Vəsfi-dildardə Təbriz də qələm sındırdı

Təbriz Hüseyni

Könlümü şad etməyə gəlmişdi canan bir dəfə,
Qismət oldu gördüm ol dildarı pünhan bir dəfə.

Ey mənə rişxənd edən, sən əsl aşiqsənsə gər,
Mən təki pərvanə ol, şəm eşqinə yan bir dəfə.

Yarı kəbəm bildiyimdən Həqqi düz zikr etdim,
Səhvi yüz bir dəfə etdim, zikri doxsan bir dəfə.

Eşqə canın kim fəda etmişsə min-min qəm görər,
Zövq alar qəmdən Xuda verməklə dərman bir dəfə.
Davamı    
 

Siyasi erotika: Kapitalizmin adamları

Davamı    
 

Namərdə möhtac olan vətənpərvərin şeiri

Davamı    
 

Rus ədəbiyyatını türkcə oxuyan azərbaycanlılar haqqında

Seymur Baycan

"Azərbaycan dili də türkcə oxumağın, türk kanallarına baxmağın nəticəsində gorbagor olub"

"Rus ədəbiyyatını Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olduğu halda, rus ədəbiyyatını türkcə oxumaq, təxminən ona bənzəyir ki, bulaq suyunu kənara qoyub, gedib kanalizasiya suyu içirsən"

Dedim bir baxım görüm bizimkilər nə oxuyurlar, oxuduqları haqqında necə danışırlar, hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirlər. Kitab blogerlərini nəzərdə tutmaqdayam.
Youtube-da eşələndim. Qarşıma bir gənc çıxdı. Gənc, Tolstoyun hekayələri haqqında danışırdı. Bura qədər hər şey yaxşıdır. Bir gəncin Tolstoyun hekayələrini oxumasına, Tolstoyun hekayələri haqqında danışmasına ancaq sevinmək olar.
Davamı    
 

Korrektorluq barədə

Nadir Qocabəyli

Korrektorluq hər kəsin bacarmadığı xüsusi sənətdir. Korrektor redaktor deyil. O yazar da deyil. O sadəcə korrektordur. O mətnin məzmununa, üslubuna, əbəbi keyfiyyətinə yox, məhz leksik orfoqrafik səhvlərinə diqqət yetirir və onları aradan qaldırır. Əlbəttə oxu prosesində o redaktə məsələlərinə də diqqət yetirə bilər, ancaq məhz korrekturaya fokuslanmalıdır, çünki buna görə məsuliyyət daşıyır. O redaktə səhvlərini sadəcə qeyd və redaktoru xəbərdar edə bilər. Korrektorluq texniki funksiyadır, redaktorluq isə yaradıcı. Redaktor özünü korrekturaya qapdıranda "kiçilir", yaradıcıdan icraçıya çevrilir. Əlbəttə hər bir savadlı redaktor orfoqrafik qaydaları da bilməli və qüsurları aradan qaldırmalıdır. Ancaq buna görə əsas məsuliyyət korrektorun üzərindədir.
Əvvəlllər, yəni "Kommunist", "Azərbaycan gəncləri" qəzetləri çıxan vaxtlarda çox güclü korrektorlar vardı.
Davamı    
 

Yazdığın məktubu aldım

Kamal Hüseynzadə

Yazdığın məktubu aldım, gözəlim,
Titrədi məktubunu tutmuş əlim.
Soruşursan: nə var o bağda gəlim?
Nə deyim, şanısı var, ənciri var
Bu bağın, bir də bu bağda biri var,
Darıxır.

Buranı görməmisən, pisləmə, gəl,
Görməmişlər kimi kin bəsləmə, gəl,
Öz bağın bil, qapıdan səsləmə, gəl,
Keç evə, qorxma, itin zənciri var.
Bir də ki, zənciri qırmış biri var,
Darıxır.

Yellədir pərdəni yüngül gilavar,
Bacası azca əzilmiş samavar
Göndərir göy Xəzərə əyri buxar.
Davamı    
 

Vaqifin duası

Davamı    
 

Qonşu vaqondakı ata

Asif Şəfəqqətov

Uşaq ata-anası ilə danışaraq deyir:
–Ata, olar ki, bu bazar daçamıza mən tək gedim? Mən elə istəyirəm ki, özümü müstəqil hesab edim!
Ata təəccüblənir və deyir:
–Axı sənin cəmi 7 yaşın var, ata-anasız sən necə elektrik qatarı ilə...
Uşaq onun sözünü yarımçıq kəsir:
–Bütün stansiyalar mənim yadımdadır. Harda minməyi, harda düşməyi, harda bilet almağı bilirəm. Nə olar, ata, imkan ver, özümü böyüklər kimi hiss edim.
–Sən bütün stansiyaları dəqiq yadında saxlamısan? – deyə ata soruşur.
–Bəli, ata, onlar altıdır. Biz daçaya gedəndə mən həmişə onları sayırdım, qatar hər stansiyada dayananda mən bir barmağımı qatlayırdım.
–Hansı stansiyada düşdüyümüzü də bilirsən?
–Bəli, ata. Çox yaxşı bilirəm.
–Hər ehtimala qarşı stansiyaların yazacam.
Davamı    
 

Bu millət çox qəddar və amansızdır

Nadir Qocabəyli
 
28-dən manatlıq taksiyə minib, yorğun halda Hövsan qəsəbəsində düşdüm. Burdan da kəndə getmək üçün adətən 132 və 161 saylı avtobuslardan istifadə edirəm. 10 dəqiqə gözlədikdən sonra 161 gəldi. Adətən mindiyimiz arxa qapıdan minmək istəyəndə sürücü bizi qabaq qapıya dəvət etdi. Təəccüb etsəm də, əmrə tabe oldum. Minəndə dedi ki, kartladır. Nə vaxtdan? Bü gündən, dedi. Əlimi çantama atıb cüzdanımı çıxardım. BakuKartımı götürüb, terminala yaxınlaşdırdım. Kartımda pul yox idi. Çoxdandır kartlı avtobuslardan və metrodan istifadə etmədiyim üçün qurtarmışdı və yükləməmişdim.
Sürücü mənə avtobusdan düşməyi əmr etdi. Bir qədər duruxdum, doğrusu. Belə münasibətə alışıq deyiləm. İstər-istəməz ətrafıma baxdım. Camaat da mənə baxırdı. Nə mən onlara dedim ki, kimsə kartını pulunu ödəmək müqabilində müvəqqəti mənə versin, nə də təklif edən olmadı. Sürücü avtobusu sürməyərək mənim düşməyimi gözləyirdi. Düşdüm aşağı... Çox qəzəbləndim bu olaya.
Davamı    
 

Əli rahi - həqiqətdir

Azər Bandoj

Əli şahi - vilayətdir.
Əli mahi - imamətdir.
Əli rahi - həqiqətdir.
Əli nuri - hidayətdir.
Əli şəmsi - ədalətdir.
Əli mehrü məhəbbətdir.
Əli babi - kəramətdir.
Əli dəryayi - hikmətdir.
Əli zikri ibadətdir.
Əli miskinlərin ahi.
Əli zülmətlərin mahi
Əli kamillərin rahi.
Əli aşiqlərin cahi.
Əli mö'minlərin şahi.
Əli üşşaqə dərgahi.
Əli, Allah qədəmgahi.
Əli, dərki - huvəllahi.
Əli, məhvi - cəhalətdir.
Davamı    
 

Мне говорили

Сахиб Мамедов

Мне говорили, что пора сдаваться,
Чтоб прекратил свой творческий забег,
Мол, с хамоватой рожею кавказца
Тебя не примет русский человек.

Внушали мне, что нет и вовсе шанса,
Мол, стать тебе народным не дано.
Ты слишком русский для азербайджанца,
Ну а для русских – «черный» все равно.

Меня просили, чтоб не увлекался,
Чтоб не губил на тщетное года.
Но я писал, трудился и старался,
И не бросал родное никогда.

Не раз мне предлагали присмотреться,
Мол, не родному служишь языку.
Davamı    
 

Xilqət Talıbov - Əvvəlki deyil

Hər nəyin dadı gedib, sanki duz əvvəlki deyil,
Gecənin rəngi solubdur, günüz əvvəlki deyil.

Kağızın min üzü vardır, qələmin min dili var,
Yazılan haqq ədalətlə düz əvvəlki deyil.

Nə qədər şerü qəzəl yazdım ağız büzdü hamı,
Dedilər köhnə fikirlərdi, söz əvvəlki deyil.

Şah əgər olsa gədadan, ona mən qul olaram,
Nə gədada, nə də ki şahda üz əvvəlki deyil.

Məzlumun bir ahı min canı kül eylərdi, fəqət,
İndi yox, məzlumun ahında köz əvvəlki deyil.

Oğlanı bir də görərsən duvaq atmış başına
Bəy olur, bir də görürsən ki qız əvvəlki deyil.

Hər ziyanı görürük tez yozuruq xeyrimizə,
Görürəm bizdə ağıl, baş, göz əvvəlki deyil.
Davamı    
 

XEYİRLƏ ŞƏR ÇARPIŞIR

Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN

Bu dünyada xeyirlə şər çarpışır,
Yaxşı adam şərə ürcah olmasın.
Doğulandan insan canla yarışır,
Can içində ağrı-acı qalmasın.

Gün ərzində min bir üzü görürük,
Xeyir şərlə birgə ömür sürürük,
Zəkamızın əkdiyini dəririk,
Ömür bağı tez saralıb solmasın.

Həyat özü imtahana çəkəndi, 
Sualları üstümüzə tökəndi,
Can sarayın uçurdandı, tikəndi,
Dəryalar tək qabarmasın, dolmasın.

Hər kəs özün özlüyündə haqq sayır,
İçi görmək müşkül, deyil çöl-bayır.
Davamı    
 

Я не хочу весны – мне и с тобой тепло

Davamı    
 

Gülnarə İsrafil - Yuxular karım olur

Davamı    
 

Vaqif Nəsir - TALIŞ DİLİM

Hal-hazırda da ADPU-nin pedaqoq-professoru olan, AYB-nin üzvü, şair-yazar Vaqif Nəsirin elə bu şedevri ilə də daim xalqının qəlbində yaşayacağına əminik. Allah ona cansağlığı və uzun ömr bəxş etsin.
Davamı    
 

İlqar Bədəlov - Uzaqlaşdı

Sıxıldım dərdi-möhnətdən,
Şəfa məndən uzaqlaşdı.
Bəladən çox bəla gördum,
Vəfa məndən uzaqlaşdı.

Ədəblə xoş qurulmuşdum,
Nə xoş anlar duşunmuşdum.
Qəfildən tərsə mən duşdum,
Səfa məndən uzaqlaşdı.

Ağarmış saçlarım yandı,
Halım ömrə çox allandı.
Ruhum kövrək, ürək qandı,
Dəva məndən uzaqlaşdı.

Umid azdır məndən daha,
Zərər gördum qəmdən baha.
Davamı    
 

Karl Marksın "Fəlsəfənin yoxsulluğu" kitabının yayımı barədə

Davamı    
 

Karl Marksın "Fəlsəfənin yoxsulluğu" kitabı çapdan çıxıb satışa verildi

Davamı    
 

Bir qoca gördüm

Ağadadaş Əliyev

Qəbristanlıqda gördüyüm bir mənzərənin təsirindən

O gün qəbristanda yaşlı bir qoca
Bir məzar daşını  siğallayırdı.

Dayanıb qocaya baxdım doyunca;
Qoca gah danışır, gah ağlayırdı.

Ömür-gün dostuna giley edirdi
Ömrün şaxtasından, ömrün qarından.

Vəfasız, tək qoydun məni deyirdi,
Təsəlli umurdu uyan yarından.

Ürəyim sıxıldı bu mənzərədən,
Qocanın halına oldum pərişan.

Doğma dünyamızı zinətləndirən,
Ondan zülüm görən insandır, insan.
Davamı    
 

Cənnətüzlüm

Həsən Lütfi Novruzlu

Bir baxımsız zəmi tənhalığı var qəlbimdə,
Yolçusuz bir gəmi tənhalığı var qəlbimdə.

Yanğılandıqca kədər, mum kimi qəlbim əriyir,
Başıma göylər uçur, üstümə dağlar yeriyir.

Gizlənib köksümün içrə elə bir tutqun ürək,
Yuvasız quş təki darğın, sonasız göl kimi tək.

Bəxtimin kükrəsə əflakə tərəf köhlən atı,
Nal sədasıyla göyün çınlasa gər yeddi qatı.

Yığılıb dövrəmə ulduzlar əgər çəksə halay,
Hayıma versələr aylarca alaylarca haray.
Davamı    
 

Bizə yazdır ayaz da

Həsən Lütfi Novruzlu

Ruhum ki, itirmişdi qərarın gilavartək,
Səsləndi xəzər duyğularım: qüssədən əl çək!

Qoşdum özümü xəzriyə, əngəlləri yıxdım,
Sahildə duruxdum, bir az ənginliyə baxdım.

Ta can qağayım zümzüməyə buldu bəhanə,
Büllur ləpələrçün oxudu dürlü təranə.

Sönməz bir od almışdım alov qüllələrindən,
Mehr ilə küləklər şəhərin seyr eləyirkən.

Gördüm iki sevdalı gəlir, əl-ələ, xürrəm,
Sevməklə sevilməkdimi qarşımda mücəssəm?

Göz yerdə, xəyal göydə qızarmış biri gültək,
Bülbül kimi şeyda biri, qəlbində min istək.
Davamı    
 

Hikmət əliylə

Həsən Lütfi Novruzlu

İbrət gözün insan ki, ovar diqqət əliylə,
Xilqət evi bərpadı görər, hikmət əliylə.

Gündən daha aydındı təcəllada həqiqət,
Yox, heyf, görən göz qapanıb qəflət əliylə.

Mən-mən deməyək, ta biz olaq biz, yetər artıq!
Oynandıq oyuncaqtək ənaniyyət əliylə.

Allahı sevən bəndələr asudə nəfəsçün
Qəlbindəki iblisi boğar nifrət əliylə.

Dilsizlərə munislik edər sevgi diliylə,
Başsızların oxşar başını şəfqət əliylə.
Davamı    
 

Güllü Həsənova - Ana sevgisi

Davamı    
 

Qəlbində arzu və istək yoxsa...

Ehtiram Gözəlov
 
Qəlbində arzu və istək yoxsa kam əriyər,
Bu ömür fanidi, kam olmasa bədnam əriyər.

Aşiq ol kəsdi ki, canan üçün isar eliyər,
Pərkanə dövrə vursa, Şövqə gələr kam əriyər.

Əsil aşiq alışıb yanmaqilən canı yaxar,
Gündüzü alovlanar, düşəndə axşam əriyər.

İlahi kainatı buraxsa bir an başına.
Kül olar cümlə-cahan, nizam-intizam əriyər.

Kafir üçün haramdır ayaq atsın hərəmə,
Tövbəsiz geyinsə, əynindəki ehram əriyər.
Davamı    
 

ÖMRÜN QANADLARI - ÖN SÖZ ƏVƏZİ

Davamı    
 

Şahnaz təsnifi üstündə

Zahir Əliyev

Bu soyuqda qaranlıq, tənha küçələrin birində durub maşın gözləyirəm.
Avtobus da yox...
Az qala gecəyarısı olacaq. Maşınlar keçir, amma saxlamır.
Düşünmürlər ki, bu adam necə gedəcək.
Xeyli sonra bir maşın dayandı. Dəvət elədi, əyləşdim. O saat başa düşdüm ki, qardaş ruh adamıdı, yoxsa niyə saxlasın maşını?
Mən gedən istiqamətə gedirmiş. Maqnitofonda 82-ci ilin lent yazısı oxuyurdu, özü də dinləmədiklərimdən.
Həmsöhbət olduq. Elə bil, qardaş da ac imiş insana. 10 dəqiqəyə bir-birimizin bütün qırılmış ilmələrini bağladıq.
Hər ikimiz uşaq kimi sevinirdik. Sanki 40 ildən sonra tənha adada bir-birimizə rast gəlmişdik.
Maşından düşəndə heç vaxt eşitmədiyim başqa bir mahnını da tövsiyyə elədi- Şahnaz təsnifi üstündə.
Davamı    
 

Ömürlük bəs elədi

Fəxrəddin Quliyev

Mənim üçün ən böyük travma Cəbrayılda oldu...
Müharibə hələ yeni başlamışdı. Bizi Cəbrayılın tanımadığımız bir yerinə gətirdilər. Zülmət qaranlıq idi və bu qaranlıqda eşitdiyimiz atəş səsləri, ətrafa düşən top və minamyotların vahiməsi bizi əməllicə döyüş havasına salmışdı. Yeni alınmış bir ərazidə idik. Bizi əsgər maşınlarından aşağa enməyə qoymadılar. Sağımız, solumuz minalı idi və ətrafda şəhidlərimizlə bərabər erməni leşləri də var idi. Bizə bildirdilər ki, 10 dəqiqədən sonra set kəsiləcək. Hər kimdə telefon varsa söndürməyimizi istədilər. Fənərdən istifadə etməyin, siqaret yandırmağın qəti qadağan olduğunu bildirdilər. Komandirimiz 6:30-da döyüşə girəcəyimizi xəbərdar etdi. Tank əleyhinə bölük olduğumuz üçün təyinatı üzrə tank vurmağa getməli idik. Döyüşü tam geyim vəziyyətində gözləyirdik. Ən qorxduğum isə hər an əsir düşə bilməyimiz idi. Əvvəldən də ancaq bunu fikirləşirdim ki, əgər əsir düşsəm özümü öldürəcəm.
Davamı    
 

Etibar Həsənzadənin iki yeni kitabı

"Eşqin heykəli" və "Mən şəhid olacam, ana"

Gənc yazar Etibar Həsənzadənin iki yeni kitabı işıq üzü görüb.

Onlardan biri aprel şəhidi Emin Bağırovun həyatından bəhs edən "Mən şəhid olacam, ana" kitabı, digəri isə şeir və hekayələrindən ibarət "Eşqin heykəli" kitabıdır.

Yazar E.Həsənzadə "Mən şəhid olacam, ana" kitabı ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü:

"Məqsədim şəhid haqqında, onun şəxsi keyfiyyətləri və aprel döyüşləri haqqında tam məlumatı oxucularıma çatdırmaqdır".

Kitabları əldə etmək istəyənlər müəllifə müraciət edə bilərlər".
Davamı    
 

GÖZÜN AYDIN OLSUN, ŞUŞA

Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN

Əsgərimiz səf bağlayıb düzülübdü sıralara,
Məlhəm çəkir otuz illik köz bağlamış yaralara,
Saf qaliblik sədamızın səsi gedir haralara...
Ordumuzun nərəsindən haray düşüb boz dağ-daşa,
Azadlığın mübarəkdir, gözün aydın olsun, Şuşa!

İndi daha başımız da sinəmizdən qalxacaqdır,
Durna gözlü bulaqların durulaşıb axacaqdır,
Nər oğullar yağıların axırına çıxacaqdır,
Açsın qoynun “Cıdır düzü” soy bildiyi hər yurddaşa,
Azadlığın mübarəkdir, gözün aydın olsun, Şuşa!

Bilirsənmi içimizdə nə müddətdir həsrət gəzir?!
Sən işğala düşən gündən məmləkəti kədər əzir.
Davamı    
 

Salam de

Davamı    
 

Nəfəsi tıncıxmışdı, qan onu boğurdu, nəsə demək istədi, səsi xırıldadı, gülümsəyib gözlərini yumdu

Davamı    
 

Etibar Həsənzadə - Qarabağ Azərbaycandır. Səs: Sərvər Əliyev

Davamı    
 

Səni yad eyləyərik gündə fəxarətlə

Xilqət Talıbov

Səni yad eyləyərik gündə fəxarətlə, şəhid,
Üzüağ kamə yetişdin bu şəhadətlə, şəhid.

Öldürübsən bu şəhadətlə dəyərsiz ölümü,
Xar edib düşməni mərdanə, şərafətlə, şəhid.

Təkcə Allah bilir, ey Kərbübəla mə`zunu,
İmtahandan necə keçdin, neçə qiymətlə, şəhid.

Parə-parə əl-ayağın səpilib toprağə,
Vermisən canı Vətənçün nə səxavətlə, şəhid.

Bir zamanlar sənə fərman verənlər indi,
Baş əyir özləri qarşında nəzakətlə, şəhid.

Xoş sənin halına, cənnətdə şəhidlər ağası
Özü pişvaz edəcəkdir səni xəl`ətlə, şəhid.
Davamı    
 

Жди меня, и я вернусь...

Константин Симонов

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Davamı    
 

Qurtulaq qüssədən, kədərdən birgə

Nuhəmməd Cəfərov

Sənin gözündəki o qüssə, o qəm
Mənim ürəyimi məskən seçibdir.
Bulaq tək gözündən süzülən o nəm,
Qəlbimdə bir şırım, bir yol açıbdır.

Zamanı sevgiylə cüt aşardıq biz,
Bir eşq sevdasında alışardıq biz.
Daha dünənləri dəlilər kimi,
Səbəbsiz küsərdik, barışardıq biz.

İllər sevgimizə rəngini qatmış,
Xırda fidanlar da qol-budaq atmış.
Səni Nənə kimi bir ucalığa,
Məni də bəxtəvər bir Baba yapmış.
Davamı    
 

Vüqar Biləcərili - Üzün gülər

Üzün gülür, gülər üzlüm, üzündə güllər açıb,
Gözün gülür, qara gözlüm, gözündə güllər açıb.

Dizin-dizin könül ol vadiyi-məhəbbətdə,
Sürünmüsən o qədər ki dizində güllər açıb.

Xəlil üçün odu döndərdi Rəbbi gülzarə,
Təəccüb eylədi Nəmrud, közündə güllər açıb.

O Kərbəladı ki torpaağı ətri-qəm qoxuyur,
Çölündə qanlar axıbdır, düzündə güllər açıb.

Vərəqdi hər açılan gül kitaabi-hüsnündən,
Nə qədri sirri-nihanın özündə güllər açıb.

Gəl ey gül üzlülərin şaahi, yolların bəzənib,
Ayaağın opməyə xaatir, izində güllər açıb.
Davamı    
 

Göydəki almalar yeyilib çoxdan

Nuhəmməd Cəfərov

Ümidlər can verir, donubdur həyat,
Matəm libasını geyibdir, heyhat.
Yoxdur o məğrurluq, itib əzəmət,
Özü öz halından üzülür millət...

Təzadlarla dolu bir həyatdayıq,
Dumanlar içində sanki itmişik.
Səmanın altında hansı qatdayıq,
Bəlkə yuxudayıq, bəlkə yatmışıq...

Millət dərd içində, bəla içində,
Gümanlar ümidə təsəlli verir.
Yox zərrə inam da gələcəyində,
Ümüd son nəfəslə təcəlli edir.

Bəlkə doğrudan da biz qayıdarıq,
İtmiş ümüdlər də cücərəcəklər.
Davamı    
 

Əli Rzazadə. 90 yaşlı babamın nənəmə yazdığı şeir

Gənclərə örnək ola biləcəyini düşünürəm.

Qayıt gəl

Yoxluğundan qəmi qüssəm çoxalıb,
Təklik odu məkanıma köz salıb,
Gedən gündən bu sevgilin tək qalıb,
Ömrüm günüm, xoş avazla qayıt gəl,
İlk baharım, ilk nübarım, qayıt gəl.

Ömür sürrəm bu dünyada bir təhər,
Gecə-gündüz məni boğur qəm-qəhər,
Dözəmməzdik ayrılığa bu qədər,
Ömrüm günüm, xoş avazla qayıt gəl,
İlk baharım, ilk nübarım, qayıt gəl.

Bəxtim budur, tənha qalım dolanım,
Dərd qəmimi yoxdur bircə ananım,
Bu miskinə yoxdur sənsiz yananım.
Davamı    
 

Aşıq Haşım Qubalı - BİZİM

Sovetlər adlanan dövlət dağıldı,
Ümidimiz onda yıxıldı bizim.
Müstəqil olmamış Qarabağ getdi,
Olan-olmazımız dağıldı bizim.

Hərə yabısını sürdü ortaya,
Yaratdı qondarma yeni partiya.
Birlik, dostluq sözü keçdi arxaya,
Əlimiz-qolumuz yığıldı bizim.

On beş qardaş idi böyük bir dövlət,
Yığılıb bölərdik bərabər sərvət.
Başlandı sökhasök, məqsədlər xəlvət,
Guya aclarımız tox oldu bizim.

Şikayət yazırsan cavab gəlməyir,
Arzular, ümidlər dözür, ölməyir.
Hamı bir "Ağ atlı" oğlan gözləyir,
Yaşadıqlarımız nağıldı bizim.
Davamı    
 

Bu qatarın yanınca


Sözlərinə sahib dur, ucuz tutma onu sən,
Yox geriyə dönüşü qopsa ox tək yayından.
Həyatda hər enişin vardır bir yüksəlişi,
Gözəl görülən işin mükafatı, alqışı,
Sənə qol-qanad verər, uçurar səmalara.

Yaşadığın bu həyat, başdan-başa səninki,
Hər fürsətdən yararlan, hər anından sevin ki,
Gedib-gələn nəfəsin bəxş etdiyi sevinci
Duymağın özü belə lütfüdür Yaradanın,
Bəxti nataraz olar, fürsəti qaçıranın.

Ömür sürətlə keçir, ötür aylar, fəsillər,
Üzü keçmişə doğru, qaçır qanadlı illər.
Keçərək bu "cığırdan'" yaşadı, keçdi kimlər?!
Geriyə dönməz daha ha səsləsən dalınca,
Qaçarsan bir acıyla bu qatarın yanınca.
Davamı    
 

AZƏRBAYCANLI USTALAR ZAPOROJYEDƏ (hekayə)

Davamı    
 

Nuhəmməd Cəfərov - Fikirlər

Fikir var çalpaşıq, fikir var qırıq,
Fikir var qanadlı bir quşa bənzər.
Onları ram etmək istər sayıqlıq,
Dalınca qaçasan daim sərasər.

Fikir var bənzəyir gözəl gəlinə,
Ağ örpək altında xoş simalıdır.
Hərcayı söz gəlməz onun dilinə,
Dərhal bilinər ki, çox kamallıdır.

Fikir var, dəvəyə qanad bağışlar,
Uçurub sökəcək hər damı-daşı.
Fikir var, arandan keçər yoxuşa,
Yerindən oynadar nəhəng sal daşı.

Fikir var, milçəkdən fil yaradandır,
Fitnədir, yalandır, nəfsi qapqara.
Fikir var, elə bil qara yaradır,
Təbib də tapmamış bu dərdə çarə.
Davamı    
 

Я не помню, как тебя зовут

Игорь Сокало

Стихотворение написано на реальных событиях, молодого стали унижать старики, пришлось ему пояснить, как здесь жить, не стирать и не подшивать стариков, быть мужиком. 
Если помнишь меня, молодой, отзовись: 682 МСП 3 батальон Гульбахар 1987-88 годы.

Я не помню как тебя зовут,
Дело было, друг, под Гульбахаром.
Солнце рано поднималось тут.
Целый день калило оно жаром.

Ты пацан малой, я вроде бы, как "дед"
Дембель близок: "Так домой охота!!!"
Davamı    
 

Həyatın rəngarəng çalarları var

Nuhəmməd Cəfərov

Bu qələm, bu kağız, bu yaşadığım,
Keçdiyim imtahan həyat sınağım.
Söz olub dilimdə mənim yarağım,
Meydanı tərk edib qaçmadım heç vaxt.

Sayrışan hər ulduz günəş sayılmaz,
Ziyası yollara işıq saçammaz.
Fələyin hördüyü düyünlərini
Bir ömür çalışsan düyün açılmaz.

Həyatın rəngarəng çalarları var,
Yuxuşu, enişi, hamarları var.
Seyrinə çıxanda, qoca dünyanın
Üstündə gerçəyi, yalanları var.
Davamı    
 

Sına daxildəki bütlər

Vüsal Həsənəli

Geyə təqva libasın qəlb elə xatircəm ola,
Sına daxildəki bütlər və dönüb Adəm ola.

Baş alıb üz tuta Quran ilə eşq vadisinə,
Nəfsi aram, üzü yorğun, gözü qəmgin nəm ola.

Gərək Allahə itaətdə həmi sünbül ola,
Ona gəldikdə bəla dağ kimi həm möhkəm ola.

Aman ey dad ona şeytan şəri hakimlik edə,
Yiyəsiz qəlb evinin sakini naməhrəm ola.

Vay o gündən Əli (ə) fikrində töküb göz yaşi,
İmtahan vaxtı yetişdikdə beyin Mülcəm ola.
Davamı    
 

Fələstinli uşaq

Pərviz Arif

Məni əfv eylə, Fələstinli uşaq
Bu qədər zülmə yumub göz, susuram
Gecələr fəryadımın xeyri nədir
baş əyib zalıma gündüz, susuram.
Məni əfv eylə ki, yardım yerinə
baxıram haqsız axan qanlara acizcəsinə
qulaq adətkar olub sanki bu zülmün səsinə.
Sığınıb gizlicə bir parça çörək kölgəsinə
səni qurban verirəm özgəsinə.

Hələ tezdir, yaşayırsan nələri
sənə bəxş etdi həyat gülləri yox, güllələri
Belə qardaşlıq olar?!
Mən uşaqlıqda atamla əl-ələ
dolanım hər qarışın çöl-çəmənin,
sən uşaqkən ata can tapşıra qarşında sənin.
Davamı    
 

Darıxır


İndi mənim saçlarımın
Ağı darıxır, darıxır,
Gözlərimin sənlə gülən
Çağı darıxır, darıxır.

Daha yoxdu məndə səbir,
Tükənirəm e birə-bir.
Bədənimin solu sevir
Sağı darıxır, darıxır.

Ay gözəlim, can bildiyim,
Göyçəyim, gülüm, sevdiyim,
Ürəyimdə sənsizliyin
Dağı darıxır, darıxır.
Davamı    
 

Emin Məhərrəmli - Sən getdiyin gün

De necə qalırsan məndən uzaqda?
Soyuqdur, donmuşam qarda-sazaqda,
Yetim bir uşaq tək tində-bucaqda,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Mən donmuşam, tərpənməyir əllərim,
Səninlə məhv oldu ötən illərim.
Daha gedib qatar, artıq neyləyim,
Yollara baxıram yaş gözlərimdə.

Həyatdan küsmüşəm sən getdiyin gün,
Yaşamaq olmayır həyatı düzgün.
Deyəndə gedirəm bax o gün bu gün,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Görənlər deyir ki, nə olub, qardaş,
Desəm də dərdimə olmadı sirdaş.
Davamı    
 

Gövdəm torpaq, içim günəş


Mən bir bəşər- ağıl adlı ziyarətdən doğulmuşam,
Dünya, cahan mən özüməm- məharətdən doğulmuşam.

Sözüm külək, suyum həyat, vaxtı sayır xırda qumlar,
Anam torpaq, atam göylər- hərarətdən doğulmuşam.

Görünənə deyin nə var, ona hərə bir ad desin,
O görünməz, bir ruh adlı, bil qamətdən doğulmuşam.

Sirr naməlum, tam möcüzə, qapısıdır bu göylərin,
Daş sındırıb bağ gətirən dəyanətdən doğulmuşam.

Çəkir məni bu təbiət, mən də ki bir insan kimi,
Eşqə hörmət, zülmə lənət- ləyaqətdən doğulmuşam.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}