• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Армения vs Азербайджан

Прекрасный анализ. Прочтите, не пожалеете:) Автор к сожалению неизвестен.

Месяца два назад обратил внимание на картинку в телевизоре. Он работал без звука, шла передача Соловьева. Несколько людей солидного возраста кричали, размахивали руками, явно что-то доказывали друг другу. Наблюдать было интересно и смешно. Пришлось даже звук включить. Сразу вспомнилось "Уберите своих детей от наших голубых экранов".
О, Боги! Что полилось оттуда! Пересказывать не стану, естественно. Но оценку дам. Или они получают огромные деньги, приглашенные в студию эксперты, или они действительно так сильно верят в то, что говорят.
Одним словом, благодаря им, я обратил свое внимание на конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сначала просто наблюдал, потом стал копаться в истории этого конфликта, обратился к разного рода экспертам и источникам, чтобы вынести свое независимое мнение. И знаете что? Вынес. Но об этом в самом конце.
Итак. Все, что успел узнать, прочесть, посмотреть наталкивает меня на следующее.
Davamı    
 

Qarabağı bu cur igidlərlə almışıq - Əsgərlərimiz maşını palçıqlı yerdən qol gücünə çıxartdılar

Davamı    
 

İçimizdəki Qərbin maraqlarını var gücləri ilə qorumağa çalışanlardan ehtiyyatlı olmaq lazımdı

Aftandil Babayev

İlham Əliyev Kəlbəcərin azad edilməsinə həsr etdiyi xalqa müraciətində dedi ki, Xalq Cəbhəsi Ayaz Mütəllibova qarşı dövlət çevrilişi etməsəydi, torpaqlar işğal edilməyəcəkdi. Bəlkə də çoxları onun həmin fikirlərinə diqqət etmədi. Açığı prezident özü də özündən gözləmirdi o fikri. Çünki fikiri səsləndirəndən sonra sanki peşman oldu, qayıtdı ki, “hər nəysə, tarixi “elə olsaydı, belə olardı” nöqteyi nəzərdən qiymətləndirməyək”...
Prezidentin həmişə təbliğ etdiyi fikir “Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı, torpaqlar işğala edilməzdi” olub. Amma xalqa müraciətində “Ayaz Mütəllibovu dövlət çevrilişi ilə devirməsəydilər, torpaqlar işğal edilməzdi” dedi. Əslində elə düzü də budur.
Ayazın vaxtında Sovetdən qalma rus hərbiçilərindən əlavə 500 nəfərdən ibarət AzSSR xüsusi təyinatlı milislər (OMON) də Dağlıq Qarabağda idi. Ermənilər nəfəs ala bilmirdilər.
Davamı    
 

Армянин остаётся с азербайджанцами

Davamı    
 

Erməni uşağını XİLAS edən əsgərimiz DANIŞDI

Davamı    
 

Yaralı halda döyüşən, xüsusi igidlik nümayiş etdirən XTQ zabiti Elvin Məmmədov

Davamı    
 

Ələ keçirilən YENİ erməni əsirlərindən görüntü. Bizim əsgər onlara nə dedi?

Davamı    
 

Erməni analar kömək üçün Putinə yalvarır

Davamı    
 

İran ABŞ-a cavab verəcəkmi?

Vüsal Sadıxov

Məlumunuz olduğu kimi İranın Absərd şəhərində İranın nüvə fizikası üzrə tanınmış alimi Möhsün Fəxrizadə qətlə yetirilib. Bu artıq İranda 6-cı nüvə alimidir ki, terror edilərək qətlə yetirilir. Bundan öncə qətlə yetirilmiş alimlərin cinayət işlərində saxlanılanlardan bilindiyi kimi bu cinayətdə başlıca maraqlı olan ölkə İsraildir. Əlbəttə bunlar ABŞ-ın dəstəyi və havadarlığı ilə həyata keçirilir. Amma terror planını yazan və həyata keçirən İsraildir. Toxunmaq istədiyim məsələ İranın buna hansı cavab verəcəyilə bağlıdır.
Bundan öncə qətlə yetirilmiş alimlərin qisası olaraq rəsmi heç bir cavab verilməyib. Ümumiyyətlə İsrailin hansısa görkəmli və tanınmış alimi və ya hərbçsi həyatını sui-qəsdlə itirməyib. Çünki belə bir iş baş vermiş olsaydı, mətbuatda bu haqda məlumat olardı. 10 ildi belə bir məlumat yoxdur.
Davamı    
 

Şuşa-Xankəndi magistral yolunda əsgərlərimizi 3 dəfə pusquya salmaq istədilər. Pusqunun nəticələri

Davamı    
 

Hadrutdan görüntülər: erməni bayrağını endirmək istəyərkən əsgərlərimizin yanına mərmi düşdü

Davamı    
 

"Kommersant"ın Laçından son reportajı: Erməninin tərk etdiyi evindən götürdüyü son əşya azərbaycanlı dostunun hədiyyəsi oldu

Davamı    
 

QƏHRƏMANLARIMIZI TANIYAQ! LƏZGİ QARTALI

Davamı    
 

"Они шли как зомби": добровольцы рассказали, с кем столкнулись в Карабахе

Davamı    
 

Xüsusi təyinatlılarımız tarix yazdı

Davamı    
 

Nəfəsi tıncıxmışdı, qan onu boğurdu, nəsə demək istədi, səsi xırıldadı, gülümsəyib gözlərini yumdu

Davamı    
 

Etibar Həsənzadə - Qarabağ Azərbaycandır. Səs: Sərvər Əliyev

Davamı    
 

Şuşanın azad olunmasını Prezidentə məruzə edən mayor Zaur Rəhimov

Davamı    
 

AZƏRBAYCAN ERMƏNİSTAN SƏRHƏDDİNDƏN İGİDİMİZİN SALAMI VAR

Davamı    
 

Əlil erməni əsgər hökumətdən narazıdır

Davamı    
 

Əfsanəvi "Yaşma" xüsusi təyyinatlıları 052 - Düşmənin canına qorxu salan igidlərimiz

Davamı    
 

"ŞUŞA DÖYÜŞLƏRİ DƏHŞƏTLİYDİ, DİŞLƏRİYLƏ ERMƏNİ ƏSGƏRLƏRİNİ PARÇALAYIRDILAR" - Erməni döyüşçüdən etiraf

Davamı    
 

"Burdan Xankəndini, erməni maşınlarını görürük" - Əsgərlərimiz Şuşada “Bayatı-Şiraz”ı DİNLƏYİR

Davamı    
 

Yerevan sakinləri Qarabağ ermənilərinə qapılarını açmır

Davamı    
 

"Mərmi qabında çay içirik a KİŞİ, 4 saatdır yol gəlirik" - Azərbaycan əsgərinin Müharibədə YAŞADIQLARI

Davamı    
 

Qazi olduqdan sonra sevdiyi qızın "həri"sini aldı: 19 yaşlı Musanın hekayəsi

Davamı    
 

Rusiya hərbçiləri Laçındakı ermənilərə deyiblər ki, ayın 30-dək vaxtınız qalıb

Davamı    
 

Российский военный эксперт: «Штурм Шуши спецназом станет легендой, как о 300 спартанцах»

В войну за освобождение оккупированных Арменией земель в Карабахе горный спецназ Азербайджана «вписал героическую страницу», – заявил в интервью изданию «Зеркало» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

—Есть мнение, что после использования в Карабахе турецких и израильских беспилотников, надобность в бронетехнике, РСЗО, системах ПВО и баллистических ракетах практически отпадает. Насколько верен подобный подход? Действительно ли танки и броня в целом – это уже вчерашний день?
—Действительно, сегодня в СМИ есть подобные утверждения. Но это абсолютно дилетантский подход. Война ведь ведется не сама по себе. А, как правило, за овладение какой-то территорией и с целью получения определенных ресурсов.
Davamı    
 

Парикмахер обвинила жену Пашиняна: "Верни мои драгоценности и оплати одежду"

Davamı    
 

Поиск взрывоопасных предметов военными инженерами РФ в Нагорном Карабахе

Davamı    
 

TEHRAN KOMUTANIN YENİ VİDEOSU

Davamı    
 

Rus hərbçiləri Şuşa yolunu minalardan təmizləyir

Davamı    
 

O qədər oxuyub öyrəndiyim sən demə söz yığını imiş

Rəhim Əfəndi

Dostlar, mən ədəbiyyatçıyam, tarixçi yox.
1) Bəzi paylaşımlara görə sosial şəbəkələrdə bir sıra dost və tanışlar məndən inciyir və bəzən də "agent" kimi ittiham edirlər) Gəlin, bunun tarixçəsi barədə bir az danışım. Bunu bilməyinizi istəyirəm ki, mən heç vaxt heç birinizə kin, nifrət saxlamamışam. Məni realda tanıyanlar və burdakı əksər dostlarım bilir ki, elə mövqeyi olan insan da deyiləm. Dərslərdə, əsasən, sakit rejimdə, qalan vaxtları isə normal sizin kimi adam! Orta məktəb dövründən tarixə çox marağım olub. 5-ci sinifdə oxuyarkən 9-cu sinif tarixinədək əzbər bilirdim. Deməli, 5 il bundan əvvəl ilk dəfə bir iranlı ilə bəhsim düşdü. Mən də başladım Dərbənddən Şimali Koreyaya qədər Azərbaycan torpağıdır, farslar düşməndir zad. Zati-aliləri də götürdü Türkmənçay və Gülüstan müqaviləsinin sənədlərini atdı, qaldım belə. Gördüm yox, bu mənim kitabdan oxuduğum kimi deyil.
Davamı    
 

Manaf Ağayev tənqidlərə cavab verdi: Dövlət özü bilir, kimi müharibəyə aparmaq lazımdır

Davamı    
 

Российские военные в Кельбаджаре

Davamı    
 

Ermənistan tankları Bakıya belə girdilər

Davamı    
 

Qrant Baqratyan: Ordumuzun 80 faizi məhv oldu

"26 il əvvəl çox böyük ölçüdə qalib gəldiyimiz Azərbaycana 26 il sonra niyə məğlub olduq? Ordumuzun 80 faizi məhv oldu, dağıldı. Heç bir sirri açıqlamıram. Çünki azərbaycanlılar nə qədər silah, zirehli texnika və s. ələ keçirdiklərini açıq şəkildə deyirlər. Bu isə bu məğlubiyyət deyil, faciədir".
konkret.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın sabiq baş naziri Qrant Baqratyan bu gün jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib.
O daha sonra deyib ki: “Məğlubiyyətimizin bir çox səbəbləri var. Birinci səhvimiz “Artsax”ın (Dağlıq Qarabağ-red) müstəqilliyini vaxtında tanımamağımız oldu. Bir millət vəkili olaraq bu məsələni iki dəfə qaldırdım. Bir dəfə Zaruhi Postanjyanla birlikdə. Aprel döyüşlərindən sonra tanınma olmadı. 27 sentyabrda müharibə başlayandan 2 saat sonra Artsaxın müstəqilliyinin tanınmasına çağırdım. Yenə eşidilmədim. Bir neçə ölkə Artsaxı  tanımaq istədi.
Davamı    
 

Qərb getsin öz işi ilə məşğul olsun!

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev:
 "Bu gün, müharibə başa çatandan sonra artıq Qərb dairələrindən bəzi Qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad edilmiş torpaqlarda xristian məbədləri necə olacaq? Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda narahatlıq ifadə edirlər. Heç kim narahat olmasın, xüsusilə Qərb dövlətlərinin liderləri, hansılar ki islamofob hisləri alovlandırırlar. Hansılar ki İslam müqəddəslərinin təhqirlərinə göz yumurlar və hətta onları təhqir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmağa, bu birincisi. İkincisi, bizim ərazimizdə olan bütün məbədlər tarixi sərvətimizdir. Azərbaycanda hər il Bakı Humanitar Forumu, ya da ki Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilir. Azərbaycanda dünya dinlərinin liderlərinin Zirvə görüşləri keçirilib. Baxın görün nələr deyilib bizim haqqımızda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda İslam dininə olan münasibəti örnək kimi göstərir.
Davamı    
 

2 azərbaycanlı 5 erməniyə qarşı

Davamı    
 

Ağdamdan köçən erməni qız: Azərbaycanlı zabit buradakı ermənilərdən daha yaxşı çıxdı

Davamı    
 

Aşıq Muşqulat & Dıvır - Ağlın Varsa Evlənmə (Elnur Mahmudov, Çingiz Mütəllimov)

Davamı    
 

Кадры спецоперации: ФСБ ликвидировала ячейку террористов, готовивших теракты в Москве

Davamı    
 

İlk atəş komandası mənim əmrimlə verildi. XTQ qazisi Əliağa Zeynalov

Davamı    
 

"Torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar AXCP-dir"

Davamı    
 

XTQ DÜŞMƏNİN SƏRHƏD ZASTAVASINDA

Davamı    
 

“Çox deyirdiniz torpaq, indi gedin yaşayın” - Elton

Müğənni Elton Hüseynəliyev “Qarabağ sədası” proqramında qonaq olub.
İfaçı efirdə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlı danışıb. O, əslən Qubadlıdan olduğunu və tezliklə ora köçmək istədiyini söyləyib:
“Anasının tum sataraq böyütdüyü, Sumqayıtda şadlıq evində 5 şirvana oxuyan Eltonam. Bu gün xoşbəxtik, hamı vətənə qurbandır. Mən 1990-cı illəri görmüşəm, çörək növbəsinə dayanmağı yaşamışam. İndi dövlətim gətirib məni gözəl kürsüdə otuzdurub. Bəzən deyirlər, Qərbi Azərbaycanlısan. Yox, Qubadlıdanam. Allahın izni ilə ora qayıdacam. Orada müəllim işləyib, bu istedadı gənclərə öyrədəcəm, tələbələr yetişdirəcəm. Özümlə qəbirə aparmayacam ki…
Hamımız oralara getməyə borcluyuq.
Davamı    
 

18 nəfəri heç bir dəqiqə keçmədi ki məhv etdik. XTQ-in qazisi Şükürov Nəbi.

Davamı    
 

Şuşanı bıçaqla alan oğlanlara eşq olsun!

Kəşfiyyatçı qazimiz Alik Məmmədovun dediklərindəndir. Oxuyun, elə bil filmə baxırsan.

Şuşaya qayalarla kanatla qalxdıq. Yarım metr qarda. 14 saat kəşfiyyatdan sonra. 400 nəfər o dağı dırmaşmalı idi.
Bıçaq, tapança, limonka ilə döyüşə gedirdik. Bizi nə gözlədiyini bilirdik. 500 erməni döyüşçüsünün şəhərin biz hücum edən tərəfində olduğu məlumatını əldə eləmişdik. 
Ən az məhz bu tərəfdə idi. O biri mövqeylərdə ağır artilleriya və canlı qüvvə sayı burdakından azı üç dəfə çox idi. Çünki onlar bizim qayadan yox, normal yollardan hücum edəcəyimizi gözləyirdilər.
Kimsənin ağlına gətirməyəcəyi sıldırımları dırmaşıb, döyüşə artilleriyasız girəcəyimizi düşünmürdülər. Nəinki onların, heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, biz bıçaqla Şuşanı almağı düşünürük.
Generalımız Hikmət Mirzəyevin düzgün döyüş tapşırığı, düzgün kordinatları olmasaydı məhv ola bilərdik.
Davamı    
 

Əsgərin dediyi sözlər: Qardaş, cəkmə anam elə bilir Bakıdayam

Davamı    
 

Azərbaycan əsgəri düşmənin növbəti hərbi hissəsini ələ keçirdi

Davamı    
{sape_links}{sape_article}