• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

İndian Removal Act

Ramil Həsənov

İndian Removal Act, yəni Hinduları Köçürmə Aktı- ABŞ-da ağ olmayan həqiqi yerli əhalinin, hinduların məcburi formada torpaqlarından məhrum edildiyi hüquqi bəyannamədir.
ABŞ tarixinə dünyada tərəzi prizmasından yanaşılmır və ABŞ barədə deyilən ifadələr ancaq demokratiya, hüquq, azadlıq və s. haqqındadır- halbuki ABŞ tarixində elə qeyri-insani ləkələr vardır ki, bəşəri hüquqsuzluğun ikonalarındandır. Maraqlı olan da odur ki, bütün bu hüquqsuzluqları edənlər siyasətə, bəşəriyyətə təqdim olunan ABŞ-ın elə ən ali siyasi xadimləri, hüquq carçılarıdır. 28 may 1830-cu ildə ABŞ prezidenti və yardımcısı Removal Act adlı bəyannaməni hazırlayıb önə sürürlər.
Davamı    
 

Tarixi xalçanı oğurlayıb özünə villa alan xanım səfirimiz kimdir? – Əbülfəs Qarayevin cəzalandırılma səbəbi bilindi

Keçmiş Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin cəzalandırılmasının bir səbəbi də aydın olub. Sən demə, nazirin “yanmasında” İsveçrədəki səfirimiz Xanım İbrahimovanın da çox önəmli rolu varmış.
Ovqat.com-un Mədəniyyət Nazirliyindəki mənbələrdən aldığı məlumata görə, 3 il bundan əvvəl İsveçrəyə səfir təyin olunan Xanım İbrahimova həmin ölkənin rəhbərliyinə hədiyyə kimi göndərilən çox bahalı bir xalçanı satıb. Onun yerinə isə saxta xalça alıb hədiyyə edib.
Maraqlıdır ki, Xanım xanım orjinal xalçanı heç Bakıdan çıxarmaq zəhmətinə də qatlanmaq istəməyib. Elə Bakıdaca xırd etdiyi xalçanın qiymətinə çox bahalı bir villa alıb. Törətdiyi həngaməni gizlətmək üçün villanı özünün yox, yaxın qohumunun adına keçirib.
Bəli səhv oxumadınız; bir xalçanın puluna çox bahalı bir villa. Məsələ burasındadır ki, həmin xalçanın qiyməti 500 min avrodan yuxarı imiş. Sırf əl işi olan ipək xalçanın elə Bakıdaca başına gətirilən oyun Azərbaycan rəhbərliyinin İsveçrədən gözlədiyi təşəkkürün gəlməməsi səbəbindən aşkarlanıb.
Davamı    
 

Yeni Baş Prokurordan digər məmurlara örnək: Kürəkənini vəzifəsindən azad etdi

Baş Prokuror Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarında çalışan kürəkəni ilə bağlı əmr imzalayıb.
Gununsesi.org xəbər verir ki, əmrə əsasən Səbail rayon prokurorunun müavini Orxan Nuriyev vəzifəsindən azad olunub.
Orxan Nuriyevin başqa dövlət qurumunda vəzifəyə təyin olunduğu bildirilir.
Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumatı təsdiqləyib.
O bildirdi ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin imzaladığı əmrə əsasən Səbail rayon prokurorunun müavini Orxan Nuriyevin başqa işə keçməsi ilə əlaqədar öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad olunaraq, prokurorluqda qulluq keçməsinə xitam verilib.
Davamı    
 

Əbülfəs Qarayevin QİTƏLƏRƏ səpələnən MİLYARDLIQ biznes səltənətinin siyahısı açıqlandı

5 ölkədə şirkətlər, dəbdəbəli malikanələr, gözəllik salonları, obyektlər və...

Tanınmış araşdırmaçı-jurnalist Cavanşır Həsənli və jurnalist-blogger Həbib Müntəzir keçmiş Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin nəhəng biznes imperiyasının siyahısını paylaşıblar. Jurnalist Cavanşir Həsənli dəlilləri və sənədləri ilə sabiq nazirin biznes xanədanlığının çoxsaylı ölkələrdə kök saldığını yazır. C. Həsənli bildirir ki, nazirin ailə şirkətləri Rusiya, Litva, Panama, Azərbaycan, Malta kimi coğrafiyaları aşır. Həmin pullar turizm obyektləri, otel, yaşayış binaları, villa və idman təsisatları, gözəllik salonlarına, kənd təsərrüfatı və digər sahələrə yatırılıb.
gununsesi.org jurnalistlərin hər iki yazısını sizə təqdim edir.
Davamı    
 

Политолог Крутаков: за Путиным стоит серьезный центр

О положении России на мировой арене, отношениях с Китаем и стратегии США рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

— Вчера Нино Бурджанадзе сказала: "Россия — самая богатая страна в мире". США сначала Китай обвиняли в связи с коронавирусом. Все ждали, когда они вспомнят Россию. Вспомнили. И теперь обвиняют нас вместе с Китаем в сокрытии данных о коронавирусе. Сенат, как водится, предложил ввести против Китая санкции в случае непредоставления данных о пандемии. Китай ответил, что тоже введёт санкции против США. Мы, как обычно, промолчали. Как вы думаете, чем дело закончится?
Davamı    
 

Каждый третий американец живет в фанерном вагончике

Davamı    
 

Советский человек был свободен в широком смысле этого слова

Заур Байрамов
Евразийское Движение Азербайджана

Чем больше дерьмократы льют грязь на советское прошлое, тем больше люди начинают понимать, откуда растут ноги и для чего это делается! Как бы они не старались у них ничего не получится. Потому что народ уже сам начинает сравнивать жизнь тогда и сейчас! В этом мире, где царит господство и классовое неравенство, никогда простой народ не будет счастлив!
***
Почему большинство населения СССР с таким энтузиазмом приняло перестройку? Потому, что социальная политика Советского Союза на тот момент была самой прогрессивной. Советскому человеку было гарантировано светлое будущее, работа, жильё.
Davamı    
 

Filadelfiya bombalanması

Ramil Həsənov

Bura müharibədən olan bir kadra, yəni 1940-cı illərdəki Hamburq, Stalinqrada, ya da 2016-ci ildəki Suriyaya bənzəsə də, əslində bura 1985-ci il, ABŞ-ın Filadelfiya şəhəridir.
Soruşa bilərsiniz ki, ABŞ-ı tarixi boyu kim bombalayıb axı? Elə bir müharibə ABŞ yaşamayıb axı.
Doğrudur, heç kim bombalamayıb ABŞ-ı. Çünki ABŞ-ın elə özü öz insanlarını bombalayıb.
Deməli, 1970-ci illərdə ABŞ-da bir hərəkat yaranır. MOVE adında, əsasən afrikan-amerikanların yaratdığı bir orqanizasiya. Eyniylə Black Panthers kimi bir hərəkat. Bu hərəkat üzvləri kommunal formada, hamısı eyni formada Filadelfiyadakı bir qəsəbədə ailələri ilə birgə yaşayırdılar.
1985-ci ilin 13 may günündə ABŞ hökuməti bunların bəzi üzvlərini həbs etmək istəyir və əraziyə polis göndərir.
Davamı    
 

Eldar Mahmudovun Zimbabvenin platin yataqları ilə nə əlaqəsi… – OFFŞOR SİRLƏRİ AÇILANDA

Xəbər verildiyi kimi, beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər qrupu Azərbaycanın keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun bir neçə ölkəyə səpələnmiş offşor biznes imperiyasını araşdırarkən maraqlı məqama rast gəliblər. Məlum olub ki, Mahmudovun oğlunun və qızının adına olan, hesabları Men adalarındakı “Cayman National” bankında yerləşən offşor şirkətlərini “Northern Wychwood Limited” adlı firma idarə edir.
Bu detal Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan və onun qudası Cahangir Hacıyev həbs olunandan sonra mətbuatda onların barəsində dərc olunan məlumatlara görə Anar Mahmudovun və Nərgiz Mahmudovanın şirkətlərinin (cəmi 6 şirkət) bankdakı hesabının bağlanması zamanı üzə çıxıb. Məlum olub ki, həmin “Northern Wychwood Limited” adlı firmanın adı “Panama sənədləri”ndə yer alır.
Davamı    
 

Prezident: Tutulan icra hakimiyyəti başçısının beşi də çirkin əməllərlə məşğul olub

"Xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu mübarizə bu gün öz nəticələrini verir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, xoşagəlməz hallara, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə amansız olacaq. Bugünkü mənzərə bunu göstərir".
Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azər Qocayevi Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən deyib.
"Artıq beş icra hakimiyyəti başçısı həbs olunub və bütün o videomateriallar, ondan sonra istintaq materialları göz qabağındadır. Yəni, kasıb insanın çörəyini kəsmək, ona çatacaq vəsaiti mənimsəmək ən böyük cinayət sayıla bilər. Pandemiya dövründə aztəminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir. Tutulan o beş icra hakimiyyəti başçısının beşi də bu çirkin əməllərlə məşğul olub.
Davamı    
 

Eldar Mahmudovun qızı atasını niyə şah obrazında təsəvvür edirdi? – İspaniyalı rəssamın danışdıqları

Xəbər verdiyimiz kimi beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər qrupu Eldar Mahmudovun övladlarının Böyük Britaniya, Lüksemburq, İspaniya və Litvada 110 milyon dollara yaxın dəyərində mülklərini, obyektlərini və digər aktivlərini aşkar edib.  
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər qrupunun araşdırmasında keçmiş milli təhlükəsizlik nazirinin qızı Xuraman Mahmudova ilə bağlı maraqlı epizod yer alır. Bildirilir ki, 2013-cü ildə Xuraman Mahmudova Mayorkada yaşayan rəssam qadından müəllifi olduğu uşaq nağılları kitabına illüstrasiyalar çəkməyi xahiş edir.
İspaniyalı rəssam jurnalistlərə danışarkən anonimliyinin qorunmasını xahiş edib. Bildirib ki, həmin xahişə müsbət cavab verib. Deyib ki, yeni müştərisi- Eldar Mahmudovun böyük qızı haqda o vaxta qədər eşitməmişdi, amma Azərbaycana getmək və nağılların müəllifi barədə daha yaxından öyrənmək təklifini qəbul edib.
Davamı    
 

İCRA BAŞÇISININ VARİDATININ ŞOK SİYAHISI

Saymaqla bitməyən obyektləri, milyonlarla dəyəri olan 30 avtomobili və…

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) müxtəlif rayonların icra hakimiyyətlərində, eləcə də rüşvət və korrupsiya bataqlığında boğulan digər dövlət idarələrində həyata keçirdiyi əməliyyatlar bir çox məmurun yuxusuna haram qatıb. Təbii ki, söhbət illərdir korrupsiya və rüşvət yolu ilə dövlətin on milyonlarla manat vəsaitini talan edən məmurlardan gedir. Təsadüfi deyil ki, DTX-nın bu əməliyyatlarından sonra həbs növbəsininin bir gün onlara da çatacağından əndişəyə düşən əksər vəzifəli şəxslər öz əmlaklarını, xüsusən də villalarını və bahalı maşınlarını satışa çıxarıb, yaxud da başqasının adına sənədləşdiriblər. Onlar bununla həbs olunan icra başçılarından fərqli olaraq guya “təmiz” işlədiklərini, sadə vətəndaşlar kimi həyat tərzi sürdüklərini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Əslində isə kimin illərdir necə işlədiyi mediaya çox yaxşı bəllidir.
Davamı    
 

Əli Həsənov, Vüqar Səfərli, Nuşirəvan Məhərrəmli... – VƏZİFƏSİ İLƏ VİDALAŞMA NÖVBƏSİ KİMİNDİR?

Davamı    
 

Əhmədzadənin polkovnik kürəkəninin Türkiyədə otelləri aşkara çıxdı

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadənin qızının və kürəkəni Türkiyədə çoxsaylı obyektlərə, otellərə sahibdirlər. azfakt.com xəbər verir ki, bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli feysbuk səhifəsində yazıb. 

"Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadənin oğlu Cümə Əhmədzadənin İngiltərə, Çexiya bə Türkiyədə dəyəri on milyonlarla ölçülən biznesi, otelləri və mülkləri artıq hamıya bəllidir.
ASC-ni korrupsiya bataqlığına çevirmiş baş meliorator uzun illər ərzində dövlət vəsaitlərini talayaraq özünə səltənət qurub. Cümə Əhmədzadə Əhmədzadələr ailəsinin Azərbaycandan xaricə milyonlar daşıyan yeganə üzvü deyil. Kürəkəni İlham Rəcəbov da Türkiyədə böyük biznesə, şirkətlərə, mülklərə sahibdir.
Davamı    
 

SOCAR-ın rəhbər şəxslərinin “xarici şirkəti” – “Foster Wheeler”də MİLYARDLARLA MAXİNASİYA

SOCAR-ın rəhbər şəxslərinə məxsus Foster Wheeler ("SOCAR-Foster Viler Mühəndislik" MMC) adlı şirkət üzərində milyardlarla dolların mənimsənildiyinə dair faktlar üzə çıxıb.
elchi.az-a daxil olan məlumata görə, SOCAR-ın xarici investisiyaların idarə edilməsi idarəsinin rəisi Vaqif Əliyev və Strateji inkişaf üzrə vitse-prezident Tofiq Qəhrəmanovun təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun təkmilləşdirilməsi və müasirləşməsi adı altında SOCAR-dan 2 milyard dollar pul ayrılıb. Bəzi məlumatlara görə, bu zavodun başa çatdırılması üçün 2 milyard dollardan əlavə daha 1 milyard dollar da yenidən ayıracaq.
Halbuki beynəlxalq standartlara uyğun belə bir neft emalı zavodunun sıfırdan tikintisi üçün 3-4 milyard dollar pul kifayət qədər bəs edir.
Davamı    
 

Əhliman Əmiraslanovun övladlarının xaricdə “topdağıtmaz” şirkətləri aşkara çıxdı

Azərbaycan Tibb Universitetinin keçmiş rektoru, deputat Əhliman Əmiraslanovun övladlarının biznesi əsasən Türkiyə və Rusiyanı əhatə edir. qlobal.az xəbər verir ki, bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli feysbuk səhifəsində yazıb.

“Fövqəladə hallar nazirinin müavini Tapdıq Əmiraslanovun və qardaşı Azər Əmiraslanovun biznes şəbəkəsinə çoxsaylı tikinti şirkətləri, ticarət mərkəzləri, restoran və kafelər daxildir.
1. İÇ MİMARLIK İNŞAAT PROJE TAAHHÜT TASARIM UYGULAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2015-ci il aprelin 17-də İstanbul, BEŞİKTAŞ, LEVENT MAH.ÜLGEN SK.47 ünvanında 50 min lirə nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat nömrəsi 971304-0-dır. Təsisçiləri Əhliman Əmiraslanovun oğlu Azər Əmiraslanov və Türkiyə vətəndaşı Alev Kaygazdır.
Davamı    
 

Американцы создают вирусы в секретных лабораториях под боком у России

Биологические объекты Пентагона работают на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане

Американские биологические лаборатории работают на территории Украины на законных основаниях, сообщили в посольстве США на Украине. Заявление стало ответом на поступающими в адрес США обвинениями о неправомерном нахождении лабораторий на Украине со стороны оппозиционных сил.
Американские дипломаты утверждают, что целью биолабораторий является недопущение распространения в стране биологических угроз. Обвинения в свой адрес они называют российской дезинформацией относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз и подчеркивают, что лаборатории находятся на основании международного договора и действуют не только на Украине.
Davamı    
 

Матвейчев: 80 тысяч украинских «троллей» гадят против России

В России десятки тысяч украинских «интернет-троллей» под видом местных жителей ведут информационную войну – распространяют разного рода фейки, дискредитирующие материалы и негатив. Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В России, на самом деле, порядка 80 тысяч аккаунтов, которые ведут украинские студенты, но притворяются местными кадрами, жителями «простой Пензы, Кургана, Читы и Хабаровска». И они распространяют негативную информацию во всех наших СМИ.
Естественно, что перед президентскими выборами были огромные потоки фейков, демотиваторов, фильмов, статей, и прочей лжи, которая воздействовала на мозги наших граждан», – сказал Матвейчев.
Украинцы в канун 9 мая пытались дискредитировать великую Победу.
Davamı    
 

“Ölkədə ixrac yox səviyyəsindədir…” - VAHİD ƏHMƏDOV YENƏ SƏRT DANIŞDI

Dövlət büdcəsi yalnız Maliyyə Nazirliyinin büdcəsi deyil. Elə suallar var ki, biz onu digər qurumların rəhbərlərindən də bunu soruşmaq istərdik. Xüsusilə, bank sistemi ilə bağlı suallarım var idi.
7news.az xəbər verir ki, bunu parlamentin komitə iclasında Vahid Əhmədov deyib.
Onun qeyd etdiyinə görə, bank sisteminin monitar siyasətin qorunması istiqamətində əhəmiyyəti var: "Dövlət büdcəsinin icrasına daha dəqiq yanaşmalıyıq. Bir sıra hökumət üzvlərini çağırmalıyıq ki, suallarımıza cavab versin. Hazırda Mərkəzi Bankın rəhbərliyi burada yoxdur. Düzdür, 2019-cu ildə uçot dərəcəsində enmələr baş verdi. Ancaq 2019-cu ildə bank sistemində ciddi irəliləyişə nail ola bilmədik. Problemlər hələ də qalmaqdadır. Yüksək faiz dərəcələri, istehlak kreditlərinin qalıb. Bu da real sektorunun inkişafına təsir edib. Mərkəzi Bank 2020-ci ildə həm uçot dərəcəsi, həm də real sektorun inkişafına diqqətdə saxlamalıdır.
Davamı    
 

“Nəfəs ala bilmirəm” sözləri ABŞ-ın 30 şəhərini ayağa qaldırdı

ABŞ-ın Minneapolis şəhərində silahsız qaradərili Corc Floydun yerli polis tərəfindən dəhşətli ölümü ölkədə böyük narazılıq yaradıb. Qaradərili amerikalının polis tərəfindən vəhşicəsinə öldürülməsinə etiraz olaraq ABŞ-ın ən azı 30 şəhəri nümayişlərə başlayıb.
"Associated Press"in verdiyi məlumata görə, Minneapolis, Nyu-York, Atlanta, Albuquerque, San Xose, Hyuston, Finiks və Denverdə nümayişçilər polislə kütləvi qarşıdurmalara giriblər. Asayiş keşikçiləri artıq 50-dən çox nümayişçini həbs edib. Maraqlıdır ki, onların arasında CNN televiziyasının müxbirləri də var.
Hakimiyyət Milli Qvardiyanı bəzi şəhərlərə göndərmək qərarına gəlib. Bundan əvvəl Minneapolisin meri Ceykob Frey cümə axşamından etibarən şəhərdə komendant saatı tətbiq olunduğunu açıqlayıb.
Davamı    
 

FƏTÖ AZƏRBAYCANDA REVANŞA HAZIRLAŞIR – Elnur Aslanovun nazir olacağı iddia edilir

Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı şöbəsinin keçmiş müdiri, FƏTÖ lideri Fətullah Gülənin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Elnur Aslanov barəsində şok məlumatlar yayılıb.
hurriyyet.org xəbər verir ki, Azərbaycanda “nurçular”ın lideri hesab olunan Elnur Aslanovun yenidən hakimiyyətdə yüksək vəzifəyə təyin oluncağı vurğulanır. Bu haqda Türkiyənin “Twitter” fenomenlerinden olan “Üst Akıl Oyunları” (Üst Ağıl Oyunları) Azərbaycandakı FƏTÖ təhlükəsi ilə bağlı yazısında qeyd edir. Müəllif etibarlı qaynaqlara istinadən vurğulayır ki, 2014-cü ilin 17-25 dekabr olaylarından sonra Azərbaycan prezidenti tərəfindən vəzifəsindən alınan Elnur Aslanov yenidən yüksək dövlət postuna gətiriləcək.
Tvitlərdə FƏTÖ məktəbinin məzunu, sabiq deputat Ceyhun Osmanlının da artıq partiya sədri olaraq illərdir “qapandığı hücrədən” çıxdığı bildirilir.
Davamı    
 

“Vüqar Səfərli həbs olunmalıdır” – DEPUTAT

Bir müddət öncə bir qrup jurnalist Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanladı. Müraciətdə qeyd olunurdu ki, Prezident Adminstrasiyasının keçmiş ictimai-siyasi şöbəsinin sabiq müdiri Əli Həsənov və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin sayəsində jurnalistlər üçün tikilmiş binalardakı mənzillərin çoxu jurnalistikaya aidiyyəti olmayan şəxslərə, texniki işçilərə, katibələrə, bir neçə evi olan jurnalistlərə verilib.
Sözügedən müraciətə imza atan bir qrup jurnalist qısa müddət sonra Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə çağırılıb. Həmin jurnalistlərin konkret.az-a dediklərinə görə, Baş İdarədə hazırda Juranlistlər binasında 411 mənzil araşdırılır.
Həmçinin, KİVDF-də aparılan audit yoxlamaları zamanı külli miqdarda vəsaitin mənimsənildiyi müəyyən olunub.
Davamı    
 

Kəbirə Məmmədova “Binə”nin satıcılarından işləmədikləri ayların pullarını tələb edib – “BU, ALLAHSIZLIQDIR”

Karantin rejimi dövründə qoyulan məhdudiyyətlərin bir qisminin aradan götürülməsi ilə ticarət mərkəzlərinin və “MALL”ların fəaliyyəti bərpa edildi.
musavat.com-un əməkdaşı iyunun 1-də Bakının ən böyük ticarət mərkəzlərindən olan “Binə” Ticarət Mərkəzində olub.
Əməkdaşımız karantin rejimindən sonra bazardakı vəziyyəti öyrənib, sahibkarların problemlərini dinləyib, koronavirusla mübarizə çərçivəsində ticarət mərkəzinin necə fəaliyyət göstərdiyini müşahidə edib.
“Binə” əvvəlki vəziyyətinə qayıtmağa başlayır. Bazarın dayanacaqlarında maşın saxlamağa yer tapmaq çətin məsələdir. Düzdür, avtomobillərin əksəriyyəti bazarda çalışanların olsa da, artıq müştərilər də bazara üz tutmağa başlayıb.
Davamı    
 

Eldar Mahmudovun Böyük Britaniya, İspaniya, Lüksemburq və Litvadakı ailə sərvəti

Xəbər verdiyimiz kimi, beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər qrupu Azərbaycanın keçmiş milli təhlükəsizlik naziri olmuş Eldar Mahmudovun ailə üzvlərinə aid olan, Britaniya offşor adalarında gizlədilmiş nəhəng biznes və daşınmaz əmlak imperiyasını aşkar ediblər. Bu barədə araşdırma bir neçə nüfuzlu Qərb KİV-lərində dərc olunub.
Xatırladaq ki, jurnalistlər Mahmudovun sərvətlərinin izinə 2019-cu ildə Britaniya Men adaları qrupundakı Kayman adalarının “Cayman National Bank” adlı bankının müştərilərinin məlumat bazasına edilmiş haker hücumu nəticəsində düşüblər. Araşdırma qrupu həmin bankın müştəriləri arasında keçmiş Azərbaycan nazirinin izlərini aşkar ediblər. Məlum olub ki, çoxsaylı daşınmaz əmlak və aktivləri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudovun və qızı Nərgiz Mahmudovanın adına qeydiyyatdan keçib.
Davamı    
 

Bəzi nazirliklərdə vəzifəyə təyin olunmaq üçün rüşvət tələb edilir

“Biz hər bir vətəndaşa kömək etmək istəyirik, hər bir vətəndaşa! İcra başçılarının, digər mərkəzi və yerli icra orqanlarının rəhbərlərinin vəzifəsi budur. Hər bir icra başçısı vəzifəyə təyin olunanda ona mənim əsas sözlərim odur ki, get vətəndaşlara xidmət et, get vətəndaşlarla bir yerdə ol, təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşları incitmə, kömək göstər, eyni zamanda, sahibkarlara kömək göstər, onların malını əlindən alma, onların fəaliyyətindən özünə pay istəmə. Hər birinə bu sözləri deyirəm”.
Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı mövqe birmənalıdır: “Korrupsiyaya və korrupsionerlərə qarşı amansız mübarizə aparılacaq. Onu da bildirməliyəm ki, bu hallar təkcə yerli icra orqanlarında müşahidə edilmir.
Davamı    
 

Prokurorluq əhaliya müraciət etdi: Özbaşınalıq edən məmurdan gördükdə zəng edin

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının müxtəlif yollarla pozulması, bu dövrdə işləməyən şəxslər və az təminatlı ailələrə ayrılmış ərzaq yardımlarının paylanmasında neqativ hallara təəssüf ki, hələ də rast gəlinməkdədir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətindən oxu24.com-a verilən məlumata görə, prokurorluq orqanları tərəfindən şəhər və rayon icra hakimiyyətləri ilə əlaqəli şəkildə qanunamüvafiq tədbirlər davam etdirilir.
Lənkəran, Yevlax şəhər, Saatlı, Salyan, Daşkəsən və Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxslərinin bu qəbildən olan qanunazidd hallara yol vermələri barədə şəhər və rayon icra hakimiyyətlərindən rayon prokurorluqlarına daxil olmuş müraciətlərə baxılıb.
Ərzaq yardımlarının imkanlı şəxslərinə paylamasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub.
Davamı    
 

Tikinti ilə bağlı tələblərdən biri ləğv edildi

“Tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilib.
Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, ekspertizadan keçirilməsi tələb olunmayan tikinti layihələrinin siyahısı artırılıb.
Belə ki, bundan sonra yerüstü mərtəbələrinin sayı ikidən, hər mərtəbəsinin hündürlüyü 4 metrdən, ümumi sahəsi 500 kvadratmetrdən, aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan qeyri-yaşayış obyektlərinin tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi tələb olunmayacaq.
Eyni zamanda insanların yaşaması və toplanması, habelə istehsalat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmayan yerüstü mərtəbələrinin sayı 2-dən, hər mərtəbəsinin hündürlüyü 3 metrdən, ümumi sahəsi 1 400 kvadratmetrdən, tikinti sahəsi 1 000 kvadratmetrdən və aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan anbar binalarının layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi tələb olunmayacaq.
Davamı    
 

Леонид Филатов: "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (1988)

Davamı    
 

Пора объединится!

Яшар Шахбазов

Евразийство- это будущая идеология постсоветского пространства. Евразийство неизбежно будет идеологией будущей большой России -то есть России, которая восстановит своё влияние на всём пространстве исторической России- в границах Российской империи и Советского Союза. Потому что именно идея евразийства сможет объединить все народы на пространстве Исторической России.
Учитывая происходящее в мире политические события, считаю нужным для стран СНГ воссоединить все усилие в борьбе с кризисом.
Пора договориться с бывшими республиками СССР и объединиться в Российскую Конфедерацию.
Davamı    
 

Rusiya dağılajax

Davamı    
 

ELDAR MAHMUDOVUN LONDON MÜLKLƏRİ – Baş Prokurorluq şərh verəcək

Keçmiş MTN naziri Eldar Mahmudovun övladlarının Londonda dəyəri 100 milyon funt sterlinqdən çox olan dəbdəbəli mülklərə sahiblik etməsilə bağlı məlumatlara Bakıdan reaksiya verilib.
Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə “BBC News Azərbaycanca”-ya deyib ki, bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmalıdır.
"Görünür, nəzarətsizlikdən istifadə edərək belə hallar ortaya çıxıb. Məhz bunlara görə də o zamanında vəzifədən götürüldü, indi də əməlləri araşdırılır. Səlahiyyətli orqanlar bu məsələni araşdırmalıdır və yəqin ki, bu məsələ ilə məşğul olurlar",- deputat bildirib.
Eldar Mahmudovdan araşdırmadakı iddialara şərh almaq mümkün olmayıb.
Prezidentin sözçüsü Azər Qasımov “BBC News Azərbaycanca”-ya bildirib ki, onlar Prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərlə məşğul olurlar.
Davamı    
 

DTX-nın ƏMƏLİYYATI ZAMANI QARAYEV KABİNETİNDƏ NƏ EDİRDİ?

Milli İncəsənət Muzeyindən yoxa çıxan eksponatlar harada və kimlərə satılıb?

Prezidentin Azərbaycan hökumətinin ən “uzunömürlü” nazirlərindən biri Əbülfəs Qarayevi istefaya göndərməkdən başqa yolu qalmadı. Hərçənd təkcə mədəniyyət deyil, əvvəllər həm də turizm naziri olmuş Qarayevin başının üstündə qara buludlar Prezidentin “Şahdağ” qış-xizək kompleksinin açılışı zamanı sərt publik tənqidindən sonra sıxlaşmağa başlamışdı. Əbülfəs Qarayev nəyisə yarımçıq eləmişdi. Özündən sonra qırmızı parça üzərində pis ləkə qoymuşdu, özü də Prezidentin misli görünməmiş və irimiqyaslı layihələrindən birində- MDB-də heç bir dağ-xizək kurortları İlham Əliyevin həyata keçirilmiş bu layihəsi ilə ölçüyə gələ bilməz.
Amma hələ bir neçə il əvvəl rəsmi telequtu göstərmişdi ki, Prezident layihənin yarımçıq qalan, başa çatdırılmamış hissəsinə görə narazıdır.
Davamı    
 

Дугин предложил национализировать предприятия и выселить олигархов в Лондон

В России нужно срочно ввести режим политической диктатуры, национализировать все крупные предприятия, а всех олигархов, коррупционеров и либералов отправить в Лондон. Желательно навсегда.
Такой наиболее по его мнению эффективный способ борьбы с коронавирусом в РФ предложил известный российский публицист и философ Александр Дугин, отметив что кардинальные меры по борьбе с эпидемией нужно вводить незамедлительно.
Дугин уверен, что в России пора ввести режим чрезвычайной ситуации, установить повсеместный карантин, как это сделали в Соединённых Штатах, а также политическую диктатуру. Всех, кто будет против, публицист предложил изолировать вместе с уже заражёнными.
Davamı    
 

Polşada qul kimi çalışan azərbaycanlılar: “12 saat işləyirik, maaş da yaxşı deyil”

Azərbaycanlı işçilər üçün Polşada yaşanan həyat Avropa xəyalından uzaqdır. Özü də lap çox uzaqdır.
"12 saatlıq işdən sonra evə qayıdıram, evdə əlimə nə keçdi, tez yeyirəm və yatıram. Bu, həyat deyil. Mənim gündəlik işim hər gün eynidir”.
Polşada yaşayan azərbaycanlı mühacir Kamran belə bir həyat yaşayır. Qərbin nəzarətində olan "oc-media.org” saytı belə yazır.
Kamran (bu, onun əsl adı deyil) 2018-ci ildə Azərbaycandan Polşaya köçüb. Çexiya ilə sərhədə yaxın, cənub-şərqdə yerləşən Skoczov şəhərində avtomobil sənayesi üçün hissələr istehsal edən fabrikin anbarında çalışır. Həftənin altı günü 12 saat işləyir.
Bu fabrikdə postsovet ölkələrin nümayəndələri çoxdur. Azərbaycanlılar, ukraynalılar, gürcülər və ermənilər burada yan-yana çalışırlar.
Davamı    
 

Silahlı Qüvvələr Putinə əlləri üstündə baxırlar - Müsahibə

"İndiki şəraitdə Rusiyada dövlət çevrilişi edəcək potensial yoxdur. Heç Silahlı Qüvvələr də buna cəhd etməz. Yeltsindən sonra Silahlı Qüvvələrə elə bir şərait yaradıblar ki, Putinə əlləri üstündə baxırlar".
Politoloq Cümşüd Nuriyev belə düşünür.
Onun teleqraf.com-a müsahibəsini təqdim edirik.

- Rusiyada çevriliş olacağı haqda söyləntilər var, hökumətin ən nüfuzlu üzvləri, o cümlədən bir sıra oliqarxların adları bu məsələdə hallandırılır. Maraqlıdır ki, bunu da gündəmə gətirən rus mediasıdır. Sizcə, bu iddialar nə qədər əsaslandırıla bilər?
- Bu, Putinin özü tərəfindən hazırlanmış ssenaridir. Məlumdur ki, o peşəkar təhlükəsizlik işçisidir. Təhlükəsizlik sistemində "potensial düşməni müəyyən etmək" deyilən bir metod var. Yəni özləri yalan məlumatı buraxırlar.
Davamı    
 

AMERİKAN BAHARI BAŞLADI

Davamı    
 

Русский солдат. В ноги ему поклониться надо!

Карен Микаэлович Таривердиев (28 мая 1960 г. - 12 июля 2014 г.)- офицер спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане, литератор.
Сын знаменитого советского композитора Микаэла Таривердиева, не пошел по стопам отца. Он стал профессиональным военным, был майором ГРУ, воевал в Афганистане, не раз ранен, награжден боевыми наградами.
1977-1979 гг. Учился на философском факультете МГУ.
1979-1994 гг. Служил в армии. В 1984 г. закончил высшее Рязанское высшее воздушно-десантное училище.
1984-1987 гг. Принимал участие в военных действиях на территории Афганистана: лейтенант, старший лейтенант, начальник разведки 177-го отдельного отряда специального назначения. Пробыл в Афганистане два с половиной года.
Davamı    
 

Дьявольские ТАЙНЫ 11 СЕНТЯБРЯ

Davamı    
 

Перехват бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями

Davamı    
 

“Millət elə bilir ki, “Ulduz”, “Əhməd haradadır” “Nəsimi” böyük əsərlərdir” – AYAZ SALAYEV

Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi, tanınmış kinorejissor Ayaz Salayev musavat.com-a müsahibə verib.

– Ayaz müəllim, Mədəniyyət Nazirliyində baş verənləri gördünüz. Mən siftəsini oradan başlamaq istəyirəm – Əbülfəs Qarayev işdən getdi, müavini və digər vəzifəlilər həbs olundu. Sizin bir kino xadimi kimi Mədəniyyət Nazirliyindəki hadisələrə fikrinizi bilmək istərdim…
– Mənim həmin adamlarla heç bir tanışlığım, əlaqəm olmayıb. Cəmi bir dəfə nazirin müavinini görmüşdüm, hər hansı münasibətimiz olmayıb. Ona görə həmin məsələlərlə bağlı bir söz deyə bilmərəm. Yaxşı olar ki, kino sahəsindən soruşasınız.

– Yeri gəlmişkən, Mədəniyyət Nazirliyində yeni Kino Şurası yaradıldı. Gözləntiləriniz nədir?
Davamı    
 

“İrəvan 99 illiyinə ermənilərə verilmişdi, müqavilə 3 ildir bitib” – Mühacirət Hökumətindən şok bəyanat

“29 may 1918-ci il! — Bu tarix Şimali Azərbaycan ərazisində, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz tarixində ilk dəfə erməni dövlətinin yaradıldığı gündür”.
ovqat.com xəbər verir ki, ciddi polemikalara yol açacağını güman etdiyimiz bu sözlər yeni yaradılmış Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının Mətbuat, İnformasiya, sosial şəbəkələrlə iş və Təhlil Mərkəzinin bu gün yaydığı bəyanatdandır.
İrəvanın erməniləşdirilməsinin 102-ci ildönümünün qınandığı bəyanatı olduğu kimi təqdim edirik.

Bu gün Azərbaycanın tarixi ərazisi olan İrəvanın Ermənistana verilməsindən 102 il keçir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti böyük dövlətlərin təzyiqi ilə 9,8 min kv.km torpağı ermənilərə güzəştə getdi.
Davamı    
 

Rusiya portalı Paşinyanın babasına görə özünə bəraət qazandırmaq üçün göstərdiyi uğursuz cəhdlərdən yazır

Rusiyanın “info24.ru” portalında “Ermənistanın baş naziri kollaborasionist babasına görə özünə bəraət qazandırmağa çalışdı. Lakin işlər lap da korlandı” sərlövhəli məqalə dərc olunub. Məqalədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın babasının İkinci Dünya müharibəsi illərində nasistlərlə əməkdaşlığı barədə əhvalat ətrafında qopan qalmaqalı ört-basdır etmək üçün rəsmi Yerevanın göstərdiyi uğursuz cəhdlərdən danışılır. AZƏRTAC həmin məqaləni təqdim edir.

“Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin baş nazirinin babasının İkinci Dünya müharibəsi illərində nasistlərlə əməkdaşlığı barədə informasiya səbəbindən qopan qalmaqalı ört-basdır etməyə çalışıb. Ermənistan məmurlarının qalmaqallı yazıların təkzib edilməsi üçün yaydıqları məlumat yanlış informasiya olub. Paşinyanın babasının fotosu yayılıb.
Davamı    
 

Oleq Kuznetsov: Rusiyanın ən yaxın müttəfiqi Azərbaycandır

“Rusiya ilə Azərbaycan arasında, iki ölkənin xalqları arasında yüksək səviyyəli inteqrasiya bərqərar olub. Hazırda Rusiyanın Azərbaycandan daha yaxın müttəfiqi olmadığı obyektiv həqiqətdir”.
“Report”un Rusiya bürosu xəbər verir ki, bu onlayn formatda keçirilən “Azərbaycan dövlətçiliyinin ildönümü: nailiyyətlər, problemlər, Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlığı” adlı konfransında rusiyalı politoloq Oleq Kuznetsov söyləyib. “Əqli, maliyyə, əmtəə mübadilələrinin uzun ənənələrə söykənməsi ölkələrimizi bir-birinə hər hansı siyasi mənafedən daha möhkəm bağlayır. İki yüz illik müştərək tariximiz nəticəsində xalqlarımız arasında elə sarsılmaz tellər yaranıb ki, onu qırmaq qeyri-mümkündür”, – o deyib.
Politoloq Azərbaycanla Rusiyanın həm də nasizmi tərənnüm edənlərə qarşı mübarizədə müttəfiq olduqlarını diqqətə çatdırıb: “Hər iki xalq bu hala eyni dərəcədə mənfi baxır.
Davamı    
 

С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию

Davamı    
 

JURNALİSTLƏRƏ MƏNZİLLƏRİN NECƏ PAYLANDIĞI ARAŞDIRILMAĞA BAŞLANDI: "Cəzalarını alacaqlar"

Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan mənzillərin ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edən bir qrup media işçisi Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə çağırılıb.
Bu barədə criminal.az saytının yaydığı məlumatda bildirilir ki, müraciətə imza atan 31 media işçisi ayrı-ayrılıqda idarədə dindirilir.
İdarəyə çağırılan jurnalistlərin verdiyi məlumata görə, onlara Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondundan (KİVDF) yardım alan qəzetlərə pulun düzgün bölüşdürülməməsi, Fondun keçirdiyi müsabiqədə əsasən eyni adamlara birinci yerlərin verilməsi, jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan binalarda mənzillərin bölgüsündə hansı qanunsuzluqların olması barədə suallar verilib.
Məqalədə müraciət müəlliflərindən biri kimi adı keçən afn.az saytının baş redaktoru Həbibə Abdulla azpolitika.info-ya açıqlamasında yayılan məlumatın doğru olduğunu təsdiqləyib.
Davamı    
 

Tanınmış pedaqoq Zeynəb Cəfərlinin düşdüyü durumla bağlı facebook-da müzakirə açıldı

“Öz müəllimini bu günə salan cəmiyyət utanmalıdır”

Facebook fəalı, solçu fikirləri ilə yadda qalmış Dadaş Dadaşov tanınmış pedaqoq Zeynəb Cəfərli ilə bağlı status yazıb.
Onun statusundan məlum olub ki, Zeynəb xanım bir müddət işsiz qaldıqdan sonra süpürcəgi kimi işə düzəlmək məcburiyyətində qalıb.
Pedaqoqun düşdüyü ağır durum facebook istifadəçilərinin təəssüfünə səbəb olub və onlar öz etirazlarını bildiriblər.
Dadaş Dadaşovun həmin statusunu və bununla bağlı yazılan şərhləri sizə tədqim edirik.

“Dadaş Dadaşov:
Bu artıq təhsilimizə tüpürməkdir!
Zeynəb xanım Cəfərli 10 il orta, 5 il isə ali məktəblərdə dilimizi, ədəbiyyatımızı tədris etmişdir.
O əsl ziyalı bir azərbaycanlı xanımıdır.
Davamı    
 

KOÇARYANDAN İLHAM ƏLİYEVLƏ BAĞLI SENSASİON ETİRAFLAR –“Ki-Uest razılaşması”nın pozulma sirri açıldı!

Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev 2018-ci ilin son günündə – dekabrın 31-də xalqa Yeni il təbrikində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də söz açaraq, 2019-cu ildə bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişin ola biləcəyinə eyham vurub. Prezident deyib: “Ermənistanda 20 il ərzində hakimiyyəti zəbt etmiş kriminal, rüşvətxor, xunta rejimi çökdü və bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasətin tam iflasıdır. Onu da deyə bilərəm ki, bizim Ermənistana qarşı apardığımız çox düşünülmüş, məqsədyönlü və prinsipial siyasətimiz öz bəhrəsini verdi. Biz Ermənistanı bütün regional və beynəlxalq layihələrdən təcrid edə bilmişik, Ermənistan iqtisadiyyatının çökməsində bizim payımız da kifayət qədər böyükdür. Hesab edirəm ki, bu gün münaqişənin həlli üçün yeni vəziyyət yaranır. Ümid edirəm ki, 2019-cu ildə bu sahədə irəliləyiş ola bilər”.
Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra danışıqlarda irəliləyişlərin olduğu təəssüratı daha da güclənib.
Davamı    
 

Xəlifə Həftər Türkiyəyə qarşı müqəddəs müharibəyə çağırdı

Liviyanın şərqindəki Liviya Milli Ordusu (LNA) qüvvələrinin komandanı Feldmarşal Xəlifə Həftər, tabeliyində olan əsas qüvvələrə, "Türkiyə müstəmləkəçiliyinə qarşı müqəddəs müharibə" etməyə çağırdı.
O Türkiyə qoşunlarını "işğalçı və müstəmləkəçilər" adlandıraraq, onlara qarşı "amansız müharibə" etməyin vacib olduğunu bildirib.
Xəlifə Həftər Liviya Milli Ordusu adından yaxın vaxtlarda Rusiya təyyarələrinin iştirakı ilə ən böyük hava əməliyyatını həyata keçirəcəklərini deyib.
Liviya Milli Ordusunun Hava Qüvvələri Komandanı Sakr əl-Caruşi isə ölkə tarixində ən böyük hava əməliyyatına hazırlandıqlarını açıqlayıb və "bütün işğal edilmiş şəhərlərdə Türkiyənin bütün obyektləri və maraqları onların qanuni hədəfləri olduğunu" deyib.
Əlavə olaraq Həftərin nümayəndəsi qarşıdakı saatların "bir dəli üçün ağrılı olacağını" qeyd edib. Yəqin ki bu sözləri ilə Türkiyə prezidenti Ərdoğana eyham vurub.
Davamı    
 

Hizbullah İsrail sərhədini belə dağıtdı

Davamı    
 

Hizbullahın Ridvan speçnazı

Davamı    
{sape_links}{sape_article}