• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Женские организации Армении настраивают матерей против российских миротворцев

Davamı    
 

Ректор российско-армянского университета: не мешайте нам создавать Великую Армению

Ректор российско-армянского университета (РАУ) Армен Дарбинян выразился, что у истоков конфликта в Карабахе лежит многовековая мечта армян создать мифическую "Великую Армению", естественно за счет оккупации земель у соседних государств. Свою мысль он изложил в письме главы Russia Today Маргарите Симоньян, которая пошла против официального Еревана.
Маргарита Симоньян выступила с обвинением в адрес властей Армении. Она потребовала благодарности к России, и упрекнула армянские власти в том, что в ответ на многолетнее добро и защиту, которые получал Ереван от России, Армения не признала Крым, а власти наводнили страну антироссийскими НКО, которые обучают молодежь, как свергать власть в России, став плацдармом антироссийских сил на Кавказе.
Davamı    
 

"Открытое общество" в Армении: откуда взялись русофобы

В своем нашумевшем обращении к армянской власти главный редактор RT Маргарита Симоньян упрекнула руководство Армении в том, что оно превратило страну в плацдарм антироссийских сил на Кавказе, наводнив ее антироссийскими НКО, которые обучают молодежь, как свергать власть в России. Разбирая обращение Симоньян и ответ на него премьер-министра Армении Никола Пашиняна, эксперты признали, что сегодня власть в Ереване, действительно, поддерживается русофобами, которые участвовали в акциях против российского посольства, держали плакаты и транспаранты с откровенными оскорблениями в адрес руководства России.
Davamı    
 

Глава спецслужбы Армении Аргишти Карамян бросил в пламя войны лучшие подразделения СНБ

Davamı    
 

Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг

Davamı    
 

Армянские нацисты призывают к терактам в России в рамках дашнакской операции "Немезис"

Davamı    
 

Армянский национализм. Геноцид русских

Davamı    
 

Эксперт: Соседи у Армении — не палестинцы. Сунешься их «мочить» — тебя самого «замочат»

Davamı    
 

КОДЕКС ЧЕСТИ ДЕСАНТНИКА

Davamı    
 

50 главных фактов о русском народе

Davamı    
 

ƏLİ HƏSƏNOV HƏBS OLUNDU

Davamı    
 

Əli Həsənovun mülkləri və obyektləri şəhid ailələrinə verilsin - Professordan TƏKLİF

30 il işğal altında olan torpaqlarımız Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildi. 44 günlük Vətən müharibəsindəki parlaq Qələbə nəticəsində təkcə işğal altında olan ərazilərimiz deyil, həm də Birinci Qarabağ müharibəsindəki uğursuzluqlar üzündən şərəfimiz, qürurumuz, milli heysiyyətimiz üzərinə düşən ləkələrdən azad olduq. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan əsgəri erməni əsgərini komandirləri ilə birlikdə çıxdıqları deşiyə qədər qovub dərsini verməyə qadirdir. Bəli, hər kəs anladı ki, azərbaycanlılar qürurlu xalqdır. Eşq olsun, bu sevinci, bu qüruru xalqımıza yaşadan Azərbaycan əsgərinə rəşadətli Azərbaycan ordusuna! Eşq olsun, bu möhtəşəm qələbənin ilhamçısı və təşkilatçısı olan Xilaskar Prezident və Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə! Bu şanlı qələbə idi! Bu, tarixi qələbə idi! Bu, həqiqətən çox böyük qələbə idi.
Davamı    
 

АРМЯНЕ ОЧНУЛИСЬ - БЕЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ИМ НЕ ЖИТЬ!

Davamı    
 

Bütün Ermənistan mediası bu gün bu görüntüdən yazdı. Azərbaycan Xüsusi Təyinatlıları

Davamı    
 

"Laçın dəhlizində erməni maşınının qapısını açdıq, ard-arda iki güllə atıldı"

Davamı    
 

Аида Николайчук - Калыбельная

Davamı    
 

Şahnaz təsnifi üstündə

Zahir Əliyev

Bu soyuqda qaranlıq, tənha küçələrin birində durub maşın gözləyirəm.
Avtobus da yox...
Az qala gecəyarısı olacaq. Maşınlar keçir, amma saxlamır.
Düşünmürlər ki, bu adam necə gedəcək.
Xeyli sonra bir maşın dayandı. Dəvət elədi, əyləşdim. O saat başa düşdüm ki, qardaş ruh adamıdı, yoxsa niyə saxlasın maşını?
Mən gedən istiqamətə gedirmiş. Maqnitofonda 82-ci ilin lent yazısı oxuyurdu, özü də dinləmədiklərimdən.
Həmsöhbət olduq. Elə bil, qardaş da ac imiş insana. 10 dəqiqəyə bir-birimizin bütün qırılmış ilmələrini bağladıq.
Hər ikimiz uşaq kimi sevinirdik. Sanki 40 ildən sonra tənha adada bir-birimizə rast gəlmişdik.
Maşından düşəndə heç vaxt eşitmədiyim başqa bir mahnını da tövsiyyə elədi- Şahnaz təsnifi üstündə.
Davamı    
 

Актеры озвучки едут на свадьбу / Они снова в машине!

Davamı    
 

Erməni deputat: Rusun cəsusu olmaqdansa, türkün köpəyi olmaq yaxşıdır

Davamı    
 

Передо мной упала кассетная бомба, но я выжил - ветеран Карабахской войны

Davamı    
 

Lavrovdan erməni jurnalistinə tutarlı cavab

Davamı    
 

Füzulidə erməni silahlılarının bir vaxtlar gizləndiyi sığınacaqlar

Davamı    
 

Sərhədi pozan Ermənistan sakini saxlanılıb

Davamı    
 

Erməni əsgər valideynləri: Türklərə yolları açın

Davamı    
 

ФОРМА ДЛЯ АРМЯНСКИХ ВОЕННЫХ ШИЛАСЬ В ТУРЦИИ

Davamı    
 

Nancy Ajram - Enta Eih

Davamı    
 

Те самые не актеры дубляжа, которые прославились за сутки на всю страну

Davamı    
 

Глава Азербайджана культурно размазал западную журналистку (Руслан Осташко)

Davamı    
 

Жокер грабит банк мафии - Тёмный рыцарь

Davamı    
 

"Мы Русские, какой восторг!" кричит из прошлого Суворов

Davamı    
 

АРМЯНЕ ПРИЗНАЮТ - КАРАБАХ, ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!!

Davamı    
 

Несение службы российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Davamı    
 

Горе Армении и ежедневные радости экс-министра МО Давида Тонояна

Davamı    
 

Prezident İlham Əliyev: Hərbiçilərimiz bu yolu piyada gediblər, piyada Şuşaya qalxıblar

Davamı    
 

Milyonlar mənimsəyənə Vüqar Səfərli həbs edildi

Davamı    
 

Əli Həsənov həbs olunur?- Prezidentin keçmiş köməkçisi yaxın günlərdə qandallana bilər

Davamı    
 

Ömürlük bəs elədi

Fəxrəddin Quliyev

Mənim üçün ən böyük travma Cəbrayılda oldu...
Müharibə hələ yeni başlamışdı. Bizi Cəbrayılın tanımadığımız bir yerinə gətirdilər. Zülmət qaranlıq idi və bu qaranlıqda eşitdiyimiz atəş səsləri, ətrafa düşən top və minamyotların vahiməsi bizi əməllicə döyüş havasına salmışdı. Yeni alınmış bir ərazidə idik. Bizi əsgər maşınlarından aşağa enməyə qoymadılar. Sağımız, solumuz minalı idi və ətrafda şəhidlərimizlə bərabər erməni leşləri də var idi. Bizə bildirdilər ki, 10 dəqiqədən sonra set kəsiləcək. Hər kimdə telefon varsa söndürməyimizi istədilər. Fənərdən istifadə etməyin, siqaret yandırmağın qəti qadağan olduğunu bildirdilər. Komandirimiz 6:30-da döyüşə girəcəyimizi xəbərdar etdi. Tank əleyhinə bölük olduğumuz üçün təyinatı üzrə tank vurmağa getməli idik. Döyüşü tam geyim vəziyyətində gözləyirdik. Ən qorxduğum isə hər an əsir düşə bilməyimiz idi. Əvvəldən də ancaq bunu fikirləşirdim ki, əgər əsir düşsəm özümü öldürəcəm.
Davamı    
 

Etibar Həsənzadənin iki yeni kitabı

"Eşqin heykəli" və "Mən şəhid olacam, ana"

Gənc yazar Etibar Həsənzadənin iki yeni kitabı işıq üzü görüb.

Onlardan biri aprel şəhidi Emin Bağırovun həyatından bəhs edən "Mən şəhid olacam, ana" kitabı, digəri isə şeir və hekayələrindən ibarət "Eşqin heykəli" kitabıdır.

Yazar E.Həsənzadə "Mən şəhid olacam, ana" kitabı ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü:

"Məqsədim şəhid haqqında, onun şəxsi keyfiyyətləri və aprel döyüşləri haqqında tam məlumatı oxucularıma çatdırmaqdır".

Kitabları əldə etmək istəyənlər müəllifə müraciət edə bilərlər".
Davamı    
 

ŞƏHİD SÜLEYMANİNİN EŞQ MƏKTƏBİ

Qurban Əli Purmərcan
İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin sədri

Bu günlər şəhadət ətri, şəhidlərin adı və xatirəsi Azərbaycanın hər bir yerindən hiss olunmaqdadır. Şəhid ata və anaları öz övladlarına olan eşqlərini televiziya proqramlarında danışır və ölkə əhalisi şəhidlərə bəslədikləri hörməti böyük qürur və iftixarla göstərirlər. Xalq Vətən müharibəsində canlarını qurban verənlərin qədrini bilir və vurğulayır ki, əsl qəhrəman bu şəhidlər və onların ailələridir. Hər yerdə ölkənin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və Qarabağın azadlığının məhz şəhidlərin qanı bahasına təmin olunduğu deyilir.
Azərbaycanın mərd oğulları döyüşdə çoxsaylı rəşadətlər göstərmiş, qəhrəman adı və digər təltiflər almışlar ki, xatirələri əbədi olaraq diri qalacaqdır. Şuşa döyüşlərində əsil qəhrəmanlıq mücadiləsinin  şahidi olduq.
Davamı    
 

Rusiyanı ölkədən çıxarmaq üçün Kəlbəcəri ermənilərə verdilər

Davamı    
 

Görun əsgərlərimiz necə çörək yeyirlər - igidlərimizin haqqı ödənməzdi

Davamı    
 

Как выглядят этнические русские люди

Davamı    
 

ПУТИНА ДО СЛЕЗ! Песня Ты знаешь так хочется жить

Davamı    
 

Жесткое обращение АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОЛДАТА К АРМЯНСКИМ ПРОВОКАТОРАМ

Davamı    
 

"Erməni səngərinə yaxınlaşanda gördüm ki, oturub deyib gülürlər"

Davamı    
 

Как снимали Фильм "Один Дома". Секреты спецэффектов

Davamı    
 

СПЕЦНАЗ - "ПЛОХИЕ ПАРНИ"

Davamı    
 

Erməni hərbçilərin əsir götürülmə videosu Yerevanda etiraza səbəb olub

Davamı    
 

Как Тарантино подбирает музыку

Davamı    
 

Старая бакинская песня со слезами на глазах

Davamı    
{sape_links}{sape_article}