• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

ƏSL QÜDS - BAKIDIR

Davamı    
 

Baş prokuror: "Sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirəcəyəm"

"Ölkə başçısının müdrik rəhbərliyi altında doğma kollektivlə çiyin-çiyinə yüksək etimadı doğrultmaq üçün bütün səylərimi səfərbər edəcək, respublikanın digər hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə dövlətçiliyin, qanunçuluğun və cəmiyyətin cinayətkar qəsdlərdən qorunmasını təmin etməklə ölkəmizdə sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirəcəyəm".
azxeber.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının yeni Baş prokuroru Kamran Əliyev bu gün kollektivə təqdim olunan zaman deyib.
Kamran Əliyev göstərilən ali etimada görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirib.
Baş prokuror vurğulayıb ki, vətənpərvərlik və peşəkarlıq irsi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən daim uca tutulacaq, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmətin əsas prinsiplərini təşkil edəcək.
Davamı    
 

"Əfsuslar ki, mənim sözlərim bəziləri üçün dərs olmadı" - Prezident həbs edilən icra başçısından danışdı

"Digər vacib vəzifələrdən biri korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədir. Hesab edirəm ki, prokurorluq orqanları bu istiqamətdə daha fəal iş aparmalıdırlar. Bu xoşagəlməz hallara qarşı Azərbaycanda çox ciddi mübarizə aparılır. Mən bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişdim. Bütün dövlət məmurlarını xəbərdar etmişdim və hətta demişdim ki, əgər hansısa dövlət məmuru öz işində düzəlişlər edə bilmirsə, yaxud istəmirsə, qoy özü könüllü şəkildə dövlət işindən istefa versin".
azxeber.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezidentİlham Əliyev mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı deyib: "Amma əfsuslar ki, mənim sözlərim bəziləri üçün dərs olmadı.
Davamı    
 

Müsəlman torpaqları sionistlərdən təmizlənəcək – Ayətullah Xamenei

“Fələstinlilərin qayıdış yürüşləri onları azadlığa aparacaq” - İslam İnqilabı Rəhbəri fələstinliləri azadlıq və tarixi torpaqlarına qayıdışla müjdələdi.
islaminsesi.info Leader.ir-ə istinadən xəbər verir ki, İslam İnqilabı Rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Xamenei bu barədə hərbi akademiyaların kursantlarının buraxılış mərasimində çıxış edərkən danışıb.
Öncə kursantların qarşısından keçərək onları salamlayan Ali Baş Komandan Ayətullah Xamenei, əvvəlcə şəhidləri anıb, sonra onların ruhuna dualar oxuyub.
Hərbi gücün əhəmiyyətindən, müsəlmanların vəhdəti və qudrətinin əhəmiyyətinə toxunan İnqilab Rəhbər bölgədə baş verənlərə də münasibət bildirib. İraq və Livanda baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirən Ayətullah Xamenei, hadisələri ürəkyandıran adlandırıb.
Davamı    
 

Çayçılıqdan icra başçısı vəzifəsinə, oradan isə DTX zirzəmisinə...

“Bu işlər sizlik deyil, ofisiantlar məşğul olur. Bura “Sahil” restoranı deyil”

DTX Biləsuvar rayonunda xüsusi əməliyyat keçirib, icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevi və onun müavinlərini, bəzi digər rayon məmurlarını həbs edib.
Mahir Quliyevin karyerası haqda ötən gün bəzi məlumatları çatdırmışıq. Xatırladırıq ki, o 1958-ci ildə Kəlbəcərdə anadan olub. Təhsili faktiki olaraq yoxdur, Bakıdakı hansısa “Naxçıvan” adlı universitetdən diplom alıb. Karyerasına əvvəllər kolxozda fəhlə, daha sonra Bakının Dənizkənarı Milli Parkındakı “Sahil” restoranında çayçı-ofisiant olaraq başlayıb.
Lakin Mahir Quliyevin çayçı-ofisiant işlədiyi vaxtlarda karyerasında başgicəlləndirici sıçrayış baş verib. O, 2005-ci ildə Səbail bələdiyyəsinin sədr müavini olub.
Davamı    
 

Peskovun bığları

Həmid Herisçi

Moskvada Putin-Ərdoğan görüşü gedir. Putinin masasında iki qovluq var. Sağında Sergey Lavrov qovluğu, solunda Dmitriy Peskovun hazırladığı qovluq. Putin, danışıqlar zamanı hansı qovluğa üstünlük verəcək? Danışıqların dilemması budur. İndisə keçək Peskovun portretinə...
DMİTRİY PESKOV. Tanınmış şair, Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Brodski vaxtilə Türkiyə barədə alçaldıcı, təhqiredici bir fikir söyləyib: “Türkiyədə bığlardan başqa heç nə yoxdur”.
Neynək. Ağır söhbətdi. Ziyalıya yaraşmayan bu axmaq fikri, müasir Rusiya liberalları indi də təkrarlamaqdan ləzzət alarlar. Ancaq...
Ancaq şükür, çağdaş Rusiyada indi hamı belələrindən deyil.
Davamı    
 

TEZLİKLƏ QÜDS RUSLARIN OLACAQ

 Rusiyanın da İran kimi Qüdsə öz qanuni hüquqları vardır. Qüds Rusiya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qüdsü müqəddəs hesab edən hər üç konfessiyanın nümayəndələri Rusiyada yaşayır. Hər il yüz minlərlə pravoslav bu müqəddəs şəhərə ziyarətə gedirlər. İsa peyğəmbərin qəbri olan məbəd burdadır. Klassik antik dövrlərdə Qüds- Tanrının məskunlaşdığı dünyanın mərkəzi sayılıb. Şiə və pravoslav esxatologiyasında Əl-Aksa məscidinin dağıdılmısı və onun yerində Solomon məbədəninin tikilməsi Şeytanın- Antixristin gəlişini səciyyələndirir. Pravoslav müqəddəslərinin hədislərinə görə, Dəccal taxt-taca məhz Qüdsdə oturacaq. Fələstin dövlətinin yaradılması və onun ayaqda qalması Rusiya dövləti üçün xüsusi önəm kəsb edir. Rusiyanın konservativ dairələri Fələstinə dəstək verilməsini xoşməramlı əməl hesab edirlər. Rusiya slavyanları ilə Fələstinin qədim xalqı arasında sıx mistik bağlılıq vardır.
Davamı    
 

İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

Aftandil Babayev

ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.
İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.
O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".
Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə hörmət qoymursansa, onda necə vətənpərvərlikdən, azərbaycançılıqdan danışa bilərsən ?
Hələ İran, ya da Rusiya haqqında yaxşı nəsə yazmısansa, olursan dövlətçiliyin duşməni! Vətən xaini damğasıda üstundə hazırdı.
Davamı    
 

Sovet hökumətinin Hacı Zeynalabdin Tağıyevə münasibəti

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım kommunistlərin Tağıyevə olan münasibəti haqqında belə danışırdı:
"Sovet hökuməti Hacıya çox hörmət edirdi. Onun Azərbaycanda maarif və mədəniyyət sahəsində… xidmətlərini yaxşı qiymətləndirirdi. Atama deyirlər ki, o istənilən yerdə- şəhərdə və ya bağda, ancaq bir yerdə qala bilər. Haranı istəyirsən özün seç. Atam bağda qalmaq istədiyini deyir. Hökumət bizi köçürdü aşağı bağa. Bina iki mərtəbəli, on dörd otaq alt mərtəbədə, on dörd üstdə. Kaşı ilə döşənmiş mətbəx, hamamxana, təndirxana, darvaza yanındakı birmərtəbəli evdə bağban yaşayırdı. Dinamo maşını bağa işıq verirdi, quyulardan hovuza su vururdu. Hökumət şəhərdən avadanlıq və başqa şeylərimizi on dörd arabada bağa daşıtdırdı. Xalq Maarif komissarı Dadaş Bünyadzadə iki mühəndislə dəfələrlə bağa, Hacının yanına gəlib, mart hadisələri vaxtı yandırılmış teatr binasının bərpa edilməsi barədə bir bənna kimi Hacı ilə məsləhətləşdi.
Davamı    
 

“DTX xalqla prezident arasındakı körpüləri bərpa edir”

Cümşüd Nuriyev: “Nə qədər çox harınlamış icra başçısı varsa, bu, bir o qədər çox əməliyyat var deməkdir”

“Əvvəllər özlərini “kiçik padşahlar” kimi aparan bəzi icra başçıları indi özlərini “kiçik Allahlar” kimi aparır”

Məlum olduğu kimi, son vaxtlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti (DTX)  bir sıra rayonlarda icra başçıları, habelə icra nümayəndələrinə qarşı əməliyyatlar həyata keçirməkdədir. Buna səbəb bəzi icra başçılarının ciddi qanun pozuntusuna yol verməsi, dövlət vəsaitlərini mənimsəməsidir.
Maraqlıdır, torpaqlarının 20%-i işğal edilən, müharibə vəziyyətinə olan bir ölkədə DTX-nın icra başçılarının talançılığına qarşı apardığı mübarizə dövlətimizin mili təhlükəsizliyi, xalqın sosial rifaı üçün ikiqat əhəmiyyətli tədbirlər hesab edilə bilərmi?
Davamı    
 

Lavrov ELAN ETDİ: ərazilər Azərbaycana qaytarılır, ilkin mərhələdə...

Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun Qorçakov Fondunun təşkil etdiyi onlayn "dəyirmi masa”da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması haqda danışarkən səsləndirdiyi "Hazırda danışıqlar masasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həllini təklif edən bir sənəd var" sözləri İrəvanda əsəbləri tarıma çəkib.
publika.az xəbər verir ki, Ermənistan mediası "Rusiya Qarabağı Azərbaycana qaytarır" tezisini yenidən gündəmə gətirib.
S.Lavrov açıqlamasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə toxunub və bildirib ki, Madrid sazişləri, Rusiya tərəfinin 2010-11-ci illərdə hazırladığı sənədlər, yəni Kazan prinsipləri və keçən ilin aprelində Moskvada həmsədrlərin iştirakı ilə keçirilən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra açıqlanan, hazırda fəal müzakirə olunan layihələr var: "Bütün bu sənədlər mərhələli yanaşma əsasında nizamlanmaya doğru irəliləməyi nəzərdə tutur, ilk mərhələdə ən aktual problemlərin həllini, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir sıra rayonların azad edilməsini.
Davamı    
 

Canı çıxan fəhləni vecinə alan yox idi

Ramil Hasanov

Tədqim etdiyim şəkildəki müstəqil Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Bakı və onun neftinə nəzarət edən ingilis əsgəridir.
1-ci Dünya Müharibəsindən sonra koloniya sistemi daha da kəskinləşdi və qalib ölkələr demək olar bütün dünyanı yenidən bölüşdürdülər.
Açıq koloniya sistemi belədir ki, Qərb imperializminin keşikçisi birbaşa əsgərdir. Buna görə də müharibə sonrası Britaniya imperiyasının tərkibinə qatılan Azərbaycana general Thompson və onun kiçik hərbi birləşməsi göndərilir.
Bəli, çox kiçik idi. Bunlar müharibəyə gəlməmişdilər, sadəcə Azərbaycana patrul xidmətinə göndərilmişdilər. Müharibə üçün də səbəb yox idi, çünki sənədlə böyük güclər arasında Azərbaycan artıq ingilislərə təhvil verilmişdi. Bu səbəbdən bir ingilis əsgərinə heç kimin ərki çatıb sual belə verə bilməzdi.
İngilislərin də Bakıya gəlməsi daimi deyildi. Risk faktoru var idi, çünki bu proseslər Rusiyada olan dağınıqlığın və bolşeviklərin apardığı daxili müharibədən asılı idi.
Davamı    
 

Vüqar Səfərlinin pulsilmə layihələrindən - Dövlətin pulu belə xərclənib

Məlum olduğu kimi Hesablama Palatası Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunda (KİVDF) dövlət vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı audit keçirir. Auditin 2009-2020-ci illəri -KİVDF-nin yaradılmasından bu günədək olan dövrü- əhatə etməsi isə məsələnin ciddiliyini stimullaşdıran faktor sayıla bilər.
Məlumatlı mənbənin yenixeber.org-a bildirdiyinə görə, Hesablama Palatası KİVDF-nin maliyyə fəaliyyətini iki istiqamətdə araşdır. Onlardan biri müxtəlif tədbirlər adı ilə büdcə pullarının xərcləməsini, digəri isə yaşayış binalarının tikintisinə, çap mediasına ayrılan xərcləri əhatə edir... Bibiheybət qəsəbəsində mətbuat işçiləri üçün yüksəkmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə bağlı xərclənən büdcə vəsaitinin ciddi araşdırılması ilə bağlı məlumatlar var. Bu əməliyyat layihə-smeta sənədlərindən başlamış abadlıq işlərinə qədər əhatə edir.
Davamı    
 

Путин прокомментировал перспективы объединения бывших республик СССР

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу перспектив глубокой интеграции на постсоветском пространстве. По его мнению, этому препятствует Запад, не заинтересованный в появлении экономического конкурента.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью главы Кремля, записанное еще 1 октября 2019 года, но впервые показанное в программе "Москва. Кремль. Путин" только сейчас.
По словам Путина, идея объединения бывших союзных республик сталкивается со страхами возрождения СССР. "Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно.
Davamı    
 

Gürcü qızlar qrupu Trio Mandili

Davamı    
 

DTX-nın həbs etdiyi Mahir Quliyev kimdir? - Kafe müdirliyindən İcra başçılığına...

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) xüsusi təyinatlı dəstələri Biləsuvar rayonunun İcra Hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirib.
İcra başçısı Mahir Quliyev və bir neçə müavini saxlanılaraq Bakıya gətirilib.
Əməliyyat zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevlə birgə müavinləri - birinci müavini Xanlar Bayram oğlu Məmmədov, müavini, sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Elsevər Cəmil oğlu Həsənov, müavini, ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Ləman Cəbrayıl qızı Yüzbaşova da saxlanılıb.
yeniavaz.com xəbər verir ki, Mahir Hacı oğlu Quliyev 28 noyabr 1958-ci ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olub. 1975-1977-ci illərdə Kəlbəcər rayon kolxoz tikinti idarəsində fəhlə olaraq işləyib. 1977-1979-cu illərdə ordu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olub.
Davamı    
 

Emin Məhərrəmli - Sən getdiyin gün

De necə qalırsan məndən uzaqda?
Soyuqdur, donmuşam qarda-sazaqda,
Yetim bir uşaq tək tində-bucaqda,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Mən donmuşam, tərpənməyir əllərim,
Səninlə məhv oldu ötən illərim.
Daha gedib qatar, artıq neyləyim,
Yollara baxıram yaş gözlərimdə.

Həyatdan küsmüşəm sən getdiyin gün,
Yaşamaq olmayır həyatı düzgün.
Deyəndə gedirəm bax o gün bu gün,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Görənlər deyir ki, nə olub, qardaş,
Desəm də dərdimə olmadı sirdaş.
Davamı    
 

Gövdəm torpaq, içim günəş

Yaqub Elçiyev

Mən bir bəşər- ağıl adlı ziyarətdən doğulmuşam,
Dünya, cahan mən özüməm- məharətdən doğulmuşam.

Sözüm külək, suyum həyat, vaxtı sayır xırda qumlar,
Anam torpaq, atam göylər- hərarətdən doğulmuşam.

Görünənə deyin nə var, ona hərə bir ad desin,
O görünməz, bir ruh adlı, bil qamətdən doğulmuşam.

Sirr naməlum, tam möcüzə, qapısıdır bu göylərin,
Daş sındırıb bağ gətirən dəyanətdən doğulmuşam.

Çəkir məni bu təbiət, mən də ki bir insan kimi,
Eşqə hörmət, zülmə lənət- ləyaqətdən doğulmuşam.
Davamı    
 

О граде Божьем

«О граде Божьем» (лат. De Civitate Dei) — один из основных трудов философа и богослова Аврелия Августина, в котором он представил развёрнутую концепцию философии истории. В сочинении впервые в европейской философии изложены линеарная концепция исторического времени и идеи морального прогресса.
Труд «О Граде Божьем» был написан в 413-427 годах, через несколько лет после взятия Рима вестготами. Это событие оказало большое влияние на Августина, который писал, что земные государства нестабильны и недолговечны по сравнению с общностями, созданными на основе духовного единения. В то же время он считал, что светская государственная власть дана людям свыше, чтобы в мире был хоть какой-то порядок, поэтому в соответствии с принципом «Богу — Богово, кесарю — кесарево» люди должны подчиняться законному правителю.
Другой важной темой книги является борьба против ересей. Августин оправдывает репрессивные меры против еретиков и принудительное обращение в ортодоксальное христианство, описывая это формулировкой «Принудь войти [в лоно Церкви]!» (лат. Coge intrare!).
Davamı    
 

Aygun Beyler & Ilona Nersesova - Tut agaci - 2020 - Azerbaidjan & Armenia

Davamı    
 

Prezident Azərbaycanla Rusiya arasında sərhəd-keçid yolunun yenidən qurulmasına 30 milyon manat ayırdı

Davamı    
 

Niyə təkcə Çernobıldan danışırlar?

Ramil Həsənov

Dünyada çoxlu sayda atom-nüvə qəzaları baş vermişdir.
Məsələn:
1) 12 dekabr 1952 - NRX stansiyası, Kanada;
2) 10 oktyabr 1957 - WİNDSCALE, İngiltərə;
3) 3 yanvar 1961 - NPP SL-1, ABŞ;
4) 21 yanvar 1969 - NPP Lucens, İsveçrə;
5) 28 mart 1979 - THREE MİLE ISLAND NPP, ABŞ;
6) 16 iyul 1985 - KASHİWAZAKİ-KARİWA NPP, Yaponiya;
7) 11 mart 2011 - FUKUSHİMA-1 NPP, Yaponiya.
Və s. və s...
Bu baş verən hadisələrdə ciddi fəsadlar oldu. Ölümlər, yaralananlar, şüalananlar və dozadan sonralar ölənlər, şikəst olanlar oldu.
Bu hadisələrdə də radiasiya ətrafa yayıldı, çaylara töküləni də oldu, atmosferə qarışanı da, torpağa çökəni də.
Davamı    
 

Rus əsgərlərinin suriyalılara növbəti yardımı

Davamı    
 

гр. Пикник. Полюшко поле

Davamı    
 

Beynəlxalq qanunları tapdalayan İran deyil, ABŞ-dır

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova aprelin 23-ü axşam verdiyi açıqlamasında, İranın Nur peykini kosmosa göndərməsi cəhdinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsini pozmadığını bildirib.
Parstoday xəbər verir ki, Zaxarova İranı bu mövzuda ittiham edən ABŞ-ın elə özünün bu qətnaməni tapdaladığını və eyni zamanda ABŞ-ın beynəlxalq nüvə müqaviləsindən qanunsuz və birtərəfli şəkildə çıxaraq, beynəlxalq qanunları heçə saydığını göstərdiyini söyləyib.
Sözçü Təhlükəsizlik Şurasının 2231 nömrəli qətnaməsinin İranın kosmik işlərini qadağan etmədiyini bildirib.
İranın kosmik tədqiqatlarının 2231 nömrəli qətnamə ilə əlaqəli olmadığını deyən Rusiya rəsmisi, ABŞ-ın İranın ballistik raketlərinin nüvə silahı daşıya biləcəyinə dair iddiasının da əsassız və boş bir iddia olduğunu qeyd edib.
Davamı    
 

Məcburi köçkünlərə ŞAD XƏBƏR

Qəsəbələrdən biri 1 890 ailə, digəri isə 1 152 ailə üçün nəzərdə tutulub

“Möhtərəm cənab Prezident, bu Sizin tapşırıqlarınıza əsasən Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına Abşeron rayonunun ərazisində 1 890 ailə üçün nəzərdə tutulmuş tikinti sahəsidir”.
konkret.az xəbər verir ki, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda burada iki qəsəbə salınır: “Qəsəbələrdən biri 1 890 ailə, digəri isə 1 152 ailə üçün nəzərdə tutulur. Birinci qəsəbəmizdə 1 512 şagird yerlik məktəbimiz, 280 yerlik uşaq bağçamız, klub icma mərkəzimiz var və musiqi məktəbi tikilir. Digər qəsəbədə doqquzmərtəbəli 29 yaşayış binası tikilir. Bu qəsəbədə isə 35 yaşayış binası nəzərdə tutulub, hazırda tikintisi davam etdirilir. Cari ilin yanvar ayının 15-dən tikintisinə başlanılıbdır, 2200 işçi qüvvəsi cəlb olunub, müasir texnikadan istifadə edilir.
Davamı    
 

“Əxi”, “Baba”, “Makay” tutuldu

Qusar Rayon Polis Şöbəsi (RPŞ) əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində və alqı-satqısında şübhəli bilinən, ümumilikdə, yeddi nəfər olmaqla iki dəstə ifşa edilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba rayonunda regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Qusar rayon sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş “Əxi” ləqəbli 44 yaşlı Yagir Həzərov rayon ərazisində quraşdırılmış müvəqqəti stasionar postdan keçmək istəyən zaman saxlanılıb.
Hal şahidlərinin iştirakı ilə Y.Həzərovun üzərinə keçirilən şəxsi baxış zamanı ondan bir ədəd sellofan bükümdə narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Y.Həzərov ifadəsində narkotik maddəni Quba rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı Xalid Əmirəliyevdən aldığını bildirib.
Davamı    
 

İranlı general: ABŞ-ın 400 hədəfini vurmağa hazır idik

İranın İnqilab Keşikçiləri Ordusunun (SEPAH) Hava-Kosmik Qüvvələrinin komandiri general Əmirəli Hacızadə kosmosa müvəffəqiyyətlə buraxılan Nur adlı hərbi peyklə bağlı açıqlama verib.
Deyerler.org Farsnews-a istinadən xəbər verir ki, general Əmirəli Hacızadə İran dövlət televiziyasına verdiyi müsahibəsində Nur peykinin yerdən 425 kilometr məsafədə orbitdə uğurla yerləşdiyini və beynəlxalq qurumların bunu təsdiqlədiyini söyləyib: “Peyki buraxdıqdan 90 dəqiqə sonra şimal-qərbdə bir siqnal aldıq. Hər 90 dəqiqədən bir siqnal alırıq. Mütəxəssislərimizin fikrincə, bundan bir-iki həftə sonra missiyamız üçün istifadə edə bilərik. Düşmənlər bizə qarşı qəddar sanksiyalar tətbiq etməyə çalışdı, lakin məhdudiyyətlər bizə imkanlar yaratdı.
Davamı    
 

"Əli Həsənovun həmin şəxslərə verdiyi mənzillər geri alınmalıdır" - Professordan ŞOK AÇIQLAMA

Çoxdandır ki, Azərbaycan mediasında KİVDF-nin fəaliyyətindəki çoxsaylı ciddi nöqsanlar və sui-istifadə halları barədə silsilə yazılar gedir. Nə qədər ki, Əli Həsənov və Vüqar Səfərli vəzifədə idilər, həmin tənqidi yazı müəlliflərini bütün mümkün vasitələrlə şantaj edirdilər. Əli Həsənovun özünün ifadəsincə desək «şüşəli evdə oturub onu-bunu daşa tuturdular». Amma məşhur atalar məsələsində deyildiyi kimi «haqq incələr, amma üzülməz». Bu halda da haqq üzülmədi.
Cənab Prezident fəaliyyətlərindəki çox ciddi nöqsanlar və sui-istifadə halları ilə bağlı formalaşmış geniş ictimai rəyi əsas götürərək Ə.Həsənov və V.Səfərlini vəzifədən kənarlaşdırdı. Bu adamlar həqiqətən çox harınlanmışdılar. Nə özləri, nə də ətrafındakılar necə deyərlər artıq ayaqlarının altını belə görmürdülər. Ağlagəlməz dərəcədə özbaşınalıq etdilər.
Davamı    
 

Keçmiş SSRİ sakinlərinə Rusiya pasportları veriləcək – Putin müvafiq qanun imzaladı

Davamı    
 

Японская мудрость. 35 ключевых фраз

1. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
2. Женщина захочет — сквозь скалу пройдёт.
3. Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.
4. Быстро — это медленно, но без перерывов.
5. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.
6. Без обыкновенных людей не бывает великих.
7. Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу.
8. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слёзы.
9. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.
Davamı    
 

Игорь Панарин: Мировая политика #211. Рамзан Кадыров: путём Ивана Грозного

Davamı    
 

"Çox yaxşı oldu ki, Prezident Əli Həsənovu vəzifədən kənarlaşdırdı"

“Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunda (KİVDF) yoxlamalar aparılmalıdır. Bununla bağlı məsələ Milli Məclisdə müzakirə ediləcək”.
Bu sözləri modern.az-a açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib.
Deputat hələ xeyli əvvəl bununla bağlı fikir bildirdiyini də xatırladıb: “Mən hələ vaxtında, Vüqar Səfərli icraçı direktor olanda fikrimi bildirmişdim ki, orada haqsızlıqlar var. Buna görə də onlara məxsus saytlarda əleyhimə yazılar gedirdi. Dövlətdən ayrılan vəsaitin paylanmasında, jurnalistlərin ev bölgüsündə, lap elə yazı müsabiqələrində haqsızlıqlara yol verilirdi. Orada yoxlamaların aparılmasına çox ciddi ehtiyac var. Keçən müddətdə ev alanlarla bağlı narazılıqlar yaranmışdı. Ev alanlar arasında heç jurnalist olmayanlar da var. Bu barədə mətbuata mütəmadi olaraq demişik. Çox yaxşı oldu ki, cənab Prezident Əli Həsənovu vəzifədən kənarlaşdırdı.
Davamı    
 

Bundan gündə ikisini yazaram!

Feysbukda paylaşılan ən qalmaqallı fikirlər -77
Davamı    
 

Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал воссоединение государств, в прошлом входивших в состав СССР, после окончания эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Свободной прессе».
По его словам, разрабатывать нечто новое для рынка целесообразно для стран с населением хотя бы 200 миллионов человек. «Сейчас каждая из частей России, в том числе и Российская Федерация, заметно меньше этих самых 200 миллионов», — заметил Вассерман. «Нужно воссоздать единый рынок всей России в том объеме, который во времена моей молодости назывался Советский Союз. Без этого мы просто не сможем хозяйствовать», — продолжил участник интеллектуальных игр.
Такое развитие событий он назвал «воссоединением России». По мнению ведущего, подобное объединение государств «станет задачей для немедленного решения».
Davamı    
 

Как шейх 400-тысячного племени обратился к России, чтобы остановить боевиков

«Русская Весна» продолжает знакомить читателей с ходом контртеррористической операции и с процессом восстановления мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.
Одним из примеров движения Сирии к миру является история шейха Амира Халида Мохаммеда, который взял на себя ответственность за соплеменников и подписал мирный договор с правительственными войсками.
О том, как это происходило, и о результатах он рассказал лично в интервью специальному корреспонденту РВ в Сирии Петру Кириллову.

-Добрый день, господин Мохаммед. Благодарим Вас за то, что согласились побеседовать с представителями «Русской Весны».
Davamı    
 

KİVDF-nin yeni direktoru bütün işçiləri kənarlaşdırdı: İLGİNC QOHUMLUQ TELLƏRİ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov qurumun bütün əməkdaşlarını işdən çıxarıb.
Bakupost.az xəbər verir ki, yeni direktorun bu radikal addımı ilkin araşdırmalardan dərhal sonra baş verib. İşdən çıxarılan şəxslərin kim olması, hansı prinsiplə işə götürlüməsinə nəzər yetirdikdə, Fondun indiyə qədər fəaliyyəti barədə tam təsəvvür yaranır.
İşdən çıxarılan şəxsləri və onlar haqqında qısa məlumatları təqdim edirik:
1. Aygün Süleymanova – Prezident Administrasiyasının ləğv olunmuş İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsənovun müavini Tahir Süleymanovun qızı;
2. Gülgün Zahidli – Əli Həsənovun digər müavini Ərəstun Mehdiyevin qardaşı qızı.
Davamı    
 

Epidemiya yalnız Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirir

Davamı    
 

"Ziya Məmmədovla Ramiz Mehdiyevin harada dincəlməsinin mətbuata nə dəxli var?" — Sabiq nazirin qardaşı

AMEA-nın İşlər idarəsinin müdiri Elton Məmmədov sabiq nəqliyyat naziri olan qardaşı Ziya Məmmədovun akademik Ramiz Mehdiyevlə birgə karantini Göyçayda keçirməsi barədə yayılan xəbərlərdən danışıb.
Elton Məmmədov Demokrat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu barədə yayılan məlumatlar doğru deyil: "Əvvəla, bu xəbər yalandır. Digər tərəfdən isə axı Ziya Məmmədovla Ramiz Mehdiyevin harada dincəlməsinin mətbuata nə dəxli var? Kimsə təqaüdə çıxıb haradasa istirahət edirsə, bu, mətbuatı nə üçün maraqlandırmalıdır? Bu, insanların şəxsi həyatıdır".
Sabiq deputat deyib ki, Ramiz Mehdiyev rayonda deyil, şəhərdə evində istirahət edir: "Dünyanın bu cür gərgin vaxtında kiminsə şəxsi həyatı ilə maraqlanmaq və bunu mətbuata çıxarmaq ayıbdır..."
Davamı    
 

Vüqar Səfərlinin və Nuşirəvan Məhərrəmlinin (yola salınmaq üzrədir) işdən azad edilmələri son olmayacaq

Davamı    
 

Dövlət başçısından sərt XƏBƏRDARLIQ

“İndi biz iqtisadi sahə ilə bağlı, əlbəttə, öz addımlarımızı elə atmalıyıq ki, hazırkı çətin şəraitdə iqtisadi fəallığı müəyyən mənada qoruyub saxlayaq”.
Demokrat.az-ın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev və İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə videobağlantı formatında keçirdiyi iclasda deyib.
Dövlət başçısının sözlərinə görə, hər kəs yaxşı bilir ki, demək olar bütün ölkələr indi pandemiya ilə əlaqədar öz sərhədlərini bağlayıblar, ancaq ticarət və yük daşımaları sahəsində işlər davam edir. “Düzdür, indi ticarət obyektləri bağlı olduğu üçün burada tənəzzül var. Yükdaşımalarda isə vəziyyət nisbətən normaldır. Əlbəttə ki iqtisadi sahədə apardığımız siyasət və iqtisadi sabitlik pandemiyaya qarşı mübarizədə bizə əlavə imkanlar yaradır. Bu ilin 3 ayının yekunları haqqında biz üç gün bundan əvvəl danışdıq, təkrar etmək istəmirəm.
Davamı    
 

Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

Ramil Həsənov

Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.
Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.
Repressiya olubmu?
Əlbəttə, olubdu.
Kimlər nəzərdə tutulub?
Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.
Bəs günahsız ölənlər olub?
Əlbəttə, olub.
Əsas səbəbkar kimdir?
Davamı    
 

Валерий Пякин. Почему Путин попросил всех посидеть дома до 30 апреля?

Davamı    
 

Putindən SSRİ-nin dirçəlişi ilə bağlı şok bəyanat

Putin: MDB-də birləşmənin faydalı olduğunu anlayırlar

“SSRİ-nin dirçəldilməsi qorxusu postsovet məkanında tədricən aradan qaldırılır”.
Azpost.info bildirir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Putin “Rossiya1” telekanalına verdiyi müsahibədə deyib.
“Bu barədə açıq danışmaq lazımdır: Keçmişin hansısa fobiyasının, SSRİ-nin, sovet imperiyasının dirçəlməsi ilə bağlı qorxunun aradan qalxması onu göstərir ki, səylərin birləşdirilməsinin hamının xeyrinə olduğunu anlayıblar. Birləşmənin özünə yol açacağı qaçılmazdır”- deyə Putin Avrasiya İqtisadi İttifaqının perspektivləri barədə danışarkən bildirib.        
O qeyd edib ki, postsovet məkanındakı inteqrasiya prosesinin bütün iştirakçıları bu üstünlüyü hiss edirlər. Hər yerdə ölkələr güclərini birləşdirərək rəqabət qabiliyyətlərini artırmağa çalışırlar.
Davamı    
 

Новоиерусалимский монастырь

Davamı    
 

В трудные минуты мы надеемся только на Россию

Яшар Шахбазов

По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.
Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.
У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.
Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.
Наши народы как родные друг к другу. Это отражается не только у простых граждан, но и на уровне наших стран. Президент РФ В. В.Путин с особым уважением относится к нашим соотечественникам.
Davamı    
 

Rüfət Səfərov - Həbsxana gündəlikləri

I HİSSƏ. Cəmiyyət Akif Çovdarovu evlər yıxan, ömürləri qazamatda çürüdən, onun-bunun sərvətini qamarlayan, Metro Tağı kimi hozuları qulaqlayıb milyonlarının dalına keçən, quldur, soyğunçu, oğru, bir sözlə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmiş yüksək rütbəli qanqster kimi tanıyır. Söz yox, eşitdiklərim, oxuduqlarım, ümumiyyətlə, hadisələrin dialektikası təsdiqləyir ki, cəmiyyət haqlıdır. Lakin Çovdarovun başqa diqqətəşayan məziyyətləri də vardır ki, günün tələbinə uyğun olaraq Sizlərlə bölüşməyin tam vaxtıdır, əziz dostlar.
General-mayor Akif Çovdarovla təxminən 1,5 il eyni cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılmışıq: 9-cu "zon"da. Hələ Kürdəxanı İstintaq Təcridxanasının tibbi-sanitariya hissəsində saxlanıldığı zaman 9-cu "zon"da cəza çəkən bəzi dustaqların ümumi fikri var idi: "Göy-göz kosaya xəbər göndərmişik! Hara cəhənnəm olursa olsun, amma bura ayaq basmasın! 9-a gəlsə, onu "sever"ə aparıb, üzdəniraq edəcəyik! Heç bir günahımız olmadığı halda ömrümüzə girdi, qandallayıb göndərdi bu xarabaya!"
Davamı    
 

Sən harda idin?

Nəsimi Həsənov

Deyirəm Sovet vaxtı hansısa Daşkəsənin, Qazaxın, Lerikin, Yardımlının, Gədəbəyin və s. ucqar kəndlərindən Sumqayıta gələn adamlar havayı obşejiteldə qalıb, oxuyub, işləyib, sonra əsgərliyə gedib qayıdıb 3-4 otaqlı evlə təmin olunub (havayı) qudururdular. Halbuki qışda, qarda ayaqyalın kənddə məktəbə gedirdilər. Elə bildilər bunlar bir zibildilər. Dedilər müstəqil olaq, lap qəşəy olarıq. Yedilər...
Bunları gərək qan içində boğasan.
***
Gör hardan hara gəldik... Soveti bəyənmiyən bəzi yaşlılar, kim olmusuz siz?! Apelsin, kolbasa, sosiska, staliçni salat, şorabalar cürbəcür. Sovet o kəndçi ağzınızı dada gətirdi. Mal-qara dalınca düşməkdən yağır olmuşduz. Kitab bir yana, oxumaq-yazmaq bilirdiz nədi?
Davamı    
 

Народная песня "Во поле березка стояла"

Davamı    
 

Nəriman Nərimanovun liberallara məktubu

Nəriman Nərimanovun bir əsr əvvəl yazdığı məktubu sanki bu günkü Qərbyönümlü liberallara ünvanlanıb. Tarix necə də təkrarlanır!

Nəriman Nərimanov, 1919-cu il:
"Mən türkləri Qafqaza dəvət etmək tərəfdarlarına qarşı daim ciddi sürətdə çıxış etmişəm. Siz pantürkizm və panislamizm ideyalarını yayarkən, mən bir kommunist kimi sizin qəti əleyhinizə çıxmışdım, lakin sizin Türkiyə qanadı altına girmək cəhdinizə, bir psixoloq kim, lütfkaranə baxırdım. Türkiyə “zəfərlə” gəlib rüsvayçılıqla getdi. Almanlar da getdilər. Bəs sizin İngiltərəyə münasibətinizi nə ilə izah etmək olar? İngilislər buraya gələnədək Vilhelmin top güllələri London küçələrində partladığı zaman axı siz müsəlman kütlələrinə deyirdiniz ki, İngiltərə təkcə Türkiyənin deyil, habelə bütün müsəlman aləminin tarixən qəddar düşmənidir. Biz müsəlman kommunistləri də bunu müsəlman kütlələrinə deyirdik və indi də deyirik. Lakin müəyyən bir vaxtdan sonra siz ingilislərə nəinki düşmən münasibəti bəsləmədiniz, əksinə, onlara o qədər yaxın dost oldunuz ki, özünüzün xəbəriniz olmadan istiqlaliyyətinizi itirdiniz. İngiltərə müntəzəm olaraq sizi simasızlaşdırdı, bunu bilə-bilə siz Antantanın insanpərəstliyi və mədəniliyi barəsində müsəlman kütlələrinə nəğmələr oxumağa başladınız.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}