• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Mehdiyev-Həsənov klanının daha bir üzvü - Abdin Fərzəliyev kimdir?

Artıq heç kimə sirr deyil ki, AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyev Prezident Administrasiyası rəhbəri olduğu dövrdə bir sıra deputatlar və icra başçıları onun himayəsi altında olublar.
R.Mehdiyev parlamentin və yerli idarəetmə orqanlarının kadr potensialını öz adamlarından təşkil edirdi. Eyni sözləri İcra Hakimiyyətləri haqqında da söyləmək olar. Keçmiş PA rəhbəri rayonlarda özünü padşah kimi aparan, korrupsiyaya bulaşan icra başçılarını himayə edirdi.
2018-ci ildən prezidentin başladığı genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri nəticəsində R.Mehdiyevin bir çox kadrları İH-lərdən təmizlənməyə başlayıb. Onlardan bəziləri işdən azad edilib, altı nəfəri isə rüşvətlə həbs olunub.
Davamı    
 

SİZİN DƏ QADINLARINIZ, QIZLARINIZ MƏNİM KİMİ ULAYACAQ..." – Gülər Əhmədovadan inanılmaz sözlər

“Abel Məhərrəmov, etiraf elə, kimin tapşırığı ilə mənim əyani aspiranturada oxuyan oğlumu qovub ömrü boyu unutmayacağı zərbə vurdun? Bir gəncin gələcəyini məhv etdin. Niyə? Neyləmişdi o gənc sənə?”. 
Bunu keçmiş deputat Gülər Əhmədova bildirib. Keçmiş deputat daha sonra Abel Məhərrəmovun onu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) xaric etməsindən danışıb:  “Niyə BDU-da uçotda olmaya-olmaya məni YAP-dan çıxardın? Halbuki, Yasamal YAP-ının sədri rəhmətlik Fikrət müəllim "O xanımın YAP-da əziyyəti çoxdur, mən onu çıxarda bilmərəm" demişdi. İsrarla neçə gün dalbadal "Gəlin ərizə yazın, partiyadan çıxın" mesajı göndərirdin.
Mən nə dedim? Dedim ki, mən əqidəmdəm istefa vermirəm. İstəyirsən çıxart.
Davamı    
 

Zaur Babazadə - Gözəl gözlüm

Davamı    
 

Vüqar Biləcərili - Üzün gülər

Üzün gülür, gülər üzlüm, üzündə güllər açıb,
Gözün gülür, qara gözlüm, gözündə güllər açıb.

Dizin-dizin könül ol vadiyi-məhəbbətdə,
Sürünmüsən o qədər ki dizində güllər açıb.

Xəlil üçün odu döndərdi Rəbbi gülzarə,
Təəccüb eylədi Nəmrud, közündə güllər açıb.

O Kərbəladı ki torpaağı ətri-qəm qoxuyur,
Çölündə qanlar axıbdır, düzündə güllər açıb.

Vərəqdi hər açılan gül kitaabi-hüsnündən,
Nə qədri sirri-nihanın özündə güllər açıb.

Gəl ey gül üzlülərin şaahi, yolların bəzənib,
Ayaağın opməyə xaatir, izində güllər açıb.
Davamı    
 

Gömrüyün təzəlikcə qoyduğu limitin "Ölkədən xaricə pul axınını dayandırmaq üçün ediblər" deyənlərə

Deməli, Gömrüyün yük maşınları girən bütün terminallarında belə bir qayda var: Buna rus dilində "prastoy", türk dilində "yatılı parası" deyirlər. Bizim dildə heç adı da yoxdur.
Normal ölkələrdə gömrüyə mal gələn kimi onu anbarlara boşaldırlar, yükü gətirən maşın çıxıb gedir, sonra hərə gəlib anbardan öz yükünü götürüb rüsumunu ödəyib gedir. Bizdə isə yox..., maşın içəri girdisə, sən öz malını o maşından götürməyənə qədər o maşın gömrük ərazisindən çıxa bilməz.
Maşınlar da hamısı əcnəbi ölkə maşınları. Məsələn, TIR Türkiyədən yük gətiribsə, sənə nəqliyyat şirkəti 3 gün vaxt verir. Malını 3 günə çıxartdın, çıxartdın... Çıxartmadınsa növbəti hər günə görə 150 dollar verməlisən- maşını gecikdirib artıq saxladığın üçün.
Gürcüstandan və Rusiyadan gələn maşınlar 2 gündən sonra hər sutkaya görə 100 dollar, Avropadan gələn TIR-lar isə 2 və ya 3 gündən sonra hər sutkaya görə 200 avro yazır. Bu pulu Azərbaycan vətəndaşları verir xarici ölkə vətəndaşı olan sürücülərə, nəqliyyat şirkətlərinə.
Davamı    
 

Fərhad Bakinskiy - Sən və mən. Rejissor: Nail Naiboğlu

Davamı    
 

Николай Стариков: «Знакомьтесь: Саддам Хусейн – американский агент»

Davamı    
 

Belorusiyanı nə günə qoymaq istəyirlər?

Cəmil Şirvanov

Həəə. Demokratiya aşiqləri üçün bir məlumatım var. Belorus müxalifətinin proqramının əsas maddələrindən bəziləri. Yaxın əyləşin. Görün nələr var.
1. Rusiya ilə "İttifaq dövləti" müqaviləsindən, Gömrük İttifaqı, Avrasiya İttifaqı və Rusiyanın dominant olduğu digər ittifaqlardan çıxmaq.
2. RF ilə sərhəd zonalarında sərhəd və gömrük yoxlamasının tətbiq edilməsi.
3. Belorus infrastrukturuna aid obyektlərin RF şirkətlərinə satışına qadağa qoyulması.
4. KİV üzərində dövlət nəzarətini ləğv edib həmin nəzarətin yaradılacaq Koordinasiya Şurasına həvalə edilməsi. Latviya, Litva, Estoniya, Polşa, Ukrayna televiziya kanallarının yayımına icazə verilməsi, Rusiya telekanallarının yayımının qadağan edilməsi.
Davamı    
 

SSRİ-ni kim və necə dağıtdı. Bütün ölkə kimə işləyirdi

Andrey Fursov “Fulton başlanğıcı” məqaləsində SSRİ-nin dağılma səbəbləri haqda

1987-ci ildə ABŞ-ın xarici borcu 246 milyard dollara kimi artmışdı. 1987-ci ilin 19 oktyabrında Uoll-Strit katastrofik şəkildə alt-üst oldu. Belə vəziyyətdə ABŞ-ı yalnız möcüzə xilas edə bilərdi. Və bu möcüzə Qorbaçovun simasında ortaya çıxdı. Qorbaçov nüvə bərabərliyinin demontajından başlayaraq hərbi və siyasi arenada SSRİ-nin bütün mövqelərini təslim etdi.
Amma əlavə edim ki, Qorbaçov SSRİ iqtisadiyyatını da məhv etdi. 1987-ci ilin yanvarında xarici ticarətdəki məhdudiyyətlər ləğv edildi – o məhdudiyyətlər ki, SSRİ-nin daxili bazarını çökmədən qoruyurdu. Çünki bu məhdudiyyətlər olmadan SSRİ-nin daxili bazarı xarici bazara nəzərən ərzağa və əhalinin istehlak etdiyi əmtəə məhsullarına olan qiymət bərabərsizliyi ilə bir gün də olsun davam gətirə bilməzdi.
Davamı    
 

Bizim sağçı-liberalların hakimiyyət dəyişikliyinə dəstək verdiyi hansı ölkədə yaxşılığa doğru nəsə gedib?

Davamı    
 

SSRİ-də azərbaycanlı kəndli həm Türkiyədəki, həm də İrandakı kəndlilərdən min dəfə yaxşı yaşayırdı

Davamı    
 

Sirlər açılır: YAP-ın ilk Siyasi Şurasında Ramiz Mehdiyev yox idi

“Ramiz Mehdiyev məni məhkəməyə verməsə, o zaman mən qanuni hüquqlarımdan istifadə edərək məhkəməyə müraciət edəcəm”.
yenisabah.az xəbər verir ki, bu sözləri hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qurucularından sayılan Maksim Musayev deyib. Qocaman YAP-çı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin onu məhkəmə ilə hədələməsini anlaşılmaz addım hesab edir. “Mən başa düşmürəm bu niyə belə edir? Mən həqiqəti demişəm, amma o məni məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyir. Üç gün vaxt vermişəm, buyursun məhkəməyə müraciət etsin. Səbrsizliklə gözləyirəm”, – deyə Maksim Musayev vurğulayıb.
O əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyev onu məhkəməyə verəcəyi təqdirdə maraqlı açıqlamaları olacaq. “Amma mən düşünürəm ki, o sadəcə boş hay-küy salır.
Davamı    
 

Азербайджанские евразийцы праздновали День государственного флага России

Руководство и активисты Азербайджанского евразийства организовали торжество посвящённое Дню государственного флага Российской Федерации.
Для гостей была организована музыкальная программа, работала полевая кухня, раздавали георгиевские ленточки. На протяжении всего мероприятия к одежде посетителей акции крепили государственную символику России.
Заместитель председателя Евразийского Движения Азербайджана Ибрагим Гумбатов поздравил участников мероприятия.
- Россия является нашей исторической Родиной. Многие азербайджанцы связали свою судьбу с Россией, поэтому у них – две родины и одна судьба. Этот праздник имеет огромное значение для молодежи, для нашего подрастающего поколения, для его воспитания в духе патриотизма, идеи единения, межнационального мира и согласия. Флаг, герб и гимн – основные государственные символы Великой России.
Davamı    
 

Ramiz Mehdiyev və orada çıxış edənlər həbs olunmalıdırlar

“Ramiz Mehdiyevin nəvəsinə karantin vaxtı toy etdiyini eşidəndə və məclisdən videonu görəndə bir daha əmin oldum ki, onun barəsində bu günə qədər dediklərimdə yanılmamışam”.
Bu sözləri Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev AMEA prezidentin Ramiz Mehdiyevin nəvəsinə toy etməsi, həmin məclisdə vəzifəli şəxslərin iştirak etməsi haqda danışarkən bildirib.
H.Hacıyev qeyd edib ki, R.Mehdiyev ölkədə dövlət içində “dərin hökumət” yaradır və prezidentə xəyanət edir: “Mən həmişə bunu deyirdim və bu gün baş verənlər sözlərimi növbəti dəfə təsdiqlədi. Üstəlik, keçmiş rektor Abel Məhərrəmovun ona yaltaqlanması, ucuz, yersiz sözlər deməsini, tost söyləməsini görəndə çox üzüldüm. Biz Qərbi Azərbaycanlılar bu cür məddahlığı bəyənmirik.
Davamı    
 

“Qaydaların pozulması və bunun acı nəticələri hər kəsə dərs olmalıdır” – Prezidentdən SƏRT ÇIXIŞ

“Qaydaların pozulması və bunun acı nəticələri hər kəs üçün dərs olmalıdır”.
Bunu Prezident İlham Əliyev avqustun 24-ündə Faiq Qürbətovu Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin, Elmir Bağırovu isə Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı bildirib: “Mən dəfələrlə demişəm ki, Prezident başda olmaqla, bütün dövlət məmurları xalqın xidmətçisidir. Məhz buna görə biz bu vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar edib. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda dövlət məmurları özlərini apara bilmirlər.
Davamı    
 

Ermənistan 7 rayonu qaytarmağa "hə" deyib, sənədə imza atıb

Son günlər Ermənistan cəmiyyəti öz liderləri timsalında müxtəlif mənəvi zərbələr almağa davam etməkdədir. Nikol Paşinyanın prezident İlham Əliyevlə danışıqlarda rayonların azad edilməsi ilə bağlı müzakirələr aparması, lakin erməni ictimaiyyətinə Azərbaycanla dialoqun məğzi ilə bağlı tamamilə başqa məlumatları verərək vətəndaşlarını aldatmasının ardından, Serj Sarkisyanın da 2015-2018-ci illərdə xalqına yalan danışdığı məlum oldu. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın ötən həftə mətbuat konfransı zamanı 2016-cı ilin aprel hadisələrinə toxunmasının ardından düşmən ölkədə Qarabağ danışıqlarının detalları və aprel hadisələrinin pərdəarxası mənzərəsi haqqında qarşılıqlı mübahisələr pik həddə çatıb.
Davamı    
 

FACEBOOK-DA BAKI KƏNDLƏRİNİN QANUNLARINDAN YAZDILAR

Davamı    
 

Göydəki almalar yeyilib çoxdan

Nuhəmməd Cəfərov

Ümidlər can verir, donubdur həyat,
Matəm libasını geyibdir, heyhat.
Yoxdur o məğrurluq, itib əzəmət,
Özü öz halından üzülür millət...

Təzadlarla dolu bir həyatdayıq,
Dumanlar içində sanki itmişik.
Səmanın altında hansı qatdayıq,
Bəlkə yuxudayıq, bəlkə yatmışıq...

Millət dərd içində, bəla içində,
Gümanlar ümidə təsəlli verir.
Yox zərrə inam da gələcəyində,
Ümüd son nəfəslə təcəlli edir.

Bəlkə doğrudan da biz qayıdarıq,
İtmiş ümüdlər də cücərəcəklər.
Davamı    
 

"Как крысы разбежались": зачем Лукашенко взял в руки автомат.

Davamı    
 

Почему все дороги ведут в Бейрут. Валерий Пякин.

Davamı    
 

İradə Cəlil: Depressiyada idim, başıma döyüb ağlayırdım

Davamı    
 

Мнение простых белорусов

Davamı    
 

Demokratik Bayquşlar

Davamı    
 

Belarus xalqı Lukaşenkoya təşəkkür etməlidir

Afiq Əliyev

Pomidordan başqa brendi olmayan ölkənin vətəndaşları, dünya və MDB ölkələrində öz sözünü demiş 10-larla brendi olan ölkəni diktatura rejimi adlandır.
Brendləri sayıram baxın.
Belaz - 500 tondan yuxarı yük daşıma qabiliyyəti olan yük maşını. İndiyədək 135 mindən çox qiqant maşın istehsal olunub.
MAZ - avtomobil zavodu. Bu zavodda həm yük maşınları, həm də sərnişin daşıyan avtobuslar və digər maşınlar istehsal olunur.
MTZ - Minsk traktor zavodu. Bu traktor zavodunda məhşur "Belarus" traktorlarından tutmuş bütün kənd təsərrüfatında istifadə edilən və dünyanın 140 ölkəsində satılan traktorlar istehsal edilir.
BMZ - Belarus metallurgiya zavodu. Bu zavodun istehsal etdiyi məhsullar dünyanın 100-dən çox ölkəsində satılır.
Davamı    
 

Белорус ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С РОССИЕЙ

Davamı    
 

Eldar Həsənovun anti-dövlət şəbəkəsində kimlər yer alıb?

Haqqında məhkəmənin hökmü ilə 3 aylıq həbs qətimkan seçilən və hazırda əməlləri ilə bağlı istintaq araşdırması aparılan keçmiş səfir Eldar Həsənovun şəbəkəsinin üzvləri bir-bir ortaya çıxır. Əslində hər şey təbii proses olaraq baş verir. Eldar Həsənovun həbs edilməsi onun müxtəlif yollarla dəstəklədiyi, maliyyələşdirdiyi şəxsləri və qrupların hay-küy salmasına səbəb oldu.
Bu kateqoriyaya iki qrup aiddir: Birinci qrup Eldar Həsənova “vəfa borcu”nu yerinə yetirir, ikinci qrup isə başsız qalmağın, gələn pulun kəsilməsinin dərdindədir.
İkinci qrup daha çox radikal müxalifəti və Avropada “söyüş müxalifəti” kimi tanınanları özündə birləşdirir.
Konkret faktlar var.
Davamı    
 

Eldar Həsənovun həbsi və başsız qalan radikallar

Azərbaycanın Serbiya Respublikasında, Monteneqroda, Bosniya və Hersoqovinadakı səfiri Eldar Həsənov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun haqqında 3 aylıq həbs-qətiimkan tədbiri seçilib. Bu gün isə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Eldar Həsənov vəzifəsindən azad edilib.
Hazırda keçmiş səfirlə bağlı istintaq davam edir və bütün suallara cavab da proses yekunlaşandan sonra tapılacaq. Lakin cəmiyyəti Eldar Həsənovun həbsinin arxasındakı nüanslar maraqlandırır.
İlkin versiyalardan biri odur ki, Eldar Həsənov səfir olduğu Serbiyada işğalçı Ermənistana silah satılması məsələsinə barmaqarası baxıb, ya işini düzgün yerinə yetirməyib.
Davamı    
 

Böyük türk dövlətinin qurulması ancaq sionizmə sərf edir

Səqəleyn Carçısı

Məncə Türk əsgərinin gəlməsi ardınca vahhabiləri göndərmək üçün cığır açmaq rolunu oynayır.
Ərdoğan İŞİD vahhabilərini gətirib Azərbaycana yığmaqla məşğuldu.
Sadəcə ilk addımda ordu göndərdi ki, bütün diqqətlər ora yönəlsin. Yəni vahhabilərin gəlməyi heç kimin gözünə dəyməsin.
Həm də təkcə Naxçıvana deyil, Bakıya da göndərdi. Amma ən çox təbliğ olunan Naxçıvan oldu.
Diqqəti Naxçıvana çəkmək, fikiri yayındırmaq üçün bu variantdan istifadə elədilər ki, əhali İŞİD-in necə gətirilib yerləşdirilməsinə diqqət verməsin. 
***
Hadisələri düzgün təhlil etsək Suriyada nələr baş verdiyini icmali şəkildə başa düşmək olar.
Davamı    
 

Türkiyə ordusu bizə dəstək olsa, Gəncəni də itirəcəyik

Elxan Xəlilov

Məlumata görə 5-10 nəfər gedib Türk səfirliyinin qarşısında piketi keçirdib ki, türk ordusu burda qalsın.
Bunlar kimdir ümumiyyətlə, hansı haqla Azərbaycan xalqının adından çağırış edirlər?
Gedib Türkiyə səfirliyinə yalvarırlar ki, ordunu burda saxlayın, bizi qoruyun...
Şübhəsiz ki, bunların arxasında Türkiyənin kəşfiyyat orqanları durur.
10 milyonuq, danışanda özümüzü boz qurda, şirə, pələngə oxsadırıq. Ayıbdır bizə! Türk kişisi gəlib bizim torpaqları alacaq?
Onda alacaqsa hər şeyimizi verək də onlara- onsuz da vermişik...
1993-də Turkiyədən yapışdı, Türkiyə də buna dalını çevirdi, Qarabağ getdi, indi də Gəncəni vermək istəyirlər yəqin- bəs etməyib.
Davamı    
 

BELARUS

Davamı    
 

“Onlar şeytanın belə tapa bilməyəcəyi üsullar fikirləşiblər, lakin unudurlar ki, DTX...”

Cümşüd Nuriyev: “Bu qurumlarda hər şey fərdi maraqlara hesablanıb”

“Ölkənin taleyində rolu olan dövlət şirkətləri öz statuslarına uyğun şəkildə hərəkət etməldirlər. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bəzi qurumlar dövlətin mövqeyindən daha çox, öz fərdi mövqeyindən çıxış edirlər”.
Bunu moderator.az-a açıqlamasında siaysi elmlər doktoru, politoloq Cümşüd Nuriyev bildirib. Ekspertin sözlərinə görə, bəzi qurumlarda məmurlar korrupsiya yolu ilə daha çox vəsait qazanmaq üçün olduqca hiyləgər üsul və vasitələr fikirləşib tapıblar: “Bu qurumlarda hər şey fərdi maraqlara hesablanıb. Onlar müxtəlif fırıldaqlarla məşğuldurlar. Onlar korrupsiya ilə bağlı elə şeylər fikirləşib tapırlar ki, bunu şeytan da fikirlərşib tapa bilməz. Bunu yalnız DTX tapıb, ifşa edə bilər. Buna inanıram. Çünki DTX-nın fəaliyyəti onu göstərir ki, bu qurum iqtisadi fırıldaq mexanizmilərini açmaq istiqamətində də ciddi iş ortaya qoyur.
Davamı    
 

İndi deyirsiz Böcək Türkiyə Nəhəng Rusiyaya xod eləyəcək?!

Davamı    
 

Yaxın Şərqdə “Böyük İsrail” planı: İranla İsrail müharibə etsə nə olacaq?

“ABŞ Türkiyəni itirməsi müqabilində onun sərhədində Kürdüstan dövlətinin yaradılmasının tərəfdarıdır. Eyni zamanda ABŞ və İsrailin istəyi İran və Türkiyənin parçalanmasına çalışmaqdır”. “İsrail daim öz təhlükəsizliyi üçün ərəb ölkələrini təhdid kimi görür”Bu sözləri politoloq Nəzakət Məmmədova Yaxın Şərqdəki Qüds probleminin beynəlxalq aləmdə yaratdığı vəziyyəti şərh edərkən pia.az-a açıqlamasında qeyd edib.


ABŞ prezidentinin Qüdslə bağlı ifadə etdiyi fikirlər qlobal siyasəti silkələməkdə davam edir. Artıq müsəlman ölkələri gücü bir yerə qoyub.

Davamı    
 

Səfər Mehdiyevin baldızı oğlu Rəfail Niftəliyevin müdhiş gəlirləri

“Bu ilin iyun ayının 23 də işdən sonra Nərimanov parkinda tranzit rəsmiləşdirilən hər maşına görə 50 dolları şəxsi avtomobilində rüşvət aldığı yerdə Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatı Baş gömrük İdarəsinin şöbə rəisi Ceyhun Babayev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş idarəsi tərəfindən yaxalanmışdır. Əməliyyat zamanı çəkilən video görüntüdən göründüyü kimi şöbə rəisi çox dəqiq “haq-hesab” aparır”. Bu barədə dia.az-a göndərilən məlumatda bildirilir.
Daha sonra məqalədə deyilir: “Şöbə rəisi tabe olduğu idarə rəisi kimdir? TQDK tərəfindən ən aşağı, ödənişlı, hətta kecid balını toplaya bilməyən, cəmi 154 balla sonradan Naxçıvan Dövlət Üniversitetinə qara qüvvələr sayəsində “qəbul” olunan Rəfail Niftəliyevdir.
Davamı    
 

Rizvan Şıxızadə - Türk ordusunun gəlişinin nəticələri

Müharibə sözdə rahat, ancaq əməldə sözlə deyiləsi mümkün olmayan fəlakətdir.
Dünyanı idarə edən güclər başımıza müharibə zınqırovunu salıblar- nə dalaşa bilirik, nə barışa. Nə müharibə, nə də sülh dünya güclərinə sərf etmir, əksinə indiki vəziyyət onları qane edir. Yəni iki qonşu dövlət, xalq bir-biri ilə düşmənçilik şəraitində yaşayır, sərvətləri talanır, silah sənayesinə milyardlarla dolları gedir və hər iki dövləti müharibə ilə qorxudub nəzarəti təmin edirlər.
"Qarabağ"ın açarı Rusiyanın əlindədir. Rusiyanın həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsiri o qədər güclüdür ki istənilən vaxt bu məsələni həll edə bilər. Deməli biz əgər milli hisslərlə yox, siyasi baxışla yanaşsaydıq Rusiyanı öz tərəfimizə çəkib məsələdə müsbət nəticəyə nail olardıq.
Biz Rusiyaya məxsus hərbi hissələri tez-bazar ölkədən qovduq.
Davamı    
 

Nigar Köçərli gömrükdəki "hoqqabazlıqlar"dan yazdı: "Onlarla insan bu tələyə düşür”

“Əli və Nino” kitab mağazaları şəbəkəsinin və Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar Köçərli Dövlət Gömrük Komitəsini tənqid atəşinə tutub.
Nigar Köçərli sosial şəbəkədə gömrükdəki rüşvət və süründürməçilik barədə geniş post yazıb.
Onun sözlərinə görə, DGK rəhbərliyində dəyişiklik ediləndən sonra prinsipal olaraq rüşvət verməyən bir şəxs kimi onun işi bir qədər asanlaşıb. “Amma açıq demək lazımdır ki, hər şey yenə də əvvəlki kimi qalır. Doğrudur, gömrükdə təmiz insanlar da var.
Davamı    
 

ВОЕННЫЙ ВРАЧ. РАНЕНИЕ

Рассказывает полковник медицинской службы В.О. Сидельников:
– Во время боевых выходов в Афганистане я был дважды серьёзно ранен. Но особенно хорошо запомнился день 9 августа 1982 года, когда меня действительно здорово зацепило. Стояли мы тогда в Сурхруде. Где-то что-то надо было блокировать, засада какая-то была. Я, как и положено, находился на броне рядом с командиром батальона. Тут вдруг начинается стрельба… Командир говорит: «Док, двигай в кишлак, есть работёнка. Там на месте сам разберись».
Сажусь с фельдшером Колей на родной 683-й. Подлетаю к кишлаку и вижу: несут солдата. Выясняется: его случайно обстреляли.
Davamı    
 

Əli Həsənovun ailə üzvləri də koronavirusa görə dövlətdən yardım alıblar – SİYAHIDA DİGƏR SABİQ VƏ İNDİKİ NAZİRLƏRİN ADLARI DA VAR

Bildiyimiz kimi, koronavirus (COVID-19) pandemiyasının mənfi təsirlərini azaltmaq məqsədilə Nazirlər Kabineti tərəfindən 4 aprel 2020-ci il tarixində Tədbirlər Planı təsdiq edilib. Tədbirlər Planının icrası çərçivəsində sahibkarlara da dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilib.
Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan sahibkarlar arasında indiki və sabiq məmurların ailə üzvləri də var.
Pandemiyaya görə dövlətdən maliyyə yardımı alan sahibkarlardan biri sabiq Təhsil naziri Misir Mərdanovun qızı Samirə Mərdanovadır. Samirə Mərdanovanın sahibi olduğu “Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi” və “Göyərçin” uşaq bağçası da muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi mexanizmi çərçivəsində dövlətdən maliyyə yardımı alıblar. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən “Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi”ndə illik təhsil haqqı 6000-8000 manat arasında dəyişir.
Davamı    
 

Azərbaycanın meyvə və tərəvəzinin 90 faizi Rusiya bazarına ixrac olunur – Nə qədər qazanc olur?

Azərbaycanın meyvə və tərəvəz ixracının 90 faizi Rusiya bazarının payına düşür.
Bunu trend.az-a Meyvə və Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının rəhbəri Bəşir Quliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 327 min ton meyvə və tərəvəz ixrac edib.
B.Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın meyvə-tərəvəz ixracının əsasını pomidor, fındıq və alma təşkil edib: “2020-ci ilin əvvəlindən Azərbaycan 328 milyon dollar məbləğində meyvə və tərəvəz ixrac edib. Pomidor ixracından gəlirlər 162 milyon dollar, alma ixracından isə 21,499 milyon dollar təşkil edib”.
Assosiasiya rəhbəri bildirib ki, Azərbaycandan məhsul ixracı dayanmasa da, müvəqqəti azalıb.
Davamı    
 

“Rəsul Quliyev Amerika kəşfiyyatına işləyir”

“Rəsul Quliyev 30 ildir oturub Amerikada, Amerika xüsusi kəşfiyyatına işləyir, ona görə, oradakı erməni lobbisinin dili ilə danışır”

Bu sözləri YAP icra katibinin müavini, deputat Siyavuş Novruzov modern.az-a verdiyi müsahibədə sabiq spikerin Ermənistana torpaq verilməsi ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib.
“Rəsul Quliyev deyir, Qarabağın bir hissəsini ermənilərə verib münaqişəni həll etmək olar. Necə yəni? Torpağı vermək olar?”
Daha sonra S.Novruzov ad çəkmədən 90-cı illərdə mərhum prezident Heydər Əliyevin yanında Qarabağla bağlı keçirilən iclası xatırladıb: “Yaxşı xatirimdədir, ümummilli lider Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağla əlaqədar bir toplantı keçirirdi. Keçmiş strukturların, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, siyasətçilər hamısı iştirak ediblər.
Davamı    
 

“Yol əhvalatı”nın “Mustafa”sı 40 ildən sonra danışdı: "Parkda nəzarətçi işləyirəm”

Ən çox sevilən Azərbaycan kinolarından biri, hər dəfə böyük rəğbətlə izlənilən və frazalarının dillər əzbəri olduğu “Yol əhvalatı” filminin çəkilməsindən 40 il ötür. Komediya janrında lentə alınan ekran əsərində Azərbaycanın görkəmli aktyorları Siyavuş Aslan, Yaşar Nuri, Sofa Bəsirzadə, Zərnigar Ağakişiyeva, Hacı İsmayılov, Eldəniz Zeynalov, Həmidə Ömərovanın yaddaqalan obrazları ilə yanaşı Vaxtanq Pançulidzenin yaratdığı utancaq və sadəlövh Mustafa obrazı da var. Bəlkə də, çoxları bilmir ki, bu obraz gürcü aktyorun canlandırdığı ilk azərbaycanlı deyil. Belə ki aktyor, rejissor Rezo Esadzenin 1975-ci ildə lentə aldığı filmdə çəkilib.
Davamı    
 

“Sorosun tör-töküntüləri KTMT-nin müttəfiqləri ola bilməz” - İlham Əliyev

"Ermənistanın indiki baş nazirinin partiyasının adı nədir? Bunu KTMT-də yaxşı bilirlər. Onu əgər Azərbaycan dilinə tərcümə etsən, bunun adı “çıxış”dır. Çünki bu adamlar hakimiyyətə bu şüarla gəliblər. “Çıxış!”. Haradan çıxış? İki təşkilatdan – KTMT-dən və Avrasiya İqtisadi Birliyindən. Budur onların məramı, budur onların əsl sifəti! Əlbəttə, indi müxtəlif riyakar addımlarla, bəyanatlarla sübut etməyə çalışırlar ki, onlar bu təşkilatlara sadiqdirlər. Amma bu, yalandır. Onların əsl niyyəti hər kəsə bəllidir. Sorosun tör-töküntüləri KTMT-nin müttəfiqləri ola bilməz. Bu, birmənalıdır".
Bu sözləri Prezident İlham Əliyev deyib.
Davamı    
 

"Bakının 12 rayonunun icra başçılarından 5-i Şərurdandır, 5-i (Qarakilsə) Sisyandan..."

"Ölkə əhalisinin 88 faizi aborigen, yəni köklü, yerli olsun, amma və vəzifəlilərin 88 faizi qeyri-aborigenlərdən olsun... Bu, dəhşətdir!"

Son illər, xüsusən son aylarda Azərbaycanda yüksək vəzifəlilərin, xüsusən icra başçıları və nazirlərin “təmizlənməsi” prosesi gedir. Təki hər şey ölkəmizin inkişafı naminə olsun... Fəqət, cəmiyyətdə, ölkəsini sevən hər bir vətəndaşda haqlı bir sual yaranır: nəyə görə, hansı səbəblərdən dövlətin, hökumətin yüksək səviyyəli postlarını tutan şəxslərin xəyanət etməsi sonradan bəlli olur?
Davamı    
 

"Vəzirov Ramiz Mehdiyevin Heydər Əliyev əleyhinə yazdığı materialları qarşıma qoydu"

"O Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının da əleyhinə idi..."

YAP-ın qurucularından biri olan tanınmış ictimai xadim, sabiq deputat Maksim Musayev moderator.az-a müsahibəsində Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev haqda gözlənilməz fikirlər səsləndirib.

- Maksim müəllim, sizin akademik Ramiz Mehdiyev haqqında mediaya son açıqlamalarınız cəmiyyətdə çox həssaslıqla qarşılanıb. Və hamıda təbii sual yaranır: necə olur ki, vaxtilə həm Sovet dövründə, həm müstəqilliyimizin ilk onilliklərində Heydər Əliyevin ən yaxın silahdaşlarından, ideoloqlarından sayılan bu şəxs haqqında YAP-ın sizin kimi qurucuları tərəfindən də mənfi fikirlər səslənməyə başlayıb?..
- Onun haqqında məndə informasiyalar çoxdur.
Davamı    
 

“Bombalanmalı heç nəyimiz yoxdur: Nə fabrikimiz var, nə qaz kəmərimiz, nə dəmir yolumuz”

Erməni generalı Azərbaycanı hədələdi, nəticədə Ermənistanı rüsvay etdi...
“Bombalanmalı heç nəyimiz yoxdur: Nə fabrikimiz var, nə qaz kəmərimiz, nə dəmir yolumuz. Bu səbəbdən də müharibədən qorxmuruq”. moderator.az xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ermənistan ordusunun keçmiş baş qərargah rəisi, general-leytenant Norat Ter-Qriqoryants çıxış edib. Erməni generalı bildirib ki, fabrikərə, qaz kəmərlərinə, dəmir yollarına, strateji əhəmiyyətli obyektlərə malik olan Ermənistan yox, Azərbaycandır və Azərbaycan ehtiyat etməlidir.
Davamı    
 

Paşinyan - Sorosun sadiq iti

Sorosa işləyir və Rusiyanın ayaqlarının altını qazır - “Qazeta.ru”

İyulun 30-da Rusiyanın “Qazeta.ru” internet-nəşrində İvan Akimovun “Paşinyan və Soros fondu ayrılmaz dostlardır” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. virtualaz.org həmin məqaləni ixtisarla təqdim edir.

Bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan RBK-ya müsahibə verib. Onun bu müsahibəsi Marqarita Simonyanın Ermənistanda böyük hay-küyə səbəb olmuş bir postu ilə bağlı idi.
Davamı    
 

“FETÖ-nün nəfəs aldığı hər ölkə təhdit altındadır”

“FETÖ-nün nəfəs aldığı hər ölkə təhdit altındadır”. moderator.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat müşaviri Hüseyn Altınalan Türkiyədə 2016-cı ilin iyul ayının 15-də baş verən mənfur çevriliş cəhdindən bəhs edərkən deyib.
O qeyd edib ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixinə qara ləkə olaraq düşən Fətullahçı Terror Təşkilatının (FETÖ) orduya məxsus silahları türk millətinə tuşlamasının üzərindən dörd il keçib: “Ölkəmizin bütün kapilyarlarına gizli şəkildə sızan FETÖ 15 iyul gecəsi 251 nəfəri şəhid etdi, minlərlə insanı yaraladı və əlil qalmasına səbəb oldu.
Davamı    
 

Şok açıqlama: Azərbaycanın hərbi sirrlərini İsrail rejimi Ermənistana ötürüb

İranlı politoloq Azərbaycanın hərbi sirlərinin İsrail cəsusları tərəfindən oğurlanaraq Ermənistana ötürüldüyünü söyləyib.
qafqaz.ir xəbər verir, Avrasiya və Rusiya məsələləri üzrə ekspert Şüeyb Bəhmən Azərbaycanla Ermənistan arasında baş vermiş sərhəd gərginliyinin səbəbləri barədə “Borna” İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib: “Bu qarşıdurmanın əsas səbəbkarı israillilərin Qafqaz regionundakı hərəkətləridir. Demək olar ki, son bir-iki ayda region medialarında israillilərin Azərbaycan Respublikasına aid hərbi məlumatları ermənilərə ötürməsi barədə xəbərlər yayıldı və bunun səbəbi kimi işğal edilmiş Fələstin ərazilərində Ermənistanın səfirlik açmasını sürətləndirmək məqsədi güddükləri göstərildi”.
Ermənistanın bu məlumatlara sahib olması qarşıdurmanın alovlanmasının səbəbidir.
Davamı    
 

İndi Rövşən yoxdur, nizam-tərəzi itib. Hamını incidirlər – Moskvanın ən böyük meyvə-tərəvəz bazasından reportaj

2015-ci ilin dekabrı. Antalyada, Telman İsmayılova məxsus “Mardan” oteldə təmtəraqlı toy məclisi keçirilir. Toyun iştirakçıları arasında Moskvada yaşayan bir sıra iş adamları, bazar və iri restoran sahibləri, habelə Azərbaycandan getmiş bəzi müğənnilər iştirak edirlər.
Toya müğənni kimi dəvət edilənlərdən biri də türkiyəli Əbru Gündəş olur. Məhz Əbru Gündəşin ifası zamanı musiqiçilərə qəfil “dayanın!” əmri verilir. Bu vaxt bütün zal ayağa qalxır. Və ətrafı alqış sədaları götürür. Mühafizəçilərin əhatəsində içəri girən şəxs onun üçün ayrılmış yerdə əyləşir. Toy sahibinin işarəsindən sonra Əbru Gündəş oxumağa davam edir.
Toya gələn o şəxs Lənkəranski idi – Rövşən Lənkəranski.
Davamı    
 

Сирия: русская спецгруппа ЧВК работает под носом у боевиков в зоне Идлиб

Davamı    
{sape_links}{sape_article}