• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Döyüş alnımıza yazılıb (Vətən naminə)

Azər Elşadoğlu

Dünən oğlum Mustafa Kərəmi həkimə aparmışdım. İki aydı dünyaya gəlib. Hər dəfə yoxlanışa gedəndə və ya nəsə narahatlıq olanda 40 manat ora, 50 manat bura, 100 manat dərmana, bir də baxırsan rahat 200 manat çıxdı.
Məsələn, 20 günlük körpə idi, qrip infeksiyası düşmüşdü, şükür sağaldı, 15 günlük müalicə dövründə hesabladım gördüm ki, təkcə həmin periodda 560 manat xərcləmişəm. İndi bunun üstünə uşağın digər xərclərini gəlin. Hələ ipoteka, kommunal xərclər, aylıq yemək-içmək və s. İndi mən çatdırıb edirəm, bəs ailəsində iki-üç uşaq olanlar, çatdıra bilməyənlər?!
Oğlum düz on ildən sonra dünyaya gəlib. Bu on ildə həkimlərə rahat 25-30 min manatdan çox pul xərcləmişik. And ola Allaha, bu rəqəmi sıxmışam hələ.
Davamı    
 

ROJAVA, YOXSAMI LİBERALİA?

Həmid Herisçi

Suriya Kürdüstanındakı feminist, liberal "Rojava" adlı kürd layihəsi respublikaçıların yox, ABŞ demokratlarının, Barak Obamanın layihəsidir. Fəlsəfi, ideoloji, sosial baxımından ABŞ anarxisti Mürrey Bukçinin əsərlərinə əsaslanır. Fransa kəşfiyyatında bu layihə "Liberalia" adlanır. Orda, feministlər hakimiyyətdədir. Ayrıca silahlı dəstələri də var. Paşinyanın xanımı məhz bu yaraqlıları Qarabağa gətirib.
Ancaq ABŞ respublikaçıları, Tramp bu layihəni demokratlarınkı bilərək onu dəstəkləmir. Onu azdırır. Niyə? Çünkü ABŞ-dakı qaradərili etirazçılar da bax bu Mürrey Bukçin fələsəfəsi tərəfdarları, anarxistlərdi. Yəni bu "liberalia" layihəsi indi ABŞ demokratları, Fransanın kuratsiyasındadır. ABŞ seçkilərində Bayden udsa, hə, vəziyyət çətin olacaq.
Davamı    
 

Bu xəyallara inanmağımız - fəlakətdir

Zahir Əliyev

Çıxışlarında tez-tez "Bir gece ansızın gelebiliriz" deyən Ərdoğan, böyük ehtimal, bunu qonşusu Fatmagül üçün deyir.
AKP hakimiyyəti ölkəsindəki terroru bitirmək üçün heç bir addım atmır, nəticədə vətəndaşlarının özlərinə də məğzi tam aydın edilməyən bir savaşda hər gün əsgərlər ölür. Amma hakimiyyət, milli və dini rıçaqlardan istifadə edib Türkiyə xalqının emosiyaları üzərində oynayaraq, bu davanın onların müqəddəs cihadları olduğuna inandıra bilib. Nəinki öz xalqını, hətta bir qədər də uzağa gedərək, bizim xalqımızı da bu xəyalət PKK cihadına həmfikir etməyi bacarıb.
Ölkəsinin sərhədində sülhü bərqərar edə bilməyən bir dövlət, belə bir məsələdə bizə necə kömək edə bilər? Onlar belə bir xəyalı qura bilər, səbəbləri var, amma bizim buna inanmağımız - fəlakətdir.
Davamı    
 

Soros Ermənistanın başçısıdır - İlham Əliyev

Müstəqillik Ermənistanda formal xarakter daşıyır. Sən necə müstəqil ölkəsən ki, sən öz qərarını qəbul edə bilmirsən. Necə müstəqil ölkəsən ki, səni idarə edən Sorosdur. Paşinyan Soros rejiminin məhsuludur. Bu gün Ermənistanda söz sahibi Sorosdur. Baxın, Paşinyanın hakimiyyət komandasının tərcümeyi-halına. Hamısı ya Sorosdan, ya “Transperensy”dən, ya da ki, digər insan hüquqları təşkilatlarındandır. Onlar bu gün Ermənistanda baş verən despotik hərəkətlərə göz yumurlar.
Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-da Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodunda “Abşeron” yatağının dəniz əməliyyatlarının təməlqoyma mərasimindən sonra televiziyaya müsahibəsində deyib.
Davamı    
 

"Beşinci kolonun" əsas maliyyə dayağı – Soros Fondu

Ərəstü Həbibbəyli,
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

II Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq münasibətlər sistemində xarici siyasətin metod və taktikalarında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Uzun əsrlər müstəmləkəçilik siyasəti üzərində qurulan siyasi kursun mahiyyəti dəyişməsə də, yeni metodlar tətbiq olunmağa başlanmışdır. Keçmiş imperialistlərin maraqlarını artıq rəsmi dairələrdən daha çox qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, beyin mərkəzləri, media-holdinqlər qoruyurlar. Bütün bu qurumlar Qərbin xarici siyasətinin yeni silahlarıdır.
Taktiki dəyişiklik olaraq isə artıq birbaşa işğal deyil, hədəfdə olan ölkələrin daxilində öz əlaltıları – “beşinci kolon” vasitəsilə hərəkət nəzərdə tutulur. Bu mənada Qərb ölkələri sanki səbəbkarı olduqları dünya müharibələrini, keçmiş müstəmləkəçilik ənənələrini bir gündə yaddan çıxardıblar. Əvəzində onların "demokratiya və insan haqlarını” bəhanə etməklə bütün dünya üzərində təsir mexanizmi yaratmaq istəkləri müşahidə olunur.
Davamı    
 

“Rusdilli məktəblərin bağlanmasını istəyənlər şüursuzdurlar”

“Rusdilli məktəblərin bağlanmasını istəyənlər şüursuzdurlar və bunun heç bir məntiqi yoxdur”.

Bunu “MediaPost”a açıqlamasında Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri, sabiq millət vəkili Araz Əlizadə deyib. O rusdilli məktəblərin bağlanması ilə bağlı müzakirələri yersiz hesab edib:
“Balalarımız rus, ingilis, alman dilində hamısı mükəmməl bilməlidirlər. Rusdili məktəblərinin bağlanması bizə heç nə verməyəcək. Bunu müzakirə edənlər populizmlə məşğuldurlar”.
A.Əlizadənin sözlərinə görə, siyasətin dil bilməyə heç bir dəxli yoxdur:
“Rusdili məktəblərdə təhsil alanların öz doğma dillərində danışa bilməmələri ilə bağlı deyilənlər boş şeydir.
Davamı    
 

Nə tez yaddan çıxdı?

Zahir Əliyev

Vətən torpağında Türkiyə bayrağının qaldırılması - vətənə xəyanətdir! Bu adamların hamısı terror və xarici cinayətkar qrupların üzvləridir!
Sonuncu dəfə bizi Türkiyə bayrağı altında müstəqil görmək istəyən kölə elçibəyçi təfəkkürünün tüğyan etdiyi vaxt Qarabağı itirmişdik.
Sonuncu dəfə elçibəyçi təfəkkürlü millətçilər bu qədər pafoslu "vətənpərvər" olduqları zaman ölkə vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı və Qarabağı itirmişdik.
Sonuncu dəfə bütün qonşularımızı düşmən elan edib, yeganə xilaskarımızı Türkiyə bilib başımızı itirəndə, torpaqlarımızla bərabər qonşlarımızı da itirdik. Türkiyədən bir şey çıxmadığını görüb, o qonşuları təkrar qazanmaq üçün 30 il vaxtımız getdi.
Davamı    
 

İlham Əliyev: Ermənilər yeni müharibəyə hazırlaşırlar

Davamı    
 

Bəs niyə ingilis və türk dilində tədris aparılan liseylərdən danışmırlar?

Fidan Əhmədova Afitab

Azərbaycanda tədris dili ingiliscə olan liseylər var, tədris dili türkcə olan liseylər var.
Niyə onlara qarşı etiraz yoxdu bəs?
Əgər söhbət həqiqətən Azərbaycan dilinin qorunmasından gedirsə, niyə ingilis və türk dilində tədris aparılan liseylərdən danışmırlar?
Çünki o liseylər özəldir və arxası gedib kimlərəsə dayanır.
Ona görə də duxları çatmır onlar haqqında nəsə deməyə.
Amma rus sektorları dövlətindir.
Onlar haqqında danışmaq olar.
Vətən sevginizə quzu kəsim eləə...
Əgər bir hərəkəti qınayırıqsa, o hərəkəti edən hər kəsi qınamaq lazımdır.
Əgər belə edə bilmiriksə, deməli məqsədyönlü şəkildə müəyyən təbəqənin üstünə xalqı qızışdırıb salmağa çalışırıq.
Davamı    
 

Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan beynəlxalq hüququ yerə vurursa, biz niyə beynəlxalq hüququ gözləməliyik?!

“Ermənistanın baş naziri bizə 7 şərt qoyur. Birincisi, sən kimsən ki, bizimlə şərt dilində danışırsan. Əgər biz onunla şərt dili ilə danışmaq istəsək, onun siyasi ömrü çox çəkməyəcək. Amma mən demişəm ki, biz bu cəfəng şərtləri rədd edirik. Amma bizim bir şərtimiz var, onlar torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz və tam çıxmalıdırlar. Necə ki, bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində öz əksini tapır. Orada hansısa komediya tipli təlimlər keçirirlər. Yəni, hər bir addım bizə qarşı açıq təxribatdır”.
Musavat.com-un xəbərinə görə, bu sözləri Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-unda Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodunda “Abşeron” yatağının dəniz əməliyyatlarının təməlqoyma mərasimindən sonra Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində deyib.
Davamı    
 

“Azərtac”ın rəhbəri BAKININ MƏRKƏZİNDƏKİ BİNANI TƏHVİL VERMƏK İSTƏMİR

Dövlət agentliyi üçün yeni binanın tikintisi niyə Əli Həsənova yaxın şirkətə həvalə olunub?

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin (KİV) İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun fəaliyyətindəki qanunsuzluqlar, o cümlədən büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi, xüsusən Bakının Bibiheybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün binaların tikintisindəki yeyintilərlə bağlı istintaq davam edir. Jurnalistlər binasını tikən şirkət – “Portos İnşaat” da audit yoxlamalarına cəlb olunub.
Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbənin verdiyi məlumata görə, jurnalistlər binasıyla bağlı yeyintilərin araşdırması zamanı “AzərTac” dövlət informasiya agentliyilə bağlı da oxşar problem aşkarlanıb. Məlum olub ki, jurnalistlərin binası kimi, “Azərtac” üçün binanın tikintisi də eyni şirkətə – “Portos-İnşaat” MMC-yə həvalə olunub.
Davamı    
 

Türklərin gəlib bizi xilas etməsi “faktı” – son illərin siyasi sifarişidir

1990-cı illərdə mərhum türkiyəli jurnalist A.Birand türk televiziyalarının birində “qardaş ölkə” Azərbaycanda məlum çevriliş cəhdindən danışırdı. Dedi ki, H.Əliyevdən Türkiyənin səfiri A.Karamanoğlunu otağından qovmasını eşidib, belə bir hadisənin olub-olmadığını səfirin özündən soruşub. Səfir də olmadığını deyib, yəni boynuna almayıb. Birandın bu hadisəyə özünün acıqlı münasibəti isə belə oldu: “Mən başqa bir dövlətin başçısına yox, öz dövlətimin məmuruna – səfirimə inanıram! Belə hadisə baş verməyib!” Bir azərbaycanlı jurnalist belə danışa bilərmi? “Biz balacayıq, gücsüzük, yumurtadan dünən çıxmışıq”, deməyin. Bunu hamı bilir. Söhbət nəsimiçi ədadan gedir. İmperialist-nəsimiçi rus məktəbinin yetirməsi olan H.Əliyevdə bu əda vardı.
Dövləti – xalqın vüqarını təmsil edən bir şəxs belə danışmamalıdır.
Davamı    
 

Oliqarx-məmur tayfası və onlarla eyni qabdan yeyən qondarma müxalifət barədə

Aftandil Babayev

Xaricdən Azərbaycana hər il təqribən 500 milyon dollara yaxın pul göndərilir. Bunun böyuk hissəsi Rusiyada işləyib Azərbaycandakı ailəsini saxlayan həmyerlilərimiz tərəfindən göndərilən pullardı.
Həmçinin Azərbaycanda hər il milyardlarla pul oliqarx-məmurlar tərəfindən oğurlanıb xaricə daşınır. Bu pullar Qərb banklarına, ofşorlara, Londondakı və Türkiyədəki mülklərə yatırılır. Məsələn, Əli Həsənov hal-hazırda ölkədən oğurladığı pullarla Antalyadakı villasında istirahət edir.
Qərbə gedən pullarımızın kiçik bir hissəsi yenidən QHT-lər vasitəsilə Azərbaycandakı muxalifəti, şəbəkələrdə camaatın beynini yeyən "ziyalıların" ələ alınması üçun ölkəyə daxil olur.
Davamı    
 

DTX məlumat yaydı: Məsuliyyətsiz yazılara inanmayın!

Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir:
“Son günlərdə bəzi internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə Rusiyaya xidmət etmələri iddia edilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan bəzi ictimai-siyasi xadimlərin, ali məktəb müəllimləri və tələbələrinin, informasiya agentlikləri və portalları əməkdaşlarının və digər şəxslərin siyahısı yayılmışdır. Həmin siyahıya və qeyd olunan fikirlərə aydınlıq gətirilməsi üçün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə ölkənin tanınmış siyasi xadimlərinin və ayrı-ayrı ziyalılarının çoxsaylı müraciətləri daxil olub.
Azərbaycan ərazilərinin işğalının davam etdiyi və düşmən tərəfindən cəbhədə təxribatların intensivləşdiyi indiki həssas məqamda vətəndaşlarımızın narahatlıqlarını nəzərə alaraq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bəyan edir ki, bu Rusiya-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə xələl gətirməyə hesablanıb.
Davamı    
 

Qafqaz müsəlmanlarının lideri kimlərin hədəfindədir? – Şeyxin devrilməsi üçün hərəkətə keçilib

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Hacı Allahşükür Paşazadə son günlərdə yenidən bəzi qüvvələrin hədəf mərkəzinə çevrilməkdədir.
Yenicag.az xəbər verir ki, ölkədəki islahat dalğasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) də sirayət etməli olduğunu düşünənlər 1980-ci ildən Qafqazın şeyxi olan Paşazadənin də getməli olduğunu vacib sayırlar.
Qeyd olunur ki, həmin qüvvələr Allahşükür Paşazadəni həm regional, həm iqtisadi baxımdan real güc kimi görürlər. Ona görə də Allahşükür Paşazadənin hazırda həbsdə olan Eldar Həsənovla dostluğunu, qeyri-rəsmi biznes əlaqələrini əsas gərirərək onun da vəzifədən göndərilməsinə çalışırlar.
Ancaq məsələ ondadır ki, Prezident İlham Əliyevin Allahşükür Paşazadəyə münasibəti müsbət mənada həmişə fərqli olub.
Davamı    
 

Əli Əhmədovun da dəbdəbəli malikanəsi var?

“Bu gördüyünüz Buzovna qəsəbəsində 2 hektardan çox ərazidə Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini- İcra katibi Əli Əhmədovun malikanəsidir”.
Pravda.az-ın xəbərinə görə, bunu jurnalist Həbib Müntəzir özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb. Özünü “təmiz məmur” kimi qələmə verən Əli Əhmədovun əslində kifayət qədər imkanlara və sərvətə malik olduğunu qeyd edən Həbib Müntəzir daha sonra yazır: “Özü və ailəsinə aid 6-7 mənzilin olduğu ərazidə 2 ədəd hovuz mövcuddur. Yaxınlığında bacısı Şuranın da bağ evi var. Bu qədər sərvət azmış kimi, işlətdiyi fəhlələrin də pulunu vermədən, təmirdən sonra təhdid edərək qovmuş adamdır, çıxıb ədalətdən, qanundan nağıl danışır”.
O eyni zamanda Əli Həsənov və digərlərinin Əli Əhmədovun sözügedən bağında tez-tez toplaşdıqlarını da vurğulayıb.
Davamı    
 

“Bilən adamlar bilir ki, Ramiz Mehdiyevin uzun illər məndən zəhləsi gedib” – Gülər Əhmədova

“Qurban Məmmədov, bu günə qədər çoxsaylı məsuliyyətsiz, bol emosiyalı, faktsız, sənədsiz, fake məlumatlar paylaşmısınız ki, indi onların altından çıxmaq çətindir. Başa düşürəm. Amma neyləmək olar. Həyat iştə”.
pravda.az xəbər verir ki, bunu keçmiş deputat Gülər Əhmədova sosial şəbəkədə yazıb. O AzeriFreedom kanalının rəhbəri Qurban Məmmədova üz tutaraq sərt ifadələr deyib: “Ümumiyyətlə, avantürizm və qisasçılıq, habelə özünü hamıdan üstün, ağıllı görmək, təkəbbür heç kimi yaxşı bir sonuca gətirmir. Siz bir tərəfdən artıq dövlətə təslim olmaq, bir Robin Qud kimi digərlərini xilas edərək özünüzü tək təqsirkar kimi elan edirsiniz, digər tərəfdən də məni, işgəncə ilə həbs olunmuş qadını yenə də şərləyirsiniz. Ən azı, ayıbdır. Siz, tələsməyin, gəlin Bakıya, öz günahlarınıza cavab verin, mənim üçün narahat olmayın.
Davamı    
 

Qurban Məmmədov Türkiyədə həbs olundu

“Azerifreedom” youtebe kanalının rəhbəri Qurban Məmmədov Türkiyədə interpol tərəfindən həbs olunub.
pia.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatı onun oğlu Qoşqar Məmmədov yayıb. Bildirib ki, atası ilə dünəndən əlaqə kəsilib.
“Türkiyədə saxlanıldığı yerdən başqa bir yerə köçürüləcəyini deyib, xüsusi təyinatlı polislərdən ibarət bir qrupla harasa aparıblar, yanlarında olan yaxın yoldaşımız hər nə qədər çalışsa da, Qurban bəyin haraya aparıldığını öyrənə bilməyib, başqa bir tərəfdən isə aldığımız xəbərə görə Bakıdan bir qrup adam Qurban bəyin saxlandığı yerə gedib və polislərlə orada danışıqları, hətta mübahisələri olub, Qurban bəyi bu danışıqlardan sonra oradan naməlum bir yerə aparıblar”, deyə Qurban Məmmədovun oğlu bildirib.
Davamı    
 

Vüqar Səfərli Həsənovu ələ verdi: “Onun tapşırığı ilə…”

KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) sabiq rəhbərliyinin fəaliyyəti dövründə yol verilmiş qanunsuz əməllərin istintaq araşdırması davam edir.
“Yeni Sabah” xəbər verir ki, Fondun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlidən qanunsuz yollarla mənimsədiyi külli miqdarda dövlət vəsaitinin geri qaytarılması tələb olunur.
Məlumata görə, KİVDF-nin keçmiş rəhbərliyinin dövründə baş vermiş cinayət əməllərinin istintaqı zamanı yeni detallar aşkarlanıb. KİVDF-nin sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli istintaqa verdiyi ifadədə özünü məsuliyyətdən kənarda saxlamaq üçün aşkarlanan qanunsuz əməlləri Prezidentin sabiq köməkçisi, Prezident Administrasiyasının ləğv edilmiş İctimai-siyasi şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsənovun tapşırığı ilə həyata keçirdiyini bildirib.
Davamı    
 

Каким был "счастливый" афганский командир Шах Масуд - рассказ дипломата

В эти дни в Афганистане люди вспоминают знаменитого афганского командира таджикского происхождения - Ахмада Шаха Масуда, "счастливчика" и Пандшерского льва, погибшего 19 лет назад от рук террористов-смертников
С 2001 года были опубликованы десятки книг и статей о смерти Шаха Масуда, и его гибель не отпускает Афганистан до сих пор.
Шах Масуд родился в таджикской семье в Панджшерском ущелье. В 1973-м, сразу после военного переворота Муххамеда Дауда, молодой Панджшерский лев бежал в Пакистан, где присоединился к исламской оппозиции Бурхануддина Раббани, будущего президента Афганистана.
Стратегический талант Шаха Масуда вскоре подтвердила начавшаяся Афганская война, ставшая его звездным часом.
Davamı    
 

DTX güclü təsir edən maddələri gətirənləri ifşa etdi

Davamı    
 

Крен, который происходит в мозгах многих наших людей сейчас, очень губителен с точки зрения будущего этой нации

Гамид Гамидов

Наличие военной базы иностранного государства, пусть даже дружеского и братского, на территории своей родины, считаю, зло. Это первое.  
Слоган "Bir millət, iki dövlət" был придуман Гейдаром Алиевым и полностью соответствовал духу того времени и внешнеполитическим задачам нашей страны. Было тяжелое время, нам нужно было привязать Турцию к себе. Мы это сделали. Гейдар Алиев поступил мудро и правильно...  
Но. 
Всего 10 лет... еще большее количество турецких сериалов... турецкой музыки... идеализирование турецкой армии... постоянное педалирование вышеотмеченного слогана... рост количества правоверных мусульман суннитского толка... и в результате, примерно 80% населения нашей страны будет гордо именовать себя турками.
Davamı    
 

Qurtulaq qüssədən, kədərdən birgə

Nuhəmməd Cəfərov

Sənin gözündəki o qüssə, o qəm
Mənim ürəyimi məskən seçibdir.
Bulaq tək gözündən süzülən o nəm,
Qəlbimdə bir şırım, bir yol açıbdır.

Zamanı sevgiylə cüt aşardıq biz,
Bir eşq sevdasında alışardıq biz.
Daha dünənləri dəlilər kimi,
Səbəbsiz küsərdik, barışardıq biz.

İllər sevgimizə rəngini qatmış,
Xırda fidanlar da qol-budaq atmış.
Səni Nənə kimi bir ucalığa,
Məni də bəxtəvər bir Baba yapmış.
Davamı    
 

Целесообразность евразийской экономической интеграции: взгляд из Азербайджана

Эльшад Мамедов
Доктор экономических наук, профессор

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что в мировой экономике происходят крупнейшие за последние десятилетия структурные изменения. Фактически мы становимся свидетелями смены не только технологических укладов в мировой экономике, но и систем управления хозяйственными процессами и развитием. На наших глазах, устоявшаяся на протяжении многих лет, доллароцентричная мировая экономика, опирающаяся на глобальную систему разделения труда и на общий глобальный мировой рынок трещит по швам.
Davamı    
 

Азербайджану не нужна турецкая военная база на своей территории

Камран Гасанов
Старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук

В последние месяцы и без того прочные отношения Азербайджана и Турции буквально цементируются. Причем укрепление связей происходит как в политике, так и в экономике. После пандемии коронавируса азербайджанский газ вытеснил российский с пьедестала основных поставщиков Турции. Затем последовали боестолкновения в районе Товуз-Тавуш на армяно-азербайджанской границе. В свойственной себе эмоционально-патриотической манере турецкий истеблишмент полностью солидаризировался с Баку. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «боль азербайджанских турок — это и наша боль», а «Армения ответит за это».
Davamı    
 

Müstəqilliyin gətirdiyi radikal dəyişikliklər

Aslan Aslanov

Bilindiyi kimi, SSRİ dağılan ərəfədə Çeçenistan müstəqilliyini elan etdi. 1991-ci ildə Çeçenistanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan çeçen ziyalılar artıq 1996-cı ildə qatı islami radikallara çevrilmişdilər.
Misal üçün, dövlətin başçısı Cövhər Dudayevi götürək. Kommunist partiyası üzvü olan Dudayev 1989-cu ildə aviasiya general-mayoru idi (SSRİ-də bu rütbəyə yüksələn yeganə müsəlman olub). Ona hərbi xidmətdə olduğu zaman çox az adama etibar edilən Miq 22M bombardmançı təyyarəsi təhkim olunmuşdu. Özü sonralar bunu təkzib etsə də Dudayev həmin təyyarə ilə Əfqanıstandakı islamçılara qarşı mübarizə aparmışdı.
İkinci prezident Aslan Masxadov da SSRİ qoşunlarının polkovniki olmuşdu. Litva 1990-cı ildə müstəqilliyini elan edəndə Masxadov Vilnüsdəki qarnizonun komandiri idi.
Davamı    
 

Məhkəmə işçisi Coşqun Səlifov narkomandır və rüşvət müqabilində qətnamələr çıxartdırır

Mətbuat orqanlarına müraciət

Mən Cəlilabad rayon Məhkəməsində baş alıb gedən oyunlar barədə, bu oyunlardan əhalinin, sadə camaatın zülm çəkməsi barədə ölkə prezident cənab İlham Əliyevə, vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Prezidentin hüquq mühafizə orqanları üzrə köməkçisi cənab Fuad Ələsgərova, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi cənab Əli Nağıyevə, Baş prokuror cənab Kamran Əliyevə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi cənab Nazim Rəcəbova, Ədliyyə naziri cənab Fikrət Məmmədova müraciətlər ünvanlamışam. Bu müraciəti sizə də göndərirəm ki, köməklik edəsiniz və diqqətinizdə olsun.
Cəlilabad rayon Məhkəməsinin baş məsləhətçisi Coşqun Natiq oğlu Səlifov narkomandır. Hüquq mühafizə orqanlarından xahiş etmişəm ki, onun qanı yoxlanılsın. Bu adam böyük pullar alaraq məhkəmədən işlər keçirir və həmin pulları narkotikə sərf edir. Əvəzində sadə insanların başı ağrıyır və problemlərlə üzləşir. Rayon sakini Həsənov Şahin ilə bizim aramızda mülki məhkəmə prosesi olub, 16 yanvar 2020-ci ildə qətnamə çıxarılıb.
Davamı    
 

MTN-nin Mossadın sifarişi ilə Hizbullaha qarşı yaratdığı "Hacı Şahin brendi"nin iflası

Livanın cənubunun sionist rejiminin işğalından azad edilməsi məqsədi ilə 1982-ci ildə İranın Sepah təşkilatı tərəfindən yaradılan - Livan şiələrindən ibarət Hizbullah təşkilatı yarandığı gündən etibarən, 1948-ci ildən bəri fələstinlilərə və Yaxın Şərqin müsəlman xalqlarına qan udduran sionist rejimi üçün əməlli-başlı başağrısına çevrildi. 1995-ci ilin axırlarından 1996-cı ilin aprelinə qədər Hizbullah sionist rejiminə elə zərbələr vurdu ki, bu şiə mücahidlərinə qarşı “Qəzəb salxımı” adlı hay-küylü əməliyyata başlayan İsrail, onlarla sionist əsgərini itirəndən sonra biabırçı şəkildə Hizbullaha məğlub olaraq iki həftə davam edən əməliyyatı dayandırmağa məcbur oldu.
Hizbullahdan ciddi zərbə alan sionist rejiminin Mossad terror təşkilatı dünyanın digər ölkələrində də Hizbullah kimi təşkilatların yaranmamasına mane olmaqdan ötrü hərəkətə keçdi. Xüsusilə də şiələrin yaşadığı Azərbaycan Respublikasında.
Davamı    
 

Ramiz Mehdiyevin ucsuz-bucaqsız fazendaları - SİYAHI

Azərbaycanda “Boz kardinal” deyəndə ilk ağla gələn kim olur? Haqlısınız. Ramiz Mehdiyev. O, uzun illər Prezident Administrasiyasının rəhbəri olub. İndi isə filosof-akademik Milli Elmlər Akademiyasına başçılıq edir. O siyasi səhnədə, indi deyilməsi adət olan konfiqurasiya qurmaqda, kadrları yerləşdirməkdə mahir idi. Bir tərəfdə Paşayevlər, o biri tərəfdə isə Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi Naxçıvan klanı.
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyevə sanki korrupsiyanı idarə etmək vəzifəsi tapşırılmışdı. 2005-ci ildə iki nazir – Fərhad Əliyev və Əli İnsanov korrupsiya ittihamı ilə tutulandan sonra Komissiya cəmi bir dəfə yığılıb, ondan sonra elə bil qurbağa gölünə daş atılıb.
Davamı    
 

ŞOK İDDİA! Əli Həsənov Türkiyəyə Qurban Məmmədovla görüşə gedibmiş

Son günlərin hadisələri və mediada tirajlanmaqda olan tənqidi materiallar öz nişangahını sabiq PA rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevə və onun ən sadiq silahdaşı, prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənova tuşlamağa davam edir. Birinci "öyrədən" mövqeyində qalmaqla və AMEA-nın texniki potensialını öz fikirlərinin toz-dumanına qərq etməyə çalışsa da, digəri müalicə adı ilə Türkiyədə bir hastanəyə sığınaraq Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin başlatdığı məlum cinayət işində təqsirli şəxs olduğunu pərdələməyə çalışır.
Əli Həsənov təkcə qarnının ağrısından Türkiyəyə qaçmayıb, o həm də heç kimin ağlına gətirmədiyi bir siyasi gediş edib.
Davamı    
 

Azərbaycanlı vahhabi qorxub Suriyadan qaçdı, dostunun arvadı ilə evləndi

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Suriyada silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşüb Azərbaycana qayıdan və yaxalanan daha bir terrorçunun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bu, Bakı şəhər sakini 31 yaşlı Zöhrab Vəzirovdur.
Zöhrab Vəzirovun döyüş yolu Suriyanın Artma şəhərindən tutmuş İdlib və Hələb xarabalıqlarına qədər uzanıb. Hətta böyük qardaşı Ağa Vəzirovun Suriyadakı döyüşlərdə ölməsi belə, onu yolundan çəkindirməyib.
İstintaqın müəyyən etdiyinə görə, Zöhrab Vəzirov “Əhraru-Şam” adlı cinayətkar birliyin tabeçiliyindəki, əslən azərbaycanlı, ləqəbi “Əbu Musa” olan Rüstəm Əsgərovun rəhbərlik etdiyi “Azəri camaatı” silahlı birləşmənin tərkibinə daxil olub. O 2013-cü ilin sentyabr ayından 2014-cü ilin mart ayına kimi həmin silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edib.
Davamı    
 

FƏDAKAR MÜƏLLİM

Axşam saat onun yarısı olsa da, Şəhrun müəllim hələ də vatsap vasitəsilə şagirdlərinə dərs keçir, onların suallarına cavab verirdi. Baxmayaraq ki, axşam saat 9-da 3 yaşlı qızı Fatimənin yatmaq vaxtı idi, həyat yoldaşı bir azdan işdən gələcəkdi, Şəhrun müəllim isə hələ də axşama yemək hazırlaya bilməmişdi, babası kiçik Fatiməni sakitləşdirə bilmirdi. Uşağın normal yuxu və yemək rejimi qismən pozulmuşdu. Demək olar ki, pandemiya başlayandan hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 10-dək müəyyən fasilələrlə şagirdlərə dərs keçir, axşam saat 10-dan gecə saat 3-ə, 4-dək ev işlərini görürdü. Bəzən yorğunluqdan ayaq üstə gözləri yumulurdu. Amma bütün çətinliklərə rəğmən Şəhrun müəllim böyük məsuliyyət və inadla hər günkü dərsləri keçməyə çalışırdı. 
Əliyeva Şəhrun Rövşən qızı Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 255 saylı Tam Orta Məktəbdə İbtidai sinif müəllimidir.  Bu tədris ilində o ikinci sinifdə 32 şagirdə dərs keçirdi. Koronavirus pandemiyası Azərbaycana da yayıldı.
Davamı    
 

Hizbullah yaranmış böhrandan qalib çıxacaq

Vüsal Sadıxov

2020-ci il avqust ayının 4-ündə Beyrut limanında böyük bir partlayış baş verdi. 200 nəfərə yaxın insan həyatını itirdi, təxminən 7000 nəfərə yaxın insan isə müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq yaralandı. Partlayış yerindən 10 km radiusda yerləşən 300 000 nəfər insanın evi qismən zərər gördü və ya tamamən yararsız hala düşdü. Yaşayış binaları ilə yanaşı xəstəxanalar, məktəblər, muzeylər, otellər və başqa inzibati binalar da zərər gördülər. Ölkənin taxıl ehtiyatı saxlanılan elevator və dərman deposu da partlayış nəticəsində darmadağın oldu. Ölkəyə gətirilən qeyri-ərzaq məhsulların 60%, ərzaq məhsullarının isə 75%-i bu limandan həyata keçirilirdi ki, ümumilikdə ölkəyə 15 milyard ABŞ dolları dəyərində zərər dəydiyi bildirilir. Partlayışa səbəb haqda qaynaq işlərinin aparıldığı və sırf təsadüf nəticəsində hadisənin baş verdiyi bildirildi.
Davamı    
 

Gülən Azərbaycanda kimlərə pul göndərir?

Aygün Muradxanlı

Ötən həftə Türkiyə mediası ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun Ohayo və İllinoys şatlarında “Gülən” cameəsinin lideri Fətullah Gülənə yaxın şəxslərlə bağlı eynizamanlı əməliyyat keçirməsi xəbərini yaydı. Xəbərlərdə bildirilirdi ki, əməliyyatlar zamanı 32 nəfər saxlanaraq federal məhkəmələr qarşısına çıxarılıb. FTB-nin rəsmi açıqlamalarına görə, saxlananlara qarşı vergidənyayınma, şübhəli valyuta əməliyyatlarında iştirak ittihamları irəli sürülüb və haqlarında həbs qərarı seçilib.
İllərdir Pensilvaniyada Vaşinqtonun himayəsində yaşayan Fətullah Gülənə qarşı belə bir basqı çoxları üçün gözlənilməz olduğundan təbii, çoxsaylı suallar yarandı. Türkiyənin dəfələrlə tələb etməsinə baxmayaraq Fətullah Güləni Ankaraya təslim etməyən ABŞ nədən onun çevrəsinə qarşı belə genişmiqyaslı əməliyyat aparıb?
Davamı    
 

Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənovun Qurban Məmmədova bəxşiş etdiyi mülklər - SİYAHI

Bir müddətdir xaricə sığınan, Azərbaycan hökumətini sərt tənqid və şantaj edən Qurban Məmmədova Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və şöbə müdiri Əli Həsənovun diktəsiylə verilən mənzillərlə bağlı yeni məlumatlar yayılıb.
Qafqazinfo xəbər verir ki, Q.Məmmədov Nərimanov rayonunda qeyri-qanuni tikintilərə nəzarət edən icra hakimiyyətinin işçisi Nurlan Həsənovla sövdələşməyə gedərək saxtakarlıq yolu ilə ona aid olan mənzilin sahəsini sənədlərdə 480 kvadrat metr kimi rəsmiləşdirib. 
Belə ki, 2011-ci ildə “Gilan” MMC-yə məxsus olan “AzərTrans” MMC həmin ərazidən tikinti məqsədilə sakinləri köçürməyə başlayıb. Q.Məmmədov isə saxta yolla 480 kvadrat metr yazdırdığı ərazi müqabilində əmlakın verilməsi ilə razılaşmayıb. Onunla bu məsələdə sövdələşməni Şahmar İbadov və İbrahim Hüseynov aparıblar.
Davamı    
 

Türkiyə özu mudafiə olunmaq üçun Rusiyaya üz tutub, biz isə Türkiyədən kömək istəyirik!

Aftandil Babayev

"Haber -7" nəşrinə görə son zamanlar Aralıq dənizində təklənmiş Türkiyə dənizin şərq hissəsini nəzarətə göturmək üçun S-400-ləri aktiv hala gətirmək niyyətindədir. Bununla yanaşı Türkiyənin yaxın zamanlarda Rusiyadan yeni S-400-lər və 5-ci nəsil Su-57 təyyarələri almaq planları olduğu deyilir.
ABŞ-ın Yunanıstana F-35 satma planından sonra Türkiyənin Rusiyadan F-35 və F-22ləri ovlamaq üçun istehsal olunan 5-ci nəsil Su-35-ləri alması zəruri bir hal alıb.
Bundan əvvəldə Türkiyə yunan sualtı qayıqlarını izləmək üçun Rusiyadan hərbi texniki yardım istəmişdi.
Göründüyü kimi Türkiyə özunu mudafiə etmək üçun yenə də Rusiyaya üz tutub.
Hansı məntiqlə Türkiyənin Azərbaycanı Rusiyadan mudafiə edəcəyini düşünür?!
Davamı    
 

Смотрящий по Удмуртии вор в законе Касим

Уже во второй половине 90-х годов многие криминальные авторитеты начали легализовывать свои преступные доходы. У кого-то это получалось хорошо, другие не могли перестроится под легальный бизнес, и продолжали свою карьеру на криминальном поприще. Ворам в законе испокон веков нельзя было отходить от преступных дел, даже несмотря на новые времена. Однако и они также пытались влезть в сферу легального бизнеса, организовывая фирмы и платя с доходов этих фирм налоги. Но несмотря на это, воры продолжали стоять большей своей частью в тени криминала, являясь серыми кардиналами, к которым обращались как бизнесмены, так и авторитеты.
В Удмуртии как и во всей России, были свои смотрящие от воров в законе, которые распределяли сферы влияния и разруливали конфликтные ситуации в криминальном мире.
Davamı    
 

Azərbaycanda İsrail mifi

Aftandil Babayev

1. İsrail dövləti Azərbaycan müstəqil olan kimi onun iqtisadiyyatini inkişaf etdirdi. (Pantürkist yalanı).
Tarixi həqiqət. İsrail respublikası 1991-ci il 25 dekabrda Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. 1992-ci il 6 apreldə əlaqələr quruldu. Lakin 1991-93-cü illərdə İsrail dövləti Azərbaycana heç qəpik belə investisiya yatırmadı Bunu 1994-cü il 12 may Bişkekdə imzalanan atəşkəs müqaviləsindən sonra etdi. Yəni göründüyü kimi iqtisadiyyatımıza bizim dar günümüzdə İsrailin heç bir köməkliyi olmayıb.
2. Qarabağ müharibəsində yəhudilər bizim, ərəblər isə ermənilərin tərəfində vuruşub. (Pantürkist xurafati).
1991-ci ilə qədər Azərbaycanda 100 mindən cox yəhudi yaşayırdı. Lakin Qarabağ müharibəsi başlayan kimi yəhudilər ölkəni tərk etməyə başladılar. 1993-cü ilin avqust ayında İsraillə Azərbaycan arasında hava nəqliyyati yaranandan sonra bu proses daha da sürətləndi. Və 2 il ərzində 70 min yəhudi ölkəni tərk etdi.
Davamı    
 

Türkiyəni dəstəkləmək terrorizmi dəstəkləməkdir!

Türkiyəni dəstəkləmək terrorizmi dəstəkləməkdir!
Türkiyəni dəstəkləmək uşaqlara qarşı zorakılığı təbliğ edən rejimi dəstəkləməkdir!
Türkiyəni dəstəkləmək rasizmi dəstəkləməkdir!
Türkiyəni dəstəkləmək işğalçılığa dəstək verməkdir!
Türkiyə ən yüksək səviyyəli şəxsləri tərəfindən terrorçuluğun təbliğatçısı sayılır. Bu fakt dünyanın ən tanınmış media orqanları tərəfindən təsdiqlənib. Həmçinin Türkiyədə yayımlanan və ölkəmizdə də izlənilən əksər filmlər və seriallar uşaqlara qarşı zorakılığı, rasizmi, işğalçılığı və terrorizmi təbliğ edir. Rəsmi şəkildə Kipr dövlətini işğal ediblər. Azərbaycan da daxil sərhədlərindəki bütün ölkələrə qarşı ərazi iddiaları edirlər. İğdır, Girəsun və digər yerlərdə olan kürd, azəri, laz, zaza, yunan mədəniyyətlərini babar şəkildə məhv edirlər, insanları zindana atıb işgəncələr verirlər. Bu cür ölkəyə rəğbət bəsləyənlər sözsüz ki, öz vətənini satmağa hazır olan, pedofil, terrorist və rasist insanlardır. Belələri rədd olub Türkiyəyə gedə bilərlər!
Davamı    
 

Пиво из хлеба. Простой рецепт.

Davamı    
 

Ramiz Mehdiyev 4 hektar ərazidə yerləşən dəbdəbəli villasını 2,5 milyona satışa çıxardı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının sabiq rəhbəri, AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyev sahibi olduğu villalardan birini satışa çıxarıb.
Mehdiyevin satmaq istədiyi dədbdəbəli mülk Göyçay rayonunun Hüngütlü kəndindədir. Villa 4 hektar ərazidə yerləşir. Hər tərəfdən 6 metr hündürlükdə hasarla əhatə olunub. Satış qiyməti 2,5 milyon manatdır. Villanın ərazisində vertolyot enmək üçün xüsusi meydança var.
Məlumatlı şəxsin dediyinə görə, villanı akademikə 2010-cu ildə sabiq Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov hədiyyə edib. Hüngütlü kəndində Məmmədovun özünün də dəbdəbəli villasının olduğui bildirilir.
Mənbə deyib ki, Ramiz Mehdiyevin Göyçayın Yeniarx kəndində 10 hektar nar bağı da olub. Amma vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra həmin bağı hazırda Moskvada yaşayan məşhur iş adamı Fərhad Əhmədova satıb.
Davamı    
 

Əli Həsənov barəsində cinayət işi açılıb - RƏSMİ AÇIQLAMA​

Sosial şəbəkələrdə KİVDF-dəki qanunsuzluqlar və jurnalistlərə mənzillərin paylanılması ilə bağlı başlanan cinayət işinə Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilməsi haqda məlumat yayılıb.
Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən “Qafqazinfo”nun məsələ ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, vəzifəli şəxsləri tərəfindən yol verilən qanunsuz əməllərə görə cinayət işi başlanıb: “Hazırda həmin cinayət işi üzrə qanunsuz halların tam, hərtərəfli yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində intensiv və zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir”.
Davamı    
 

Etibar Hüseynov: Əşşi, belə mənim gözüm aydın türk pilotlarıymış...

Davamı    
 

Mehdiyev-Həsənov klanının daha bir üzvü - Abdin Fərzəliyev kimdir?

Artıq heç kimə sirr deyil ki, AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyev Prezident Administrasiyası rəhbəri olduğu dövrdə bir sıra deputatlar və icra başçıları onun himayəsi altında olublar.
R.Mehdiyev parlamentin və yerli idarəetmə orqanlarının kadr potensialını öz adamlarından təşkil edirdi. Eyni sözləri İcra Hakimiyyətləri haqqında da söyləmək olar. Keçmiş PA rəhbəri rayonlarda özünü padşah kimi aparan, korrupsiyaya bulaşan icra başçılarını himayə edirdi.
2018-ci ildən prezidentin başladığı genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri nəticəsində R.Mehdiyevin bir çox kadrları İH-lərdən təmizlənməyə başlayıb. Onlardan bəziləri işdən azad edilib, altı nəfəri isə rüşvətlə həbs olunub.
Davamı    
 

SİZİN DƏ QADINLARINIZ, QIZLARINIZ MƏNİM KİMİ ULAYACAQ..." – Gülər Əhmədovadan inanılmaz sözlər

“Abel Məhərrəmov, etiraf elə, kimin tapşırığı ilə mənim əyani aspiranturada oxuyan oğlumu qovub ömrü boyu unutmayacağı zərbə vurdun? Bir gəncin gələcəyini məhv etdin. Niyə? Neyləmişdi o gənc sənə?”. 
Bunu keçmiş deputat Gülər Əhmədova bildirib. Keçmiş deputat daha sonra Abel Məhərrəmovun onu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) xaric etməsindən danışıb:  “Niyə BDU-da uçotda olmaya-olmaya məni YAP-dan çıxardın? Halbuki, Yasamal YAP-ının sədri rəhmətlik Fikrət müəllim "O xanımın YAP-da əziyyəti çoxdur, mən onu çıxarda bilmərəm" demişdi. İsrarla neçə gün dalbadal "Gəlin ərizə yazın, partiyadan çıxın" mesajı göndərirdin.
Mən nə dedim? Dedim ki, mən əqidəmdəm istefa vermirəm. İstəyirsən çıxart.
Davamı    
 

Zaur Babazadə - Gözəl gözlüm

Davamı    
 

Vüqar Biləcərili - Üzün gülər

Üzün gülür, gülər üzlüm, üzündə güllər açıb,
Gözün gülür, qara gözlüm, gözündə güllər açıb.

Dizin-dizin könül ol vadiyi-məhəbbətdə,
Sürünmüsən o qədər ki dizində güllər açıb.

Xəlil üçün odu döndərdi Rəbbi gülzarə,
Təəccüb eylədi Nəmrud, közündə güllər açıb.

O Kərbəladı ki torpaağı ətri-qəm qoxuyur,
Çölündə qanlar axıbdır, düzündə güllər açıb.

Vərəqdi hər açılan gül kitaabi-hüsnündən,
Nə qədri sirri-nihanın özündə güllər açıb.

Gəl ey gül üzlülərin şaahi, yolların bəzənib,
Ayaağın opməyə xaatir, izində güllər açıb.
Davamı    
 

Gömrüyün təzəlikcə qoyduğu limitin "Ölkədən xaricə pul axınını dayandırmaq üçün ediblər" deyənlərə

Deməli, Gömrüyün yük maşınları girən bütün terminallarında belə bir qayda var: Buna rus dilində "prastoy", türk dilində "yatılı parası" deyirlər. Bizim dildə heç adı da yoxdur.
Normal ölkələrdə gömrüyə mal gələn kimi onu anbarlara boşaldırlar, yükü gətirən maşın çıxıb gedir, sonra hərə gəlib anbardan öz yükünü götürüb rüsumunu ödəyib gedir. Bizdə isə yox..., maşın içəri girdisə, sən öz malını o maşından götürməyənə qədər o maşın gömrük ərazisindən çıxa bilməz.
Maşınlar da hamısı əcnəbi ölkə maşınları. Məsələn, TIR Türkiyədən yük gətiribsə, sənə nəqliyyat şirkəti 3 gün vaxt verir. Malını 3 günə çıxartdın, çıxartdın... Çıxartmadınsa növbəti hər günə görə 150 dollar verməlisən- maşını gecikdirib artıq saxladığın üçün.
Gürcüstandan və Rusiyadan gələn maşınlar 2 gündən sonra hər sutkaya görə 100 dollar, Avropadan gələn TIR-lar isə 2 və ya 3 gündən sonra hər sutkaya görə 200 avro yazır. Bu pulu Azərbaycan vətəndaşları verir xarici ölkə vətəndaşı olan sürücülərə, nəqliyyat şirkətlərinə.
Davamı    
 

Fərhad Bakinskiy - Sən və mən. Rejissor: Nail Naiboğlu

Davamı    
 

Николай Стариков: «Знакомьтесь: Саддам Хусейн – американский агент»

Davamı    
{sape_links}{sape_article}