• MÜHARİBƏ APOFEOZU

   Sionistlər iqtisadi böhranları hər zaman görürlər, çünki o böhranları özləri yaradırlar. Bu insanlar nəinki iqtisadi böhranların qarşısını alırlar, hətta böhran ərəfəsində səhmlərini yüksək qiymətə satıb, birjalar müflis olandan sonra geri yığırlar və beləcə sərvətlərinə sərvət qatırlar. Sionist idarəçilər dəfələrlə özlərinin yaratdıqları çaxnaşmalar sayəsində çox qısa vaxt ərzində dünya sərvətinin böyük qismini ələ keçirmışlər. Onlar

 • NİYƏ RUSİYA İLƏ DOST OLMALIYIQ?

  Nadir Qocabəyli   Mən öz şəxsi mənafeyindən çıxış edən adamları haradasa başa düşürəm. Fikrini, mövqeyini qəbul etməsəm də, bilirəm ki, marağı, mənfəəti belə tələb edir. Yəni tutaq ki, Sorosdan qrant alan birinin ağzını demokratiya ilə açıb, insan hüquqları ilə yummasını, daim inteqrasiya, Avroatlantik məkan, demokratik islahatlar və s. bu kimi sözləri saqqız kimi çeynəməsini anlamaq çətin deyil. Di gəl ki, heç bir işi-gücü olmayan, kasıb yaşayan, qardaşı Rusiyadan

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • Rusun verdiyinin 5%-ini sən ver, sonra danış!

  Elxan Xəlilov
  Bir gün canavar quzuya deyir ki səni yeyəcəm. Quzu deyir günahım nədir? Canavar deyir, sənin günahın odur ki mən acam.
  ***
  Sovet

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Американская армия - самый большой миф ХХ века

  У идеолога нацистской Германии Альфреда Розенберга был фундаментальный труд "Миф ХХ века". Что в нём автор подразумевал под главным мифом прошлого столетия - я сказать не могу, поскольку он, в отличие от "Моей борьбы" Гитлера, на русском языке для свободной продажи ещё не издавался. Но ХХ век действительно был богат глобальными мифами.
  Одним из таких мифов ХХ века стал миф о том, что в

 • Nadir Ağayev: "Ermənistanlılar hakimiyyətdə!"

   Qısa müddət içərisində respublikanın bütün dövlət strukturlarında və hüquq-mühafizə orqanlarında ən yüksək vəzifə kürsülərini ermənistanlılar, naxçıvanlılar və Heydər Əliyevin ailəsilə (kürd klanı) ilgisi olan adamlar tutdular. Respublikanın bütün bölgələrinin rayonlarında da bu proses baş verdi. Həmin vaxtdanbugünkü günə kimi bu vəziyyət qalmaqda davam edir. Məsələn, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov – ermənistanlı, Nazirlər

 • Daş reallıqlar

  Taleh Məmmədov

  Yazarın cinsini, irqini, milliyətini qabartmaqla demokrat maskasınızın düşdüyünü də bilin. Əkrəm erməni ola bilər. Kimsə dünyaya gəlməzdən öncə doğulacağı yeri, mənsub

 • Евреи и курды - братские народы

  РОДСТВО ЕВРЕЕВ И КУРДОВ. Евреи и курды - братские народы. Согласно результатам исследований группы ученых-генетиков, возглавляемой профессорами Еврейского университета Ариэллой Оппенхейм и Мариной Фейрман, генетическое сходство еврейского народа и жителей современного Курдистана выражено значительно активнее, чем между евреями и арабскими народами, в окружении которых они живут. Это исследование проводилось с учётом всех самых последних достижений в области расшифровки генома человека и с использованием гораздо более точных приборов. По мнению

 • 20 yanvar faciəsi haqda əsl həqiqətlər

  Filologiya elmləri namizədi, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının ilk sədri Zərdüşt Əlizadənin “İkinci respublikanın sonu” kitabından bir hissə
   20 yanvar günü axşam 11-də AXC sədri Əbülfəz Əliyev qəlb dostu Becan Fərzəliyevin yanına getdi və qırğın gecəsi orada gizləndi. Növbəti bir neçə gündə də Becanın evində gizləndi. Rəsul

 • Elçibəyin iç üzü

   Nadir Ağayev
  Xalq milli azadlıq uğrunda mübarizə aparırdı, AXC üzvləri isə yeni təlimatlar almaq üçün Moskvaya uçurdu; 
  Elçibəy Azərbaycan torpaqlarının itirilməsi və

 • 1 milyard əhali qalacaq

  DİQQƏT! DİQQƏT!! DİQQƏT!!!
   Dünya əhalisi bir ailəyə düşən övladların sayının xəstəliklər, müharibələr və aclıq vasitəsilə ixtisar edilməklə məhdudlaşdırılacaq və bu o vaxta qədər davam edəcək ki, ciddi və dəqiq şəkildə müəyyən edilmiş fəaliyyət sahələrində rəhbər sinfə fayda gətirə biləcək 1 milyard əhali qalmış olsun.

 • Xocalı faciəsini kimlər törətdi?

  "Xocalı planının iştirakçıları bu gün parlamentdə, Prezident Aparatında böyük vəzifələr tuturlar"
  Seyid Həsən Amuli: "Bizim Ermənistanda yox, Azərbaycanda hərbi təlim mərkəzlərimiz var idi"
  "Vəli Kiçik, onun

 

Nyuton naturfəlsəfəsinin əsas mahiyyəti

Rəhim Həsənov
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnistitunun doktorantı

Bir çox tədqiqatçılar bəşəriyyətin düşüncə tarixində üç böyük elmi inqilabın olduğunu vurğulayır və bu elmi inqlabların bayraqdarlarının Aristotel (e.ə.384-322), İ. Nyuton (1643-1727) və A. Eynşteyn (1879-1955) olduğunu göstərirlər. Əsasən təbiət fəlsəfəsi ilə bağlı olan bu fikirlər elmi ideyaların inkişafına böyük təkan vermişdir.[1, səh. 125]. İkinci elmi inqilabın səbəkarı Nyutonun irəli sürdüyü ideyalar naturfəlsəfədə böyük bir iz qoymuşdur.

Davamı    
 

Azər Bandoj - Dövranımız

Zülm əlindən qəhr olub dövranımız,
Çıxmış ərşə naleyi-əfqanımız.
 
Yer üzündə yox ədalətdən əsər,
Yoxdur insanlıq, ölüb insanımız.
 
Arxadan kəsdik başın şəmşir ilə,
Canını verməkdədir vicdanımız.
 
Verdik əldən namus ilən qeyrəti,
Yox dala qaytarmağa imkanımız.
 
Ailə məfhumuna vermir dəyər,
Qərbləşibdir Azəribaycanımız.
Davamı    
 

Qızıl Ordu bəşəriyyəti bəladan xilas etdi

Cəmil Şirvanov
 
"Qızıl ordu bizim ölkəni 1920-ci ildə işğal edib; 20 yanvar qırğınını törədib" və s. və i. Deyib duranların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
1) Qızıl ordu 1920-ci ildə ölkəmizi işğal etməyib. Bakıda sosialist inqilabı qalib gəldi. Oyuncaq müsavat hökuməti hakimiyyəti xalqa təhvil verdi. Yalnız bütün bunlardan sonra Qızıl Ordunun kiçik bir bölməsi (vacib şəxslərin mühafizəsi ilə əlaqədar) Bakıya zirehli qatarda gəldi. Maraqlısı budur ki, xilaskar adlandırdığınız Nuru Paşa da həmin qatarda işğalçı adlandırdığınız ordunun başında gələnlərlə bir yerdə gəldi Bakıya.
2) Qızıl Ordu həmin ordudur ki, bəşəriyyəti alman faşizmi adlı bir bəladan xilas etdi.
Davamı    
 

NARAHAT ÜRƏYİN PIÇILTILARI

Böyükxan Bağırlı
 
Həkim-şair Əfrahimin son illərdə çap olunan kitabını bir neçə dəfə oxuyandan sonra istedadlı şairimizin yaradıcılığı haqqında təəssüratımı açıqlamağı özümə mənəvi borc hesab etdim. Bəri başdan deyim ki, kitab elə ilk misralarından oxucunu çəkib aparır. Hara aparır, necə aparır? Bunu kitabı birnəfəsə oxuyandan sonra duyursan, hiss edirsən, həyəcanlanırsan. Vətəndaş narahatlığı, yurd, el-oba, torpaq təəssübkeşliyi büsbütün bu kitabdakı misraların canına, qanına hopub. Adətən insan ağır vəziyyətdə olan doğmasına baxanda əzab çəkir, ürək ağrısı keçirir.
Davamı    
 

Lomonosov elmdə xarici təcavüzə qarşı

İbrahim Sel
 
 Ölkə tarixini falsifikasiya etdiyinə görə alman “professor”unu döydüyü üçün tanınmış rus alimi Mixail Lomonosov zindana salındı. Lomonosov düz bir il Petropavlovsk qalasındakı zindanda ölüm hökmü altında yatmalı oldu. Ölümündən sonra isə alimin misilsiz arxivi İmperatriça Yekaterinanın favoriti qraf Orlov tərəfindən naməlum istiqamətə aparıldı. Böyük mütəfəkkirin qiymətli kitabxanası və bütün həyatını həsr etdiyi çoxsaylı əlyazmaları it-bata düşdü.
 Mixail Lomonosov öz müasirləri içində Rusiya Elmlər Akademiyasında yeganə rus mənşəli alim idi.
Davamı    
 

Əli Abbasovun kürəkəni rabitəçilərin üzünə durub - "MTN İŞİ"

MTN-nin dağılması nəticəsində Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəhbərliyində olan şəxslərin həbsi və məhkəmə prosesləri medianın diqqətindən düşmür. Nazirliyin rəhbərliyinə qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamları  nazir Əli Abbasova qarşı çevrilsə də o həbs edilmədi.
gununsesi.info sabiq rabitə və yüksək texnologilara naziri Əli Abbasovun bacısı Mikayılova Südabə Məmməd qızının kürəkəni Seymur Quluzadənin ifadəsini əldə edib.
“Kapital Bank” ASC-nin Bayıl qəsəbəsində yerləşən 2 saylı şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyən Seymur Quluzadə istintaqa ifadəsində bildirib ki,  bununla yanaşı “Virqo” MMC-nin təsisçisidir. “Mən sabiq rabitə və yüksək texnologilara naziri Əli Abbasovun bacısı Mikayılova Südabə Məmməd qızının kürəkəniyəm”- deyib Seymru Quluzadə.
Davamı    
 

BANK FIRILDAQLARI və ya dövlət xalqla necə “məzələnir”

Rafiq Cəlilov
 
İki devolvasiya yaşadıq, biri də üfüqdən boylanır, amma nədənsə hakimiyyət xalqı düşünmür, xalqa bu boyda ziyan vuran iqtidar yetkililəri hələ arsız-arsız tv ekranlara çıxıb “xalqın xoş güzaranı” nağılını elə şirin-şirin bu bədbəxt xalqa danışır ki, gəl görəsən. Xalq da bu nağıla inanıb, növbəti dəfə aldanmaq üçün üz tuturlar dövlət idarələrinə, orda da onları nəyi var ələ salıb yollayırlar oppalara. Təbii ki hər bir yazı sübutsuz bəhrə verməz, maraqsız olar. Keçək sübutlardan ən kiçiyinə (böyüyünü özünüz də görürsüz).
1. Dövlət statistika komitəsi məlumat yayır ki, işsizlik 5 faiz səviyyəsindədir (Demək olar ki, dünyada bü səviyyə ancaq lider dövlətlərdə olur.)
2. Dövlət Sosial-Müdafiə Fondu elan edir ki, işsizlərə 70+ manat civarında işsizlik pulu veriləcək.
Davamı    
 

Zamiq Səfayi - Gəldi

Sənsiz xoş ömür getdi, qəm gəldi, kədər gəldi,
Vəslin aradım hər dəm, hicrinlə qəhər gəldi.
 
Könlüm bu pərişanı zülfündən alıb tə`lim,
Gül hüsnünü gördükdə vəsfinçün əsər gəldi.
 
Dən düşdü başa, gözlər tərk eylədi öz nurin,
Qəm boğdu məni-zarı, tər gəldi, betər gəldi.
 
Vəslin aradım yarın, Məcnun kimi çöllərdə,
Aşiqlərə gülşəndə gəldi, nə xətər gəldi.
 
Şirin dil ilən oldum, dərman neçə bimarə,
Bir mar çalıb getdi, dünyama zəhər gəldi.
Davamı    
 

Fazil Mustafa: Ramiz Mehdiyev Allahdan qorxmur

Əziz oxucularımız, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafayevin (deputatlıqdan öncə- Qəzənfəroğlu-red-A.A) Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev haqqında vaxtilə səsləndirdiyi fikirləri yenidən sizlərə xatırlatmaq istədik. Məsədimiz isə hələ də cavabsız qalan sualımızın elə sual şəklində qalmasıdır.
Aşağıda Fazil Mustafanın 4 dekabr 1998-ci ildə “Azadlıq” qəzetində çıxan "Məhkəmədən qorxmayan cəsurlar" yazısını təqdim edirik.
Davamı    
 

Bəlkə ismin yazıla

Samir Sərrafi
 
Bu gecə Həzrət Əlinin mehmanı oldum,
Dünyanın çəngindən alıb apardı Cənnətə.
Çəkilib bir güşədə Ayəti-Quran oxudum,
Demə hər ayəsi bir hifzi-ətadür ümmətə.
 
ALLAH MÜHƏMMƏD dedim aldım ələ Qurani,
Oxudum sürələrin hüsnü-Əlini gördün.
Oxşadı hər ayəsi bir-bir Nənəm ZƏHRANI,
Qiyamət sürəsində Kərbübəlani gördüm.
 
Ya Rəbb, bu nədir möcüzə görmüş kimiyəm,
Aldım əlimə, qoydum üzümü Quranə.
Davamı    
 

Путин знает о Тартарии

Davamı    
 

Серая Утица (Привет из Асгарда Ирийского!)

Davamı    
 

Şəklini bağrıma sıxıram

Fəxrəddin Əli
 
Mənə sözbaz adı qoyandan bəri,
Sinəmdə yüz kitab söz gəzdirirəm.
Adını yazmışam hər vərəqində,
Hər gün oxuyuram, göz gəzdirirəm.
 
Danışıb gülürsən bir şeirimdə,
Ya bir şeirimdə lal kimi dinməz.
Səninçün o qədər şeir yazaram,
Barmağım day qələm götürə bilməz.
 
Darıxmağım elə darıxmaqdı ki,
Burnumun ucu da hiss edə bilmir.
Davamı    
 

Kərbəlaya qadın paltarında girmək istəyən İŞİD-çi ələ keçdi

Davamı    
 

Türkiyəlilərin Azərbaycanda gördükləri xeyir işlər

Elxan Zaman
 
1. Dövlət təsisatlarımıza müxtəlif təriqət mənsublarının sızdırılması, o cümlədən də sonradan terrorçu elan olunan FETÖ;
2. Azərbaycanın qida sənayesi, bankçılıq, təhsil, səhiyyə sahələrində fəaliyyətləri;
3. Ölkədəki korrupsiyada, ölkənin talan edilərək xaricə, o cümlədən də Türkiyəyə daşınmasında iştirak;
4. Keçən əsrdə bizim hesabımıza qan, can, mal və torpaqlarımız hesabına özünün erməni problemini, müasir dövrdə isə kürd problemini həll etməsi, buna müvafiq siyasət yürütməsi;
5. Ölkəmizdə monopoliyanın saxlanmasına maraq göstərməklə, yerli istehsalın çökdürülməsi və ölkəmizin türk malı ekspansiyasına uğramasını təmin edən siyasət yürütməsi (mənim yadımdadır, 80-ci illərin axırlarında yollar təzə açılanda camaat burdan Türkiyəyə fotoaparat, drel, üzqırxan maşınka, Bakmilin mətbəx kombaynlarını, mikserlər, ətçəkən aparatlar daşıyırdı).
Davamı    
 

Get öl orda torpağı atıb qaçanların yerinə!

Müttəqi Bərməki
 
Bir neçə gündür Şahin Mirzəliyevin Ermənistana getməsi barəsində statuslar oxuyuram və belə qərara gəldim ki mən də bir iki söz yazım. Mən tatam, yəni Qafqaz parsilərindənəm, amma bir qrup talış qardaşlarıma və bəzi başqa həmvətənlərimə demək istədiklərim var. 
Birincisi qeyd edim ki, mən kiminsə Ermənistana getməsinin əleyhinəyəm. Bunu bəri başdan əvvəldən yazıram ki, kimsə əsas sözləri kənarda qoyub mövzunu yayındırmasın. Bir daha təkrar edirəm ki mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istəyirəm, müsəlmanaların torpaqlarının qaytarılmasını istəyirəm. İstəyirəm ki ölkə çiçəklənsin, xalq xoşbəxt olsun, xalqlar xoşbəxt olsun. Kim istəmir bunu? Lakin bu Azərbaycanda yaşayan bütün xalqalrın haqlarının verilməsindən keçir.
Talış xalqının təqib olunan nümayəndəsi Şahin Mirzəliyev Ermənistanda müvəqqəti sığınacaq aldı.
Davamı    
 

“Hökumət ərəblərin ölkəmizə gəlişini muştuluq kimi təqdim edir, halbuki...”

Sərdar Cəlaloğlu: “Onlar hansı ölkəyə gedirlərsə, orada terrorizm inkişaf edir”
 
ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu moderator.az-a açıqlamasında ərəb turistlərinn ölkəmizə gəlişi və bunun mümkün fəsadları ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. Partiya sədri hesab edir ki, “ərəb axını” Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir: “Ərəblərin Azərbaycana gəlişini hökumət muştuluq kimi təqdim edir. Halbuki ərəblər dünyanın hansı ölkəsinə gedirlərsə, orada terrorizm inkişaf edir. Çünki gələn ərəblərin sırasında kimlərin ölkəmizə gəldiyi heç kimə bəlli deyil. Onlardan hansının terrorçu olub-olmadığı, Azərbaycanda hansı radikal qrup qurub-qurmayacağı bizə bəlli deyil. Sosial böhran şəraitində yaşayan xalq istənilən xarici gücün təsirinə düşür.
Davamı    
 

Путин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извне

Продолжаются попытки вмешательства извне во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на коллегии ФСБ.
Он отметил, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается, подчеркнув особый интерес иностранных разведок к военно-техническому потенциалу РФ. По его словам, в прошлом году была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.
Президент подчеркнул, что "важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны".
Davamı    
 

Asim Məmmədov Avrasiyaçılıq barədə

Avrasiya Birliyi lider qismində Vladimir Putini qəbul edir.
Davamı    
 

Abel Məhərrəmov "Azadlıq"a pul verirmiş

Virtualaz.org-un redaksiyasına “Azadlıq” qəzetinin baş redaktoru, hazırkı müxalifətin ideoloqlarından biri Qənimət Zahid tərəfindən pul tələb etmə halları üzrə yeni faktlar daxil olur.
Məlumata görə, 2013-cü ildən 2016-cı ilə kimi Q.Zahid Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovu ona aylıq xərac verməyə məcbur edib.
2013-cü ildə BDU tələbələri universitetdə korrupsiya hallarının dayandırılması tələbi ilə mitinqə çıxdılar. Tələbələrin bu çıxışlarından istifadə edən “Azadlıq” qəzeti universitetdə yaranmış acınacaqlı vəziyyət barədə məqalələrin dərcinin anonsunu verdi. Həmin anons işıq üzü gördükdən sonra prorektor Nəbi Ramazanlı Qənimət Zahidlə əlaqə yaradır.

Davamı    
 

Спад в экономике Азербайджана вступил в свою разрушительную стадию – стране грозит серьезный социальный разрыв

В последнее время в Азербайджане участились случаи жалоб на несвоевременную выплату зарплат. Об этом пишет сайт бакинского бюро Радио «Свобода».
Согласно информации, среди тех, кто не может выплатить работникам зарплату есть и бюджетные, и частные структуры.
В частности, сотрудники завода «Improtex Metal Konstruksiya» заявили Радио «Свобода», что уже 2 месяца как им не выдают зарплату.
«Мы выполняем работы по металлоконструктивным зданиям, построенным по заказу SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана- примеч. ред.). Два месяца как не можем получить свою заплату. Нам никто ничего не объясняет. Неоднократно говорили с бухгалтером, руководством. Толку нет»,- сообщил один из сотрудников компании.
Davamı    
 

BAŞ LEYTENANT CƏMİ 10 İLƏ GENERAL OLDU!

Azərbaycanda sözün əsl mənasında general bolluğu var. Əlimizdə rəsmi statistika olmasa da, hazırda Azərbaycanda bu rütbəni daşıyanların sayı təxminən 200 nəfər ətrafındadır. Hər il onların sayı daha 10-15 nəfər artır.
Müqayisə üçün bir maraqlı faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, şəxsi heyəti 2 milyon 285 min nəfər təşkil edən Çin ordusunda generalların sayı cəmi 191 nəfərdir. Almaniya Ordusunda 202, Türkiyə Ordusunda isə cəmi 364 general rütbəsi daşıyan zabit var.
Azərbaycanda generalların sayının belə fantastik həddə çatması, hələ ki, 20 ildən artıqdır işğal altında olan torpaqlarımızın taleyinə zərrə qədər təsir etməsə də, ilk baxışdan gələcəyə müəyyən ümid yarada bilər. Müharibə başlayacağı halda bu qədər generalı olan Azərbaycanın qısa müddətdə zəfər qazanmaqdan başqa şansı yoxdur.
Davamı    
 

Sehri yox imiş

Əfrahim Hüseynli
 
BƏLKƏ XƏBƏRSİZSƏN BU GƏLƏN QIŞDAN
 
Bir vaxt ayağına gəldiyim ömrün,-
Hağılı qalıbdı böldüyüm ömrün.
Qızıldan qiymətli bildiyim ömrün
Qızılı yox imiş, dürrü yox imiş.
 
Yadıma düşmədi heç gəlim-gedim,-
Görünməz göründü bu ömrün həddi.
Hər günə, hər aya şeirdi dedim,-
Çox bəndi, misrası-sətri yox imiş.
Davamı    
 

Bəs onların milliyətini niyə araşdırmırsınız?

Leyla Elxanlı
 
Bu haqq-hesabı mənə hörmətli Tunay Əliyeva danışmışdı. Yazım siz də bilin. 
Deməli 2000-ci illərin əvvəllərində QHT-lərin təzə moda düşdüyü vaxtlarda Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Bakıdakı nümayəndəsi Arzu Abdullayeva, SDM rəhbəri Leyla Yunusova və Novella Cəfərova (onun QHT-sinin adını unutmuşam, səhv etmirəmsə İRHM idi) və Səidə Qocamanlı bir-birinə sən ermənisən, erməniyə işləyirsən deyibən ikidə bir saçyolduya çıxırmışdılar. "Yeni müsavat" qazeti də böyük məmnuniyyətlə bu saçyoldu səhnələrini tirajlayırdı. Sonra nə oldusa, bir ara səsləri kəsildi, başları qarışdı xarici təşkilatlardan aldıqları QRANTları xımır-xımır yeməyə. 
Erməni də yaddan çıxdı, müsəlman da!..
Davamı    
 

Русский Ниндзя. Спецназ, ЦРУ отдыхает. Метание лопат с 10м

Davamı    
 

ŞƏRQ-QƏRB DİXOTOMİYASI KONTEKSTİNDƏ SUBSTANSİYA ANLAYIŞININ PROBLEMATİKASI

Rəhim Həsənov
 
Özlüyündə mövcud olan anlamına mütabiq gələn substansiya haqqında irəli sürülən fikirlər olduqca əski dövrlərə istinad edir. Müxtəlif situasiyalarda dəyişməyən, müxtəlif vəziyyətlərə qarşı davamlı və əbədi olan substansiya anlayışının əsas xarakteristikası mövcud olması üçün özündən başqa heç bir şeyə ehtiyacı olmamasıdır. Substansiya terminin meydana gəlməsi sonrakı dövrlərə təsadüf etsə də bu ideya haqqında mövcud olan fikirlər daha əski dövrlərə şamil olunur. Bu baxımdan hələ substansiya haqqında ilk sadəlövh ideyalar Qədim Hindistanda, Qədim Çində və Qədim Yunanıstanda irəli sürülmüş, zaman keçdikcə bu fikirlər daha da təkmilləşdirilmişdir. Latıncadan götürülmüş substansiya kateqoriyasının hərfi mənası “əsasında duran”, “mahiyyət” kimi ifadələrə mütabiqdir.
Davamı    
 

Fail Sönməz - Bəlkə

Mənim taleyimdən danış, ay ana,
Qərib doğulmuşam mayadan bəlkə?
Davamı    
 

Почему Пушкин сжег продолжение "Капитанской дочки"

Davamı    
 

“Elçibəyə acıqlandım, məndən üzr istədi” – Zərdüşt Əlizadə ilə QALMAQALLI MÜSAHİBƏ

Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibəni təqdim edirik.
 
– Zərdüşt bəy, bildiyimizə görə qardaşınız Araz Əlizadə ilə münasibətləriniz yaxşı deyil. Səbəb ciddidirmi?
– Mənim qardaşımla münasibətim yaxşıdır, yoxsa pisdir, bunun sizə nə dəxili var?
 
– Cəmiyyət üçün maraqlıdır.
– Kimlər üçün maraqlıdırsa, dərindən nəfəs alsınlar, su içsinlər və başqa işləri ilə məşğul olsunlar. Azərbaycanın min dənə dərdi-bəlası var. Qarabağ məsələsi, ədalətsizlik, qütbləşmə və s. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Amma iki qardaşın münasibəti soyuqdur, istidir, yenə deyirəm, bunun heç kimə dəxli yoxdur.
Davamı    
 

Rәfail Zülfüqarov - Keçdi o dövran

Bilməm bu bəşərdən niyə iyman iyi gəlmir,
İnsanlığ ölübdür məgər, insan iyi gəlmir.

Həq batilə, batil qarışıb həqqə, İlahi,
Mәncә bu gedişlә hәlә sәhman iyi gәlmir.

Dövran dәyişib, hamı deyir, amma bilәn yox
Nәyçün görәsәn keçdi o dövran, iyi gәlmir!

Mәn qәrbdә islam görüb böylә düşündüm:
Çox heyf ola ki burda müsәlman iyi gәlmir.

Çox pozma, Qәrib, bәhr ilә ahәngi qәzәldә,
Sәndәn bu xәtalarla qәzәlxan iyi gәlmir.

Davamı    
 

Hara gedir bu dünyamız, İlahi?

Hacı Qubad Həsənzadə
 
Qarışmış aləmin səfi, nizamı,
Hara gedir bu dünyamız, İlahi?
Bilinmir dövranın məğzi, məramı
Hara gedir bu dünyamız, İlahi?..
 
Ağıllar daralmış, idrak kiçilmiş,
Düşüncə, təfəkkür ərşə çəkilmiş,
Həqqin, həqiqətin beli bükülmüş,
Hara gedir bu dünyamız, İlahi?..
 
Bir odtək çıxmış o məcərasından,
Oğulsan qop onun qan yaxasından.
Davamı    
 

FAZİL MUSTAFA: HEYDƏR ƏLİYEVİN SİFARİŞİYLƏ ELÇİBƏY PROKURORLUĞA ÇAĞIRILIB

30 ildir Azərbaycanda iki dünyagörüşünün- totalitar kommunist məktəbinin yetirməsi H.Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyi, demokratikləşməsi və vahid dövlət halında birləşməsi yolunda öndəri Ə.Elçibəy dünyagörüşünün savaşı gedir. Tərəflərin birində maddi güc və hakimiyyət, digərində isə mənəvi güc və ideal durur. Tərəflərdən biri diktaturanın, dəmir əlin, digəri demokratiyanın, azad düşüncənin simvoludur.
Cəmiyyətə fərqli əxlaq anlayışı qazandıran bu iki qütbün təmsilçilərinin tarixə, həyata baxışında da əksliklər mövcuddur. Biri Sovet İttifaqının əbədiliyinə inanıb və bütün qabiliyyətini bu yola sərf edərək uduzub, digəri Allahdan başqa əbədi bir şey tanımayaraq “Azərbaycan müstəqil olacaq” söyləyib, bu yoldakı əzablarının bəhrəsini görüb.
Davamı    
 

ABŞ əlini çəksə Avropa keçmiş SSRİ ölkələrini Rusiyadan qoruya bilərmi?

ABŞ prezidenti Donald Tramp NATO-nu “köhnəlmiş təşkilat” adlandırıb və onun bəyanatının Avropada yaratdığı panika səngimir. ABŞ əlini çəksə Avropa Rusiyanın Baltikyanı ölkələrə mümkün hərbi müdaxiləsinin, yaxud Vladimir Jirinovskinin bildirdiyi kimi keçmiş SSRİ-nin sərhədlərini bərpa etməsinin qarşısını almaq imkanında olacaqmı?
Virtualaz.org xəbər verir ki, İsveçin “Aftonbladet” qəzeti bu məsələni iki hərbi ekspertlə araşdırıb və ortaya Avropa üçün acınacaqlı nəticələr çıxıb.
Məsələ burasındadır ki, ABŞ-ın hərbi gücünü hesaba alanda NATO hazırda Rusiyadan güclüdür. Lakin ABŞ olmasa nə baş verəcək? Tərəflərin hərbi potensialı və qüvvələri arasında nisbət necə dəyişəcək?
Davamı    
 

ABŞ-ın müsəlman ölkələri üçün xəyal etdiyi demokratiya və atdığı bombaların sayı

Artıq tarixə qovuşmuş 2016-cı il İslam ölkələri üçün heç də ən firavan il kimi yadda qalmayacaq. İŞİD qüvvələri zəifləsə də, kökü tamam kəsilməyib. Suriya şəhərlərində, ən çox da Hələbdə dağıntılar, günahsız insanların qətli səngiməyib.
Ötən ildə İslam aləmində baş verənləri təhlil edərkən müsəlman dünyasını zəiflətməyə, bu ölkələrin təbii resurslarına sahib olmağa yönəlmiş siyasəti daha gizlətməyin mümkün olmadığının şahidi olduq.
Belə ki, ABŞ hərbi qüvvələri 2016-cı ildə 7 müsəlman ölkəsinə 26 171 bomba atıb ki, onların da əksəriyyəti Suriya ərazisinə düşüb. Dəqiq desək, Suriyanın “payına” 12 192, Əfqanıstan torpaqlarına 1 337, İraqın üzərinə 12 095, Liviyaya 496, Yəmənə 34, Somaliyə 12 və Pakistana 3 Amerika bombası düşüb.
Davamı    
 

Azərbaycanda “İranofobiya” xəstəliyinin şiddətlənməsi və onun müalicə yolları

Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin sionist rejimi rəsmilərindən diplomatik, siyasi yönəltmə və mediya təbliğatı sahələrində asılılığından əlavə, son illərdə bu ölkənin İsrailə struktur bağlılığı da intensiv xarakter almışdır. Bu isə öz növbəsində, sionist rejiminin Danyada apardığı anti-İran və anti-İslam siyasətlərinin Azərbaycan Respublikasında da müşahidə edilməsinə səbəb olmuşdur.
Sionist rejimin baş nazirinin Bakıya səfərindən sonra Azərbaycan şiə fəallarına qarşı artan təzyiqlər və hüvumlar həmin mövzunun nəticələrindəndir. Azərbaycan Respublikasının İranla münasibətlərindəki dəyişiklik rasional bir məntiqə əsaslansaydı ötən bir il ərzində İranofobiya müşahidə edilməməliydi. Deputatlar İran əleyhinə əsassız təhqirlər və təhqirlər yağdırmamalı idilər.

Davamı    
 

“İngiltərənin əli Yəmən xalqının qanına bulaşıb”

“Guardian” qəzetinin yazarı Oven Cons (Owen Jones) Səudiyyə Ərəbistanı rejiminin Yəmən xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərdə İngiltərənin də əli olduğunu açıqlayıb.
Oven Cons yazır: “Dünyanın hər yerində mülahizə etsəniz görəcəksiniz ki, əlinə qələm və kağız alan azyaşlı uşaq heç zaman ölən insanların və bomba şəkili çəkmir. Ancaq Afrikanın şimalında yerləşən ölkələrin birində, qaçqınlar düşərgəsində yəmənli uşaqlar və onların çəkdiyi rəsmlər məni şoka saldı… Rəsmlərin birində hərbi təyyarələrin dinc əhalinin üzərinə bomba yağdırdığının, ölən və yaralanan insanların isə ətrafa səpələndiyinin, bir uşağın isə kənarda əyləşib göz yaşı tökməsinin şahidi oldum”.

Davamı    
 

Araz Məmmədov və Rüfət Əhmədzadə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə etiraz ərizəsiylə müraciət etdilər

Fevralın 2-də legion.az-da ““İlin Dörd Fəsli” MMC-nin nümayəndəsi məhkəmədə mötəbər şəxsin adından istifadə edir?” başlıqlı yazı dərc olunmuşdu. Sözügedən yazıda bildirilirdi: “2016-cı il noyabrın 8-də Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi Fuad Abdıyev “İlin Dörd Fəsli” MMC-nin jurnalist Rüfət Əhmədzadəyə və “Legion İnformasiya Agentliyi” MMC-yə qarşı 243 min manatlıq iddiasını rədd etmişdi.
“İlin Dörd Fəsli” MMC-nin nümayəndəsi Mehman Muradlı jurnalistin qərəzsiz, obyektiv və sırf “Yeni Bakı” sakinlərinin müraciəti əsasında apardığı araşdırmalara qarşı tutarlı bir arqument tapmadığında, son çarəni söyüş dolu təhdidlərdə görmüşdü. Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində tədbirlər də görülüb.
Davamı    
 

Avropa ordusu haqqında

Avropada əsasən üç ölkə hərbi qüvvələrin miqdarı baxımından ciddi qəbul olunur. Bunlar Fransa, Böyük Britaniya və Almaniyadır. Və onların hər üçünün silahlı qüvvələri hazırda bərbad vəziyyətdədir. Məsələn, Böyük Britaniya ordusunun ancaq bir hava-desant briqadası və bir mexanikləşdirilmiş diviziyası (üç briqada) var, lakin bu briqadalardan ancaq biri döyüşə qatıla bilər. Fransa Avropada ən güclü ordusu ilə tanınır, ancaq hazırda onun ordusu hərəsində 3 briqada olmaqla iki diviziyadan ibarətdir. İsveçin total müdafiə İnstitutundan Robert Dalşyo deyir ki, hazırda Fransa əsasən daxili terror təhdidlərinə qarşı diqqəti cəlb edib, o cümlədən Yaxın Şərq və Afrikada sülhməramlı əməliyyatlarla məşğuldur. “Ona görə də mən təsəvvür edə bilmirəm ki, onlar qəfil situasiya yaransa döyüşə iki briqadadan artıq qüvvə çıxara bilsinlər”- ekspert deyir. Almanların da işi yaxşı deyil.
Davamı    
 

Qorxulusu hansıdır?

Elxan Zaman
 
Virtual dostum Hamlet Miriyevin "məscidlərin artması çox böyük təhlükədir" deməsi bu yazını yazmağıma səbəb oldu.
Hamlet bəyin diqqətinə çatdırım ki, təkcə İçərişəhərdə, səhv etmirəmsə, 17 irili-xırdalı məscid olub. Məscidlərin funksiyası nə idi ki, kiçik bir ərazidə bu qədər məscid tikintisi üçün ehtiyac duyulmuşdu? 
İçərişəhərdə bir Cümə məscidi var ki, orta əsrlərdə cümə namazlarına bütün Bakı məhz bu məscidə toplaşardı, qalan məscidlər isə məhəllə məscidləri idilər. Məhəllə məscidləri təkcə məhəllə sakinlərinin ibadət yeri deyildi, o həm də məhəllə sakinləri üçün ilkin məktəb (mədrəsə) rolunu oynayırdı.
Davamı    
 

Politoloqlarımız İranı niyə bu qədər "sevirlər"?

Famil Burxanoğlu
 
Lider kanalında dörd ekspert (İranı ən çox sevən Fazil də onların arasındadır) İranın mövcud vəziyyətini, beynəlxalq durumunu, strateji mövqeyini, gələcək fəaliyyətini, dünyada baş verən proseslərdən sonra onu hansı nəticələrin gözləyəcəyini müzakirə edirlər.
Sadəcə, mənə bir məsələ maraqlıdır ki, niyə bunların əsas müzakirə obyekti həmişə İran olur? Bizim politoloqlarda nədir bu İran sevgisi? Telekanalları açırsan, müzakirə mövzusu İran, müsahibələrin ana mövzusu İran, məqalələr İran, şüarlar İran, ittiham subeyktlərinin obyektləri, predmetləri İran.
Çox vaxt düşünürəm bu ölkədə ki bu qədər İrandan danışılır, kənardan baxan da zənn edir ki, bura İrandır. Təsəvvür edin, xaricdən bir qonağınız gəlib.
Davamı    
 

Dünya gündəminə çevrilən Suriya həbsxanalarındakı işğəncə yalanı

Bir neçə gün əvvəl Qərb mətbuatında geniş işıqlandırılmış "Amnesty İnternational" (Beynəlxalq Əfv) təşkilatının yayımladığı hesabatın pərdəarxası sadəcə olaraq bu təbliğatın kimlər tərəfindən reallaşdırıldığını açıqlayır. Bu təşkilatın hesabatının simasını açan Bankoklu geopolitik Toni Cartaluccinin araşdırma cavabını sizə təqdim edirik.
 
"Amnesty International" təşkilatının bu 48 səhifəlik hesabatını oxumazdan əvvəl elə ilk girişdə yazılmış "Metodologiya" bölməsini oxumaq kifayətdir. Həmin bölmədə təşkilat bildirir ki, bu iddialar üçün heç bir maddi dəili yoxdur və yalnız əllərində həmin həbsxananın keçmiş işçilərinin, müxalifət nümayəndələrinin müsahibələri var.
Mediaya buraxılan material həbsxananın 3D görüntüsüdür.
Davamı    
 

Qərbin Şərq ölkələri üçün hazırladığı saxta ziyalılar

Doktor Əli Şəriəti
 
Ziyalı kimdir? Ziyalı təqlid etməklə, özünü birinə oxşadmaqla və ya tərcümə etməklə olmaz. Belə edərək həkim, mühəndis, memar və s. peşə sahibləri meydana gələ bilər, amma ziyalı ola bilməz. Ziyalı yeni formada, yeni şəkildə düşünə biləndir. Oxuyub, yaza bilməsə də olar.
Fəlsəfəni bilmirsə bilməsin. Fiqh alimi deyilsə, olmasın heç. Amma zəmanəni hiss etməli, xalqı anlamalıdır. Bu gün necə düşünmək lazımdır gərək bilsin. Necə bir məsuliyyət daşıdığını və bu məsuliyyətin qarşısında necə fədakarlıqlar etməli olduğunu bilməlidir. Lakin İslam coğrafiyasında və qərbdə ziyalı necə meydana gəlir? Jan Pol Sartr özünün "Yer üzünün lənətliləri" kitabının ön sözündə şərqlilər üçün qərbin necə ziyalı yetişdirdiyini açaraq deyir: "Biz qəbilə başçıları və onların ailələrini, pula və gücə sahib olan Afrika və Asiya ağalarını Avropaya gətirib, Amsterdamı, Londonu, Parisi və s. şəhərləri bır neçə gün gəzdiririk.
Davamı    
 

Памяти легендарного комбата "Гиви"

Davamı    
 

Qarabağın ən son görüntüləri (İranlı turistlər Qarabağda 2016)

Davamı    
 

Араз Ализаде: Деятельность коллекторских компаний не разрешена законом

9 августа 2016 года на сайте kavkaznews.az была опубликована статья под названием «Коллекторы оклеветавшие Минюст не наказаны».
«В статье рассказывалось об обращении 11 марта 2016 года правоведа Самира Исмаилова, который просил защитить… его клиента от коллекторской компании «Baku Colleсting Agency» (Boa-Collektor Наше примечание). «К моему клиенту, имя которого я пока не хочу называть, обратился некто Рамин, который представился сотрудником  «Baku Colleсting Agency». Он заявляет, что, якобы мой клиент должен ОAО «UNIBANK» большую сумму денег. Мой клиент заявляет, что он ничего не должен этому банку», – сказал Самир Исмаилов.
После обращения  к нам Самира Исмаилова, мы связались с представителем «Baku Colleсting Agency» Рамином и спросили его, на каком основании он требует выплаты долга ОАО «UNIBANK».
Davamı    
 

Nurçu Bakı merinin oğlu ilə şərikdir?

Bir müddət  əvvəl  “nurçu”  təriqətinə mənsub olması səbəbindən vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığı söylənilən PA-nın sabiq şöbə müdiri Elnur Aslanovun “biznes şəbəkəsi” ilə bağlı mətbuatda maraqlı yazılar dərc olunurdu.
Həmin vaxt qafqaznews.az olaraq  bu “şəbəkə”nin üzvləri haqqında yazılar dərc elədik.
Qısa xatırlatma üçün bildirək ki, o vaxt apardığımız araşdırmalardan bəlli oldu ki, Elnur Aslanov öz ətrafında xeyli sayda gəncləri, imkanlı şəxsləri, iş adamlarını, biznesmenləri birləşdirib.
Belə şəxslərdən “NOVCO” Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Fərid Novruzini, onun doğma qardaşı, Gömrük Komitəsinin sədri cənab Aydın Əliyevin kürəkəni Elsel Novrizini və başqalarını göstərmək olar.
Davamı    
 

Abutalıbov MTN şefinin toruna necə düşüb? – Oğlu ilə bağlı faktlar

Vaxtı ilə radikalları tora salıb onlarla əlaqələr quran keçmiş Eldar Mahmudovun indi həmin qrupdan özünü həbsdən sığortalamaq üçün istifadə etdiyi iddia olunur.
Son 4 ayda Azərbaycanda 9 terrorçu məhv edilib. Daha dəqiqi, onlara qarşı əməliyyat keçirilərkən hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına müqavimət göstərdikləri üçün bu şəxslər yerindəcə zərərsizləşdirilib.
Dünyada yüksəlməkdə olan terror təhdidləri fonunda ölkəmizə qarşı da bu yöndə hədələr artmaqdadır. Bəzən internet üzərindən ölkəmizə yönəlik hədə dolu videomüraciətlər də yayılır. 2 ay ərzində bir neçə belə video paylaşılıb. Bu hədələrin məqsədi, arxasında hansı niyyətlərin dayanması haqda sabiq təhlükəsizlik xidməti polkovniki, təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayılın fikirlərini təqdim etmişdik. Azərbaycan böyük mənada terrorçuların hədəfində deyil, amma beynəlxalq terror təşkilatları müsəlman ölkələrinin hamısını hədəfə götürürlər.
Davamı    
 

Akif Çovdarov kabinetindəki “ölmüş toyuğu” göstərib nə dedi?

MTN generalı Akif Çovdarovun barəsində aparılmış istintaq yekunlaşıb və ona qarşı irəli sürülmüş çoxsaylı cinayət ittihamları üzrə istintaq materialları məhkəməyə təqdim olunub. Çovdarovun işinə Sabunçu Rayon Məhkəməsinin binasında hərbi məhkəmə heyəti tərəfindən baxılacaq. Prosesin başlaması iki dəfə təxirə düşüb və jurnalistlər məhkəməyə buraxılmayıb.
Çovdarovun cinayət işi vəkillərinin də təsdiq etdiyi kimi çox qalındır, orada çoxsaylı epizodlar yer alır. Bu epidozlarla tanış olduqca Mahmudov-Çovdarov qruplaşması sanki “Əlibaba və qırx quldur” nağılındakı taladıqları qızılları, dollarları və avroları mağaralarına daşıyıb yığan quldurları xatırladır.
Virtualaz.org qanqster-generalın cinayət işi üzrə sensasion epizodları oxuculara təqdim edir.
Davamı    
 

Azərbaycanlı olmaq üçün meyar Türkiyəyə olan məhəbbətlə ölçülür

Araz Əlizadənin intervyusu Türkiyəyə sabunluq eden Sevil Nuriyevaya kimilərə yaman paz olub.
Davamı    
 

Səudiyyəlilərin ən seksual fətfası

Səudiyyə Ərəbistanı dünyada yeganə ölkədir ki, orada qadınlara avtomobil idarə etmək yasaq edilib. Bu barədə fətva verən ərəb şeyxləri əmindirlər ki, avtomobil idarə edən qadın sağlam uşaq doğa bilməz. Bunun heç bir tibbi sübutu olmasa da, şeyxlərin fətvası qüvvədədir. Bu səbəbdən ölkədə qadınlar üçün sürücülük məktəbi də yoxdur. Digər tərəfdən, qadına maşın sürmək yasaqdırsa, demək, onlara marketə, bazara alış-verişə getmələri üçün şəxsi sürücü tutmaq və ya taksi sifariş etmək lazımdır. Səudiyyə Ərəbistanında isə bu xidmətlər çox bahadır. Həm də bu zaman ortaya ikinci problem çıxır- taksi sürücüsü də, şəxsi sürücü də yad kişidir. Deməli, naməhrəmdir. Qadın isə naməhrəmlə maşında tək gedə bilməz.
Davamı