• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

"Onlara uzun illər ərzində dəstək verən yüksəkvəzifəli şəxslər..." - Prezidentdən sərt sözlər

"Xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu mübarizə bu gün öz nəticələrini verir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, xoşagəlməz hallara, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə amansız olacaq. Bugünkü mənzərə bunu göstərir".
yenisabah.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də Azər Qocayevi Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı həbs olunan icra başçılarının etdiklərini vicdansızlıq və cinayət adlandırıb: "Artıq beş icra hakimiyyəti başçısı həbs olunub və bütün o videomateriallar, ondan sonra istintaq materialları göz qabağındadır. Yəni, kasıb insanın çörəyini kəsmək, ona çatacaq vəsaiti mənimsəmək ən böyük cinayət sayıla bilər. Yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir.
Davamı    
 

Darıxır

Ülvi Səmazən

İndi mənim saçlarımın
Ağı darıxır, darıxır,
Gözlərimin sənlə gülən
Çağı darıxır, darıxır.

Daha yoxdu məndə səbir,
Tükənirəm e birə-bir.
Bədənimin solu sevir
Sağı darıxır, darıxır.

Ay gözəlim, can bildiyim,
Göyçəyim, gülüm, sevdiyim,
Ürəyimdə sənsizliyin
Dağı darıxır, darıxır.
Davamı    
 

Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

Cəmil Şirvanov

SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.
Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.
Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu dövləti qoruya bilmədilər.
Amma biz bərpa edə bilərik.
Bərpa dedikdə söhbət eynilə SSRİ-nin surətini yaratmaqdan deyil, daha mütərəqqi dövlətdən gedir.
Davamı    
 

Что сделал СТАЛИН?!

Он вернул в состав страны все исконные земли, утраченные ранее в результате войн и политических интриг, а СССР, бывший до этого в полном враждебном окружении оказался в окружении стран с дружественными режимами.
Под его руководством были выиграны все войны, которые вёл СССР – 5 локальных войн не считая двух глобальных – войны с нацистской Германией и войны с Японией 1945.
Крупнейшим геополитическим и военным успехом Сталина является Победа в Великой Отечественной войне. Вопреки утверждениям фальсификаторов, научные данные говорят о том, что военные потери СССР и Третьего Рейха практически равны. СССР под руководством Сталина сражался практически со всей Европой, уничтожив более 75% вооруженных сил Германии и ее союзников. Мир был избавлен от захвата нацистскими фанатиками.
Davamı    
 

Сталин - единственный правитель, отказавшийся ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения 1944 г.

В Бреттон-Вудской конференции в 1944 г., проходившей в США, участвовало 44 государства. Результатом стали Бреттон-Вудские соглашения. Смысл соглашений - вся мировая торговля будет осуществляться в долларах США и золотом. Каждая страна имеет право на эмиссию собственной национальной валюты только в эквивалентном (по курсу) размере, не превышающем объёма золото-валютных резервов (ЗВР), которые формируются из золота и, в подавляющей части, из долларов США. Т.е. стране, прежде чем напечатать свою национальную валюту, требуется продать то, что она производит (добывает, строит и т.д.) на мировом рынке за доллары США, и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, становятся по сути, филиалами ФРС, осуществляющих эмиссию только в том размере, в каком разрешила ФРС.
Davamı    
 

DTX Dövlət Sərhəd Xidmətində əməliyyat keçirir

Davamı    
 

İcra başçısı bahalı maşınlarını təcili satdı – Taksiyə keçdi

Aşağıdakı şəkildə gördüyünüz təmtəraqlı ev Lənkəran rayonunun icra başçısı Taleh Qaraşova məxsusdur. Xətai rayonunda Həzi Aslanov qəsəbəsində yerləşir. Bu villanın qonşuluğunda başçının bacısına məxsus başqa bir villa da yerləşir.
“Yeni Sabah” xəbər verir ki, bizimyol.info saytı yazır ki, son həftəyə qədər bu villanın qapısından hər gün 3-4 dənə bahalı avtomobil çıxırdı.
DTX-nın müxtəlif rayonlarda və dövlət qurumlarında keçirdikləri əməliyyatlardan dərhal sonra bir çox məmurlar əl-ayağa düşdülər, özlərinə, hərəkətlərinə əl gəzdirdilər. 
Elə həmin əməliyyatlardan sonra Taleh Qaraşovun qapısından da o bahalı avtomobillər çıxmaz olub. İndi onun özü xidməti BMW avtomobilində, ailə üzvləri isə taksidə gəzməyə başlayıblar.
İcra başçısı ilə eyni küçədə yaşayan qonşuların dediyinə görə, başçının bahalı avtomobilləri satılıb.
Davamı    
 

Bir neçə icra başçısı xəstəxanaya yerləşdirildi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rüşvət və korrupsiyaya bulaşan icra başçılarını bir-birinin ardınca həbs etməsi yerli İcra hakimiyyətlərinin rəhbərlərini təşvişə salıb.
pravda.az-ın xəbərinə görə, məlumatda bildirilib ki, DTX-nın icra başçılarına yönəlik əməliyyatları davam edəcək və yaxın vaxtlarda daha bir neçə qalmqallı həbsin şahidi olacağıq.
Bu aralar bəzi icra başçıları DTX əməkdaşlarının hər an qapıda görünə biləcəyi qorxusundan başını itirib. Hətta özünəməxsus çıxış yolu fikirləşənlər də var.
Məsələn, 90-cı illərin sonlarından indiyə kimi icra başçısı işləyən məmurlardan biri özünü xəstəliyə vurub. Tabeliyindəki işçilərə özünü yaxşı hiss etmədiyini söyləyən həmin məmurun hətta xəstəxanaya yerləşdiyi də bildirilir (Cənub zonasının). Onun bu yolla ara sakitləşənə kimi özünü sığortalamaq istədiyi söylənilir.
Davamı    
 

“20 il əvvəl onların Rusiyanı parçalamaq üçün real şansı vardı” – Putindən maraqlı etiraf

Davamı    
 

DTX nazir müavinini belə həbs etdi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) İctimai əlaqələr şöbəsi Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən əməliyyatla bağlı rəsmi məlumat yayıb.

Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsi hesab edilən tarix-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, bəzi vəzifəli şəxslərin öz maraqları naminə bu sahədə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqazidd əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Aparılan araşdırmalarla, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət nazirinin müavini Bayramov Rafiq Yasin oğlu və Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmran oğlunun qanunazidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əldə edilmişdir.
Davamı    
 

Rusiyalı bloger Ermənistanın strateji obyektlərində çəkiliş etməyi necə bacarıb?

Bir qrup rus bloger tərəfindən “Youtube” sosial şəbəkəsində yerləşdirilən videogörüntülər Ermənistanda müzakirə mövzusu olmaqda davam edir. Həmin videogörüntülərdə İrəvan metrosunun yarım tikilmiş tunelləri nümayiş olunur. Rus blogerlər İrəvan metrosunun tunellərini təxminən 35 dəqiqə nümayiş etdirir, şəkil çəkdirirlər və sonra metronun fəaliyyətdə olan hissəsinin tunelinə daxil olurlar.
Əvvəlcə video müəllifi Den Stalk İrəvanın Respublika meydanını göstərir və Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Acapnyak, Nazarbekyan və Davitaşen adlı 3 metro stansiyasının inşasının başa çatmadığını bildirir. Blogerlər yarım tikili stansiyalar arasındakı dəmir yolunun tərk edilmiş hissələri ilə maraqlanıblar.
Qeyd etmək lazımdır ki, Karen Dəmirçyan adına metro strateji bir obyekt statusuna malikdir və hətta çəkiliş aparılması üçün belə icazə tələb olunur.
Davamı    
 

Avrasiya İttifaqının ümumi vətəndaşlığı yaranacaq – Yeni SSRİ-nin vahid pasportu olacaq

Davamı    
 

Зачем Сталин уничтожил Ленинскую команду

Davamı    
 

VÜQAR SƏFƏRLİ AŞIĞA JURNALİSTLƏR BİNASINDA EV VERİB

Aşıq Gülayə Şınıxlıya (Gülayə İsrafil qızı Şınıxlı) jurnalistlərin binasından 2013-cü ildə ev verilib.
Bir neçə jurnalist sosial hesablarında belə məlumat paylaşıb. Bildirilir ki, Gülayə Şınıxlı Aşıq Pəri Məclisinin, Aşıqlar Birliyinin və AYP-nin üzvüdür, “Qayğı və Himayə” adlı qeyri-hökumət təşkilatı var və QHT rəhbəri kimi qrant-müsabiqələrdə iştirak edib.
Ancaq şairə-aşıq xanımın jurnalistika fəaliyyəti olmayıb. Buna baxmayaraq, KİVDF-nin sabiq rəhbəri Vüqar Səfərli ona ev verib.
Maraqlıdır ki, onun təqdimatının “Respublika” qəzetindən irəli sürüldüyü bildirilib. “Respublika” qəzetinin baş redaktoru tanınmış alim Teymur Əhmədovdur. Zəruri olaraq qeyd edək ki, T.Əhmədov Prezidentin köməkçisi, PA-nın İctimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov işdən çıxan kimi onunla bağlı sensasion faktlarla zəngin, sabiq məmura qarşı ciddi ittihamların əks olunduğu bir neçə ardıcıl məqalələrlə rəsmi dövlət qəzetində çıxış etmişdi.
Davamı    
 

Белочехи в Казани: «Была кровь, были и хлеб-соль, были балы, работала и контрразведка»

Интервью с петербургским историком о неоднозначной роли чехословацкого корпуса в истории России и Чехии

Произошла революция и вместе с последовавшей гражданской войной она перевернула ход мировой истории. Немаловажную роль в этих событиях играл чехословацкий корпус. «Реальное время» продолжает разговор с российским историком, доцентом Института истории СПбГУ Ильей Ратьковским. В сегодняшнем интервью корреспонденту нашей интернет-газеты эксперт рассказал о том, как возникло движение белочехов, какое отношение они имеют к белым и что они делали на территории нынешнего Татарстана. Кроме того, он поведал о культе чехословацких бойцов в Праге и своем отношении к произведению Ярослава Гашека.
Davamı    
 

Мартин Лацис: что Сталин сделал с основоположником «красного террора»

Этого человека с полным основанием считают главным идеологом красного террора и одним из самых ревностных его исполнителей.
Сын латышских крестьян Ян Судрабс родился в 1888 году. В возрасте 16 лет он вступил в Социал-демократическую партию Латышского края и занялся «экспроприациями». Как и многие революционеры, свой псевдоним он взял из поддельного паспорта, по которому пытался скрыться от правосудия. В 1915 году его всё-таки арестовали и отправили в сибирскую ссылку. Но любому энергичному человеку не составляло труда из неё бежать. Февральскую революцию, принесшую радикальным революционерам полную свободу агитации, Судрабс-Лацис встретил уже в Петрограде.
В 1917 году он сделал бурную партийную карьеру в «красной столице».
Davamı    
 

Гитлер уничтожал только тех евреев, на которых ему указали сами евреи

В истории существуют события о которых не принято говорить, либо о них умышленно умалчивается, а на поверхность лишь всплывают незначительные и логически не связанные между собой события. Одним из таких моментов в истории являются события времен Второй мировой войны, а точнее эпизод истории о том, почему Швейцария во время войны соблюдала нейтралитет. В современной литературе лишь вскользь об этом упоминается. Но почему? Страна в которой сосредоточены мировые финансы, хранящиеся в банках, страна которая должна была привлекать Адольфа Гитлера, как лакомый и желанный кусок пирога, осталась в стороне? А между тем Гитлер захватил всю Европу, не обратил никакого внимания на Швейцарию, а двинулся дальше на Восток? А между СССР и Германией вообще был подписан «Пакт о ненападении».
Davamı    
 

Məhəmməd Peyğəmbərin (s) neçə övladı olmuşdur?

Həzrət Peyğəmbərin (s) neçə övladı olmuşdur? Həzrət Peyğəmbərin (s) həyatı boyu yeddi övladı olmuşdur ki, onlardan birindən başqa qalanları Həzrət Xədicədən (s) olmuşdular. Bu rəqəmi bəziləri səkkiz də deyirlər ki, bu, səhvdir. Çünki Həzrətin üç oğlu və dörd qızı olmuşdur.
Belə ki nəql edilir: “Peyğəmbərin (s) yeddi övladı olmuşdur. 3 oğlu və 4 qızı ki, onlardan birindən başqa qalanları Həzrət Xədicədən (s.ə) dünyaya gəlmişdilər. İbrahimin anası isə Mariyə Qəbəti idi. Peyğəmbər (s) dünyada olan zaman iki həyat yoldaşı dünyasını dəyişmişdir. Ondan sonra Həzrət Fatimədən (s) başqa heç bir övladı dünyada qalmamışdır. Fatimə (s) də atasının vəfatından üç ay sonra dünyasını dəyişmişdir”.
Hişam ibni Muhəmməd ibni Saib Kələbi atası Əbu Salehdən nəql edir ki, İbni Abbas demişdir: “Peyğəmbərin (s) besətindən əvvəl Məkkədə dünyaya gələn ilk övladı Qasim olmuşdur. Həzrətin (s) künyəsi də məhz bu övladının adı ilə bağlıdır. Ondan sonra Zeynəb, Ruqəyyə, Fatimə (s), Ümmil-Gülsüm dünyaya gəlmişdilər. Besətdən sonra Həzrətin (s) Abdullah adlı və Tahir ləqəbli bir oğlu olmuşdur.
Davamı    
 

Bakıda və Yerevanda meydanlarda milliyyətçilərin səsləndirdikləri şüarların mətnləri eyni idi

Aftandil Babayev

Bir dəfə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın azərbaycanlı sinif yoldaşının müsahibəsini oxumuşdum. Deyirdi ki o vaxtlar Şuşada biz Sarkisyanın ailəsi ilə çox yaxın idik. Bir-birimizin xeyir-şərinə gedib gəlirdik. Sarkisyan atamın yas mərasimində də iştirak etmişdi...
O vaxtdan düşunurəm ki, necə olur bir vaxtlar azərbaycanlılara belə yaxın olan adam Sovet dağılan kimi qısa müddətdə dəyişib azərbaycanlılara qarşı Qarabağda qəddarcasına davaranan qatilə çevrilir?!
Məyər Şuşa Azərbaycanın olanda orda ermənilər öldurulur, qovulurdumu?
Kimə lazım idi bu mənasız müharibə?
Araz Əlizadə deyir ki o vaxtlar Bakıda və Yerevanda meydanlarda milliyyətçilərin səsləndirdikləri şüarların mətnləri eyni idi- sanki onları eyni adam yazmışdı. Təkcə ünvan fərqli idi- onlar bizi, biz onları söyürdük.
Davamı    
 

Путин: «Фобии прошлого» постепенно преодолеваются на постсоветском пространстве

Davamı    
 

"Tutulan icra başçılarının hamısı Ramiz Mehdiyevin yığdığı kadrlardır" - Şok ittihamlar

"Azərbaycan xalqı icra başçılarına kimlərin rəhbərlik etdiyini gözəl bilir. Onlar vaxtilə Ramiz Mehdiyevin yığdığı kadrlardır. Məgər o bilmirdi ki, bulvarda çayçı işləyən Mahir Quliyevi Astaraya icra başçısı qoymaq olmaz? Bilirdi. Eyni zamanda onun ətrafında olan, bu sahəyə kuratorluq edənlər nədən vaxtında bu barədə prezidenti məlumatlandırmırdılar?" 
yenisabah.az xəbər verir ki, bu sözləri son günlərdə icra başçılarının ardıcıl həbsləri ilə bağlı məsələyə münasibət bildirən Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. 
Partiya sədri sözlərini belə davam etdirib: "Düşünürəm ki, bunlar kifayət qədər ciddi məsələlərdir və bu səbəbdən də dərhal araşdırılmalıdır. Bu barədə danışdıqda, bildiklərimizi cəmiyyətlə bölüşdükdə təzyiqlərə məruz qalırıq, bizi incidirlər. Bizim bu cür faktları açıqlamağımız qərəzdən irəli gəlmir.
Davamı    
 

Jurnalistlərdən prezidentə şok müraciət: ƏLİ HƏSƏNOV MƏSULİYYƏTƏ CƏLB EDİLSİN!

Bir qrup media işçisi jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan mənzillərin ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib.
Möhtərəm Cənab Prezident!
Əvvəlcə dünyanın koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə çətinlik çəkdiyi bir vaxtda müdrik və qətiyyətli siyasətinizlə, vaxtında həyata keçirtdiyiniz önləyici tədbirlərlə bu bəlanı uğurla neytrallaşdırdığınıza və xalqımızı, yaxınlarımızı, bizi xilas etdiyinizə görə Sizə və hörmətli Mehriban xanıma təşəkkür edirik. Siz həmişə hər bir vətəndaş kimi jurnalistlərin də problemlərini öz probleminiz kimi qəbul edib həll etməyə çalışır, daim jurnalistlərə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırsınız. Lakin xeyli vaxt hakimiyyətlə jurnalistlər arasında körpü rolunu oynamalı olan bəzi vəzifəli şəxslər Sizin mətbuat üçün yaratdığınız imkanlardan öz yaxın ətrafları üçün yararlanmağa çalışmışlar.
Davamı    
 

İraq Hizbullahı: İŞİD-in fəallaşması ABŞ-Səudiyyə rejiminin planları ilə əlaqədardır

Davamı    
 

Самые любимые русские казачьи песни

Davamı    
 

ОЙСЯ ТЫ ОЙСЯ - Казаки, фланкировка.

Davamı    
 

ВПК Клинок - Русская рать

Davamı    
 

Vilyam Hacıyevin evindən çıxan milyonlar

Davamı    
 

ARİSTOTELİN FƏLSƏFİ SİSTEMİNDƏ DÖVLƏT KONSEPSİYASI

Rəhim Həsənov
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun doktorantı

Ensiklopedik təfəkkürə malik olan məşhur yunan filosofu Aristotelin (e.ə. 384-322) yaratdığı nəhəng fəlsəfi sistem hər zaman tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Klassik yunan fəlsəfəsinin sonuncu nümayndəsi, Peripatetizm (Peripatetik məktəbi (yunanca Peripatetio-gəzişirəm, ərəbcə əl-Məşşaiyyə) e.ə. 335-ci ildə Aristotel tərəfindən yaradılmışdı) fəlsəfi məktəbinin yaradıcısı olan Aristotel düşüncə tarixində ilk dəfə olaraq elmlərə sistemli yanaşmış, bununla yanaşı orjinal fəlsəfi təlim yaratmışdır.
Davamı    
 

ВЛАСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ ЗАДЕРЖАЛИ АМЕРИКАНСКИХ НАЁМНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПОПЫТКЕ ВТОРЖЕНИЯ В СТРАНУ

Davamı    
 

124 manata kirayədə yaşadığını deyən icra başçısının sərvəti

Bu gün DTX tərəfindən saxlanılan İmişlinin icra başçısı Vilyam Hacıyevin sərvəti ilə bağlı siyahı yayılıb.
Həmin siyahını təqdim edirik:
▪️ Bakıda, Həsən Əliyev küçəsində villa;
▪️ Bakı, "Sahil" metrosu üzərindəki çoxmərtəbəli binada 5 otaqlı mənzil;
▪️ Bakı, Nərimanov rayonu, S. Rəhman küç. ev 45 ünvanında mənzil;
▪️ Bakı, Teymur Əliyev küç. "Milyonerlər məhəlləsi"ndə qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa;
▪️ İmişli rayonunda, H. Əliyev küç. ev 126 ünvanında mənzil;
▪️ Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə küç. ev 53 ünvanında mənzil;
▪️ Dubayda milyonluq biznesi.
Davamı    
 

“Hakimlər qərar verəndə vicdanlarını qabaqlarına qoysunlar”

Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov parlamentin bu gün keçirilən iclasında məhkəmə sistemini sərt tənqid edib. 
qafqazinfo.az xəbər verir ki, V. Əhmədov qeyd edib ki, məhkəmə sistemində aparılan islahatlar onu qane etmir:
“Məhkəmələrdə əməkhaqqının az olmasını nəzərə alaraq cənab Prezident xüsusi sərəncam imzaladı. Onların əməkhaqqısı artırıldı. Ancaq məhkəmə sistemindən bizə gələn şikayətlər on minlərlədir. İnsanlar məhkəmə sistemindən narazıdır. Rüşvətə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə məhkəmə sisteminin çıxardığı qərarlar vacibdir.  Əmlakla, bankla bağlı məsələlərdə məhkəmələrdən şikayətlər çox gəlir. Ədalət öz həllini tapa bilmir. Ona görə də məhkəmə sistemi tamamilə dəyişdirilməlidir. Onlar ədalət çərçivəsində qərar çıxarmalıdırlar. Hansısa məmurun, icra başçısının təzyiqi ilə qərar çıxarmalı deyillər.
Davamı    
 

Siyavuş Novruzov yerli hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərini həbs etməyə çağırdı

“İcra Hakimiyyətinin başçıları həbs olunan rayonlarda hüquq-mühafizə orqanları da məsuliyyət daşıyır”.
Bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında cari məsələlərin müzakirəsi Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.
“Çünki onlar rayonlarda baş verən qanunsuzluqlara bağlı məlumatı vaxtında yuxarıdakı aidiyyəti qurumlara və ölkə başçısına yazıb hesabat verməli idilər. Əgər vaxtında belə hesabatlar və məlumatlar ölkə başçısına daxil olsaydı, vəziyyət bu həddə çatmazdı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu işdə həmin rayonların hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri də məsuliyyət daşıyırlar. Odur ki, icra başçıları ilə yanaşı, onlar da məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalıdır”, - deyə komitə sədri vurğulayıb.
Davamı    
 

“28 APREL” ZARAFATI

Həmid Herisçi

“28 aprel” çevrilişinin sirləri, gərgin dramaturgiyası indiyədək dəmir seyflər arxasında gizlədilir. Bu çevriliş barədə məxfi sənədlərlə tanışlıq xoşbəxtliyi yazıçı Firidun Ağayevin payına düşmüşdü. Hadisələrin “boz kardinalı” sayılan Çingiz İldırım barədə “İldırım dənizə çaxır” romanını yazarkən o Moskvanın ən məxfi arxivlərinədək gedir. Sənədlərdən bəlli olur ki, Çingiz İldırım təkcə elə Moskvanın deyil, həm də Londonun “adamı” idi. O vaxtlar- 1920-ci ilin mart-aprel aylarında sən demə London da Bakıda çevriliş etmək, parlament respublikasını Çingiz İldırım-Texlas diktaturası ilə əvəzləmək istəyirmiş. Əvvəlcə bu versiyaya inanmağım gəlməsə də, kitabla tanışlığım bütün əvvəlki əfsanələri beynimdə alt-üst etdi. O vaxt, sən demə London Azərbaycan, Ukrayna, Polşadakı qüvvləri bir bayraq altında birləşdirib Sovet Rusiyasına qarşı hücuma hazırlayırdı.
Davamı    
 

BOLŞEVİK İNQİLABINI BAŞ KƏŞFİYYAT İDARƏSİ (QRU) HƏYATA KEÇİRDİ

 1917-ci il Fevral burjua-demokratik (mason) inqilabı Rusiya sivilizasiyasının əsas özüllərindən birini- Rusiyanın spesifik təbii, tarixi və mədəni şəraitində formalaşmış dövlətçiliyini sarsıtdı və məhv etdi. Hətta hakimiyyətə gəlmiş liberallara da gün kimi aydın idi ki, Qərbin liberal-burjua dövlətçilik modelinə doğru yönəlmiş Müvəqqəti Hökumət ənənəvi Rus dövlətçiliyinin strukturunu dağıdır. Fransız tarixçisi Mark Ferro Kerenskinin etirafları əsasında yazırdı ki, Fevral İnqilabının məqsədi Rus dövlətçiliyinin məhvi olmuşdur.
 Məhz belə bir fəlakətli vəziyyətdə Rus ordu kəşfiyyatı hərəkətə keçdi. Rus ordu kəşfiyyatının rəhbəri general Nikolay Potapov bolşeviklərin içindəki adamlarından istifadə edərək mason hökumətinin devrilməsi üçün plan cızdı. Həmin hadisələr zamanı Müvəqqəti Hökumətin naziri olmuş gürcü İrakli Çereteli haqlı olaraq rusların xüsusi “dövlət instinktini” və təşkilatlanma meylini” vurğulayır.
Davamı    
 

Bəzi nazirlərin həbsinə hazırlıq gedir

“Proses icra başçılarının həbsi ilə yekunlaşmayacaq. Onlardan da yüksək vəzifə tutan və dövlətçiliyə qarşı çıxan, eləcə də vətəndaşları incidən məmurlar var”.
Bu haqda unikal.org-a açıqlamasında Biləsuvarın icra başçısının həbsinə münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) icra katibinin müavini, Milli Məclisin Regional məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.
S.Novruzov mərkəzi icra hakimiyyətinin yuxarı eşalonunda vəzifə tutan və ölkə başçısı İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətə qarşı çıxan bir sıra vəzifə sahiblərinin oldğunu bildirib.
O, qeyd edib ki, bu sırada bəzi nazir və komitə sədrləri də var: “Korrupsiyaya bulaşan, rüşvətlə insanları işə götürən, öz yaxınlarına yüksək vəzifə verən nazirlər, komitə rəhbərləri var. Həmçinin bəzi yüksək vəzifəli məmurlar tenderləri öz şirkətlərinə, yaxın qohumlarına verirlər.
Davamı    
 

Dövlət başçısı: Hüquq mühafizə orqanlarında islahatlara böyük ehtiyac var

"Siz bu gün Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Ümid edirəm ki, bu yüksək etimadı doğruldacaqsınız. Siz prokurorluq orqanlarında 30 ildən çoxdur ki, işləyirsiniz. Hələ Sovet dövründən bu işə başlamısınız və son 6 il ərzində Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini vəzifəsində çalışırsınız. Ümid edirəm, əldə olunmuş təcrübə sizə imkan verəcək ki, prokurorluq orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi və islahatların dərinləşməsi istiqamətində nəticələr əldə edilsin".
azxeber.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edərkən deyib.
Prokurorluq orqanlarında da daha genişmiqyaslı islahatlara ehtiyac var.
Davamı    
 

Jurnalistlərin binasında yoxlama başladı – Cinayət işi açıla bilər

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunda audit yoxlamalarına başlanılıb.
"BakuPost"un əldə etdiyi məlumata görə, yoxlamalar əsasən jurnalistlər üçün tikilən binalarla bağlı aparılır. Buna görə də audit yoxlamalarına binanı inşa edən "Portos İnşaat” da cəlb edilib.
Məlumatda bildirilir ki, KİVDF-nin keçmiş rəhbərliyi lazımi sənədləri "qaydasına" salmaq məqsədilə jurnalistlər üçün tikilən binalarda çalışmış insanlardan, xüsusən inşaat mühəndislərindən yardım istəyiblər.
Məlumatlı şəxslər audit yoxlamalarının ciddi yeyinti izinə düşdüyünü bildirirlər. Təxminlər doğrulsa, "Portos İnşaat", "Jurnalist Evi" MMC, eləcə də KİVDF-nin keçmiş direktoru Vuqar Səfərli barədə cinayət işinin açılması qaçılmaz olacaq.
Davamı    
 

Армянская логика: пусть русские бесплатно дают оружие, а сами проваливают

Davamı    
 

STALİN - QÜDS ƏSGƏRİ: ÇARIN ƏMİSİ OĞLU, GİZLİ DİNDAR, QRU AGENTİ

Davamı    
 

Русские староверы из Латинской Америки возвращаются на дальневосточные гектары

Davamı    
 

"Vosmoy Bazarı" müharibəsinin qısa tarixi

Xalq arasında "Vosmoy bazarı" kimi tanınan 8-ci kilometr bazarı yenidən diqqət mərkəzinə gəlib. Buna səbəb 2005-ci ilə qədər bazarın sahibi olan Cəfər Səfərovun iki nəfər şəxs tərəfindən bıçaqlanmasıdır. Polis artıq cinayəti törədənlərin izinə düşüb. 
yenisabah.az bildirir ki, Cəfər Səfərov və qardaşı Salman Səfərovun adı ictimaiyyətə ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) yüksək vəzifəli şəxsləri ilə bağlı cinayət işindən tanışdır. Səfərov qardaşları "MTN işinə" zərərçəkən qismində cəlb edilib. Onların şikayətçi olduğu şəxs isə bu günlərdə azadlığa buraxılan MTN-nin ən odioz fiqurlarından hesab edilən Akif Çovdarov olub.
Salman Səfərov məhkəmədə bildirib ki, Akif Çovdarov "Vosmoy bazarı"nı hədə-qorxu yolu ilə onların əlindən alıb.
Vosmoy bazarı Azərbaycanda ən qalmaqallı ticarət obyektlərindən biridir.
Davamı    
 

ƏSL QÜDS - BAKIDIR

Davamı    
 

Baş prokuror: "Sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirəcəyəm"

"Ölkə başçısının müdrik rəhbərliyi altında doğma kollektivlə çiyin-çiyinə yüksək etimadı doğrultmaq üçün bütün səylərimi səfərbər edəcək, respublikanın digər hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə dövlətçiliyin, qanunçuluğun və cəmiyyətin cinayətkar qəsdlərdən qorunmasını təmin etməklə ölkəmizdə sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirəcəyəm".
azxeber.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının yeni Baş prokuroru Kamran Əliyev bu gün kollektivə təqdim olunan zaman deyib.
Kamran Əliyev göstərilən ali etimada görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirib.
Baş prokuror vurğulayıb ki, vətənpərvərlik və peşəkarlıq irsi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən daim uca tutulacaq, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmətin əsas prinsiplərini təşkil edəcək.
Davamı    
 

"Əfsuslar ki, mənim sözlərim bəziləri üçün dərs olmadı" - Prezident həbs edilən icra başçısından danışdı

"Digər vacib vəzifələrdən biri korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədir. Hesab edirəm ki, prokurorluq orqanları bu istiqamətdə daha fəal iş aparmalıdırlar. Bu xoşagəlməz hallara qarşı Azərbaycanda çox ciddi mübarizə aparılır. Mən bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişdim. Bütün dövlət məmurlarını xəbərdar etmişdim və hətta demişdim ki, əgər hansısa dövlət məmuru öz işində düzəlişlər edə bilmirsə, yaxud istəmirsə, qoy özü könüllü şəkildə dövlət işindən istefa versin".
azxeber.com xəbər verir ki, bu fikirləri Prezidentİlham Əliyev mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı deyib: "Amma əfsuslar ki, mənim sözlərim bəziləri üçün dərs olmadı.
Davamı    
 

Müsəlman torpaqları sionistlərdən təmizlənəcək – Ayətullah Xamenei

“Fələstinlilərin qayıdış yürüşləri onları azadlığa aparacaq” - İslam İnqilabı Rəhbəri fələstinliləri azadlıq və tarixi torpaqlarına qayıdışla müjdələdi.
islaminsesi.info Leader.ir-ə istinadən xəbər verir ki, İslam İnqilabı Rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Xamenei bu barədə hərbi akademiyaların kursantlarının buraxılış mərasimində çıxış edərkən danışıb.
Öncə kursantların qarşısından keçərək onları salamlayan Ali Baş Komandan Ayətullah Xamenei, əvvəlcə şəhidləri anıb, sonra onların ruhuna dualar oxuyub.
Hərbi gücün əhəmiyyətindən, müsəlmanların vəhdəti və qudrətinin əhəmiyyətinə toxunan İnqilab Rəhbər bölgədə baş verənlərə də münasibət bildirib. İraq və Livanda baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirən Ayətullah Xamenei, hadisələri ürəkyandıran adlandırıb.
Davamı    
 

Çayçılıqdan icra başçısı vəzifəsinə, oradan isə DTX zirzəmisinə...

“Bu işlər sizlik deyil, ofisiantlar məşğul olur. Bura “Sahil” restoranı deyil”

DTX Biləsuvar rayonunda xüsusi əməliyyat keçirib, icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevi və onun müavinlərini, bəzi digər rayon məmurlarını həbs edib.
Mahir Quliyevin karyerası haqda ötən gün bəzi məlumatları çatdırmışıq. Xatırladırıq ki, o 1958-ci ildə Kəlbəcərdə anadan olub. Təhsili faktiki olaraq yoxdur, Bakıdakı hansısa “Naxçıvan” adlı universitetdən diplom alıb. Karyerasına əvvəllər kolxozda fəhlə, daha sonra Bakının Dənizkənarı Milli Parkındakı “Sahil” restoranında çayçı-ofisiant olaraq başlayıb.
Lakin Mahir Quliyevin çayçı-ofisiant işlədiyi vaxtlarda karyerasında başgicəlləndirici sıçrayış baş verib. O, 2005-ci ildə Səbail bələdiyyəsinin sədr müavini olub.
Davamı    
 

Peskovun bığları

Həmid Herisçi

Moskvada Putin-Ərdoğan görüşü gedir. Putinin masasında iki qovluq var. Sağında Sergey Lavrov qovluğu, solunda Dmitriy Peskovun hazırladığı qovluq. Putin, danışıqlar zamanı hansı qovluğa üstünlük verəcək? Danışıqların dilemması budur. İndisə keçək Peskovun portretinə...
DMİTRİY PESKOV. Tanınmış şair, Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Brodski vaxtilə Türkiyə barədə alçaldıcı, təhqiredici bir fikir söyləyib: “Türkiyədə bığlardan başqa heç nə yoxdur”.
Neynək. Ağır söhbətdi. Ziyalıya yaraşmayan bu axmaq fikri, müasir Rusiya liberalları indi də təkrarlamaqdan ləzzət alarlar. Ancaq...
Ancaq şükür, çağdaş Rusiyada indi hamı belələrindən deyil.
Davamı    
 

TEZLİKLƏ QÜDS RUSLARIN OLACAQ

 Rusiyanın da İran kimi Qüdsə öz qanuni hüquqları vardır. Qüds Rusiya üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qüdsü müqəddəs hesab edən hər üç konfessiyanın nümayəndələri Rusiyada yaşayır. Hər il yüz minlərlə pravoslav bu müqəddəs şəhərə ziyarətə gedirlər. İsa peyğəmbərin qəbri olan məbəd burdadır. Klassik antik dövrlərdə Qüds- Tanrının məskunlaşdığı dünyanın mərkəzi sayılıb. Şiə və pravoslav esxatologiyasında Əl-Aksa məscidinin dağıdılmısı və onun yerində Solomon məbədəninin tikilməsi Şeytanın- Antixristin gəlişini səciyyələndirir. Pravoslav müqəddəslərinin hədislərinə görə, Dəccal taxt-taca məhz Qüdsdə oturacaq. Fələstin dövlətinin yaradılması və onun ayaqda qalması Rusiya dövləti üçün xüsusi önəm kəsb edir. Rusiyanın konservativ dairələri Fələstinə dəstək verilməsini xoşməramlı əməl hesab edirlər. Rusiya slavyanları ilə Fələstinin qədim xalqı arasında sıx mistik bağlılıq vardır.
Davamı    
 

İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

Aftandil Babayev

ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.
İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.
O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".
Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə hörmət qoymursansa, onda necə vətənpərvərlikdən, azərbaycançılıqdan danışa bilərsən ?
Hələ İran, ya da Rusiya haqqında yaxşı nəsə yazmısansa, olursan dövlətçiliyin duşməni! Vətən xaini damğasıda üstundə hazırdı.
Davamı    
 

Sovet hökumətinin Hacı Zeynalabdin Tağıyevə münasibəti

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım kommunistlərin Tağıyevə olan münasibəti haqqında belə danışırdı:
"Sovet hökuməti Hacıya çox hörmət edirdi. Onun Azərbaycanda maarif və mədəniyyət sahəsində… xidmətlərini yaxşı qiymətləndirirdi. Atama deyirlər ki, o istənilən yerdə- şəhərdə və ya bağda, ancaq bir yerdə qala bilər. Haranı istəyirsən özün seç. Atam bağda qalmaq istədiyini deyir. Hökumət bizi köçürdü aşağı bağa. Bina iki mərtəbəli, on dörd otaq alt mərtəbədə, on dörd üstdə. Kaşı ilə döşənmiş mətbəx, hamamxana, təndirxana, darvaza yanındakı birmərtəbəli evdə bağban yaşayırdı. Dinamo maşını bağa işıq verirdi, quyulardan hovuza su vururdu. Hökumət şəhərdən avadanlıq və başqa şeylərimizi on dörd arabada bağa daşıtdırdı. Xalq Maarif komissarı Dadaş Bünyadzadə iki mühəndislə dəfələrlə bağa, Hacının yanına gəlib, mart hadisələri vaxtı yandırılmış teatr binasının bərpa edilməsi barədə bir bənna kimi Hacı ilə məsləhətləşdi.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}