Xalq Cəbhəsi 20 Yanvar faciəsinə görə cavab verməlidir!

Davamı    
 

Обращение заместителя руководителя Международного Евразийского Движения Валерия Коровина народам бывшей СССР

Davamı    
 

BİRLİKDƏ QƏRBİ REGİONUMUZDAN QOVUB RƏDD EDƏCƏYİK

Davamı    
 

Valeri Korovin: Türklər slavyanlarla və fin-uqorlarla birgə Avrasiya sivilizasiyasının formalaşmasında həlledici rol oynamışlar

Davamı    
 

ABŞ məhv edilməlidir

Bütün hindu tayfalarının Böyük Başçısı Kaqaxi Oksford, Kembric və Ayova universitetlərində təhsil alıb. Amerika faşizminə qarşı mübarizə aparan Leonard Peltierin dostu və silahdaşı olmuşdur. O jurnalistlərə çox az müsahibə verir, kanadalı jurnalist Arcil Terner onun müsahibə verməyə razılaşdığı çox az jurnalistlərdəndir. Aşağıda Kaqaxinin müsahibədə müasir dünyadakı vəziyyət barəsində fikirlərini təqdim edirik.

“Vaxtilə Plutarx yazırdı ki, Roma sərkərdəsi və dövlət xadimi Katon Senatdakı bütün nitqlərini (onların mövzusundan asılı olmayaraq) bu cümlə ilə yekunlaşdırırdı: “Karfagen məhv edilməlidir” (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). Mən Katonu yaxşı anlayıram, çünki mənim damarlarımda qətlə yetirilmiş əcdadlarımın qanı axır. Düşünürəm ki, əgər Karfageni ABŞ-la əvəz etsək, müasir dövrümüzün real təsvirini alarıq.
Mən ABŞ-ın yerində yeni Roma yaratmağı arzulayıram, ədalətli - dürüst və xeyirxah. Yəqin Qərb təhsili ilə hindu tərbiyəsinin ahəngi insanda nəsə xüsusi bir şey əmələ gətirir. Bunu özüm barəsində söyləyirəm.
Tamamilə aydındır ki, Birləşmiş Ştatlar dağılmalıdır. Özü də ABŞ-da vətəndaşlığa malik olan insanlar tərəfindən.
Davamı    
 

Şəhid atası: Bu vətən hər ikimizindirsə, niyə sənin oğlun müharibə vaxtı xaricə qaçır, mənim övladım isə həlak olur?!

Vətən müharibəsində şəhid olan Ülvü Məmmədovun atası Vüqar Məmmədov yazıb. Bəlkə də reallığı bu qədər dəhşətli formada izah edən olmamışdı.

"Bir neçə telekanaldan gəlib şəhid ailəsi kimi bizi çəkiblər. Mən danışmağa razı olmadım. Çünki onlar istəyəni mən deməyəcəkdim, mən deyəni onlar istəməyəcəkdi.  Məsələn, onlar istəyəcəkdi ki, mən “Vətən sağ olsun” deyim.
Gəlin əvvəlcə baxaq görək vətən nə deməkdi? 
Vətən sənin birgə olduğun toplum, sənə doğma insanların birliyi, öz ərazilərindi. Yaxşı, əgər Azərbaycan bizim vətənimizdirsə, onda bu vətənin hər nemətindən hamıya pay düşməlidi, qoruyanda da hamı birgə qorumalıdır. Yoxsa yeyəndə sən yeməlisən, ölmək lazım olanda mənim uşağım ölməlidi? Xeyr, belə olmamalıdır.
Davamı    
 

Valeri Korovin: Avrasiya Birliyinə gedən yol

Davamı    
 

ÇEÇENİSTANDA RUSİYA ÇEÇENLƏRLƏ YOX, AMERİKA İLƏ DÖYÜŞÜRDÜ

Davamı    
 

LUKAŞENKO – ANTİQLOBALİST CƏBHƏNİN AVANQARDI

Davamı    
 

AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏT: AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA XALQLARININ ÜMUMİ DÜŞMƏNİ VAR — ABŞ

Valeri Korovin

Biz böyük dövlətin süqutunu yaşadıq ki, Cənubi Qafqazda problemlərin yaranması və Rusiyanın qeyri-müəyyənliyə və çaşqınlığa qərq olması ilə nəticələndi. Yaxşı xatırlayırıq ki, bir çox postsovet respublikaları necə böyük həvəslə Qərbin ağuşuna can atdılar, böyük ümidlər içində Amerika və Avropa ilə əlaqələr qurmağa başladılar. Və əlbəttə ki bu ümidlərin necə puç olmasının da şahidi olduq.
Azərbaycan da öz təcrübəsində Avropanın və Amerikanın nə olduğunu sınaqdan keçirmişdir. Amerikanın necə bir qəddarlıqla və kobudluqla nəinki öz düşmənlərinin, o cümlədən neytral qüvvələrin, hətta onu özünə dost sayanların da öhdəsindən gəldiyini biz hamımız görürük. Yaxın Şərqə baxmaq kifayətdir ki, amerikanyönümlü rejimlərin bir-birinin ardınca necə çökdüyünün şahidi olaq.
Davamı    
 

UKRAYNANIN MANDARİN REJİMİ XALQI İZTİRABLARA VƏ FACİƏLƏRƏ DÜÇAR ETMİŞDİR

Davamı    
 

QƏRBİN RUSİYA İLƏ BAĞLI MƏLUM NİYYƏTLƏRİ

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 9-CU HİSSƏ: YERLİ ŞÖBƏLƏRİN YARADILMASI İLƏ BAĞLI TƏLİMAT

Davamı    
 

İNGİLTƏRƏ ÖZ KONSULLUQLARINDAN KƏŞFİYYAT VƏ CƏSUSLUQ FƏALİYYƏTİ ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİR

Davamı    
 

SOROS QOVULANDAN SONRA ABŞ KƏŞFİYYATI POSTSOVET ÖLKƏLƏRİNDƏKİ LİBERALLARI “EURASİA FOUNDATİON” VASİTƏSİLƏ MALİYYƏLƏŞDİRİR

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 8-Cİ HİSSƏ: NEOAVRASİYAÇILIĞIN ƏSAS FƏLSƏFİ MÜDDƏALARI

Davamı    
 

ABŞ-IN RUSİYADA PUL PAYLAYAN XEYİR MƏLƏKLƏRİ

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 7-Cİ HİSSƏ: AVRASİYAÇILIĞIN FORMALAŞMA TARİXİ

Davamı    
 

ABŞ DÜNYANIN ENERJİ EHTİYATLARINI ƏLƏ KEÇİRMƏK İSTƏYİR

Davamı    
 

REGİONAL DÖVLƏTLƏR ABŞ-A QARŞI ÖZ OPEK-LƏRİNİ YARADACAQLAR

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 6-Cİ HİSSƏ: AVRASİYAÇILIĞIN MƏRHƏLƏLƏRİ

Davamı    
 

AVROPA VƏ RUSİYA ABŞ-IN DÜNYA HEGEMONLUĞUNA QARŞI BİRLƏŞƏCƏK

Davamı    
 

RUSİYA İRANA NÜVƏ SİLAHI YARATMAQDA KÖMƏK EDƏCƏK

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 5-Cİ HİSSƏ: AVRASİYA DÖVLƏTÇİLİYİ NECƏ OLACAQ

Davamı    
 

Avrasiya İqtisadi Birliyi

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 4-CÜ HİSSƏ: AVRASİYA TƏŞKİLATLANMASI

Davamı    
 

Güzəran və dolanışıq naminə müstəqillikdən imtina ediləcək

Aleksandr Krasnoqorski

Deyin görək Avropada Latviya elektronikası və Macarıstan avtobusları kimin nəyinə lazımdır? Hələ Bolqar bibərini və yaşıl noxudunu demirik. Avropaya inteqrasiya yalnız ölkələrin yuxarı vəzifəli fırıldaqçılarına lazımdır.

Suverenitetdən inkişaf və rifah naminə imtina etmək lazım gələcək. Bu barədə Peterburqda keçirilən İqtisadi Forumda disskussiya aparılmışdır.
Diskussiyanı Rusiya prezidentinin köməkçisi, Hərbi-Tarixi Cəmiyyətin sədri Vladimir Medinski aparmışdır.
İlk əvvəl gəlin yaxın keçmişə müraciət edək. Avropa İttifaqı bir-birinin ardınca Şərq Bloku ölkələrini və keçmiş Sovet respublikalarını həzm-rabedən keçirməyə başladı. Aydındır ki, istənilən ittifaqa, dövlətüstü birliyə girməklə ölkə öz müstəqilliyinin müəyyən hissəsini güzəştə gedir.
Davamı    
 

KONTİNENTAL AVRASİYA İMPERİYASI QURACAYIQ

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 3-CÜ HİSSƏ: AVRASİYAÇI BAXIŞ

Davamı    
 

ANAKONDA İLƏ DÖYÜŞƏ GİRƏCƏYİK

Davamı    
 

YAŞASIN AVRASİYAÇILIQ!

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 2-Cİ HİSSƏ: AVRASİYAÇILIĞIN 7 MƏNASI

Davamı    
 

PUTİNİN GEOPOLİTİK İNQİLABI: BİZ İMPERİYA OLACAYIQ!

Davamı    
 

AVRASİYA HƏRƏKATININ PROQRAMI. 1-Cİ HİSSƏ: AVRASİYA EVİ

Davamı    
 

Fin bloggeri: Bütün dünya ölən günə kimi Rusiyaya borcludur

Veikko Korhonen – Finlandiyanın Oulu şəhərindən olan bloggerdir. O da ömrü boyu müasir finlilərin əksəriyyəti kimi, Qərbyönümlü tarix kitablarının və mediada gedən təbliğatın zərərli təsirinə məruz qalırdı. Finlandiyada rusa aid olan hər şey ləkələnir, ruslarla finlilərin ortaq yaşadığı tarixi dövr bütöv bir kabus kimi təqdim edilirdi. İndilərdə isə daim Finlandiyanınən yaxın qonşusu olan Rusiyanın təcavüzkarlığı və hərbi düşmənçiliyi barədə əfsanələr tirajlanır. 
Xoşbəxtlikdən Veikko Korhonenin çox müdrik və savadlı bir nənəsi var idi. Və o buna görə kiçik yaşlarından bəri ortaq tarixdə baş verən hadisələr və ümumiyyətlə dövrün tarixi hadisələrinin gedişatı barədə düzgün məlumatlarlara malik oldu.  O antirus düşüncəli həmvətənləri ilə uzun müddət çəkən mübahisələrindən sonra öz facebook səhifəsində Rusiya barədə kiçik bir məqalə yazdı.
Davamı    
 

Самое большое в мире посольство США — в Армении

Davamı    
 

İbrahim Sel – Stalin fenomeni

Davamı    
 

О деятельности нашей организации и сайта

Davamı    
 

Что сделал СТАЛИН?!

Он вернул в состав страны все исконные земли, утраченные ранее в результате войн и политических интриг, а СССР, бывший до этого в полном враждебном окружении оказался в окружении стран с дружественными режимами.
Под его руководством были выиграны все войны, которые вёл СССР – 5 локальных войн не считая двух глобальных – войны с нацистской Германией и войны с Японией 1945.
Крупнейшим геополитическим и военным успехом Сталина является Победа в Великой Отечественной войне. Вопреки утверждениям фальсификаторов, научные данные говорят о том, что военные потери СССР и Третьего Рейха практически равны. СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой, уничтожив более 75% вооруженных сил Германии и ее союзников. Мир был избавлен от захвата нацистскими фанатиками.
Davamı    
 

Сталин - единственный правитель, отказавшийся ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения 1944 г.

В Бреттон-Вудской конференции в 1944 г., проходившей в США, участвовало 44 государства. Результатом стали Бреттон-Вудские соглашения. Смысл соглашений - вся мировая торговля будет осуществляться в долларах США и золотом. Каждая страна имеет право на эмиссию собственной национальной валюты только в эквивалентном (по курсу) размере, не превышающем объёма золото-валютных резервов (ЗВР), которые формируются из золота и, в подавляющей части, из долларов США. Т.е. стране, прежде чем напечатать свою национальную валюту, требуется продать то, что она производит (добывает, строит и т.д.) на мировом рынке за доллары США, и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, становятся по сути, филиалами ФРС, осуществляющих эмиссию только в том размере, в каком разрешила ФРС.
Davamı    
 

Зачем Сталин уничтожил Ленинскую команду

Davamı    
 

BOLŞEVİK İNQİLABINI BAŞ KƏŞFİYYAT İDARƏSİ (QRU) HƏYATA KEÇİRDİ

 1917-ci il Fevral burjua-demokratik (mason) inqilabı Rusiya sivilizasiyasının əsas özüllərindən birini- Rusiyanın spesifik təbii, tarixi və mədəni şəraitində formalaşmış dövlətçiliyini sarsıtdı və məhv etdi. Hətta hakimiyyətə gəlmiş liberallara da gün kimi aydın idi ki, Qərbin liberal-burjua dövlətçilik modelinə doğru yönəlmiş Müvəqqəti Hökumət ənənəvi Rus dövlətçiliyinin strukturunu dağıdır. Fransız tarixçisi Mark Ferro Kerenskinin etirafları əsasında yazırdı ki, Fevral İnqilabının məqsədi Rus dövlətçiliyinin məhvi olmuşdur.
 Məhz belə bir fəlakətli vəziyyətdə Rus ordu kəşfiyyatı hərəkətə keçdi. Rus ordu kəşfiyyatının rəhbəri general Nikolay Potapov bolşeviklərin içindəki adamlarından istifadə edərək mason hökumətinin devrilməsi üçün plan cızdı. Həmin hadisələr zamanı Müvəqqəti Hökumətin naziri olmuş gürcü İrakli Çereteli haqlı olaraq rusların xüsusi “dövlət instinktini” və təşkilatlanma meylini” vurğulayır.
Davamı    
 

STALİN - QÜDS ƏSGƏRİ: ÇARIN ƏMİSİ OĞLU, GİZLİ DİNDAR, QRU AGENTİ

Davamı    
 

ƏSL QÜDS - BAKIDIR

Davamı    
 

TEZLİKLƏ QÜDS RUSLARIN OLACAQ

 Rusiyanın da İran kimi Qüdsə öz qanuni hüquqları vardır. Qüds Rusiya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qüdsü müqəddəs hesab edən hər üç konfessiyanın nümayəndələri Rusiyada yaşayır. Hər il yüz minlərlə pravoslav bu müqəddəs şəhərə ziyarətə gedirlər. İsa peyğəmbərin qəbri olan məbəd burdadır. Klassik antik dövrlərdə Qüds- Tanrının məskunlaşdığı dünyanın mərkəzi sayılıb. Şiə və pravoslav esxatologiyasında Əl-Aksa məscidinin dağıdılmısı və onun yerində Solomon məbədəninin tikilməsi Şeytanın- Antixristin gəlişini səciyyələndirir. Pravoslav müqəddəslərinin hədislərinə görə, Dəccal taxt-taca məhz Qüdsdə oturacaq. Fələstin dövlətinin yaradılması və onun ayaqda qalması Rusiya dövləti üçün xüsusi önəm kəsb edir. Rusiyanın konservativ dairələri Fələstinə dəstək verilməsini xoşməramlı əməl hesab edirlər. Rusiya slavyanları ilə Fələstinin qədim xalqı arasında sıx mistik bağlılıq vardır.
Davamı    
 

Внук императора. Был ли Иосиф Сталин сыном путешественника Пржевальского?

Вокруг биографии советского лидера Иосифа Сталина существует бесконечное число мифов, созданных как его сторонниками, так и противниками. Одним из самых оригинальных стоит признать миф о происхождении «вождя народов». Согласно ему, настоящим отцом Сталин был... русский путешественник Николай Пржевальский.
Николай Михайлович Пржевальский простому обывателю более всего знаком благодаря лошади, получившей его имя. На самом деле потомок шляхетского рода Николай Пржевальский был выдающимся исследователем Уссурийского края и Центральной Азии, совмещая эту деятельность с военной разведкой. Деятельность его как на ниве науки, так и на ниве разведки были оценена высоко — он являлся почётным членной Российской Академии наук и носил воинское звание генерал-майора.
Пржевальского называли самородком: имея за плечами курс Смоленской гимназии и школы Генерального штаба, он оставил после себя богатое научное наследие.
Davamı    
 

STALİNİN ÖLÜMÜ

Davamı    
 

STALİN DİNDAR İDİ

 Tanınmış rus ruhanisi və mütəfəkkiri Dmitri Dudko yazırdı: “Stalin Allah tərəfindən göndərilmiş xüsusi adam idi. Stalin Rusiyanı qoruyub saxladı. Stalin ata kimi Rusiyanın qayğısına qaldı. Kənardan Stalin ateist kimi görünür, amma əslində o inanclı adam idi. Öləndə Rus Pravoslav Kilsəsi ona dualar oxudu və həmin Allahsız dönəmdə bu təsadüfi deyildi... Biz bunu başa düşmürük”.
 Stalin hakimiyyətdə oturuşduğu ilk illərdən dinə qarşı təzyiqlərin qarşısını aldı. Məbədlərin, səcdəgahların sökülməsi prosesini dayandırdı. Bolşeviklər Konstitusiyaya dini ayinlərin qadağan olunması, din xadimlərinin, keçmiş ağqvardiyaçıların, “xeyirli işlərlə məşğul olmayan bütün şəxslərin” seçici hüququndan mərhum edilməsi kimi maddələr salmaq istəyirdilər- Stalin buna da imkan vermədi. O hakimiyyətə oturuşandan sonra dini qadağaların aradan qaldırılması sahəsində böyük işlər gördü. Bolşeviklərin qadağan etdiyi dini mərasimlər yenidən keçirilməyə başlandı. Ateizm yoluna qədəm qoymuş intelligensiya arasında dini məsələlərə maraq müşahidə olundu. Bolşeviklərin bağladığı məbədlərə yenidən insanlar axışdı.
Davamı    
 

ПРЕЦЕДЕНТ ПОТАПОВА-ЛЕНИНА

Владимир Карпец
 
Легенда о "кровавом вожде, великом гении" в его зеркальных версиях: белой ("кровавый вождь") и красной ("великий гений") — как об исключительном творце Октября всё более обнаруживает свою несостоятельность. Как и вообще одномерные трактовки революции и гражданской войны, возникновения, а затем падения Советской власти.
Февральская революция положила начало распаду России, который продолжался несколько лет. На ее месте возникли — в точности, как в 1991 году — "независимые государства" — Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения и даже Дальний Восток. Сам Керенский признавался, что, продержись Временное правительство до ноября, России как государства не стало бы.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}