• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

ŞUŞAYA HÜCUM ÜCÜN MEŞƏDƏ GÖZLƏYƏN ORDU. İSA BULAĞINDAN GÖRÜNTÜ

Davamı    
 

"Əsgərlərimiz sonuncu erməni POSTUNU DAĞITDILAR, BAYRAQLARINI ENDİRDİLƏR"- Güneyli soydaşlarımız

Davamı    
 

Onlar böyük bir taleyüklü məsələnin bənnalarıdır

Zahir Əliyev

Oktyabrda kəndlərin birində şəhid ziyarətində idik. Şəhid atasının son dərəcə məzlumanə bir görkəmi vardı, elə bil nədənsə xəcalət çəkirdi.
Nə bilim,  sanki "övladım şəhid oldu, kaş bir neçə gün də döyüşə biləydi" kimi bir üzrxahlıq ifadəsi var idi üzündə - bax, o qədər məzlumanə duruşu vardı. Kədər, üzüntü, anlaşılmazlıq, qorxu və sair qarışıq hisslərin qovuşduğu bir ruh halı.
Öyrəndim ki, elə bir qızı, bir oğlu varmış. Meşədə əllə odun doğrayıb sataraq uşaqlarını böyüdüb. Və daha sonralar eşitdim ki, kədərdən arvadında əqli çatışmazlıq yaranıb...
Hələ bu, bir ailənin dramıdır.
Vətən müharibəsi iştirakçılarının qarşısında baş əyirəm, çünki onlar böyük bir taleyüklü məsələnin bənnalarıdır.
Davamı    
 

Torpaqlarımızı əsgərlərimizin canı bahasına almışıq, heç kimin minnətinə ehtiyacımız yoxdur

Müşfiq Heybətov

Dünəndən bir çox məhşur facebook səhifələrindəki şərhlərə baxıram, əksəriyyət özünə elə əl qatıb ki, elə bil rus sülhməramlıları Azərbaycan xalqını güllələməyə zada gəlib.
Hələ "Türkiyə bizi sahibsiz qoyma" ,"Türkiyə gəl qardaşlarına sahib çıx" tipli şərhlər adamın lap ətini tökür vallah!
Özü də bu tip şərhləri yazan xanımdırsa (ki, çoxusu xanımlardır) o saat həmin şərhə cavab yazan 10-15 Okan, Mehmet, Arda, Faruk peyda olub başlayırlar bu xanımlara sizinleyiz, sizi yalnız koyarmıyız, hanım beni çok duygulandırdınız fason cümlələlər yazıb "dəstək" olmağa.
Amma di gəl ki, xətirlərinə dəyən yüngülcə bir söz yazan kimi həmin bu Okanlar, Mehmetlər, Ardalar başlayırlar "Biz olmazsak ermeni Bakü'nü işğal ederdi lan", "Karabağı alma cesaretin varsa Türkiyeye borclusun" kimi sözlər yazaraq minnət qoymağa.
Ən acınacaqlısı da budur ki, bu minnət qoyma şərhlərinə bizimkilər ürək zad atır!
Davamı    
 

Ehtiyatda olan erməni zabitinin yalvarışı

Davamı    
 

Erməni zabit ağlayaraq döyüşmək istəmir, əsgər yerlə sürünərək qaçır

Davamı    
 

Ermənilər darmadağın edilməsinin real görüntülərini yaydı

Davamı    
 

Əsgərlərimizi görüb hönkür-hönkür ağladı. Arazın o tayında yaşayan Azərbaycanlılar

Davamı    
 

Erməni arağı, erməni qab-qaşığı, yeyib içmək. Hərbiçilərimiz azad etdikəri yerlərdə kabab çəkirlər

Davamı    
 

"Baxın erməni əsgərləri necə qaçır döyüşdən, Paşinyan, sən bunlara güvənirsən?"- Güneydən çəkiliş

Davamı    
 

TÜRKLƏR GƏLİR DEYƏ AĞLAYARAQ QAÇAN ERMƏNİ ƏSGƏRİ

Davamı    
 

Şəhidimizin yaxınlarına son sözləri (ŞƏHİD Şahin Allahyarov)

Davamı    
 

XTQ əsgərləri Şuşa Məsçidini təmizləyir

Davamı    
 

Bütün ermənilər bu videodan danışır. Biz buna görə qələbə qazanırıq.

Davamı    
 

QORXUYA DÜŞƏN Ermənilər BÜTÜN Texnika, Silah VƏ ƏRZAQLARINI ATARAQ QAÇIBLAR

Davamı    
 

"CANAVARLAR DÖYÜŞƏ GEDİR, GEDİRİK MƏHV ETMƏYƏ, ALLAHIN İZNİ İLƏ ZƏFƏR BİZİMDİ" - ƏSGƏRLƏRİMİZ DÖYÜŞDƏ

Davamı    
 

Əsgərlərimiz azad etdikləri torpaqlarda kef edirlər

Davamı    
 

Araik Aratyunyan: 1500 erməni hərbçisi bir neçə azərbaycanlı əsgərin qarşısından qaçdı

Davamı    
 

Komandirimiz əskərini görün necə qoruyur

Davamı    
 

Şuşadakı əsgərlərimiz Qarabağ mahnısını belə oxuyur, belə əylənirlər!

Davamı    
 

İgidlərimiz Şuşada hoqqa verirlər - Ara Erməni, Maşın əldən getdi

Davamı    
 

Şuşaya ilk girən əsgərlərdən biri cib telefonu ilə elə şeylər çəkdi ki! Buyurun, baxın!

Davamı    
 

Əsgərlərimiz Şuşada: Paşinyanla arvadını mindilər)))

Davamı    
 

Пашинян озвучил детали боев за Шуши

Армия обороны дважды предпринимала попытки вернуть взятый азербайджанской армией город Шуши, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, объясняя необходимость соглашения о прекращении огня. Министр обороны Армении также заявил, что восстановить контроль над Шуши оказалось невозможным.
Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно тексту заявления, азербайджанская армия останавливается на занятых позициях в Нагорном Карабахе, Азербайджану добровольно передается буферная зона.
Davamı    
 

Фотограф Реза Дегати об обстреле Барды: Он сгорел в своей машине на глазах у семьи

Davamı    
 

Евгений Михайлов – армянам: «Когда я увидел, как убивают детей, а в армянских соцсетях глумятся над плачущим отцом, я понял: ваша страна обречена»

Российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов записал 24 октября на своем Youtube-канале «Обращение к армянскому народу».
«Сегодня я как русский человек хочу высказать свою позицию по карабахскому конфликту армянскому народу, вернее тем его представителям, которые достаточно образованны и могут без националистической истерии воспринять то, что я скажу. Без угроз диванных бойцов, регулярно садящих меня на кол в комментариях к моим выступлениям...», - так начал свое выступление журналист.
«На мой взгляд, то, что сейчас происходит, является ответом Азербайджана.
Davamı    
 

Rusiyalı ekspert: Bu, Azərbaycanın şəksiz qələbəsidir

“Fikrimcə, bu gün böyük hadisə baş verib. Bu, Azərbaycanın qələbəsi və heç şübhəsiz ki Ermənistanın məğlubiyyətidir. Ermənistan lideri Nikol Paşinyan döyüşləri davam etdirməyin mümkün olmadığı üçün, guya hərbçilərin onu sövq etmələri nəticəsində bu sazişi imzaladığını açıq şəkildə deyib”.
Bu fikirləri “Report”un Rusiya bürosuna açıqlamasında beynəlxalq münaqişələrə dair rusiyalı ekspert Yevgeni Mixaylov dilə gətirib.
“Yəni Paşinyan özü korrupsiya ilə, açıq rus düşmənçiliyi ilə, ordunu peşəkarlardan təmizləməsi ilə dövlətin axırına çıxdığını etiraf edib. Görünür Paşinyanın təslim olması üçün inandıran da elə tək-tük qalan peşəkarlardır. Hazırda müharibə başa çatıb, amma Yerevanda ifrat millətçilər hakimiyyətə gəlsə, döyüşləri tələb edə bilərlər.
Davamı    
 

Кавказская овчарка

О кавказской овчарке написано очень много и хорошего, и плохого. Существует масса ее горячих поклонников и столько же ярых противников, категорически возражающих против существования кавказской овчарки рядом с человеком. А все очень просто. Правы и те, и другие. Потому что говорят они о совершенно разных кавказских овчарках.  
На сегодняшний день сложилась следующая ситуация: с одной стороны, есть многочисленное, довольно однородное поголовье кавказских овчарок, разбросанных по всей территории стран СНГ, с другой - небольшое количество аборигенных собак, живущих на Северном Кавказе, в Закавказье. Внешне они похожи, но внутренне - это совершенно разные собаки.
Ни для кого не секрет, что при разведении этой породы в России использовались особи других пород.
Davamı    
 

İqor Korotçenko: Laçının itirilməsi İrəvanın məğlubiyyətində həlledici olacaq

Davamı    
 

Пикет Рональда Айрапетяна в Сочи закончился задержанием

Davamı    
 

Şəhid Dmitri Solntsevlə vida mərasimi keçirilib

Davamı    
 

Коротченко: Армяне, являющиеся гражданами РФ, не могут участвовать на фронте в Карабахе

«Россияне, в том числе являющиеся гражданами России армяне не могут участвовать на фронте в Нагорном Карабахе».
Как сообщает АПА, об этом сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.
Он отметил, что граждане Российской Федерации могут принимать участие в боевых действиях только в составе силовых структур страны: «В данном случае война идет на территории Азербайджана, и российские граждане не должны участвовать в ней. Напоминаю, что наш Уголовный кодекс карает за участие в незаконных вооруженных формированиях и боевых действиях в качестве наемников.
Davamı    
 

13-летний гражданин России Артур Маяков стал жертвой теракта ВС Армении

ВС Армении продолжают обстреливать мирные города Азербайджана, которые находятся далеко от зоны эскалации в Нагорном Карабахе. По сути, проиграв войну на поле боя против высокотехнологичной армии Азербайджана, армянские военные берут под прицел незащищенные города в глубине Азербайджана, стараясь таким образом нанести большой урон среди мирного населения. При чем, обстрелы мирных жителей ведутся запрещенными ракетами средней дальности.
Так, стало известно, что получивший тяжелое ранение россиянин Артур Владимирович Маяков в результате обстрела Гянджи 17 октября ракетами "Скад", несмотря на усилие врачей скончался в больнице, где проходил лечение.
Подросток будет похоронен по христианским обычаям.
Davamı    
 

Армения: Джордж Сорос создал свое государство на Южном Кавказе

Ярый национализм, окутавший всю Армению, уход от традиционных ценностей, неприкрытая враждебность против России, актуализировали вопросы о характере и природе нынешнего армянского руководства, захватившего власть в этой стране в результате "бархатной революции" два года назад.
Уже 2018 году ни у кого не вызывало сомнения, кто стоит за всеми происходящими событиями в Ереване, а уж последующие события, с героизацией нацистских ставленников, открытая русофобия в обществе, неприкрытые реверансы в сторону Вашингтона и Евросоюза в противовес интересам России не оставили сомнений в том, кто является истинными хозяевами нынешних армянских элит. Миллиардер-филантроп Джордж Сорос создал свое государство на Южном Кавказе.
Davamı    
 

Кто стоит за Симоньян? Армянское лобби США...

Сайт https://kompromat.wiki публикует весьма интересные данные.
Например, в центре внимания ресурса оказалась Маргарита Симоньян, поскольку российское общество недоумевает, за что государство выдало такие авансы заурядному журналисту?
Итак, ознакомимся с биографией заурядной журналистки армянского происхождения, захватившей ведущие позиции российского государственного медиаполя и огромный кусок российского бюджета.
Симоньян Маргарита Симоновна - российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства "Россия сегодня" с 2013 года и информационного агентства "Sputnik".

Davamı    
 

Генерал-полковник Владимир Гаспарян предрекает крах Армении

«Сасна црер», события 2018 года — разные звенья «цепочки Сороса», которые, возможно, не знают друг о друге, но управляются из одного места. Об этом в интервью армянским СМИ заявил экс-начальник полиции Армении, генерал-полковник Владимир Гаспарян.
«Сорос в Армении имеет много общественных организаций. Если посмотреть на их программы, то можно сказать, какие «хорошие» программы осуществляет дедушка Сорос. Вовлеченные в это люди могут даже поклясться, что ничего не делают против государства, при этом они так себя ведут, что им можно и поверить. Но где-то 10 организаций такие, а вот 60 — организации, группировки, сети, резиденты… Об этом пусть говорит СНБ... У глобалистов и соросовцев есть личные интересы, разрушающие государства.
Davamı    
 

Начались притязания на Российскую землю: "Армяне поселились на территории Сочи к 1 веку до н.э."

Армянские пропагандисты продолжают заполнять Рунет материалами, "доказывающими", что армяне, как "самые древние поселенцы Сочи", имеют особые права на этот курортный российский город.
Очередная армянская статейка "История появления армянской общины в Сочи" вновь вызвала обширную дискуссию в соцсетях. Однако анализ комментариев показывает, что российская аудитория начинает прозревать относительно "политической лояльности" армянской общины и их реальных планов на юг России.
Армянский автор пишет, что в Сочи сейчас проживает порядка 200 тысяч армян, что составляет 40% от общего населения. Мы со своей стороны полагаем, что автор занижает показатели.
Davamı    
 

В МИД России действует армянское лобби во главе с Лавровым

В эфире московской радиостанции "Эхо Москвы" известный российский аналитик и журналист Максим Шевченко прокомментировал признание "независимости" президентом Сирии Башаром Асадом Южной Осетии и Абхазии.
"Почему именно сейчас Асад это сделал?", - задается вопросом Шевченко.
Сирийским властям в принципе, это было совершенно не надо. У Сирии были дипломатические отношения с Тбилиси, и Тбилиси признавал сирийское правительство. А сейчас отношения между Дамасском и Тбилиси разорваны.
"Понятно, это могло быть сделано только, если кто-то из Москвы настоял", - считает Максим Шевченко.
"Давайте посмотрим ситуацию на Южном Кавказе. Потому что понятно, что это шаг антигрузинский.
Davamı    
 

"Отряды смертников" Пашиняна: армянские националисты призывают к терактам в России

Власти Армении во главе премьером Николом Пашиняном оказавшись в полной агонии и растерянности из-за провальной войны в Нагорном Карабахе, пытаются выйти из ситуации путем террора.
В частности, армянские националисты начали пропагандировать в обществе мысли о возмездии в странах, которые по их мнению, стали причиной краха армянской армии против Азербайджана.
В армянском сегменте соцсетей активно тиражируют информацию об "отряде смертников". Первым на это обратил внимание главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
"В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении.
Davamı    
 

Армения должна прекратить деятельность западных институтов и запретить финансирование Западом армянских НПО

Директор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин призвал Армению прекратить деятельность западных институтов на территории страны и запретить финансирование Западом армянских НПО. В противном случае, по словам российского эксперта, Армения столкнется с серьезными проблемами, вплоть «до потери Нагорного Карабаха».
В.Лепехин сказал в интервью Новости-Армения, что Россия проигрывает Западу информационную войну в Армении, потому что Запад тратит на свою пропаганду слишком большие суммы. По словам эксперта, хотя Россию такое положение дел не устраивает, но у нее пока нет возможности увеличить финансирование своей пропаганды.
Davamı    
 

PUTİN PAŞİNYANI ƏLƏ SALIB... - Erməni komandirlər isə İrəvanı təslim olmağa çağırır

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini inkar etməzdən bir az əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. “168.am” nəşrinin yazdığına görə, yaranmış vəziyyəti müzakirə edən baş nazir, atəşkəs üçün edə biləcəyi konkret güzəştlərdən danışıb və təkliflərini Azərbaycan rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş edib.
Putin cavabı isə onun üçün gözlənilməz olub. Ermənistan təmsilçisinə qulaq asan Prezident sakit formada ondan bütün şərtləri yazılı şəkildə ona çatdırmağı xahiş edib. Qəzet yazır ki, N. Paşinyan bu cavabdan möhkəm pərt olub.
Putinin reaksiyası Paşinyanın artıq həmkarları arasında ciddi qəbul olunmadığını, onun ələ salındığını göstərir. İrəvanın düşdüyü böhranlı vəziyyət Paşinyanın qüsurlu şəxsi keyfiyyətləri ilə də izah edilir.
Davamı    
 

Heydər Əliyev: "Mənim dövrümdə Ermənistana bir qarış da torpaq verilməyib!" - TARİXİ MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın 20-ci əsrin ikinci yarısını əhatə edən tarixinə öz möhürünü vurmuş, ölkəmizə üst-üstə 23 il rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin 1990-cı ildə verdiyi müsahibəni ixtisarla sizə təqdim edirik.
Tanınmış jurnalist, mərhum Elmira Əmrahqızına (Əhmədovaya) verilmiş müsahibə 1990-cı ildə "Ulduz" jurnalının 6-cı sayında çap olunmuşdur.

 Əziz oxucu! Sənin mühakimənə təqdim etdiyim bu materialın dərin məsuliyyətini yaxşı başa düşürəm. Çünki oxuyacağınız bu müsahibə hər şeyi həqiqətin və yenə də həqiqətin tərəzisində ölçmək baxımından çox vacibdir. Bu sətirləri yazarkən mənə elə gəlib ki, xalqımıza hava, su, işıq kimi gərək olan həqiqətin arxasınca gedirəm və nağıllarda təsvir olunan yolayrıclarında qalmışam.
Davamı    
 

Ermənistan rəhbərliyinin Rusiyaya xəyanət kursu

Davamı    
 

“Yerli ermənilər üçün biz Qarabağ eşşəkləriyik...” – Ermənilər ermənilərə qarşı

Sosial şəbəkələrdə "A-shot NEWS-2” YouTube kanalının təqdimatında maraqlı bir video material təqdim olunub.
Sfera.az xəbər verir ki, sözügedən video reportajda ötən əsrin sonlarında məlum hadisələr səbəbindən Azərbaycanı, özəlliklə də Bakını tərk edib Ermənistana sığınmağa məcbur olan ermənilərin yerli ermənilərlə bağlı fikirləri yer alıb.
Kanala müsahibə verən şəxslərdən biri, Valeri İsgəndəryan adlı erməni bildirir ki, 30 ildir Azərbaycandan gəlib: "Yerevanda şəraitsiz yataqxanalarda məskunlaşmışıq. Çoxumuzun artıq Ermənistan pasportu olsa da, sonadək özümüzü erməni hesab etmirik, çünki tarixi vətənimiz Ermənistan bizi qəbul etmir,yerli əhali bizə ögey münasibət göstərir. Problemlərimizin dövlət səviyyəsində həllini tələb edirik”.
Digər Bakı qaçqını Rimma Abramyan deyir ki, 1989-cu ildən Ermənistandadır.
Davamı    
 

Paşinyanın arvadının çağırışı etiraz doğurdu - Ermənilər ona təhqirlə cavab verdilər

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın "vətənpərvər" ruhuna hesablanmış fikirləri erməni cəmiyyətində ciddi narazılıqla qarşılanıb. O ərinin uğursuz şəkildə rəhbərlik etdiyi erməni ordusundakı itkiləri doldurmaq üçün xalqa çağırış edib. Anna yazıb: “əziz erməni kişiləri, cəbhəyə doğru tələsin. Dünyaya ermənilərin nələrə qadir olduğunu göstərməyin vaxtı çatıb”.
azvision.az xəbər verir ki, müxalif erməni saytları bu cür şablon, “vətənpərvər” çağırışlardan çox ortaya real, uğurlu iş qoymağı vacib sayıblar.
Akopyanın sözlərini onun hərbi formadakı fotoları ilə paylaşan məşhur erməni “Facebook” səhifələrindən birində təhqir və ağır ittihamlarla dolu geniş müzakirələr açılıb.
Davamı    
 

Пять основных тезисов армянской пропаганды

1. «На стороне Азербайджана воюют наемники из Турции, Пакистана, а также Сирии».
Посмотрим на официальную информацию, распространенную армянской стороной. Они ОФИЦИАЛЬНО утверждают, что в ходе боевых действий погибло более 6000 азербайджанцев. Речь идет о гражданах Азербайджана. Одна ложь армян очень хорошо разоблачает другую: если в боях было убито более 6000 граждан Азербайджана, это означает, что на фронте сражались не какие-то мифические наемники, террористы, турки, пакистанцы, орки, эльфы. Воевали АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ! Граждане Азербайджана, которые борются за возвращение своей земли!
2. «Попытка азербайджанского блицкрига провалилась».
Davamı    
 

Евгений Михайлов: "Пашиняну остается надеяться на амазонок. Может они спасут армию Армении?"

«Теперь руководство сепаратистов будет править в иммиграции».
Об этом сказал российский политолог Евгений Михайлов, комментируя факт освобождения города Зангилан и других населенных пунктов.
По его словам, взятие под контроль большей части границы с Ираном отрезает армян от последней возможности поставок как оружия так и продовольствия.
«А это еще больше подталкивает Ереван к сдаче и переговорам на условиях Баку. Последние надежды Пашиняна испаряются. Ему остается надеяться на амазонок. Может они спасут армию Армении? Если резюмировать, то кратко можно сказать, что война близится к концу. Армянская армия бежит. Это не по мирным жителям в Гяндже бить. Здесь воевать нужно, а именно этого современная армия Еревана не умеет», - отметил Е.Михайлов.
Davamı    
 

Prezident İlham Əliyev: Biz Böyük Qayıdışın astanasındayıq

Öz doğma dədə-baba torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir azərbaycanlı bir arzu ilə yaşayıb ki, doğma dədə-baba torpaqlarına qayıtsın. Biz bunu Cocuq Mərcanlının timsalında gördük, işğaldan sonra doğulmuş gənclər, onların hər biri Cocuq Mərcanlıya qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb və qayıdıb. Əminəm ki, bu gün işğalçılardan azad edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları qayıdacaqlar. O torpaqlarda yaşayacaqlar, sülh, əmin-amanlıq şəraitində yenə də qurub-yaradacaqlar”.
Prezident İlham Əliyev bunu xalqa növbəti müraciətində bildirib.
Mənfur düşmənin işğal edilmiş bütün torpaqlarımızda Azərbaycan xalqının mədəni irsini, məscidlərimizi dağıtdıqlarını vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib: “Onlar məscidləri dağıda bilərlər, amma bu məscidləri biz öz qəlbimizdə yaşadırıq və gün gələcək bütün bizim dağıdılmış məscidlərimiz bərpa ediləcəkdir.
Davamı    
 

Miskin erməni ordusu: Cəbhəyə saçı ağarmış, beli bükülmüş qocalar gedir

Davamı    
 

Ermənilərdən ruslara qarşı tarixdə misli görünməmiş ittiham

Ermənilər hərbi məğlubiyyətlərinə görə həmişə Rusiyanı günahkar sayırlar. Qələbəyə gələndə öz ayaqlarına yazırlar, "qəhrəman erməni əsgəri" qazanır, uduzanda Rusiya günahkar çıxır.
Ermənilər az qala ittiham edirlər, Rusiyanı təqsirkar çıxarırlar ki, niyə köməyə gəlmirsiniz. Əgər erməni ordusu "qalib" gəlirdisə, elə indi də zəfər çalsın, Moskvanın ayaqlarına nə üçün düşürsünüz?!
Ermənilər 2016-cı ilin aprelində, Lələtəpə əllərindən çıxanda da belə etmiş, Rusiyanı yerdən-yerə vurmuşdular. İndi yenə başlayıblar. Hazırda sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı ermənilər Rusiyanı asıb-kəsir, qınayır, niyə kömək etmədiyinə görə günahlandırır.
Başadüşüləndir, rəhbəri Nikol Paşinyan imdad diləyib 5 dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edəndə sadə vətəndaşları da sosial mediada yalvaracaqlar.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}