AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 1-Cİ HİSSƏ: AVRASİYA EVİ

Davamı    
 

Fin bloggeri: Bütün dünya ölən günə kimi Rusiyaya borcludur

Veikko Korhonen – Finlandiyanın Oulu şəhərindən olan bloggerdir. O da ömrü boyu müasir finlilərin əksəriyyəti kimi, Qərbyönümlü tarix kitablarının və mediada gedən təbliğatın zərərli təsirinə məruz qalırdı. Finlandiyada rusa aid olan hər şey ləkələnir, ruslarla finlilərin ortaq yaşadığı tarixi dövr bütöv bir kabus kimi təqdim edilirdi. İndilərdə isə daim Finlandiyanınən yaxın qonşusu olan Rusiyanın təcavüzkarlığı və hərbi düşmənçiliyi barədə əfsanələr tirajlanır. 
Xoşbəxtlikdən Veikko Korhonenin çox müdrik və savadlı bir nənəsi var idi. Və o buna görə kiçik yaşlarından bəri ortaq tarixdə baş verən hadisələr və ümumiyyətlə dövrün tarixi hadisələrinin gedişatı barədə düzgün məlumatlarlara malik oldu.  O antirus düşüncəli həmvətənləri ilə uzun müddət çəkən mübahisələrindən sonra öz facebook səhifəsində Rusiya barədə kiçik bir məqalə yazdı.
Davamı    
 

Самое большое в мире посольство США — в Армении

Davamı    
 

İbrahim Sel – Stalin fenomeni

GİRİŞ

 Siseron Mark Tulli deyirdi: “Tarixi bilməmək əbədi uşaq qalmaq deməkdir”. Bir çox dəyərlərimizi təhrif etdikləri kimi, gənc nəslə Stalini də qaniçən və tiran kimi tanıdırlar. İnsanlarımız bu dahi insan haqda düzgün məlumatlanmayıblar. Əslində Stalinə ona görə nifrət yaradırlar ki, o Beynəlxalq Maliyyə Mafiyasının nümayəndəliyi olan trotskizmə SSRİ xalqlarını əsarət altına salmaqda mane olmuşdur.
 Hələ 1936-cı ilin sentyabrında Almaniyanın təbliğat naziri Yozef Gebbels Nürnberqdə keçirilən qurultay zamanı açıq şəkildə bildirdi ki, Almaniya bolşevizmi məhv etmək məqsədilə SSRİ-yə hücum edəcək.
Davamı    
 

О деятельности нашей организации и сайта

Davamı    
 

Что сделал СТАЛИН?!

Он вернул в состав страны все исконные земли, утраченные ранее в результате войн и политических интриг, а СССР, бывший до этого в полном враждебном окружении оказался в окружении стран с дружественными режимами.
Под его руководством были выиграны все войны, которые вёл СССР – 5 локальных войн не считая двух глобальных – войны с нацистской Германией и войны с Японией 1945.
Крупнейшим геополитическим и военным успехом Сталина является Победа в Великой Отечественной войне. Вопреки утверждениям фальсификаторов, научные данные говорят о том, что военные потери СССР и Третьего Рейха практически равны. СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой, уничтожив более 75% вооруженных сил Германии и ее союзников. Мир был избавлен от захвата нацистскими фанатиками.
Davamı    
 

Сталин - единственный правитель, отказавшийся ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения 1944 г.

В Бреттон-Вудской конференции в 1944 г., проходившей в США, участвовало 44 государства. Результатом стали Бреттон-Вудские соглашения. Смысл соглашений - вся мировая торговля будет осуществляться в долларах США и золотом. Каждая страна имеет право на эмиссию собственной национальной валюты только в эквивалентном (по курсу) размере, не превышающем объёма золото-валютных резервов (ЗВР), которые формируются из золота и, в подавляющей части, из долларов США. Т.е. стране, прежде чем напечатать свою национальную валюту, требуется продать то, что она производит (добывает, строит и т.д.) на мировом рынке за доллары США, и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, становятся по сути, филиалами ФРС, осуществляющих эмиссию только в том размере, в каком разрешила ФРС.
Davamı    
 

Зачем Сталин уничтожил Ленинскую команду

Davamı    
 

BOLŞEVİK İNQİLABINI BAŞ KƏŞFİYYAT İDARƏSİ (QRU) HƏYATA KEÇİRDİ

 1917-ci il Fevral burjua-demokratik (mason) inqilabı Rusiya sivilizasiyasının əsas özüllərindən birini- Rusiyanın spesifik təbii, tarixi və mədəni şəraitində formalaşmış dövlətçiliyini sarsıtdı və məhv etdi. Hətta hakimiyyətə gəlmiş liberallara da gün kimi aydın idi ki, Qərbin liberal-burjua dövlətçilik modelinə doğru yönəlmiş Müvəqqəti Hökumət ənənəvi Rus dövlətçiliyinin strukturunu dağıdır. Fransız tarixçisi Mark Ferro Kerenskinin etirafları əsasında yazırdı ki, Fevral İnqilabının məqsədi Rus dövlətçiliyinin məhvi olmuşdur.
 Məhz belə bir fəlakətli vəziyyətdə Rus ordu kəşfiyyatı hərəkətə keçdi. Rus ordu kəşfiyyatının rəhbəri general Nikolay Potapov bolşeviklərin içindəki adamlarından istifadə edərək mason hökumətinin devrilməsi üçün plan cızdı. Həmin hadisələr zamanı Müvəqqəti Hökumətin naziri olmuş gürcü İrakli Çereteli haqlı olaraq rusların xüsusi “dövlət instinktini” və təşkilatlanma meylini” vurğulayır.
Davamı    
 

STALİN - QÜDS ƏSGƏRİ: ÇARIN ƏMİSİ OĞLU, GİZLİ DİNDAR, QRU AGENTİ

Davamı    
 

ƏSL QÜDS - BAKIDIR

Davamı    
 

TEZLİKLƏ QÜDS RUSLARIN OLACAQ

 Rusiyanın da İran kimi Qüdsə öz qanuni hüquqları vardır. Qüds Rusiya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qüdsü müqəddəs hesab edən hər üç konfessiyanın nümayəndələri Rusiyada yaşayır. Hər il yüz minlərlə pravoslav bu müqəddəs şəhərə ziyarətə gedirlər. İsa peyğəmbərin qəbri olan məbəd burdadır. Klassik antik dövrlərdə Qüds- Tanrının məskunlaşdığı dünyanın mərkəzi sayılıb. Şiə və pravoslav esxatologiyasında Əl-Aksa məscidinin dağıdılmısı və onun yerində Solomon məbədəninin tikilməsi Şeytanın- Antixristin gəlişini səciyyələndirir. Pravoslav müqəddəslərinin hədislərinə görə, Dəccal taxt-taca məhz Qüdsdə oturacaq. Fələstin dövlətinin yaradılması və onun ayaqda qalması Rusiya dövləti üçün xüsusi önəm kəsb edir. Rusiyanın konservativ dairələri Fələstinə dəstək verilməsini xoşməramlı əməl hesab edirlər. Rusiya slavyanları ilə Fələstinin qədim xalqı arasında sıx mistik bağlılıq vardır.
Davamı    
 

Внук императора. Был ли Иосиф Сталин сыном путешественника Пржевальского?

Вокруг биографии советского лидера Иосифа Сталина существует бесконечное число мифов, созданных как его сторонниками, так и противниками. Одним из самых оригинальных стоит признать миф о происхождении «вождя народов». Согласно ему, настоящим отцом Сталин был... русский путешественник Николай Пржевальский.
Николай Михайлович Пржевальский простому обывателю более всего знаком благодаря лошади, получившей его имя. На самом деле потомок шляхетского рода Николай Пржевальский был выдающимся исследователем Уссурийского края и Центральной Азии, совмещая эту деятельность с военной разведкой. Деятельность его как на ниве науки, так и на ниве разведки были оценена высоко — он являлся почётным членной Российской Академии наук и носил воинское звание генерал-майора.
Пржевальского называли самородком: имея за плечами курс Смоленской гимназии и школы Генерального штаба, он оставил после себя богатое научное наследие.
Davamı    
 

STALİNİN ÖLÜMÜ

Davamı    
 

STALİN DİNDAR İDİ

 Tanınmış rus ruhanisi və mütəfəkkiri Dmitri Dudko yazırdı: “Stalin Allah tərəfindən göndərilmiş xüsusi adam idi. Stalin Rusiyanı qoruyub saxladı. Stalin ata kimi Rusiyanın qayğısına qaldı. Kənardan Stalin ateist kimi görünür, amma əslində o inanclı adam idi. Öləndə Rus Pravoslav Kilsəsi ona dualar oxudu və həmin Allahsız dönəmdə bu təsadüfi deyildi... Biz bunu başa düşmürük”.
 Stalin hakimiyyətdə oturuşduğu ilk illərdən dinə qarşı təzyiqlərin qarşısını aldı. Məbədlərin, səcdəgahların sökülməsi prosesini dayandırdı. Bolşeviklər Konstitusiyaya dini ayinlərin qadağan olunması, din xadimlərinin, keçmiş ağqvardiyaçıların, “xeyirli işlərlə məşğul olmayan bütün şəxslərin” seçici hüququndan mərhum edilməsi kimi maddələr salmaq istəyirdilər- Stalin buna da imkan vermədi. O hakimiyyətə oturuşandan sonra dini qadağaların aradan qaldırılması sahəsində böyük işlər gördü. Bolşeviklərin qadağan etdiyi dini mərasimlər yenidən keçirilməyə başlandı. Ateizm yoluna qədəm qoymuş intelligensiya arasında dini məsələlərə maraq müşahidə olundu. Bolşeviklərin bağladığı məbədlərə yenidən insanlar axışdı.
Davamı    
 

ПРЕЦЕДЕНТ ПОТАПОВА-ЛЕНИНА

Владимир Карпец
 
Легенда о "кровавом вожде, великом гении" в его зеркальных версиях: белой ("кровавый вождь") и красной ("великий гений") — как об исключительном творце Октября всё более обнаруживает свою несостоятельность. Как и вообще одномерные трактовки революции и гражданской войны, возникновения, а затем падения Советской власти.
Февральская революция положила начало распаду России, который продолжался несколько лет. На ее месте возникли — в точности, как в 1991 году — "независимые государства" — Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения и даже Дальний Восток. Сам Керенский признавался, что, продержись Временное правительство до ноября, России как государства не стало бы.
Davamı    
 

Нет у революции начала, есть у революции конец

Александр Никишин
 
«Кругом измена и трусость и обман!» Николай II, 2 марта 1917 г.
 
Вся наша жизнь, все наше сознание подчинено системе мемов, которые были внушены нам с детства, которые сопровождают нас в течение всей нашей жизни, создавая в сознании стройную систему восприятия исторических событий. Мы оперируем терминами, абсолютно не задумываясь об их происхождении. А ведь кто-то когда-то придумал их, а также придумал, как, во-первых, внушить эти термины сотням миллионов людей, и, во-вторых, сделать их восприятие безальтернативным и абсолютным на протяжении всей человеческой жизни.
Davamı    
 

ABŞ-İran müharibəsi olacağı təqdirdə kürdlər ABŞ-ın tərəfində vuruşacaqlar

Kürd siyasi partiyaları İrana qarşı ittifaq yaratmağa səsləyirlər

ABŞ və İran arasında münasibətlərin müharibə həddinə çatdığı bir ərəfədə kürd partiya və təşkilatları bəyanat verərək ABŞ-ın tərəfində olduqlarını bildirməkdədirlər.
“Kürdistan Azad Həyat Partiyası”nın (PJAK) həmsədri Zilan Veyin partiyanın beşinci qurultayında çıxışı zamanı demişdir ki, ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyata start verərsə, onlar da İrana qarşı döyüşə qatılacaqlar: “Müharibə başlasa, biz əlimizi əlimizin üstünə qoyub oturmayacayıq. Siyasi partiya kimi biz demokratik cəhbə təşkil edəcəyik. Bu məsələdə bizim öz gündəmimiz və siyasətimiz var”.

Davamı    
 

Как Британия устроила голодомор в Бенгалии

Бенгалия — край рек, и во всей дельте Ганга нет более плодородной земли. До пришествия английских колонистов Бенгалия являлась житницей всей Индии. В каждой деревне ранее был и сейчас есть водоем с рыбой, которой деревня могла питаться во времена неурожая риса. Потребовалась английская интервенция, чтобы обратить этот зеленый плодородный край в опустошенную голодом землю.
Голод Бенгалии 1943 года унес четыре миллиона жизней. Некоторые исследователи полагают, что жертв было гораздо больше (следует иметь ввиду, что цифра «четыре миллиона» позаимствована из британских источников). Несмотря на отсутствие согласия относительно количества жертв, большинство исследователей сходятся во мнении, что этот голод — творение рук человека.
Davamı    
 

Как англичане истребили тасманийцев

"...Имеем ли мы дело с умными обезьянами или с очень низкоразвитыми людьми?" Олдфилд, 1865.
"Единственным разумным и логичным решением в отношении низшей расы является ее уничтожение". Г. Дж. Уэллс, 1902.
 
Одной из позорнейших  страниц истории английской колониальной экспансии является истребление туземного населения о. Тасмании.
Британские поселенцы в Австралии, и особенно на Тасмании, ради собственного процветания систематически уничтожали коренное население и подрывали основы его жизни. Англичанам «нужны» были все земли туземцев с благоприятными климатическими условиями. «Европейцы могут надеяться на процветание, поскольку… черные скоро исчезнут.
Davamı    
 

Mart qırğınlarında ingilis barmağı

Biz bu məqalə çərçivəsində iki önəmli suala cavab axtaracağıq: birinci sual ondan ibarətdir ki, mart hadisələrinin ssеnarisi harada, hansı dövlətlərin ştabında və kimlər tərəfindən yazılmışdır; ikincisi isə ondan ibarətdir ki, “mart qırğınlarına” sponsorluq еdən ölkələr hansılar idi.
Məlum məsələdir ki, daşnaklar, müsavatçılar mart qırğınlarının sadəcə icraçıları və yazılmış ssеnari üzrə öz rolunu ifa еdən aktyorlar idilər- bu aktyorları oynadan da, maliyələşdirən də, silahlandıran da və onları öz maraqları naminə cinayət aləti kimi istifadə еdən də əslində böyük dövlətlər idi. Çox təəssüflər ki, bu gün bu “böyük canilər”dən hеç kəs danışmr, çünki həmən “böyük canilər” bu gün də böyük dünya gücləridir. Onlar ABŞ, İngiltərə və Fransa dövlətləridir. Bu dövlətlər mart qırğınlarının təşkilatçıları olmuşlar.
Davamı    
 

Müsavatın iç üzü

Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini keçmiş müsavatçı olmuş Yusif Vəzir Çəmənzəminli öz yazılarında qeyd etmişdir. Məlumat üçün deyək ki, Y.V.Çəmənzəminli Müsavat hökumətinin Türkiyədə səfiri olmuş, İstanbulda devrilmiş Müsavat hökumətinin rəsmi səfiri sifətiylə fəaliyyət göstərmişdir.

Davamı    
 

İbrahim Sel – Xolokost yalanı

 Uzun onilliklər boyu insanların beyninə yeridilib ki, alman faşizminin əsas qurbanı- yəhudilər olmuşdur. Sionist siyasətçilər və biznesmenlər bu mövzunu gündəmdə saxlamaqla və beyinlərə bərkitməklə milyonlarla qazanc əldə etmişlər. Hansı ki alman faşizminin əsas qurbanı slavyanlar olmuşlar. Real vəziyyət belədir ki, İkinci Dünya Müharibəsi ətçəkənində slavyanlar yəhudilərdən on dəfələrlə çox- 30 milyon nəfər qırılmışlar.
Davamı    
 

Холокост славян

Победа без потерь не бывает. Сразу после окончания войны все страны стали подсчитывать свои потери. СССР на всех фронтах в общей сложности потерял 13,6 млн. солдат и офицеров. В эту цифру входят 8,5 млн. убитых и пропавших без вести, 2,5 млн. умерших от ран и 2,6 млн. погибших в плену. Наиболее сложно было определить потери среди гражданского населения. Но специально созданная еще в 1942 году чрезвычайная государственная комиссия под председательством Н. М. Шверника установила приблизительную цифру в 7 млн. человек, которая была озвучена Сталиным 13 марта 1946 года. Таким образом, уже сразу после войны людские потери СССР были определены более чем в 20 млн. человек. Эта цифра вошла во все справочные издания, включая 12-томную Военную энциклопедию.

Davamı    
 

Иоахим Принц: «Смысл нацизма — еврейство для евреев»

О том, что Третий рейх был проектом англо-американских и сионистских финансовых кругов, написано немало исследований, авторы которых подробно описали механизмы обеспечения прихода нацистов к власти. Какую же стратегическую цели преследовали корпоративные элиты, способствуя утверждению нацистского режима?
Третий рейх создавал условия для выполнения главной стратегической задачи — реализации сионисткой программы создания государства Израиль. Причём здесь чётко просматривается двойная тактика: вначале сионистско-нацистский сговор в целях выделения евреев в отдельную расу и «решения еврейского вопроса» — переселения их «на родину», затем формирование идеологии холокоста, призванной в глазах мировой общественности поставить евреев в исключительное положение и способствовать утверждению их в качестве «избранной расы» или касты неприкасаемых.
Davamı    
 

Сионизм в эпоху Гитлера

2 ноября 1917 года Британия провозгласила так называемую Декларацию Бальфура с целью привлечения палестинских евреев на свою сторону в борьбе с Турцией. Декларация имела размытые и нечеткие формулировки, обещая евреям некий "homeland" в Палестине. Но важнее было то, что комиссаром Британского правительства в Палестине был назначен убежденный сионист Герберт Самуил.
С 1918 по 1932 год осуществляется постепенный процесс заселения Палестины евреями из Европы. Британия ввела на их въезд квоту, впуская определенное количество мигрантов в год. ВСО получала определенное количество миграционных сертификатов.

Davamı    
 

Ərdəbilin imamı Ayaz Mütəllibovun ata Buşa tarixi etirazından danışdı

Ata Buş Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəbkarıdır

Ayaz Mütəllibov: “Amerika Qarabağ münaqişəsinin həllində biz müsəlmanlara heç bir kömək etməyəcək” 

“O vaxt Ayaz Mütəllibov Ermənistanın tərəfini saxlayan Amerikaya etiraz etdi. Bu etirazdan sonra Buş dövlət katibinə Bakıya səfər etmək barədə göstəriş verdi”. Azərbaycanın ilk prezidenti barədə bu sözləri Ərdəbilin imam cüməsi ayətullah Seyid Həsən Amili cümə namazı xütbəsində söyləyib. hBu aqda məlumatı İranın Qafqaz Mədəniyyət Mərkəzi  yayıb.
ABŞ-ın keçmiş prezidenti ata Corc Buşun ölümündən danışan Amili belə deyib: “Corc Buş İslam Respublikasının süqutunu arzu edənlərdən biri idi, amma özü dastanlara qovuşdu... Ata Corc Buş Azərbaycan xalqı haqqında da böyük zülmə yol verdi.

Davamı    
 

Qərbdə gözəl yaşayış barədə nağıllara inanmayın!

Alima Amal
 
 Norveçdə yaşayıram. Öz evim var. Sosial şəbəkələrdə elə adamlarla rastlaşıram ki, az qala əlinə qılınc-qalxan götürüb Avropanı müdafiə edir; nə bilim Avropadan yoxdu, Avropada hər şey düzdür, Avropada hər iş qaydasınca gedir... Mən də bu fikirlə gəldim və illər keçəndən sonra öyrəndiklərimdən şoka düşdüm. Sonra da qayıtmaq gec oldu. Gəldiyim nəticə isə budur: Azərbaycanda küçədə qal, amma gəlib Norveçdə yaşama!
 Sosial şəbəkələrdə reaksiya verənlərə baxıram, rəvayət, hekayət şəklində yazılanları daha çox sevirlər, nəinki qanuni, informasiya xarakterli olanları. Deməli qonşuluğumda bir norveçli ailə yaşayırdı. Kiçik yaşlı iki uşaqları vardı. Ata gündüz, ana xəstəxanada gecə növbəsində işləyirdi. Ana gecəni işləyir, gündüzlər gəlib yatırdı, yazıq uşaqlar demək olar ana üzü görmürdü, ana nəvazişi nə olduğunu bilmirdi.
Davamı    
 

Кому угрожает «курдская мистерия»?

На фоне расширяющихся авиационных ударов турецкой армии против военизированных отрядов и военных баз Рабочей партии Курдистана (РПК или Курдская рабочая партия; курд. Partiya Karkerên Kurdistan — PKK, турец. Kürdistan İşçi Partisi, с января 2000 года — Демократический народный союз, с 4 апреля 2002 года — Конгресс свободы и демократии Курдистана (KADEK), с 4 апреля 2005 года восстановила название «Рабочая партия Курдистана») все больше становятся осязаемыми контуры угрозы этой террористической организации не только для самой Турции, но и ряда других государств региона, — Ирана, Сирии, Ирака и Азербайджанской Республики.

Davamı    
 

Heydər Əliyevin soykökü haqqında maraqlı komment

Sabina S:
Mənim ata və ana tərəfim ikisi də Ermənistanlıdır və onların bütün nəsli-kökü Ermənistanda anadan olmuşlar. Ata tərəfim Ermənistanın Sisiyan rayonunun Comərdli və Urud kəndlərindəndir. Ana tərəfim isə Ermənistanın Dərələyəz mahalının Yexeqnadzor rayonunun Qovuşuq kəndində doğulub boya-başa catmışdır. 1948-53-cü illərdə isə Ermənistandan deportasiya edilmişlər, yəni qovulmuşlar. Atamın anası Sona xanım Urud kəndində doğulub boya-başa çatmışdır. Atamın atası Bərxudar, yəni mənim babam Comərdlidə dogulmuşdur, atası da Camal bəy olmuşdur.
Onlar Comərdli kəndində yezidi-kürd Əlirza Əliyevlə qapıbir qonşu olmuşlar. Mənim atamın babası və anası Əlirzagillə həm qonşu, həm də bir evli kimi olmuşlar.

Davamı    
 

Как глобальная мафия уничтожает человечество

Космополитическая, наднациональная и глобальная «элита»-мафия, осознав неизбежность катастрофы из-за перенаселения планеты и господства общества потребления, поставила задачу массированного истребления человечества. В результате за несколько десятилетий государства из защитников и благоустроителей своих народов весьма быстро были преобразованы в истребителей, в активных и последовательных уничтожителей как своих граждан, так и граждан других государств. Особенно этот процесс заметен на Западе (глобальном Севере).
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МАССОВОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Прямое физическое уничтожение людей; использование старых очагов войны.
Davamı    
 

Xocalı haqqında gizlədilmiş həqiqət

Dana Mazalova, çex jurnalisti. 80-ci illərin sonundan keçmiş SSRi-nin bir sıra qaynar nöqtələrində, o cümlətən dəfələrlə Qarabağda, Bakıda olub. Telejurnalist Çingiz Mustafayevlə dostluq münasibətləri olub. Azərbaycanda onu ermənipərəstlikdə ittiham edirlər. Çünki Xocalı- Sumqayıt hadisələri barədə rəsmi Bakının razı olmadığı fikirlər irəli sürüb. Kim olduğu və hansı məqsədə qulluq etdiyindən asılı olmayaraq, onun Xocalı barədə dediklərinin az hissəsini tərcümə edərək sizə çatdırmaq qərarına gəldik.
 
1992-ci ilin mart ayının ortalarında, dost olduğumuz azərbaycanlı jurnalisti Çingiz Mustafayev, Bakıdakı evimdə mənə fevral ayında Ağdamın kənarında çəkdiyi xam video görüntüləri göstərmişdi.
Davamı    
 

HİTLER PARTİYANI NECƏ ƏLƏ KEÇİRDİ?

İbrahim Sel
 
 Faşist partiyası Hitlerin öz partiyası deyildi, Hitler bu partiyaya soxulmaqla onu ələ keçirmiş və mahiyyətini dəyişdirmişdi. Doktor Paul Tafelin tövsiyyəsi ilə çilingər Anton Dreksler və jurnalist Karl Xarrer 5 yanvar 1919-cu ildə Alman Fəhlə Partiyası yaratmışdılar. Okkultist “Tule Cəmiyyəti”nin üzvü, “Pangerman İttifaqı” lideri, məşhur “MAN” avtomobil konserninin direktoru Paul Tafel Dreksler və Xarrerin müəllimi və yönləndiricisi idi. Yarandığı dövrdə partiya sıralarında Hitlerin izi-tozu da yox idi. Siyasi səhnəyə girməyə platforma axtaran Hitler partiyaya antisemit istiqamət gətirdi ki, bu partiya liderlərinin xoşuna gəlmirdi.
Davamı    
 

Евреи на службе у нацистов

Третий Рейх был детищем евреев, и поэтому евреи помогали ему во всём. Мало того, что вся верхушка Рейха состояла из евреев, так и в немецкой армии служило более 150 тысяч евреев – по одному из каждой еврейской семьи Германии...
Широкую известность получила Стелла Гольдшлаг (нем. Stella Goldschlag, в замужестве Стелла Кюблер, годы жизни 1922 - 1994 гг.). Это была красивая берлинская девушка-еврейка с «арийской» внешностью – блондинка с голубыми глазами. После окончания школы (уже после прихода к власти нацистов) получила образование дизайнера модной одежды. Незадолго до начала войны вышла замуж за музыканта еврея Манфреда Кюблера. Работала вместе с ним на принудительных работах на фабрике в Берлине.

Davamı    
 

Qarakənddəki vertolyotu Tamerlan Qarayevin əmri ilə vurdular

Davamı    
 

Правда о холокосте

Георгий Сидоров

…Теперь пора нам понять, зачем был нужен проект под названием «холокост» и с какой целью его создали. Большинству европейцев и американцев через средства массового оболванивания (СМО) вбито в голову, что при нацизме примерно за период 1934-1945 гг. было расстреляно 6 миллионов евреев. Цифра, прямо скажем, ужасающая, особенно, если учесть тот факт, что к 1934 году на всей территории Западной Европы, включая Испанию с Португалией, проживало около 5 миллионов евреев. В Германии их было всего 615 тысяч, в Австрии и того меньше. Больше всего евреев жило в Польше.

Davamı    
 

Как фабрикуются мифы о холокосте

Еврейская верхушка наврала про холокост. И сделала это так убого что их подлую затею давно и убедительно опровергли очень многие специалисты, решившие найти правду. Это однако не помешало сионистам ограбить многие страны мира...

Наверняка, все слышали, что нацисты в своём зверстве дошли до того, что изготавливали мыло из замученных несчастных евреев. Дэвид Ирвинг, британский историк, автор десятков книг о Второй Мировой войне, писал: «Варить евреев и делать куски мыла... Какой больной мозг мог придумать эту пропагандистскую ложь? В чьих умах хотелось поселить безумную веру в то, что нашлись бы люди, которые мылись бы таким мылом?

Davamı    
 

Как убивали Сталина

"Стюарт Каган - Кремлёвский волк" - мемуары Лазаря Кагановича, записанные с его слов, американским племянником, Стюартом Каганом. США, 1987 год. Москва, 2004 год.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. Сюарт Каган. (Stuart Kagan) - племянник Лазаря Кагановича. Его семья перед революцией уехала в Америку, и на этом, их дороги с семьёй Лазаря Кагановича разошлись. В начале 80-х годов Стюарт Каган, заинтересованный личностью своего знаменитого дядюшки, посетил Советский Союз и беседовал с Лазарем Кагановичем в его квартире на Фрунзенской набережной. Результатом этой беседы и является эта книга. Автор книги не владеет русским языком. Беседы автора с Лазарем Кагановичем проходили на еврейском языке. Лазарь Каганович умер в 1991 году.

Davamı    
 

СИОНИЗМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

Юрий Мухин

Сегодня мы используем понятие сионизм так, что запутываем сами себя.
Тысячелетия практически во всех странах мира существуют еврейские общества, а поскольку они не ассимилируются с коренным населением и живут по своим законам, то всегда для страны обитания являются чем-то инородным. Диаспоры евреев являются как бы государством в государстве и помимо тех благ, которые имеют все граждане государства, евреи имеют еще и блага за счет своих совместных действий. (При разрастании своей численности они испытывают противодействие коренного населения).

Davamı    
 

Время Сталинского руководства СССР

За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России превратилось в одну из грамотнейших и образованнейших наций в мире. Политическая и экономическая грамотность рабочих и крестьян к началу 50-х годов не только не уступала, но и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян любой развитой страны в то время. Численность населения Советского Союза увеличилось на 41 миллион человек.
При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов.

Davamı    
 

Elçibəy mövzusundakı qaranlıq məqamlar barədə

İlqar Məmmədov
 
Alparslan Türkeş kimi tanınan şəxs heç türk də deyildi. Keçmiş NATO (agenti) zabiti olan bu şəxsin əsl adı-soyadı Hüseyn Feyzullah idi və Osmanlının Kiprə sürgün etdiyi yəhudi ailəsinin övladıydı. Ona verilən əsas vəzifə Türkiyədə türk gənclərini islam dini ilə sintez edilmiş bir türk milliyyətçliyi adı altında təşkilatlandırıb, türk millətini ərəbləşdirərək Sovet İttifaqına qarşı qalxan kimi istifadə etmək, Türkiyədə kommunizm ideolologiyasının yayılmasının qarşısını almaq idi. 90-cı illərdən sonrakı vəzifəsi isə Sovetlərdəki türk dövlətlərini Sovetə qarşı tirkalamaq idi.
Davamı    
 

Rusiyalı politoloqdan şok açıqlama: Naxçıvan klanı dönmə yəhudilərdən ibarətdir

Aleksandr Nikişin: Azərbaycanın geopolitik planlarını Naxçıvanın islamı qəbul etmiş yəhudiləri müəyyənləşdirirlər

Tanınmış rusiyalı politoloq və tarixçi, “Zavtra” və “Kolokol Rossii” qəzetlərinin köşə yazarı Aleksandr Nikişin Şərq və Qafqaz problemlərinə həsr olunmuş məqalə ilə çıxış edərək sensassiyalı açıqlamalar vermişdir.
“Çar 2-ci Şapur xristianlıqdan çıxmış yəhudilərin Persiyanın daxili vilayətlərinə köçürülməsini əmr etdi. 5-ci əsr tarixçisi Favstos Buzand göstərir ki, 83 min iudey köçürüldü. Yəhudilər Persiyanın daxili vilayətlərinə, o cümlədən indiki Azərbaycan ərazisinə yerləşdilər. Onların əsas məskunlaşdığı ərazi Naxçıvan və onun ətrafı oldu. Ərəb və osmanlı fəthləri dövründə Naxçıvan yəhudiləri islamı qəbul etdilər və Azərbaycan dönmələrinə çevrildilər.

Davamı    
 

Дёнме и геноцид армян

Александр Никишин

Часть 1: Дёнме – крипто-еврейская секта привела Ататюрка к власти

Одним из самых деструктивных факторов, во многом определяющим политическое состояние на Ближнем Востоке и Закавказье уже 100 лет является геноцид армянского населения Османской Империи, в ходе которого было уничтожено от 664 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Davamı    
 

Ən yeni tariximizin ən acı həqiqətləri

Laçın Məmişov
 
Azərbaycan "Wikileaksı"ı - Oxuyun, amma havalanmayın lütfən, bir az sakitləşin, bir də oxuyun və görün kimi neçə illərdir başımıza gələn müsibətlər hardan və necə başlayıb.
Dostlar, qarşıma Sevinc Osmanqızının 1992-93-cü illərdə AXC hakimiyyəti dövründə DİN naziri İskəndər Həmidovdan aldığı müsahibəsi çıxdı. Müsahibədə İskəndər Həmidov bildirir: "İndiyə qədər cəmisi bir dəfə adam vurulub, o da posta hücum ediblər". Yəni polisə qumbara atıblar, yəni məcbiriyyətdən polis özünü qoruyub.
Davamı    
 

Семь причин ненавидеть Сталина

Олег Артюшенко

Сталина не стало в 1953 году, но некоторые почему-то до сих пор его ненавидят. Наверное, у каждого есть свои причины.
Первая причина в том, что Сталин стоял за трудовой народ, поэтому его ненавидят те, кто против трудового народа. Для них самое главное – это прибыль, нажива, капитал, барыш, маржа и навар. А народ для них всего лишь – быдло, крепостные, рабы, которым и жить то не положено.

Davamı    
 

Олег Платонов: «Бич божий. Величие и трагедия Сталина»

Борьба с масонством была начата Сталиным одновременно с уничтожением ленинской гвардии. Гонения на масонских «братьев» в СССР сперва вызывают у зарубежных масонов недоумение, а затем взрыв ненависти. Советские масоны, призывавшие чекистов расправиться с Церковью и патриотическим движением, были поражены тем, что сталинский террор обрушился и на них. Летом 1926 года был осужден 21 член Автономного русского масонства.

Davamı    
 

Почему не состоялся проект создания еврейского государства в Крыму

Россия не позволила сионистам создать в Крыму Великий Израиль

Мало кто знает, что сионисты планировали создать Израиль вовсе не в Палестине, а в Крыму и соседних областях, возродив тем самым паразитический Хазарский каганат, когда-то разбитый русским князем Святославом Хоробрым…
Во второй половине XIX века разбросанная по всему миру еврейская элита стала задумываться об обретении территории для постоянного места пребывания еврейского народа. Рассматривалось много вариантов, но среди них преобладали два – Палестина и Таврида.

Davamı    
 

ООН превращает население Земли в биомассу

Александр Никишин
 
«Повестка дня 2030» ЮНЕСКО превращает свободных людей в сообщество рабов мировой глобалистской элиты
 
Международные организации, созданные для защиты интересов народов государств мира, координации действий и принятия решений для их безопасности, развития, сохранения самобытности, веры, морали и обычаев, в последнее время, не скрываясь, стали представлять интересы интернациональных глобалистских элит. Во главе глобализации сейчас открыто стоит Организация Объединенных Наций.
Davamı    
 

Всемирный Банк берет под контроль всю пресную воду планеты

Александр Никишин
 
Как глобалисты готовят человечеству новый рабовладельческий миропорядок с помощью захвата водных ресурсов Земли
 
В геополитике существует один фактор, о котором очень не любят упоминать политики, аналитики и самые «честные» и «неангажированные» западные СМИ. Любое упоминание об этом факторе приводит к тому, что автор и ресурс, упомянувший о нем, сразу становится предметом травли и обвиняется в конспирологии.
Davamı    
 

«Теракты» против евреев нужны для оправдания агрессии Израиля

Александр Никишин
 
Американские СМИ полны сообщениями о террористических угрозах против евреев. Паника охватила еврейские общинные центры по всему США. 9 января Jewish Telegraphic Agency сообщило, что не менее 16 общинных центров по всей Америке получили анонимные телефонные угрозы о заложенных взрывных устройствах. Главный координатор по безопасности еврейских общин Пол Голденберг сказал, что «все звонки были записаны, в некоторых случаях они исходили из других штатов.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}