onlar dedilər ki, biz canımızı onlardan güclə qurtarmışıq, siz yenə onların yanına göndərirsiniz”.
azpost.info bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının sabiq birinci katibi, SSRİ-nin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş Əbdürrəhman Vəzirov Rusiyada fəaliyyət göstərən “Paxlava Production” internet televiziyasına  müsahibəsində deyib.
Ə. Vəzirov bununla da uzun illər mübahisə doğuran bir sualı cavablandırıb. Bu illər ərzində Ə.Vəzirova yönələn ittihamlardan biri də Ermənistandan qovulmuş qaçqınların nə üçün Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməməsi idi. Ə.Vəzirov deyib ki, bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur: “Biz Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıları harada yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələni müzakirə edirdik.
Davamı    
 

Cavid Hüseynzadə - Heyif

Davamı    
 

Работает разведка. Нижнее Лозовое (под Дебальцево)

Davamı    
 

Как ранили военкорра Андрея Филатова. Сомали, Спартак, день 3

Davamı    
 

ЕХАТЬ или НЕ ЕХАТЬ В США в 2020 году? НЕУЖЕЛИ иммигранты возвращаются назад на РОДИНУ?

Davamı    
 

"Русские займут Турцию... треть турок станет христианами". Война была предсказана афонским старцем

Davamı    
 

Xəqani Abdulov - Sirlər dünyası

Davamı    
 

Rusiyada 1 uşağı olana 12 min, ikinci uşağı olana isə 16 min manat veriləcək

Rusiya prezidenti Vladimir Putin "analıq kapitalı" proqramını genişləndirən qanuna imza atıb.
sfera.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ilin yanvar ayında sonuncu Federal Məclisdə ölkə prezidenti "analıq kapitalı" proqramın uzadılmasını təklif edib. Həmçinin təklif olunub ki, ikinci uşağın anadan olması zamanı analara ödəniləcək vəsait bir qədər də artırılsın.
Yeni qanun "ana kapitalı" proqramını illik indeksasiyası ilə birlikdə 31 dekabr 2026-cı il tarixinə kimi uzadır.
Ödənişlər ailəyə 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən doğulan və ya övladlığa götürülən uşaqlar üçün veriləcək. İlk uşaq üçün 466 min 617 min rubl (11 min 817 manat), ikinci və sonrakı hər uşağa görə, 616 min 617 rubl (15 min 615 manat) ödəniş veriləcək.
Güman olunur ki, bu il ərzində bir milyondan çox ailə birinci və ikinci uşağa görə ödəniş alacaq.
Davamı    
 

А где же русские рабочие и крестьяне?

Davamı    
 

Внезапная атака ВКС в Сирии: эксклюзив "Вестей" - Россия 24

Davamı    
 

“Kasıb təbəqə üçün nəzərdə tutulan iş yerlərinin pulunu mənimsəmək böyük vicdansızlıqdır” - Prezident

“Sosial layihələr arasında ödənişli ictimai iş yerlərinin yaradılması da var. Bu da mənim təşəbbüsümlə irəli sürülmüş məsələdir, o vaxt ki, ölkəmizdə işsizlik bir qədər artmışdı. Onun da səbəbi o idi ki, neftin qiyməti 4 dəfə aşağı düşdü, biz məcbur olub investisiya xərclərimizi ixtisar etdik”.
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda yekun nitqi zamanı deyib.
“Mən giriş sözümdə dedim, valyuta ehtiyatlarımızı, hətta bizim üçün ən ağır illərdə artıra bilmişik. Amma investisiya xərclərini azaltdıq və beləliklə, bu layihələrdə iştirakı nəzərdə tutulan insanlar işsiz qaldılar. Ona görə mənim göstərişimlə ödənişli ictimai iş yerləri yaradıldı. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu sahədə bölgələrdə pozuntulara yol verildi və bu pozuntulara yol verən şəxslər cəzalandırıldı.
Davamı    
 

Nə Stalin, nə Xruşov, nə də Brejnev Qarabağın ermənilərə verilməsinə razılıq vermədi, sonradan... — KQB GENERALINDAN ŞOK ETİRAFLAR

“Hələ Stalin dövründə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verilməsini Moskvadan istəsək də, buna razılıq verilmədi. Nə Stalin, nə Xruşov, nə də Brejnev heç cür bu məsələ ilə razılaşmadı. Ancaq Mixail Qorbaçov SSRİ Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi seçildikdən və 1985-ci ildə ABŞ-a səfəri zamanı arvadı Raisa Qorbaçovaya erməni diasporu ilə görüşündən sonra məsələyə müsbət cavab verildi”.
olke.az xəbər verir ki, bu fikirlər 1983-cü ilin iyun ayından 1988-ci ilin mart ayına qədər Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (KQB) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bölməsinə rəhbərlik etmiş general-mayor Georgi Septaya məxsusdur.
Bunu “Azeri.Today”-ə müsahibəsində Georgi Septa  erməni millətçilərinin separatçı fəaliyyəti və Kremlin Qarabağ münaqişəsində oynadığı rolla bağlı bəzi faktları açıqlayıb.
“Mixail Qorbaçova ABŞ-da səfərdə olarkən erməni diasporu onun arvadı Raisa Qorbaçovaya bahalı brilyant üzük hədiyyə ediblər və əvəzində o da zamanında Stalinin, Xruşovun və Brejnevin ermənilərə rədd cavabının əksinə olaraq Qarabağ məsələsinin onların xeyrinə həll olunmasına razılıq verib.
Davamı    
 

Молодые, европейские семьи выбирают жить в юрте, не выплачивая 30 лет ипотеку

Davamı    
 

В Идлибе террористы пытались атаковать правительственные войска Сирии - Россия 24

Davamı    
 

İntiqam Küskün - Belə bir gün gələcəkmiş

Xoş ətirli qızıl gülüm,
Yağmur kimi, sən gözəlsən.
Ləçəyində şəbnəmlərlə
Qəlb oxşayan bir qəzəlsən.

Qatardan qalma durnasan,
Çiskinli fəsli-payızda.
Payızı gözəlləşdirən
Müşk iyli, qızıl xəzəlsən.

Sənsiz həyat bir cəhənnəm,
Səninləsə bir cənnətdir.
Ruhum mənim, gözəllikdə,
Sən mələklərdən əzəlsən.

Gündüz şəmssən, gecə qəmər,
Həmişə fəsli-baharsan.
Küskünü tərk edib getsən
Onun üçün sən əcəlsən.
Davamı    
 

Amerikanın Putinə bərabər keyfiyyətləri daşıyan siyasətçisi yoxdur

Davamı    
 

Əbləhin müqəddəsləşdirilməsi

Davamı    
 

Эксклюзивные кадры работы сил Специальных операций

Davamı    
 

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о двойнике, спецсвязи и высоких технологиях

Davamı    
 

Настоящий подземный город террористов обнаружили в Сирии

Davamı    
 

İbrahim Selin “Xolokost yalanı” kitabı ilə bağlı yazdığım kommentlər

Alı Vüsal

İbrahim Selin “Xolokost yalanı” araşdırmasını oxudum və fikirlərimi yazmaq qərarını gəldim. İkinci dünya müharibəsinin başlanması səbəbləri, gedişatı və nəticələri barədə həqiqətlər ictimaiyyətə düzgün çatdırılmamışdır və biz ziyalıların borcudur ki, həqiqətləri xalqa çatdıraq.
***
Hitleri müasir neofaşistlər hər cür tərifə layiq bilsələr də, o heç bir ali keyfiyyətə yiyələnməmiş və adına yazılan şücaətlərdən çox-çox uzaq, anormal bir şəxs olmuşdur. Ona Rotşildin pulları piar qazandırmışdı və reputasiyaya mindirmişdi. Hitlerin dövlət idarəçiliyinə layiq olmayan psixi xəstə olması barədə xaricdə məlumatlar dərc etdirməyə çalışan alman psixiatriya professoru Edmund Forster (Hitlerin həkimi olmuşdur) isə 1933-cü ildə Gestapo tərəfindən öldürüldü.
Davamı    
 

ƏLİ HƏSƏNOVUN ŞİRKƏTLƏRİNİN GENİŞ SİYAHISI

Davamı    
 

İlham Əliyevdən məmurlara növbəti xəbərdarlıq: Vicdansızcasına bu vəsaitin talanmasına rast gəldik

“İctimai ödənişli iş yerləri ilə bağlı bu təşəbbüs mənim tərəfimdən irəli sürüldü, o vaxt ki, dövlət investisiya xərcləri kəskin şəkildə aşağı düşdü. Bunu da biz məcburiyyət qarşısında etdik. Çünki neftin qiyməti dörd dəfə aşağı düşmüşdü, gəlirlərimiz azalmışdı və büdcəmiz ixtisar edilmişdi, o cümlədən investisiya proqramı da böyük dərəcədə ixtisara uğradı”.
Modern.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti yanında keçirilən müşavirədə deyib.
Dövlət başçısı işində pozuntulara yol verən şəxslərin bundan sonra da cəzalandırılacağını vurğulayıb: “İşsizliyin qabağını almaq üçün mənim təşəbbüsümlə on minlərlə ödənişli ictimai iş yeri yaradılmalı idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz bu proqramın icrasında çox böyük pozuntulara rast gəldik. Xüsusilə yerli icra orqanları tərəfindən vicdansızcasına bu vəsaitin talanması və ödəniş kartlarının yığılması, ondan sonra oradan pulun çəkilməsi, yaxud da öz yaxın adamlarının, bu işlərlə qohumlarının təmin edilməsi, əlbəttə ki dözülməz faktdır 
Davamı    
 

Из книги «Истории уральских сыщиков»

Игорь Галкин в 90-х годах работал в отделе по преступлениям против личности управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области. Прошел путь от опера до начальника отдела по раскрытию особо опасных преступлений. Для книги «Истории уральских сыщиков», изданной “Ъ-Урал”, он рассказал о работе над резонансными делами, которые обсуждала вся область.

Утром 20 марта 1996 года в Екатеринбурге в подъезде доме по улице Баумана, где находится кинотеатр «Заря», был убит генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро «Новатор» Валентин Смирнов, один из создателей ракетно-зенитных комплексов С-300. Он вышел из квартиры на пятом этаже. Киллер застрелил его в подъезде из пистолета с глушителем. Это был мой участок.
К расследованию подключились сотрудники ФСБ. Преступление было раскрыто достаточно быстро. «Новатор», в частности, занимался извлечением из утилизированного оружия драгоценных металлов.
Davamı    
 

Эрдогана раздавят за сутки: Полковник ГРУ рассказал о плане по разгрому Турции в возможной войне

У российской армии есть козырь в рукаве, который бьет все, что есть у турок, уверен офицер.
В 2016 году Россия и Турция были как никогда близки к войне — тогда обострения удалось избежать, но сегодня тучи вновь сгущаются. Войска двух стран участвуют в стычках в Сирии, а политики не могут договориться. О том, что произойдет, если вдруг настанет час Икс — рассказал полковник ГРУ в отставке Михаил Василькевич.
Прежде всего Василькевич подчеркнул, что у России, как и любой другой страны, есть Генеральный штаб, который ежедневно занимается продумыванием и составлением планов по войне против какой угодно страны мира. Если завтра Москве вдруг придется воевать с Австралией или Аргентиной, то, будьте уверены, что у Генштаба будет четкий план действий.
Davamı    
 

Мнение: Латвия разграблена, на место волков пришли гиены

Davamı    
 

“Əli Həsənov mənim haqqımda Prezidentə dezinformasiya ötürmüşdü” – Bir xəyanətin tarixi

Eldar Sabiroğlu

Öncə bundan başlayaq. Xəyanətin konkret tərifi varmı? Kimsə deyə bilərmi? Tarixi-Nadiri yarıya qədər vərəqləsəm də, mən belə tərifə rast gəlmədim. O qədər şeytani vəsfəsədir ki, hərə anladığı tərzdə ona müxtəlif mənalar verir. Lakin xəyanəti arxadan vurulan bıçaq zərbəsi ilə müqayisə edənlərlə bölüşürəm. Gözlənilmədən və üzbəüz dayanmadan vurulan bu yaranı adətən, yaxınlar, özünə dost bildiyin, inandığın adamlar kürəyə saplayır. Arxayın olursan və günün birində ürəkdən bağlı olduğun nakəsin zərbəsi səni birdəfəlik yerə sərməsə də, elə sarsıdıcı təsir edir ki, ömrün boyu unuda bilmirsən və ağrını hər an, hər dəqiqə canında hiss edirsən!!!
Ağlıma gətirmədiyim halda dost saydığım birindən gördüyüm xəyanətin üzərindən 23 il keçib.
Davamı    
 

Neftçalada seçicilər bunları bilmədiyi üçün Kamil Musəvi sadə adamların qarşısında at oynadır

Bir neçə gündür məni düşündürən bu məsələ ilə bağlı yazıb-yazmamaq dilemması qarşısında qalmışam. Yazmamağı çox istəsəm də, insan saxtakarlığının inanılmaz ölçüləri məni yazmağa vadar etdi. Qəhrəman obrazı ilə maskalanmış simanın kimliyinə aydınlıq gətirməyi və bu adamın əsl simasını göstərməyi özümə borc bildim. Ünvanlayacağım suallara cavab vermək iqtidarında olacaqmısan “qəhrəman” Kamil Musəvi?
İlk öncə orta məktəbi pis qiymətlərlə bitirən Musəvi hər hansı bir universitetə girməyin mümkünsüzlüyünü dərk edəndən sonra hərbidə verilən yüksək əməkhaqqından tamahlanaraq Azərbaycan Alı Hərbi Məktəbinə daxil olur. Başqa sözlə, ayrı bir seçənəyi qalmadığı üçün bu yolu tutur. Oranı bitirdikdən sonra xüsusi təyinatlı olmaq istəyir.
Davamı    
 

Sona Vəliyeva hakimiyyətə meydan oxuyur - REALLIQ

Əli Həsənov Prezidentə öz etirazını həyat yoldaşının dilindən səsləndirir.
Sona Vəliyeva yazır: “"Kaspi" qəzetinin 50 nəfər rəsmi, 50 nəfərdən yuxarı isə qonorarla çalışan jurnalist kollektivinin işsiz qalması yolverilməzdir?!”
Reallıq: Bundan bir gün öncə qəzetin dövlət başçısına müraciətində “redaksiyada kartla maaş alan” 26 nəfərin olduğu yazılmışdı. Bəs onda təsisçisi kollektivin sayını niyə şişirdir?
Sona Vəliyeva yazır: “"Kaspi" tarixi taleyi və ənənəsi olan bir qəzetdir. 1881-ci ildə işıq üzü görərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında vətənpərvər ziyalıların tribunası rolunu oynayıb. Məhz buna görə “Kaspi” qəzeti həm də “Üç əsrin qəzeti” adlanır. Bu qəzetdə Ə.Topçubaşov, H.Zərdabi, Ə.Hüseynzadə, M.Şahtaxtı kimi vətənpərvər ziyalılar baş redaktor kimi çalışıblar... 1999-cu ildə müstəqil Azərbaycan mediasının inkişafının ilk mərhələlərində ulu öndər Heydər Əliyevə müraciətimiz onun xeyir-duası ilə cavablandı və bu qəzet öz tarixi fəaliyyətini bərpa etdi”.
Davamı    
 

Ramiz Mehdiyev bu FOTO ilə cəmiyyətə nə mesaj ötürür?

Eldar Sabiroğlu

Sosial şəbəkələrdə bir şəkil paylaşılmışdı. Marağımı çəkdi, çünki sıradan bir görüntü deyildi. Uzun çək-çevirdən sonra nə dərəcədə haqlı və ya haqsız olduğumu müəyyən etmək üçün fikirlərimi ictimai rəylə bölüşmək qərarına gəldim.
Məsələ belədir. AMEA-nın prezidenti Ramiz Mehdiyevin kabinetində keçirilən müşavirədən çəkilən foto-fakt mənə görə boş yerdən yayınlanmamışdı. Belə bir şeyin Akademiyanın,- lap əvvəlləri deyə bilmərəm,- lakin yaxın 30-35 illik tarixində baş verdiyini qəti xatırlamıram. Xatırlayan varsa, desin.
Rəsmi protokol qaydalarına uyğun olmayan məlum kabinet müşavirəsi göstərdi ki, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətin üst qatındakı nüfuzunu qoruyub saxlaya bilib. Toplantının adı da təsadüfi seçilməmişdi.
Davamı    
 

İraq "Hizbullah"ı sənədləri açıqladı: ABŞ Müqtəda Sədri öldürəcəkdi, Qasim Süleymani mane oldu

Eastnews.org-un verdiyi xəbərə görə, İraqın “Əsaibu Əhlil-Həqq” hərəkatının komandiri Şeyz Qeys Xəzəli İraq gündəmi ilə bağlı çox əhəmiyyətli açıqlamalar verib. O bildirib ki, general Qasim Süleymaninin göndərdiyi sənədlərə əsasən, İraqın üç əsas qüvvələrindən biri ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə xidmət edir.
Qeys Xəzəli qeyd edib ki, İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Qüds briqadaları komandanı general-mayor Qasim Süleymaninin verdiyi məlumatlara əsasən, 2012-ci ildən bəri üç təhlükəsizlik mərkəzindən biri (Prezident, Parlament, Baş Nazir) ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə xidmət edir. Aksiyalarda snayperlərlə aksiyaçılara atəş açanlar da onların tapşırıqlarını icra edib.
O daha sonra qeyd edib ki, ABŞ İraqın "Sədr" hərəkatının lideri Müqtəda Sədri öldürüb daha sonra bunu “Əsaibu Əhlil-Həqq” hərəkatının üzərinə atmaq istəyib.
Davamı    
 

Prezidentdən xəbərdarlıq: Heç kim 8 saatdan artıq işləməməlidir

“Mənə verilən məlumata görə, bəzi hallarda işçiləri vaxtından çox işlədirlər. Bizim 8 saatlıq iş günümüz var. Heç kim ondan artıq işləməməlidir. Amma daha çox pula qənaət etmək üçün 10 saat, 12 saat, ondan da çox işlədirlər”.
konkret.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransında çıxışında deyib.
Dövlət başçısı bildirib ki, buna son qoyulmalıdır və Nazirlər Kabineti buna nəzarət etməlidir: “Xüsusi müşavirə keçirilsin ki, bu məsələlər müzakirə olunsun və əgər belə hallara yol verilirsə, o sahibkar cəzalandırılacaq. İşçilərə də müraciət edirəm. Siz də əmək müqaviləsi olmadan işləməyin.
Davamı    
 

“Qarabağ məsələsi Putinin diqqət mərkəzindədir” - Rəsmi Moskva

“Rusiya həmişə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal vasitəçi mövqe tutub. Bu uzun sürən münaqişənin həllində tərəflərə kömək etmək şərtsiz xarici siyasət prioritetlərimizdən biridir”.
Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Andrey Rudenko “Rossiya seqodnya”ya müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, Qarabağ məsələsi Rusiya prezidentinin, Xarici İşlər Nazirinin diqqət mərkəzində qalmaqdadır: “Bu durum həyata keçirilən vasitəçilik fəaliyyətinə xüsusi əhəmiyyət verir, onun nəticələrinə artan diqqəti müəyyənləşdirir”.
“Ölkəmizin vasitəçilik səyləri yolundakı mühüm mərhələ 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla həllini ifadə edən Moskva Bəyannaməsinin qəbulu oldu. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı altında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzası olan ilk və hələ ki yeganə sənəddir.
Davamı    
 

Иван Купала - Полоса

Davamı    
 

Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля. Полагая, что тренировки по-прежнему продолжаются, они избегали всех сил, посланных, чтобы их найти. Об этом сообщает литовская вещательная компания LRT.
Литовский военный представитель Лаймис Братикас рассказал, что во время выпускного экзамена для разведывательных войск в центральной Литве пять солдат, в том числе призывников, проходящих службу в Жемайтийской мотострелковой бригаде, были объявлены пропавшими без вести, так как не прибыли в заранее обозначенное место.
Братикас пояснил, что было решено начать поиски исчезнувших солдат, однако на этом этапе начались трудности.
Davamı    
 

А вы знаете, что она – Бакинка? Самая красивая блондинка советского кино

Davamı    
 

Bizim kommunistlər: AZƏRBAYCANIN İLK MƏDƏNİYYƏT NAZİRİ

Məmməd Həmid oğlu Ələkbərov (Ələkbərli) 1899-cu ildə Lənkəranda anadan olub.
1909-cu ildə atası Məşədi Həmidin ölümündən sonra qohumlarının himayəsində yaşayıb, Lənkərandakı "Behcət" rus-tatar (Azərbaycan) məktəbində oxuyub, lakin təhsilini başa vura bilməyib.
1920-ci ilə qədər əmisi oğlunun balıq təsərrüfatında çalışıb. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra müəllim hazırlığı kursunu bitirərək Astraxanbazardakı (indiki Cəlilabad) I dərəcəli məktəbə müəllim göndərilib.
1921-ci ildə Lənkəran şəhərindəki 5 nömrəli məktəbdə çalışmağa başlayıb. 1923-1926-cı illərdə Pedaqoji İnstitutda (Bakı) oxuyub. Ali təhsilli mütəxəssis kimi Məmməd Ələkbərov Balaxanıda, Borçalının Başkeçid bölgəsində müəllimlik edib. Quba Qəza Xalq Maarifi Şöbəsinin müdiri işləyib.
1928-ci ildə Xalq Maarifi Komissarlığı aparatına işə qəbul olunub, metodist, məsul icraçı, ibtidai və orta məktəb idarəsi rəisinin müavini vəzifələrində çalışmaqla yanaşı Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Məktəblər İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda əvəzçilik qaydasında işləyib.
Davamı    
 

Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала о своем отношении к провинциалам

Людмила Кожинова сообщила «Звезде», что таким людям, как правило, везло больше, чем коренным жителям столицы.
На приезжих в Москву провинциалах строилась не только столица, но и вся Советская власть. В этом убеждена супруга сценариста оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова. Она рассказала «Звезде», что российский характер заключается именно в этом. «Самые разные люди приходили в Москву бог знает с какими устоями и привычками, необразованностью, бескультурием и так далее. Но как-то очень быстро переламывались и перемалывались», - отметила Кожинова.
Она рассказала, что приезжие почти сразу же поступали учиться в какие-то заочные вечерние школы, училища.
Davamı    
 

General Qasim Süleymanidən Pentaqona şok məktub

Davamı    
 

Как из-за одного химика немцы полгода не могли бомбить Ленинград

Davamı    
 

Почему Кедми сбежал из Израиля?

Что может заставить человека, который много лет боролся за эмиграцию на историческую родину, в пенсионном возрасте покинуть её, чтобы устроиться клоуном при педерастах за мелкий прайс? Понять это поможет нам биография известного лжеца и международного преступника, которого на российском телевидении считают экспертом. Знакомьтесь - Яков Кедми.
Молодой Яков Казаков (фамилию Кедми он взял только через несколько лет после переезда в Израиль) жил в Москве в обыкновенной семье инженеров. Учился в институте и работал на заводе бетонщиком-арматурщиков. В какой-то момент, ему как и некоторым его соплеменникам, пришла в голову мысль, что такая жизнь ему не подходит и он решил дать деру из СССР.
Davamı    
 

Əli Həsənovun “WikiLeaks” yazışmaları üzə çıxdı — Sabiq köməkçi Prezidentin siyasətinə qarşı çıxıb

Azərbaycan Prezidentinin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun “WikiLeaks” yazışmaları üzə çıxıb. 
Demokrat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Əli Həsənov hələ Prezident Administrasiyasının ictimi-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışdığı zaman bəzən dövlət siyasi dəsti-xəttinə zidd olan addımlar atıb. 
ABŞ Dövlət Departamentinin daxili yazışmalarından aydın olur ki, 2008-ci il may ayının 15-də ABŞ səfiri xanım Ann Dersi Dövlət Departamentinə göndərdiyi məktubda Əli Həsənov ilə görüşündən və görüşdə müzakirə edilən məsələlər haqda yazır.
Səfirin yazdığına əsasən Əli Həsənov deyir ki, o, Prezident Administrasiyasının rəhbəri calışan Ramiz Mehdiyevin ABŞ-da prezident seçkilərinə dair verdiyi qiymətlə qətiyyən razı deyil və bu dövlət siyasətini əks etdirmir.
Davamı    
 

Rusiyada prezident yox, Ali rəhbər olacaq

Davamı    
 

Günel Həsənova - Yol hekayələri

YAXŞILIQ

Bu gün avtobusla dərsdən çıxıb evə gəlirdim. Avtobusa minəndə iki boş yer gördüm. Onun birinə çantamı qoydum, digərində isə özüm oturdum. Bu zaman avtobusa qoca baba və nənə girdilər. Baba çəlik ilə gəzirdi. Avtobusda boş yer yox idi. Mən ayağa qalxdım və qocaları yer verdim.
Yolboyu aya qüstə qalsam da, ürəyim çox rahat idi.
Avtobus dayandı və mən düşəndə ətrafa baxmağa başladım. Evimiz yolun o biri üzündə idi. Məndən bir az aralıda qoca bir nənə dayanmışdı. Bu nənəyə yerimək çətin idi. Həm də yol çox enli olduğundan keçərkən yubanacaqdı. Nənəyə kömək etmək qərarına gəldim. Ona yaxınlaşdım və yolun o biri üzünə keçməkdə kömək etdim. Biz yolu keçəndən sonra nənə məni qucaqlayıb üzümdən öpdü.
Evə çatanda bütün bunları danışdım.
Davamı    
 

Yaddan çıxmış sənətkarlar: Kiçik obrazlar yaradan böyük aktyor Yusif Yulduz

O filmlərdə daha çox epizodik rollar oynayıb, lakin canlandırdığı personajlar baş qəhrəmandan az sevilməyib və tamaşaçı yaddaşına əbədi həkk olub.
Söhbət “Axırıncı aşırım” (kəndli), “Alma almaya bənzər” (satıcı), “Əhməd haradadır?” (Yusif), “O qızı tapın” (şahid), “Yenilməz Batalyon” (Hacı Xeyri) və daha neçə-neçə film və tamaşalarda kiçik, amma unudulmaz obrazlar yaradan rejissor və aktyor Yusif Yulduzdan gedir.
Onu yadınıza salmaq üçün “Əhməd haradadır” filmindəki çamadanların dəyişik düşdüyü səhnəni xatırlayın. Arvadının gətirdiyi çamadanı açan Yusif:
- Girdim yarın baxçasına... Bu nədi, bunları kimə gətirmisən, ay arvad?
- Sənə gətirmişəm, Yusif. Ye bir az cana gəl.
- Bəs bunlar hardandır?
Davamı    
 

Rusiya ilə bağlı polemikaların üzərinə

Sərxan Şahverdiyev

Mənə elə gəlir ki, Rusiya iqtisadiyyatı dunyada ən güclülərdəndir.
Təsəvvür edin ölkədə keçmiş Sovet ölkələrindən olan milyonlarla insan pul qazanır. Heç biri nə vergi, nə də digər dövlət rüsümu ödəmir.
Üstəlik qazanılan pullar qeyri-qanuni olaraq ölkədən çıxarılır.
Bunu heç düşündünüzmü?
Bu ölkə iqtisadiyyatının terroru deyil, bəs nədir?
Təkcə azərbaycanlılar bir ayda ölkədən milyonlarla pul çıxardır. Bu hələ təkcə Azərbaycandır!
Məsələ içməyə gələndə, ruslar artıq içmir. Sizin bir çox məsələlərdən xəbəriniz yoxdur.
Düşündüyümüz rus artıq dəyişildi.
İndi gənc nəsil ruslar az içir, çox işləyir, pul qazanır, bahalı maşınlar sürür, bir neçə evə sahibdirlər, 2-3 uşaq dünyaya gətirirlər.
Davamı    
 

Yəmən Ənsarullahının yeni qələbəsi

Davamı    
{sape_links}{sape_article}