QUDUZLUQ SİNDROMU

İbrahim Sel
 
 Facebookda yazdım: “Ey Talışın ziyalıları və ağsaqqalları! Zabil deyir ki, Talışın bir nömrəli düşməni Azərbaycan türkləridir. Nə düşünürsüz bu barədə? Düz deyir?” Talış millətçiləri üstümə töküldülər ki, sən talış xalqına düşmənsən! Sizi and verirəm Əbəlfəzin düşən qollarına, mənim bu yazdığımda bir düşmənçilik (heç olmasa nişanəsi) var, ya yox?! Və nəyə görə türk millətçisinə pis deyəndə çiçə olur, talış millətçisinə pis deyəndə kxa? Həsən Həsənzadənin bir sözü var: “Tək türk millətçisi yox, ərəb, fars, talış, tat- fərq etməz, millətçi olmaq qəbahətdir”. Mən də sadəcə bunu demək istəyirdim, oberştrasse imkan vermədi.
 Sosial şəbəkələrdə ara-sıra müxtəlif millətlərdən olan qeyri-sağlam gənclərin bir-birinə hücumları müşahidə olunur. Məsələn, bir də görürsən ki, türk millətindən olan faşistlər qardaş talış xalqının və ya talış millətindən olan faşistlər qardaş türk xalqının ünvanına hədyanlar söyləyirlər. Bütün bunlar yolverilməzdir. Düşünürəm ki, özünə hörmət qoyan hər bir türk, qardaş talış və ya ləzgi millətindən olan şəxslərə də hörmət qoymalıdır və əksinə, talış və ləzgi millətindən olan şəxslər də qardaş türk millətinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bu bizim hər birimizin vətəndaşlıq, ən azı insanlıq borcumuzdur. Azğın və kütbeyin ünsürlərin yöndəmsiz hərəkətləri heç cür bizim əsrlərlə fomalaşmış qan qardaşlığımıza təsir göstərə bilməz. Bizim qardaşlığımız əsrlər boyu ümumi düşmənə qarşı amansız mücadilələrdə formalaşmış və möhkəmlənmişdir. Azərbaycanın talış, ləzgi, türk xalqlarının ən yaxşı sayseçmə oğulları öz qanları və canları hesabına bu qardaşlığın təməlini qoymuşlar. Siz kimsiniz ki, həmin qardaşlığa xələl gətirəsiniz?!
 Faşizmin və millətçiliyin əksər tanınmış simaları, eləcə də Hitler yəhudi qanının daşıyıcısı olmuşlar. Psixoanaliz ekspertləri onların quduzluğunu və aqressivliyini məhz bu amil ilə bağlayırlar. Nə talışın, nə də azəri türkünün qanında faşizm quduzluğu yoxdur. Faşizm quduzluğunu yayanların kökünü yoxlayın- görəcəksiniz ki onların əsli nə talış, nə də türk deyildir. Onlar iver-iuda soyludurlar. Qanlarında göyqanlılıq faizi üstünlük təşkil etdiyi üçün faşizm quduzluğuna yoluxmuşlar. Planetar quduzluq yalnız iudey nişanəsidir. Bunlar özlərinə əl yeri də hazırlayıblar. Talışda meqandavid ulduzlu bir-iki qəbir tapıb rahlayıblar ki, sabah İsrail gəlsə, desinlər elə biz də sizinlə eyni soydanıq, min il qabaq da ravvin olmuşuq, hazır sizin əsgərlərinizik ki durmuşuq! Talışın əsl ulduzu isə bizim avrasiyaçılıq ulduzumuzun oxşarı olan qədim ariya-slavyan ulduzudur. Bu elə bütün Azərbaycan xalqının nişanıdır. Talışda faşizmi həyata keçirənlər isə qəbir daşındakı həmin o meqandavid simvolikası altında fokuslanıblar. Türk millətçi rəhbər və funksionerləri içində bircə nəfər də təmiz qanlı türk olmadığı kimi, talış faşizmi virusunu yayanlar da hamısı xazar-qacar-avar-iver-poluiver-hirkaniya kriptləri, iud soylulardır. Talışın qanında quduzluq yoxdur- belə quduzluq yalnız iveroalien mirasıdır. Talış qanı Yer üzünün ən təmiz və mübarək qanlarından biridir.
 Bəli, talış, ləzgi və türk xalqları qardaşdır. Sionistlər aramıza girə bilməz. Türk, talış və ləzgi tayfaları tarixən Azərbaycanda bir vəhdət təşkil etmişlər. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə rol oynamış yerli ariya-slavyan xalqları kimi uzun əsrlər dövlətçiliyimizin sadiq əsgəri olmuş türk xalqı da bizim üçün ulu əcdad olaraq, qürur mənbəyidir.
 Türkün ari sivilizasiyası qarşısında xidmətlərini anlamaq üçün İran mənbələrinə nəzər yetirmək kifayətdir. Əsl Azərbaycan tarixi də elə İran mənbələrindədir. İran mənbələrini oxuduqdan sonra türkü sevməmək, nailiyyətlərin saxlanmasında onun hansı fədakarlıqlara qol qoyduğunu anlamamaq olmur. Deyərdim ki, indi dövriyyədə olan talış millətçiləri İran tarixini (İranda yazılan tarixi) müfəssəl oxusalar, türkə nəinki nifrət edərlər, hətta onu sevərlər də. Sağ qalmağınıza görə türkə borclusunuz, cənablar! Azərbaycan türklərinə, İran türklərinə. Əsrlər boyu osmanlı, özbək, kürd, puştun, xazar aqressorları ilə vuruşub regionun arian genefondunu qoruyan məhz türklərdir. Tarixən ari-slavyan imperiyalarının vuran qolu türklər olmuşlar. Bunu danmaq insafdan deyil. Keçmişdə o söydüyün monqollar gəlib həmin abbasilərin başını əzməsəydi, indi şiələrdən əsər-əlamət yox idi. Belə hadisələr tarixdə saysız-hesabsızdır.
 Türklər bu regiona dağıdıcı və yırtıcı qövm kimi gəlməmişlər. Türkləri bu regiona Tartariya imperatoru Teymurləng gətirmişdir. Teymurləngin kimliyi haqqında ənənəvi tarixşünaslıq hər cür cəfəngiyyatlar yazır. Amma xalqımız onun əslində kim olmasını nə vaxtsa başa düşəcək. Həqiqət ondan ibarətdir ki, türklər bu ərazilərə yabançı bir kültürdən gəlməmişlər. Çox qarışıqlıqlar oldu və xalqlarımızın yaşamı dəfələrlə təhlükə altına düşdü. Yalnız vəhdət və həmrəyliyimiz hesabına tarixin ağır sınaqlarından üzüağ çıxa bildik. Şiəliyi konsepsiya kimi talış ruhaniləri hazırladılar, Anadolu türkləri isə yaydılar. İdeyanı talış kahinləri verdilər, Azərbaycan türkləri isə canları və qanları bahasına həyata keçirdilər. İmperiyanın vuran qolu türklər olanda Talış yurdu İran sivilizasiyasının məbədgahına, sitayiş ocağına çevrildi. Türklərin sayəsində! Talış yurdu yalnız Astaranın qacar-yəhudiləri hakimiyyəti ələ keçirəndə yağmalandı, ona kimi Talış müqəddəs məbədgah sayılırdı. Səfəvi şahları və onların türkmən əsgərlərı heç vaxt Gilan və Larican aristokratlarına, onların malına və əmlakına toxunmamışdılar; onlar müqəddəs hesab olunurdu. Amma qacar-yəhudilər hakimiyyəti tutandan sonra bütün Talış aristokratiyasını qırıb əmlaklarını ələ keçirdilər. Talışın mayası hesab olunan laricanlılar o vaxta kimi abırlı həyat sürmüşdülər, qacar aqressiyasından sonra yoxsulluğa düçar olub gözdən düşdülər. Talışın süqutu bundan sonra başladı. Bilavasitə arxeoloji qazıntılar sübut edir ki, qədim talış və pers şəhər yerlərini türklər dağıtmamışlar, xazar və semitlər dağıtmışlar. Bizdə Xazariyanın regionumuzda törətdiyi fəsadlar düzgün öyrənilməmişdir və iudey akademik sistemin marağında olmağından heç vaxt da öyrənilməyəcəkdir.
 Tanınmış antiqlobalist publisist Elxan Zaman deyir: “Türklər qədər islam aləmində övliya, arif, alim, filosof, hikmət sahibi olan şəxslər yetişdirmiş ikinci bir millət hələ ki yoxdur. Türklər islamın düşünən beyni, döyünən ürəyi, vuran əlidirlər. Bu sözləri digər millətləri aşağılamaq üçün demirəm, sadəcə türkləri aşağılamaq istəyənlərə bunu deyirəm ki türklərin qədrini bilsinlər. Hər halda islam dünyasının bu gün salamat olmasında həm şiə, həm də sünni türklərin böyük əməkləri var. Həm də bir fikir verin, əgər dünya millətlərini götürsəniz, görərsiniz ki türklər ən az vahhabiləşən millətdilər. Ərəblərdən, puştunlardan, əfqanlardan, çeçenlərdən, ləzgilərdən, kürdlərdən və digər müsəlman xalqlardan ən az vahhabisi olan millət də məhz türklərdilər. Türklər, istər şiəsi olsun, istərsə də sünnisi, böyük-kiçik yeri bilən, Peyğəmbər və ailəsinə məhəbbəti vacib sayan, “mədəd ya Peyğəmbər”, “mədəd ya Əli” deyən, pirləri, ocaqları olan bir mədəniyyətə mənsub toplumdurlar”.
 Türk köçləri Azərbaycanın yaranmasının təməli, ari etnosların mövcudluğunun səbəbidir. Türkmən köçü xalqın qanını reptiliya qanı ilə qarışaraq laxtalanmaqdan qorumuşdur. O qoyun sürüsünün arxasından qalxan toz sənin sabahkı yaşam, ucalmaq yolundur, ari qardaş. O toz qəsdən sənin yolunu kəsib ki, sən o yolu keçməliydin. Sən təhlükəsizlik kodu seçirsən, gələcək industriyanı proqramlaşdırırsan. Türk köçləri ari xalqlarının idarəçilik məktəbi üçün məhək daşıdır. Türklər ən yaxşı idarə olunan xalqdır, buna şübhə yoxdur, sadəcə onları normal təşkilatlandırmaq lazımdır. Qoy köçü problem deyil. Qoy köçü qanın dəyişməsi, sosial ortamın yeniləşməsi deməkdir. Əsas təhlükə iud köçüdür. İud köçü fəlakətdir. Türklər bu ellərə dənizlərə gələn çaylar kimi gəldilər. İud köçündən sonra isə çaylarımız da, meşələrimiz də qurudu. Kosmogenetika belədir. 19-cu əsrin axırlarında Muğan diyarına ruslar da köçdü: Muğan çölləri çiçək açdı, laləzara döndü. Qoy köçləri- Allahdan yeni nəfəs deməkdir.
 Hörmətli zabiloidlər! Siz talışın, türkün, ləzginin sağlam qüvvələrinin yığışıb vəziyyətdən çıxış yolu axtarmalı olduğu indiki dönəmdə ən deşovka yol seçmisiniz. Özünüzü axırıncı yola qoymusunuz. Azərbaycan türkündən özünüzə düşmən obrazı yaratmısınız. Çünki belə daha rahatdır, daha təhlükəsizdir, daha münasibdir. Kürdə zadınız çatmadığından türkdən yapışmısınız. İudanın kiçik qardaşının üzünə qayıda bilmədiyinizdən türkü hədəf seçmisiniz. Türkə nifrət- qorxaqlıq kompleksi ilə əlaqədardır. Bəli, talış və türk millətçilərini birləşdirən bir şey var ki, o da hər ikisinin kürddən qorxmasıdır. Onlar yalnız bir-birinə kəllə atmağa yaxşıdırlar.
 Talış, türk, ləzgi- xalqlarımız indiki şəraitdə birləşib əsas düşmənimiz olan sionizmə və onun xolları nurçuluğa və vahhabizmə qarşı mübarizə aparmalıdırlar. Siz isə birliyi parçalamağa çalışırsınız. Bununla kimə xidmət etdiyinizin fərqindəsinizmi? Məzhəb fitnəsi sionizmin islamı parçalayan silahı olduğu kimi, millətçilik də qoy xalqları bir-birinə qarşı qaldıran silahıdır. Siz həmin silahın mərmilərisiniz. Barıtınız İudeyada hazırlanıb. İsrailin yüngül əli ilə türkün öz talmudistləri yarandığı kimi, talışın da öz talmudistləri yaranıb. Heç olmasa “Sion müdriklərinin protokolları”nı oxuyun. Məshəti türkü yaxşı insandır, ya yezidi kürd? İran türkü yaxşı insandır, ya talış? Talış yaxşı insandır, ya ləzgi? Bunu necə müəyyən etmək olar? Əlbəttə, söhbət ürəyiaçıqlıqdan gedir. Bunu müəyyən edən barometr varmı? Necə deyə bilərsən ki, mənim millətimin nümayəndələri yaxşı insanlardır, başqaları pis? İslam Nəzərli bu suala facebookda belə cavab yazmışdı ki, hər millətin vahhabisi pisdi...
 Avrasiya xalqlarının böyük lideri Vladimir Putinin sözləri ilə desək, “Vətənpərvərliyi başqa xalqlara nifrətdə yox, öz xalqına sevgidə inkişaf etdirmək lazımdır”. Milli fərqliliyimiz zənginliyimizdir. Türk də bizimdir, fars da bizimdir! Amma tarixin ariya-slavyanlıqla bağlı detallarını iqnora vurmaq, türkçülüklə bağlı tərəfləri isə bu qədər şişirtmək məqsədyönlü siyasətin təzahürləridir. Ayıq ziyalılarımız artıq həmin siyasətin pərdəarxasını yaxşı bilirlər. Ümumiyyətlə, insandan ən az intellekt tələb edən ideologiya millətçilikdir. Eyni zamanda, millətçiliyin daxili ideoloji-nəzəri və praktiki ziddiyətlərinin həlli adamdan ən çox biclik və ağıl dönüklüyü tələb edir. Filosof Ağalar Məmmədovun sözləri ilə desək: “Biz türkçüyük deyib, öz savadsızlığınıza və nökərçiliyinizə türkçülük donu geyindirməyin. Görməmişliyinizin adını heyranqulu qoymayın, sizinki nə türkçülükdür, nə də dili türkcələşdirmək”. Maraqlıdır ki, klassik millətçilər adətən yəhudilərə nifrət etdikləri halda Azərbaycan millətçiləri rusa və farsa nifrət edirlər. Azərbaycanda görürük ki, milliətçiliyin istənilən formasında antisemitizmin izi-tozu da yoxdur. Türkçülərin millətçiliyi rusa və farsa qarşı kökləndiyi kimi, talış milllətçiliyi də Azərbaycan və İran türklərinə qarşı yönəlib. Kələfin ucu burda görünür. Bütün millətçiliklərin kökündə sionist barmağı durur. İgid sərkərdəmiz Qasim Süleymaninin dediyi kimi, “bü gün cəmiyətimiz milli, dini və regional məsələlərdə müxtəlif çətinliklərlə üzləşir, buna görə də hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq, əks təqdirdə ölkəmiz ikinci Əfqanıstana çevrilə bilər”.
 Məşhur Rusiya Dağılajax facebook səhifəsi mövzu ilə bağlı görün nə yazır: “Alman millətçiliyi nədir? Əlbəttə ki alman axmaq başlayır genetikada, qanda, torpaqda, irqdə eşələnməyə. Təmizlər və natəmizlər ortaya çıxarmağa. Və bu vakxanaliyada cəmiyyət 50 il, 100 il dolaşır, vurnuxur. Özünə gah o qəbilədən milli kimlik düzüb-qoşur, gah bu tayfadan. Arada bir ətrafı da qan gölünə batırır, amma yekun nəticədə ancaq özünü məhv etmək şərti ilə. Heç kimə sirr deyil ki, “Gənc türklərin” (o cümlədən Nuru Paşa) milləltçilik anlayışının kökünü alman zabitləri qoyub. Qan və torpaq. Yəni biz tərəflərdə alman milləltçilik modeli hökmrandır- millət, qan, soy, kök, tayfa, mənşə. Baxmayaraq ki almanlar düz iki dəfə belləri qırılandan sonra bu məşəqqətli yoldan imtina ediblər, biz tərəflərin qoyunları özgə nümunədən heç bir nəticə çıxarmayaraq yüz il əvvəlin beli sınmış millət modeli ilə qətiyyətlə eyni tarixi uçuruma şığıyırlar və vətənlərini siyasi-coğrafi xəritədən silməmiş sakitləşənə oxşamırlar (bu məqam fonda Koroğlu üverturası səslənir və üfüqü Ecibəyin zəhrimar sifəti tutur)”.
 Araşdırmalar göstərir ki, faşizm müharibələrdən yaranır və müharibələrdə də məhv olur. Faşizmin qaynağı savaşdır, qandır, qadadır. Müasir cəmiyyətlərdə faşizmə yer yoxdur. “Tutaq ki, sən talışsan, ləzgisən, tatsan, türksən. Əgər sənin övladların hər bir vaxt terror təhlükəsi altında, kasıb, ac yaşayırsa, bu millətin kim olması nəyinə lazımdır? Millətçilik SSRİ boyda dövləti məhv etdi. Hansı acı nəticələri oldu, biz onun canlı şahidi olduq. Millətçilik və dini fanatizm ölkəni məhvə aparır” (Anar Səfərov). Tarixdə “Xalqlar atası” adı almış yeganə lider olan İosif Stalin hələ 1934-cü ildə yazmışdı: “Yerli burjuaziyaların maraq dairəsindədir ki, millətçilik güclənsin. Nəticədə Sovet quruluşu dağılacaq, kapitalizm bərpa olacaq və onlar xalqa məxsus resursları ələ keçirəcəklər”. Elə də oldu. Sovet ictimai-siyasi xadimi Qriqoriy Arutinov 1939-cu ildə deyirdi: “Burjua millətçiləri milli kostyumlar altında maskalanaraq xalqlarımızı böyük Rus xalqından ayrı salmaq istəyirlər”. Millətçilik zəhərini yaymaqla başımızın üstündəki Rus təhlükəsizlik çətirini aradan apardılar və bizi yaman günlərə saldılar. Şanlı Sovet çağlarında belə deyilirdi: “Kimin ki qürurlanmağa heç nəyi yoxdur, milliyyəti ilə qürurlanır”. Qondarma İsrail ideologiyası isə deyir: “Türkün türkdən başqa dostu yoxdur”. Bu cür dəsti-xəttin əsl məqsədi türkləri müsəlman aləmindən təcrid edib digər xalqlarla dostluq əlaqələrini qırmaq, beləcə xalqları ayrı-ayrılıqda neytrallaşdıraraq çoxdan planlaşdırdıqları Ümumdünya Sion Hegemonluğunu qurmaqdır. Biz faşizm bəlasında qurtulmaq üçün müqəddəs kitabımız olan Qurana sığınmalıyıq. Quran ideologiyası sülh, dostluq və qardaşlığa çağırır. Quran göstərir ki, müsəlmanlar bir-birləri ilə tamdırlar; onlara qəbilə, qohum, el və soyları üstünlük gətirməz- üstünlüyü yalnız təqva bəlli edər. Bu gün bizim məqsədimiz müsəlmanların birlik və bərabərliyinə nail olmaqdır. İmam Hüseynin dediyi kimi: “Vaciblərin ən vacibi budur”. Yəni ən vacibi müsəlmanların arasında nifaqın olmaması və qardaşlığımızdır.
 Avrasiya lideri Vladimir Putin deyir: “Patriotlar, bəsdirin yazdınız ki, biz hamını partladacağıq, boğacağıq, boğmalayacayıq. Biz ruslarıq! Bizim missiyamız- yüksək mədəniyyət səviyyəsi gətirməkdir”. Arinin yaraşığı başqa xalqlara yüksək mədəniyyət nümunəsi göstərməkdir. Reptiliyaya xas quduzluq ariyə yaraşmaz.
 Sevindirici haldır ki, sislərin dağılıb suların durulduğu indiki dönəmdə millətçilik artıq cəmiyyətimizdə ikrahla qarşılanmaqdadır. Başa düşüləndir ki, aydın təfəkkürlü ziyalılarımız millətlərarası nifaqın yaradılması cəhdlərinə kəskin reaksiya verirlər. Çünki onlar küləyin hardan əsdiyini gözəl bilirlər. Həm talış, həm türk, həm də ləzgilərin içindən sağlam qüvvələr yekdilliklə pozucu hallara qarşı çıxırlar. Sadiq Ağayev yazır: “Ölkəmizdə millətçilik toxumu səpib qonşu ölkələrlə düşmənçilik siyasəti aparanlar bilə-bilə və ya bilməyərəkdən sionistin və Qərbin alətinə çevrilmişlər”. Xüsusən gənclərimiz lazımi həyat təcrübəsinə malik olmadıqlarından faşist virusuna tez yoluxurlar. İnsan hər beş ildən bir dəyişir, öz ideoloji diskursuna yenidən baxış keçirir. Onlar da nə vaxtsa yetkinləşəndə cəmiyyətin təbii inkişaf axarına düşəcək, vaxtilə etdikləri aqressiv çıxışlara görə peşmançılıq hissi keçirəcəklər. Psixologiya və pedoqogika mütəxəssisləri kimi biz bu situasiya ilə yaxından tanışıq. Millətçilik- emosiyaların eskalasiyasıdır və yaxşı heç nəyə gətirib çıxarmır. Faşizm- başqa xalqlara qarşı kindir. Faşizm- zorakılıq kultudur. Faşizm- insani dəyərlərin sonudur. Üçüncü Dünya Müharibəsi təhlükəsi Yer üzünün başının üstünü aldığı indiki şəraitdə millətlər arasına nifaq toxumu səpməyin nə yeri ola bilər? Biz türklər, talışlar, ləzgilər hələ əl-ələ verib çox təhlükələrə sinə gərəcəyik. Babalarımız kimi bir səngərdə çiyin-çiyin dayanıb yenidən ümumi düşmənə qarşı vuruşmalı olacayıq. Görəcəklərimiz hələ qabaqdadır. Odur ki belə hallar dərin peşmançılıqdan başqa cəmiyyətimizə heç nə gətirməyəcək. Araşdırsaz görərsiz ki, erməni ilə psevdokonfliktimiz də hər iki tərəfə peşmançılıqdan başqa heç nə gətirməyib. Ermənilər də, azərbaycanlılar da başa düşüblər ki, o cür qanlı toqquşmaya ehtiyac yox idi. Sadəcə xarici təsir qüvvələri bir çox digər yerlərdə olduğu kimi regionumuzda da öz mənfur rollarını oynadılar. Biz öz ocaqlarımızı, ellərimizi, yurdlarımızı qoruyub saxlamaq istəyiriksə, millətçilikdən uzaq durmalıyıq. Minilliklər boyu formalaşmış və başqa xalqların həsədlə yanaşdığı ailə institutumuzu qorumaq istəyiriksə başqa qonşularımızla dostyana və səmimi yaşamalıyıq. Biz öz şərəf və ləyaqətimizi yalnız dinc şəraitdə yaşamaqla qoruyub saxlaya bilərik. Əks təqdirdə Beynəlxalq Sionizmin yeminə çevriləcəyik.
 Bakıda olmuş və təəssüratlarını bölüşmüş tanınmış publisist İsrael Şamir yazır: “Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan rəhbərliyi bir müddət pantürkizmi ideologiya kimi qəbul etdi, türklərlə qohumluğu vurğulamağa başladı. Amma heç türklərin özünə bu ideologiya uyğun gəlmirdi. Düzdür, türk və azərbaycanlıların dilləri oxşardır, amma azərbaycanlıların danışıqlarında çoxlu rus sözləri olduğu kimi, türklərin də danışığında çoxlu ərəb sözləri vardır. Hətta dinləri də müxtəlifdir; azərbaycanlılarda şiəlikdir, türklərdə isə sufi yönümlü sünnilik. Tarixləri də həddən artıq müxtəlifdir; türklər özlərini Bizansın Osmanlı İmperiyasının varisi saydıqları halda, azərbaycanlılar özlərini İranın Persiya İmperiyasının varisi sayırlar. Pantürkizm pers dialektində danışan Azərbaycanın digər xalqlarına- talış və tatlara da uyğun gəlmədi. Hal-hazırda pantürkizm öz dövrünü başa vurmuşdur və Bakıda Türkiyə ilə böyük qardaşlıq barədə daha az danışmağa başlamışlar”.
 Onu da xatırladım ki, iş gedir- yeni yaranacaq Avrasiya Birliyində faşist ünsürlərə yer olmayacaq. Səhiyyə Nazirliyi adından bir daha xəbərdarlıq edirik: Millətçilərin hamısı Sibirə şalban daşımağa göndəriləcək. Meydan sionizmin törəməsi olan bu cür neqativlərdən büsbütün təmizlənəcək. Millətindən asılı olmayaraq bütün radikal faşistlərə məsləhətim budur ki, öz ideoloji rakurslarına yenidən nəzər yetirsinlər. Axtunq, axtunq, sizin dövran bitdi. Ağıllı olun! Kəndinizə gəlin. Özünüzə sənət tapın. Xalqlar arasına nifaq toxumu səpməyin. Sizin ideoloji dəst-xətt kimi qəbul etdiyiniz əslində sionizmin provokasiyasından başqa bir şey deyildir. O küt başınızı işlədib yuxudan ayılmağınızın vaxtı gəlib çatıb. Mən talış, türk, ləzgi qardaşlarımıza üz tuturam və içimizdəki millətçi ünsürləri haqq yoluna dəvət etməyə çağırıram. Bu cür ünsürlərin valideynlərinə üzümü tuturam: Balalarınızı bu yoldan yığışdırın. Bu yolun axırı yoxdur.
 Türklər ta əzəldən Azərbaycan xalqının bir parçası olmuşlar, -siz özünüzü nə qədər cırıb dağıtsaz da, xeyri yoxdur, -bundan sonra da olacaqlar! Əsrlər boyunca qardaşlaşaraq bütünləşmişik. Sağ qalmaq üçün verdiyimiz şəhidlərin içərisində türklərin də sanballı payı vardır. Onların məqamı şəhidlərin şahı İmam Hüseynlə eynidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, nifaq salanlara isə lənət eləsin. Məqam elə məqamdır ki, Azərbaycan türkünə qarşı çıxanları talışlar özləri məhv edərlər. İran türkləri məhv edərlər. Ağıllı olun. Nə Hizbullaha, nə də Rusiyaya xalqlar arasında nifaq lazım deyildir. Tikənizi o pələ qulaqlarınız boyda edərlər. Min il boyunca xalqlarımız bu qədər şəhidləri ona görə verməyiblər ki, sizin kimi ağıldan kəmlər ortaya düşüb bu birliyə xələl gətirsinlər. Şiələr quduzlaşmaya qarşı hansı iynəni vurmaq lazım olduğunu yaxşı bilirlər. Heç kəsin şiənin içinə nifaq salmağa zadı çatmaz. Şiənin sizin başınız üçün olmayan möhkəm dayaqları var. Bütünləşmənin doğru qərar olduğu dəqiqdir- bu birlik və qardaşlıq ta qiyamətədək davam edəcəkdir. Türkiyə Cəfərilərinin lideri Səlahəddin Özgündüzün sözü ilə desək: “İsrail gördü ki, İmam Əlinin (s.ə) əsgərlərinə qarşı dura bilmir, başladı qardaşı qardaşla döyüşdürməyə. İndi o metoddan istifadə edirlər və bunu gizlətmirlər. Məzhəb, qəbilə, irq arasında qarşıdurma yaradıb, şirləri bir-birləri ilə döyüşdürüb, yaralandıqdan sonra çaqqal kimi onlara hücum etmək istəyirlər”. Sizi bu sionist oyunlarına son qoymağa çağırıram.
***
 Abbasqulu ağa Bakıxanov yazır: “Tarix insanı doğma torpağın keyfiyyətləri ilə, üzərində məskunlaşmış tayfaların xarakteri ilə tanış edir və xalqların bütün qarşılıqlı əlaqələrindən nəticə çıxararaq, onun zərərini və faydasını göstərir”. Mənə elə gəlir, ədəbiyyatdan da bizə yaxşı tanış olan, “ögeyçilik kompleksi” adlana biləcək duyğuları uşaqlıqda çoxumuz yaşamışıq. Bu kompleks belə yaranır: ata-anası tərəfindən bərk incidilən uşağa birdən elə gəlir ata-anası ona doğma deyillər, ögeydirlər; o başqasının uşağıdır, bunlar isə onu necəsə oğulluğa (qızlığa) götürüblər. Bu komplekslə bağlı ikinci durumda isə uşaq ata-anasının doğma olduğunu bilsə də, özünə başqa, daha yaxşı ata-ana umur. Ancaq çoxunuzun da bildiyi kimi, bu uşaq sadalanan durumların ikisində də bərk yanılır; birinci durumdakı yanılma açıq-aydın, kor-kor, gör-gördürsə, ikinci durumda məntiqsizlik var, yəni uşaq ancaq bu ata ilə bu ananın sevişməsindən doğula bilərdi, o Yer üzündə heç bir başqa kişi ilə başqa heç bir qadının evliliyindən doğula bilməzdi. Mənə elə gəlir bizim öz tariximizə yanaşmamızda da belə bir uşaqsayağı “ögeyçilik kompleksi” var. Biz ya öz tariximizi söyüb batırır, yamanlıyır, onu danırıq, ya da onun belə olmasından utanır, məyuslanır, “kaş başqa tariximiz olaydı” arzusuna qapılırıq. İstəsəz də, istəməsəz də, incisəz də, küssəz də biz olan-qalan tariximizi yaşamış bir xalqın “uşaqlarıyıq”. Tariximiz özünün bütün yaxşısı-pisi ilə budur, bundan başqa da, indiyənəcən olmuş heç nəyi dəyişmək bizim əlimizdə deyil, biz ancaq bugünümüzü dəyişmək üçün çalışa bilərik- bunun tək bir yolu isə keçmişimizdən bugünümüzə adlamış yanlışlıqların, yamanlıqların sabaha gedən yolunu bağlamaqdır. Bunu necə eləmək, sözsüz, başqa, uzun söhbətin mövzusudur, düzdür, lakin həmin məsələ üzərində hər birimizin düşünməsinə dəyər.
12-01-2018 13:10 Baxılıb: 4740    
Şərh bildir