• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Hizbullahın Ridvan speçnazı

Davamı    
 

Həyatın rəngarəng çalarları var

Nuhəmməd Cəfərov

Bu qələm, bu kağız, bu yaşadığım,
Keçdiyim imtahan həyat sınağım.
Söz olub dilimdə mənim yarağım,
Meydanı tərk edib qaçmadım heç vaxt.

Sayrışan hər ulduz günəş sayılmaz,
Ziyası yollara işıq saçammaz.
Fələyin hördüyü düyünlərini
Bir ömür çalışsan düyün açılmaz.

Həyatın rəngarəng çalarları var,
Yuxuşu, enişi, hamarları var.
Seyrinə çıxanda, qoca dünyanın
Üstündə gerçəyi, yalanları var.
Davamı    
 

Sına daxildəki bütlər

Vüsal Həsənəli

Geyə təqva libasın qəlb elə xatircəm ola,
Sına daxildəki bütlər və dönüb Adəm ola.

Baş alıb üz tuta Quran ilə eşq vadisinə,
Nəfsi aram, üzü yorğun, gözü qəmgin nəm ola.

Gərək Allahə itaətdə həmi sünbül ola,
Ona gəldikdə bəla dağ kimi həm möhkəm ola.

Aman ey dad ona şeytan şəri hakimlik edə,
Yiyəsiz qəlb evinin sakini naməhrəm ola.

Vay o gündən Əli (ə) fikrində töküb göz yaşi,
İmtahan vaxtı yetişdikdə beyin Mülcəm ola.
Davamı    
 

Восстановит ли Россия содружество государств в Европе. Валерий Пякин.

Davamı    
 

Hövsan qəsəbəsi haqqında məlumat

Davamı    
 

Что нужно знать о военных базах США в Германии

Из-за недостаточных расходов Берлина на оборону Вашингтон пригрозил перебросить часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу. Какова численность войск США в Германии и в какую сумму обходится их содержание?
США рассматривают возможность дислокации около одной тысячи военнослужащих из Германии в Польшу. Об этом, в частности, недавно заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Такую меру он увязал с недостаточными, по мнению Вашингтона, расходами ФРГ на оборону. В то время как Польша уже выделяет на эти цели 2 процента от своего ВВП, Германия вряд ли достигнет этого показателя в ближайшем будущем. "Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - подчеркнул Гренелл.
Davamı    
 

Кургинян: Сталин спас Германию от расчленения, её должны были уничтожить

Германия должна быть бесконечно благодарна лично советскому лидеру Иосифу Виссарионовичу Сталину за то, что она сохранилась на карте мира, как великая держава, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Советский союз выиграл всё, что только мог на Тегеранской конференции касательно Германии и Польши: граница Польши была отодвинута в сторону Германии, при этом СССР не потерял ни одного квадратного сантиметра и приобрел всё, чего желал. По вопросу Прибалтики Рузвельт также не возражал против предложений Сталина, заявил эксперт.
«А с Германией, ну что ж, я считаю, что немцы должны бесконечно быть благодарны Сталину за то, что совершилось.
Davamı    
 

Əbülfəs Qarayevlə Elçin Quliyevə cinayət işi açıldı

Azərbaycanın iki məşhur şəxsinin – sabiq Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin “vurulmasının” şok detalları üzə çıxıb.
pravda.az-ın xəbərinə görə, hər iki şəxs Azərbaycandan külli miqdarda pulu Böyük Britaniyaya çıxarıb.
Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi bu vəsaitlərin oğurluq olmasından şübhələndiyi üşün Azərbaycan hökumətinə sorğu verib.
Məsələ ilə bağlı Britaniyanın “Evening Standard” qəzeti araşdırma aparıb. Qəzetin yazdığına görə, hazırda  məhkəmə subyekti olan korrupsiya hadisəsi Azərbaycanın keçmiş mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və onun oğurluq vəsaitlərini idarə edən həyat yoldaşına aiddir.
Eyni məzmunlu araşdırma DSX  rəisi və onun həyat yoldaşı haqqında da başlayıb.
Davamı    
 

Hacı İbrahimin MİLYONYARIMINI MƏNİMSƏYƏN BAŞ MÜHASİB hakim qarşısında - AFRİKADA GİZLƏNİRMİŞ

Hacı İbrahim Nehrəmliyə qarşı dələduzluq etməkdə ittiham edilən şəxs hakim qarşısına çıxarılıb. O, beynəlxalq axtarışa verildikdən sonra həbs edilib.
Külli miqdarda dələduzluqda ittiham edilən Vaqif Bağırov Nəsimi Rayon Məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılıb. İstintaq orqanının təqdimatına əsasən, V.Bağırov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 3 ay artırılıb.
Məlum olub ki, V.Bağırova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (dələduzluq; külli miqdarda törədildikdə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
1970-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunda anadan olan Vaqif Bağırov İnterpol xətti ilə axtarışa verilib.
O, Hacı İbrahim Nehrəmlinin sahibi olduğu "Avesta" konsernində baş mühasibi olub.
Hacı İbrahim bildirib ki, İnterpol xətti ilə axtarışa verilən V. Bağırov "Avesta" konsernində uzun müddət baş mühasib işləyib. Daha sonra dələduzluq edərək küllü miqdarda pulunu mənimsəyərək qaçıb.
Davamı    
 

Əli Həsənov oğlu Şamxalı necə yedizdirib: prezidentin ayırdığı pulların taleyi

Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun vəzifədə olduğu zaman səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi haqda silsilə yazılar dərc olunur. Bununla bağlı təqdim etdiyimiz məlumatlar Ə.Həsənovun oğlu Şamxal Həsənova dövlət büdcəsinin pullarını necə yedirtməsi ilə bağlıdır.
Məlum olduğu kimi, ölkə rəhbərinin 2011 və 2013-cü illərdə teleseriallar çəkilisi məqsədi ilə Milli Televiziya və Radio Şurasına (MTRŞ) 11 milyon manat pul ayırdı. 2013-cü ildə ayrılan 6 milyon manat vəsait MTRŞ tərəfindən özəl telekanallar (ANS, SPACE, Lider, ATV və ARB) arasında bərabər şəkildə bölündü. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, «Qızıl qələm» müakafatı laueatı, tarix elmləri doktoru, professor Qafar Cəbiyev bildirir ki, ATV-yə ayrılan pulların da xeyli hissəsi birbaşa Ə.Həsənovun tapşırığı ilə oğlu Şamxal Həsənova verildi.
Davamı    
 

Бомбардировка Дрездена

Бомбардировка Дрездена (нем. Luftangriffe auf Dresden, англ. Bombing of Dresden) — серия бомбардировок немецкого города Дрезден, осуществлённых Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США 13-15 февраля 1945 года во время Второй мировой войны. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий (городская инфраструктура и жилые дома) было уничтожено или серьёзно повреждено. По утверждениям американских ВВС, на несколько недель было парализовано движение транспорта через город. Оценки количества погибших разнились от 100 тысяч в официальных немецких отчётах времён войны до 275 тысяч. В 2008 году комиссия немецких историков, работавших по заказу города Дрезден, оценила количество погибших от 18 до 25 тысяч человек.
Davamı    
 

Fələstinli uşaq

Pərviz Arif

Məni əfv eylə, Fələstinli uşaq
Bu qədər zülmə yumub göz, susuram
Gecələr fəryadımın xeyri nədir
baş əyib zalıma gündüz, susuram.
Məni əfv eylə ki, yardım yerinə
baxıram haqsız axan qanlara acizcəsinə
qulaq adətkar olub sanki bu zülmün səsinə.
Sığınıb gizlicə bir parça çörək kölgəsinə
səni qurban verirəm özgəsinə.

Hələ tezdir, yaşayırsan nələri
sənə bəxş etdi həyat gülləri yox, güllələri
Belə qardaşlıq olar?!
Mən uşaqlıqda atamla əl-ələ
dolanım hər qarışın çöl-çəmənin,
sən uşaqkən ata can tapşıra qarşında sənin.
Davamı    
 

Topu olmayan Bayramın "topdağıtmaz" sərvəti

hit.az-ın verdiyi xəbərə görə, 69 yaşlı Bayram Əsəd oğlu Səfərov 11 ildir ki, Şuşa Şəhər İcra hakimiyyətinin başçısıdır.
Prezident İlham Əliyevin çıxışı zamanı mürgüləyən, "Şöhrət" ordenli icra başçısının hələ bəlli olan sərvətinin siyahısını jurnalist Həbib Müntəzirə istinadla təqdim edirik.
▪️Xətai rayonu, General Mehmandarov, ev 68, m. 9 ünvanında mənzil;
▪️Novxanıda yerləşən 6 milyon dollarlıq villa;
▪️Dərnəgüldə daha bir mənzil;
▪️Əhmədlidəki Leyla PALACE Şadlıq sarayı, restoran və PUB;
▪️Nərimanov metrosu ərazisində bir neçə obyekti;
▪️“Qala” restoranı;
▪️“Kosmos” Restoranı;
▪️Nərimanov parkında yerləşən “İstanbul” kafesi;
▪️La Vita Cafe and Restoran.
Davamı    
 

Несколько важных событий последних десяти лет, которые не хотят видеть ненавистники Путина

Davamı    
 

31 МАРТА 1945 года КРАСНАЯ АРМИЯ ПОДАРИЛА ВЗЯТЫЙ ДАНЦИГ ПОЛЯКАМ. СЕГОДНЯ ОНИ ПОМНЯТ?

В ходе Восточно-Померанской наступательной операции с 25 по 31 марта 1945 года силами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в боях с войсками Третьего рейха был взят город Данциг (ныне — польский город Гданьск). После овладения городом над ним был водружён ПОЛЬСКИЙ ФЛАГ
Потери СССР: 10 000 солдат, 80 танков и 800 орудий. При взятии Данцига погиб гвардии генерал-майор Сабир Умарович Рахимов, посмертно удостоенный высшего звания «Герой Советского Союза».
Потери нацистской Германии: 22 000 солдат (ещё 3 000 сдались в плен), 195 танков и 450 орудий. При артударе «Катюш» в районе Оливских ворот Данцига был убит командующий 4-й танковой дивизией вермахта генерал-лейтенант Клеменс Бетцель.
Davamı    
 

DTX və Baş Prokurorluğun birgə əməliyyat-istintaq tədbiri

Davamı    
 

Qrantyeyənlərin 95%-i Qərbin əlaltısı olan xalq düşmənləridi

Müşfiq Heybətov

Petuxların "haqqını" belə müdafiə etməyə hazırdır, təki bunun "hörmətli" Cəmil bəyinə, Əli bəyinə, Gültəkin xalasına söz deyilməsin. Hələ adını da dindar qoyub.
Müxalifət cildinə girmiş bu ABŞ kölələrini tənqid edən hansı postun altına baxırsan ordadı. Şərhi də adətən belə başlayır: "Düzdü mən LGBT-ni qəbul etmirəm, AMMA..."
Ala nə amma?!
Və yaxud da arxasını yuya bilməyən, tualetdən çıxanda sidiyi baldırına süzülə-süzülə çıxan, bütün günü məzhəbi, müqəddəsatı təhqir edən geydirmə "BƏY"lərdən biri hər hansı bir ruhanini təhqir edən status yazan kimi ona ürək qoyur.
Bütün bu çirkinliklərə etiraz edən ruhaniyə də o saat mız qoyur ki, rejim filan şeyi edəndə bu harda idi, indi niyə danışır zad.
Davamı    
 

Герой Советского Союза Али Абдрезаков

Али Касимович Абдрезаков — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
Родился 21 декабря 1912 года в селе Старотимошкино. Татарин.
Окончив в 1935 году сельскохозяйственный техникум, работал зоотехником.
Был призван в ряды РККА в июне 1941 года, а принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. В 1943 году вступил в КПСС.
Командир отделения 614-го отдельного саперного батальона (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт) сержант Али Абдрезаков в ночь на 26 ноября 1943 года в районе села Каневское Запорожского района Запорожской области Украины форсировал Днепр. Сделал три прохода в проволочном заграждении на правом берегу и провёл через них штурмовую группу. Когда на левом фланге начала действовать пулемётная точка противника, подполз к блиндажу и гранатой уничтожил её, чем обеспечил выполнение боевой задачи штурмовой группой.
22 февраля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Davamı    
 

Герой Советского Союза Расул Исетов

Расул Исетов (1924, аул Теке, возле города Туркестан, Чимкентская область — 2 июня 2009, Туркестан) — Герой Советского Союза.
За отвагу и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту Иситову Расулу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Окончил четыре класса и до призыва в РККА работал на мясокомбинате.
В возрасте 18 лет ушёл на фронт добровольцем. После прохождения «учебки» в Ашхабаде, был отправлен на 1-й Украинский фронт. Позже,с марта 1944 года воевал в составе 4-го Украинского фронта.
Приказом №: 51/н от: 20.10.1944 года по 17 гв. ск сержант Иситов награждён орденом Отечественной войны 1-й степени за то, что во время боя в р-не н/п Ворохта 22.09.1944 года. проникнув в тыл противника, со своей группой напал на расчет вражеской пушки, уничтожил его и автоматно-винтовочным огнём заставил противника в траншее прекратить огонь по наступающей пехоте, чем обеспечил взятие н/п.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту Иситову Расулу, командиру стрелкового отделения 3-го стрелкового батальона 650-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Davamı    
 

Генерал-майор Даир Асанов

Даир Асанович Асанов (30 мая 1922, Баш Кайынды, Туркестанская АССР — 18 сентября 2009, Бишкек) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), генерал-майор в отставке.
Родился 30 мая 1922 года в селении Баш-Кайынды (ныне Ат-Башинского района Нарынской области) в крестьянской семье. Киргиз. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Образование среднее. Работал в колхозе.
В Красной Армии с 1942 года. Призван Ат-Башинским РВК Тянь-Шанской области. В действующей армии с января 1943 года (Донской фронт).
Приказом № 1 от: 03.02.1943 года по 1208-му лап наводчик орудия второй батареи сержант Асанов награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что в бою 1 февраля 1943 года прямой наводкой орудия уничтожил 2 пулеметных точки и 2 блиндажа, быстро продвигаясь вперед вместе с боевыми порядками пехоты.
Наводчик орудия 1208-го лёгкого артиллерийского полка (31-я лёгкая артиллерийская бригада.
Davamı    
 

Генерал Сабир Рахимов

Davamı    
 

Вы не поверите, кто этот человек рядом со Сталиным!

Наследник престола Алеша Романов стал наркомом Алексеем Косыгиным

В апреле этого года Росархив, который находился в ведении Минкультуры, был переподчинен непосредственно главе государства. Изменения статуса объяснили особой государственной ценностью хранящихся там материалов. Пока эксперты гадали, что бы все это значило, в зарегистрированной на платформе Администрации Президента газете «Президент» появилось историческое расследование. Суть его заключается в том, что никто царскую семью не расстреливал. Все они прожили долгую жизнь, а царевич Алексей даже сделал номенклатурную карьеру в СССР.
О трансформации царевича впервые заговорили еще во время перестройки.
Davamı    
 

Что стало с тремя самыми известными ворами в законе, сражавшимися в Великой Отечественной

Как известно, статус «вора в законе» в СССР являлся препятствием для сотрудничества с силовыми структурами и представителями власти. Это ограничение не повлияло на стремление большого числа криминальных авторитетов участвовать в сражениях на фронтах ВОВ. Численность контингента, призванного в 1941-1945 годы в ряды Красной Армии из мест лишения свободы, составила более миллиона человек. В штрафбаты при этом попали лишь 10% бывших заключенных. Большинство из них билось с врагом в составе обычных частей.
Идея отправлять преступников на верную смерть отнюдь не нова. Подобная практика имела место во всех армиях мира. В период боевых действий у политзаключенных, уголовников, отличившихся на фронте, появлялся шанс обрести свободу. С них снимались прежние судимости.
Davamı    
 

Андрей Картаполов: Вера формирует дух победителя

Davamı    
 

Rusiya Xmeymim bazasını İranın istifadəsinə verib

İstənilən vaxt və Suriyanın hər yerində İran ordusuna zərbə endirəcəyinə söz verən İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu artıq ciddi bir problemlə üzləşib. Rusiya İrana Xmeymim aviabazasından istifadə etmək hüququ verib.
Rusiya hərbi aerodromuna 2 hərbi təyyarənin – Suriya Hərbi Hava Qüvvələrinin “İl-76” təyyarəsi və Tehrandan gələn “Airbus A310” təyyarəsinin Xmeymimə endiyi qeyd olunur. Xmeymim aviabazası vasitəsi ilə tədarükün İrana mümkün raket hücumlarından mütləq qorunma zəmanəti verir, çünki Rusiya İsrailə xəbərdarlıq edib ki, ən kiçik təhlükə olduqda İsrail qırıcıları harada olurlarsa-olsun, əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən vurulacaq.
“İrana Xmeymim aviabazasından istifadəyə icazə verməklə, Rusiya Netanyahuya meydan oxudu.
Davamı    
 

İlham Əliyev: Kasıbın malına, ərzaq payına göz dikən xaindir

"O icra başçılarının, onların yaxınlarının, köməkçilərinin iş otaqlarından yüzlərlə ödəmə kartı çıxıb, yüzlərlə!"

Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda modul tipli ilk xəstəxana kompleksinin açılışından sonra tibb işçiləri ilə görüşü zamanı çıxışında deyib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib: "Kasıbın malına, ərzaq payına göz dikən xaindir, bunun başqa adı yoxdur. Bu, oğurluq deyil, bu, kiçik bir cinayət deyil. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən göndərilən ərzaq paylarına sahib çıxmaq istəyən vəzifəli şəxslərin hərəkətinə nə demək olar? Ancaq xəyanət. Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm ki, bir çoxları pandemiyanı müharibə adlandırırlar. Müharibə, əslində, göz qabağındadır. Bu şəraitdə belə adamlara nə ad vermək olar? Ona görə bu adamların cəzalandırılması qaçılmazdır.
Davamı    
 

Həbs olunan icra başçısının “torpaq ovu” - BİLƏSUVARDA NƏLƏR OLUB?

Davamı    
 

“Xoşqədəm Hidayətqızının Nərminin qətlində böyük rolu var” - İTTİHAM

10 yaşlı məsum Nərminin qətli cəmiyyətdə müxtəlif səpkilərdə müzakirə olunmaqdadır. konkret.az bildirir ki, xüsusilə Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilməsində Xoşqədəm Hidayətqızı da ciddi şəkildə qınanılıb.
Tanınmış şairə, jurnalist, publisist, tərcüməçi Günel Mövlud da özünün facebook səhifəsində yazıb ki, Xoşqədəm Hidayətqızının “Səni axtarıram” verilişinin Nərminin qətlində böyük rolu var.
Şairənin facebook statusunu oxuculara təqdim edirik:
“Gələk Xoşqədəm Baxşəliyevanın verilişinə. Bu verilişin Nərminin qətlində böyük rolu oldu.
1) Verilişlərin birində Xoşqədəm xanım deyir ki, “Nərmin sənin izinə düşmüşük, tapacağıq səni”. Bu yanaşma kökündən yanlış olmaqla, həm də cinayətdir. İstintaq sirrinin açılmasıdır.
Davamı    
 

Никола Пашинян на грани провала: Россию не обмануть и от США не скрыться

Прозападный армянский политик Никола Пашинян нервничает. И эта нервозность перерастает в панику, что заметно по его поведению, действиям, принятым решениям, а также в целом по настроению армянских властей.
Внутриполитические позиции премьер-министра ослабевают, причем этот процесс напрямую связан с процессом развития российско-армянских отношений. Если Москва выстраивает братские отношения с Арменией, то ставленник США просто сменил русофобию в публичных выступлениях на любезности, пытаясь скрыть рост напряженности в стране и во власти.
Пашиняну непросто, ведь социальное положение людей оставляет желать лучшего.
Davamı    
 

Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост при президенте Викторе Януковиче, рассказал о деятельности на территории его страны биологических лабораторий Минобороны США - пишет издание EADaily.
В своем Facebook экс-премьер подчеркнул, что его правительство никакого отношения к открытию этих центров не имело. Решение о начале их работы принималось кабинетом Юлии Тимошенко. А подписывалось соглашение между Минобороны США и Минздравом Украины о создании таких лабораторий в августе 2005 года при президентстве Виктора Ющенко, когда Тимошенко уже была в отставке.
«Что сказать? Конечно, ни одна суверенная и независимая страна, которая думает о своем народе и будущем, не пустит чужих дядей в вопросы биологической безопасности населения», — пишет Азаров.
Davamı    
 

"İcra başçıları məktəb direktorlarına işləməyə imkan vermir" - DEPUTATDAN HƏYƏCAN TƏBİLİ

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) Əməkdaşları tərəfindən həbs olunan icra başçılarının korrupsiya və rüşvətxor əməllərinin arxasında təhsil işçilərinə qarşı hədə-qorxu gəlmə faktları da aşkarlanıb.
Hətta, YAP İcra katibinin müavini Siyavuş Novruzov bunları deyib: “Məsələn, icra başçısı müavinini vadar edir ki, get, məktəb direktorundan, təhsil və səhiyyə şöbəsindən pul yığ gətir. Hesab edirəm ki, bu cür hallar yolverilməzdir”.
O zaman sual olunur. Bu qədər həbslərdən sonra icra başçılarının təhsilə müdaxiləsi sıfırlana bilərmi?
Mövzu ilə bağlı modern.az-a danışan Milli Məclisin deputatı Etibar Əliyevin sözlərinə görə, İcra Hakimiyyəti orqanları orta təhsilin inkişafına həmişə mane olublar: “Biz 20 ildən çoxdur deyirik ki, məktəbləri İcra hakimiyyətlərinin əsarətindən xilas etmək lazımdır. Siz gördünüzmü bütün həbs olunan İcra hakimiyyətlərinin başçıları rayon Təhsil Şöbələrindən haqq alırlarmış.
Davamı    
 

Meydanda gizli gedişatlar

Sabir Rüstəmxanlı. Meydan xatirələri

Meydanda yüzlərlə şüar dalğalanırdı... Vəzirovdan başqa bütün rəhbərlik gəlib-gedirdi. MK-nın, Nazirlər Kabinetinin, DTK-nin, Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri gecə-gündüz burdaydı. “…Müəllim, buyurun”. Hərə öz yerini göstərir. Yuxarı başa keçirmək istəyirlər. Meydanın təsirindən doğan, bu saxta, müvəqqəti mehribançılıqdan ətim ürpəşir. Bu idarələrdə toqquşmalarım olmamışdı. Heç vaxt aranın açılmasına imkan verməmişdim. Salam, xoş-beş, müəyyən məsafəyə qədər yaxınlıq, amma sərhədlər qorunmaq şərti ilə. “…Sənki səndə, mənki məndə”. Elxan da, Aydın da, Kamal Abdulla da, Nurəddin Mehdixanlı da məndən daha ünsiyyətcildirlər, tez qaynayıb-qarışırlar. Mən içimə çəkilməyi xoşlayıram. Həm də gün ərzində o boyda çıxışlardan sonra mən burda, bunlarla nə danışım?
Davamı    
 

Zeynal Nağdəliyevin 5 işçisi vəzifədən qovuldu

ARALARINDA İMİŞLİ RAYONU ÜZRƏ KURATOR DA VAR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin 5 əməkdaşı işdən çıxarılıb.
Unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, şöbənin əməkdaşları – Əli Qazıyev, Orxan Məmmədov, Nəsir Muxtarlı, Əbülfət Rufiyev və Kamran adlı şəxs tutduqları vəzifədən azad ediliblər.
Xatırladaq ki, sözügedən şöbənin müdiri Zeynal Nağdəliyevdir.
Qeyd edək ki, PA-da Əbülfət Rufiyev İmişli rayonu üzrə “kurator”, Nəsir Muxtarlı isə Regional idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin sektor müdiri vəzifəsində çalışıb.
Davamı    
 

Идет солдат по городу

Davamı    
 

“Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanət edirdi və müxalifəti maliyyələşdirirdi”

Davamı    
 

Gənc müğənni: Mahir Quliyev paçkalarla yığılan dollardan bizə bir qəpik də vermədi

"Telman və dostları o qədər dollar səpmişdilər ki, məclis qurtarandan sonra adminstrator zalın tavanında bəzək kimi vurulan alçipanın arasından paçka-paşka dollar çıxardırdı"

Gənc müğənni, “Abşeron” qrupunun solisti Şəhriyar Məhərrəmov bu gün həbs edilən Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyərinin başçısı Mahir Quliyevlə bağlı bəzi xatirələrini bölüşüb...
M.Quliyev barədə sosial şəbəkədə yazan müğənni icra başçısını təxminən 15 ildir tanıdığını və onun həmin vaxt restoranda işlədiyini deyib: “2005 ya 2006-cı il idi, dəqiq yadımda qalmayıb, mən bulvardakı restoranda ofisiant işləyirdim. Mahir bəy o vaxtı həmin restoranı işlədirdi, adminstrator, ya müdir kimi. Bir dəfə aşağı zalda Telman İsmayılovun anasının ad günün oldu. O qədər dollar səpmişdilər ki, adminstrator tavanda paçka-paşka dollar çıxardırdı.
Davamı    
 

Постоянный очернитель российской истории Николай Сванидзе, оказался вовсе не тем, за кого себя выдаёт

В статье, которую посвятил этому проходимцу и самозванцу Николай Черняховский, прямо указывается на несоответствие фактов его биографии с печальной действительностью.
И называть себя гордым званием Профессор, он имеет такие же основания, какие имел главарь жуликов Белый из незабвенного фильма “Джентльмены удачи”, именуя себя Доцентом.
На телевидение его перетащил “херр” Киселёв, который впоследствии свинтил в “Незалежную”, где и подвизается до сих пор, обслуживая нацистский режим. И перетянул он его из НИИ США и Канады, где тот не хватал звёзд с небес ввиду полной бесперспективности как учёный. В институте он ошивался 13 лет на низшей ступени научных сотрудников: мнс, младший научный.
Davamı    
 

XARİCDƏ GİZLƏNƏN ŞƏXS TUTULUB ÖLKƏYƏ GƏTİRİLDİ

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaqı aparılan cinayət işi çərçivəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində axtarış elan edilən, 1984-cü il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Adilov Saleh Valeh oğlu Türkiyənin Van şəhərində saxlanılaraq ölkəmizə gətirilib.
Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.
2008-ci ildə Saleh Adilov tərəfindən dini radikal qruplaşmanın digər üzvləri ilə birlikdə Tərtər rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissənin döyüş postuna silahlı basqın edilmiş, 1 əsgər öldürülmüş, 1 əsgər ağır yaralanmış və hadisə yerindən müxtəlif silah-sursat oğurlanmışdır.
Davamı    
 

"SƏLİB YÜRÜŞÜ" - MKİ İŞİD terrorçularını bu ad altında yenidən təşkilatlandırır

İki aydan çoxdur ki, İŞİD-in kiçik qrupları İraqın bəzi əyalətlərində, o cümlədən Ənbar, Diyala və Səlahəddin bölgələrində əməliyyatları bərpa ediblər. Tez-tez İraq qüvvələrinə hücuma keçirlər, hərbi bazalara hücumlar təşkil edirlər. Bu tədbirlər ilə eyni vaxtda bu qrupa aid səhifələr kiber məkanda yenidən aktivləşməyə başlayıb. Bu hərəkətləri böyüdərkən yaxın gələcəkdə daha geniş fəaliyyət elan edəcəklər.
Yeni İŞİD əməliyyatının başlanması əvvəlcə İraq təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı baş verdi. Onların aktivləşməsi İraqın terror əleyhinə qüvvələrində daha çox hərəkətlilik yaratmağa başladı. "Həşd Şabi" və İraq ordusu tərəfindən "Ramazan" əməliyyatlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi bunu göstərdi ki, İŞİD bölgədə yenidən təşkilatlanır.
Etibarlı mənbələrdən gizli məlumatlar indi bunu təsdiqləyir.
Davamı    
 

Жители Средней Азии спасли миллионы русских

В 1941-42-ом годах во время Великой отечественной войны в СССР была проведена крупномасштабная эвакуация населения из неспокойных зон в восточные и южные регионы страны. Эвакуировали также промышленные предприятия, культурные и научные учреждения, запасы продовольствия, сырья и других материальных ресурсов. Это позволило сохранить основную экономическую базу и промышленный потенциал страны для обеспечения победы в войне.
Значительная часть эвакуированного населения была распределена в среднюю Азию. В то время, как половина тамошних мужчин была на фронте, женщины и дети принимали миллионы беженцев из европейских регионов страны. Как 20 лет до этого принимали голодающих жителей Поволжья и Центральной России.
Davamı    
 

Узбекистан в годы войны приютил 5 тысяч детей из блокадного Ленинграда

В годы Великой Отечественной войны в Узбекскую ССР из прифронтовой зоны было отправлено около миллиона человек, в том числе среди эвакуированных оказались более 200 тысяч детей, оставшихся без родителей. Об этом ИА REGNUM сообщил узбекистанский ученый, доктор исторических наук Василий Костецкий.
«Только из блокадного Ленинграда приют в Узбекистане нашли около 5 тысяч детей», указал историк.
По словам Костецкого, население союзной республики в те голодные и трудные военные годы делились с ними последним куском хлеба, жильем, одеждой. «Республика предоставила приезжим более 135 тысяч кв. метров жилой площади, более 4,5 тысяч детей было взято в семьи жителей Узбекистана — семья Шамахмудовых усыновила 15 сирот, Ф. Касымовой — 10, Х. Самадова — 13, подобных примеров множество», отметил он.
Davamı    
 

ŞOK SİYAHI: DGK-nın bütün vəzifəliləri naxçıvanlılardır - təsadüf, ya zərurət?

"Meydan TV"-nin hazırki rəhbəri Həbib Müntəzir (Abdullayev) ötən gün Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi barədə 2 il əvvəl yazdığı statusunu xatırladıb. Buna səbəb, Gömrük şefinin öz barəsindəki bəzi məlumatı gömrük qurumuna məxsus saytdan sildirməsi olub.
demokratik.az bildirir ki, media rəhbərinin xatırlatmasında maraqlı məqam daha çox diqqət çəkir. Aydın olur ki, mühüm komitədə təmsil olunan ən yüksək vəzifə postları sədr Səfər Mehdiyevin həmyerliləri, dostları, bəlkə də yaxın qohumlarıdır.
H.Müntəzirin feysbuk statusunu olduğu kimi təqdim edirik:
"Bu gün bir araşdırma ilə əlaqədar Gömrük Komitəsinin saytına girdim, təsadüfən nə görsəm yaxşıdır? Gömrükbaşı Səfər Mehdiyev əmr verib, saytda islahat aparıblar. Nə ediblər? Komitə sədrlərinin harada doğulmağı ilə bağlı məlumatlar silinib. Səbəb nə imiş?! Mənim 2018-ci ildə yazdığım status.
Davamı    
 

Кровавые зверства фашистов

Злодеяния фашистских извергов на временно оккупированных территориях СССР по материалам советской и иностранной печати периода Второй мировой войны (1941-1945 г.г.).

01.01.42: Трупы качаются на виселицах. Множество трупов под развалинами домов. Убитые дети, замученные женщины под заборами. Под стенами домов изуродованные тела красноармейцев. Это — пленные и раненые, умиравшие в муках... Дрожит от холода завшивевший и покрытый нарывами немец, поднимающий руки, чтобы сдаться в плен. У него стучат зубы от холода и страха. Заикаясь, он молит о пощаде. Но спроси, сколько наших пленных замучил покорный сегодня варвар? Спроси, сколько наших раненых добил он, заливаясь диким смехом? Спроси, сколько женщин изнасиловал он, сколько детей заколол своим штыком?
Davamı    
 

Как немцы насиловали русских женщин

Davamı    
 

Дмитрий Язов: Нацисты убивали наших людей только потому, что они русские

Davamı    
 

Вот так надо играть на гуслях!

Davamı    
 

50% азербайджанцев мечтают о появлении в стране российских баз

Опрос, проводимый членами Евразийского Движения Азербайджана показал, что население Азербайджана думает о сближении с Россией и союзе с ней.
Результаты опроса едва ли могут удовлетворить либеральный истеблишмент республики: оказалось, что 50% опрошенных поддерживают создание в Азербайджане российских военных баз и 70% поддерживают внешнюю политику России в целом. 
На презентации результатов исследования заместитель лидера Евразийского Движения Азербайджана Ибрагим Гумбатов сказал: «Большинство уверено, что союз с Россией улучшил бы возможности по трудоустройству, обучению и здравоохранению, привел бы к росту плодотворных инвестиций, политической стабильности в стране и даже улучшению образа Азербайджана в мире».
Davamı    
 

И немцам доставалось в июне-июле 1941 года

Леонид Масловский

Послушаешь сегодняшних «историков» и складывается мнение, что только немцы били нас в первый месяц войны, но отдельные немецкие генералы и историки оставили свои свидетельства о мужестве солдат и офицеров Красной Армии и огромных потерях Германией живой силы и техники уже в первые дни Великой Отечественной войны.
Поведали нам о немецких потерях и советские участники войны, честные историки, имевшие доступ к сведениям руководители. Нет, ни маршем во весь рост шли немцы на Москву, Ленинград и Киев, а ползли по-пластунски под разрывы снарядов и свист пуль. Даже французская армия в 1812 году пешком дошла до Москвы быстрее, чем немецкие дивизии с их передовой техникой.
Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер в своём дневнике 26 июня 1941 года записал: «Группа армий «Юг» медленно продвигается вперёд.
Davamı    
 

YƏHUDİ GENOSİDİ YOX, SLAVYAN GENOSİDİ BAŞ VERMİŞDİR

Davamı    
 

Сталин и школа

Ольга Четверикова

Есть такая восточная мудрость: хочешь победить врага — воспитай его детей. Происходящее в наши дни в сфере образования является следствием применения этой древней установки. Но деградация нашего образования началась не сегодня, и не с перестройки, как у нас принято считать. Она имеет более давнюю историю.
Педагог Игорь Петрович Костенко описывает четыре периода, которые прошло наше образование.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}