• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Elçin Quliyevin yanında iş verib, çiyninə general rütbəsi taxdığı oğlanları

Dövlət Təhlükəsizlik Xİdmətinin və Baş Prokurorluq Yanında Korrupsiyaya Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin Dövlət Sərhəd Xidmətində keçirdiyi anti-korrupsiya əməliyyatları hələ də cəmiyyətdə müzakirə mövzusudur.
Bu arada Dövlət Sərhəd Xidmətində çalışan hərbi qulluqçular gununsesi.org-a maraqlı bir foto yollayıb.
12 iyun 2019-cu ildəki məşhur 5 km uzunluğu olan bayrağın paradında çəkilən fotoda Elçin Quliyevin kiçik oğlu Əli Quliyev də əks olunub.
Fotoda görünən Əli Quliyev general rütbəsində görünür. Bu isə Elçin Quliyevin özbaşınalığına bir sübut sayılmalıdır. Çünki, ölkədə general rütbəsini Prezident verir.
Bu faktı redaksiyamıza təqdim edən mənbəmiz daha bir məqama diqqət yetirir: Elçin Quliyevin digər oğlu Məhəmməd Quliyev isə DSX-nin zabitidir, leytenant rütbəsində istintaq idarəsində işləyir.
Davamı    
 

Abşeron İcra Hakimiyyətində əməliyyat - Saxlanılanlar var

Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Abşeron rayonunda əməliyyat keçirir. 
Bu barədə jurnalist Eynulla Fətullayev məlumat verib.
O bildirib ki, icra hakimiyyətinin bir çox vəzifəli şəxsləri saxlanılıb.
Xatırladaq ki, ötən gün Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin Memarlıq İdarəsinin rəisi Akif Əliyevin və bir çox digər vəzifəli şəxslərin də saxlanılması barədə məlumat yayılmışdı.
Akif Əliyev uzun illərdir ki, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin Memarlıq İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Hazırda Sumqayıtın, daha əvvəl isə Abşeronun icra başçısı olan Zakir Fərəcovun vaxtından bu vəzifədə olan A.Əliyevin adı dəfələrlə evlərin tikintisinə icazələrin verilməsi və bir çox digər məsələlərdə  korrupsiyada hallanırdı. İcra başçısının ətrafındakı əsas adamlar Z.Fərəcovun vaxtından qalan məmurlar və ya qohumlarıdır.
Davamı    
 

Маша и Медведь - В Космос с Машей!

Davamı    
 

"Demək, oğurlamısan ki, indi də təhvil verirsən" — Elçin Şıxlıdan Əli Həsənovu ifşa edən AÇIQLAMALAR

“Mərdlikdən kim danışırsa danışsın, Əli Həsənov danışmasın. Çünki onun mərdliyin nə olduğundan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur”.
Bu sözləri Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, “Ayna” və “Zerkalo” qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun demokrat.az xəbər portalında son müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyib.
Onun sözlərinə görə, Əli Həsənov KİVDF-nin keçmiş rəhbərliyinə qarşı cinayət işinin açılmasından narahat olub və bu səbəbdən hisslərini cilovlaya bilmir: “Əli Həsənov deyir ki, şirkətlərimi təhvil vermişəm. Adama sual verərlər ki, şirkətləri kimə və nə üçün təhvil vermisən? Elnur Əliyev deyə bir adamın adını çəkir. Demək, oğurlamısan ki, indi də təhvil verirsən.
Davamı    
 

Əli Həsənovdan sensasion açıqlamalar: Oğlum şirkətlərinin hamısını təhvil verib

Azərbaycan Prezidentinin sabiq köməkçisi, Prezident Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının kafedra müdiri Əli Həsənov demokrat.az xəbər portalının baş redaktoru Vasif Həsənlinin suallarını cavablandırıb. Telefon söhbəti zamanı zamanı Əli Həsənov ailəsinin 208 min manat vergi borcunun olması barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib, biznesi və digər bu kimi məsələlərdən danışıb. Jurnalist Vasif Həsənli ilə Əli Həsənov arasında olan sual-cavabı olduğu kimi təqdim edirik.

– Salam Əli müəllim, necəsiniz?
– Sağ ol Vasif, sən necəsən?

– Yəqin ki, istirahətdəsiniz?
– Bəli, buyurun!
Davamı    
 

Əli Həsənovun xanımının Gülənçilərlə görüntüləri yayıldı

Davamı    
 

Əli Həsənova qarşı daha bir ağır ittiham

“Əli Həsənov kimi yaramazların gecə-gündüz yatmadan taladıqları var-dövlət sayəsində bu gün ölkəmizdə acınacaqlı durum yaşanır”

Hüquq-müdafiəçisi Taleh Xasməmmədov özünün facebok səhifəsində Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə sabiq köməkçisi Əli Həsənovun maliyyə maxinasiyalarından bir epizodu paylaşıb.
Həmin statusu oxucuların diqqətinə çatdırırıq.
“Əli Həsənov kimi yaramazların gecə-gündüz yatmadan taladıqları var-dövlət sayəsində bu gün ölkəmizdə acınacaqlı durum yaşanır. Təsəvvür edin ki, 14 oktyabr 2019-cu il tarixdə keçirilən “Bakı Beynəlxalq Media Konfransı”na gələn 200 nəfərdən çox Türkiyə və digər ölkə nümayəndələrinin hər birinin gündəlik otel xərcləri 340 manat olduğu halda, Əli Həsənov bu məbləği 2800 manat olaraq “otkat” edib. Baxın, bir günlük otel xərcləri üçün 560 000 manat! İndi görün bizim ölkənin taleyi kimlərin ümidinə qalıbmış”.
Davamı    
 

Qaraqoyunlu Azərbaycanı Türkiyənin tərkibinə salmaq istəyir

Yasәmәn Qaraqoyunlu Xural TV-dә Әvәz Zeynallıya müsahibә verib.
Yenә öz ampluasındadır. Deyir, Azәrbaycanın Türkiyә ilә konfederasiyada birlәşmәsinә qarşı olanlar Azәrbaycanın düşmәnlәridir. Onlar İranın vә Rusiyanın Azәrbaycanda olan 5-ci kolonudur.
İndi burda nә deyәsәn, bilmirәm.
Adam Azәrbaycanı Türkiyәyә burlәşdirmәk arzusundadır- bunun üçün әlindәn gәlәn hәr şeyi edir. Yәni faktik olaraq, özü Türkiyәnin vә İsrailin Azәrbaycandakı 5-ci kolonudur, amma özünü milli qüvvәlәrin nümayәndәsi vә vәtәnpәrvәr adlandırır.
Tәәccüblüsü budur ki, bu ilhaqa qarşı olanları Azәrbaycana düşmәnçilukdә ittiham edir.
Hәlә bir az da qabağa gedәrәk deyir İran biz türklәrin dövlәtidir. Min illәr İranda türklәr hakim olub, 1925-ci ildә ingilislәr biz türklәrin dövlәtini perslәrә tәhvil veriblәr.
Davamı    
 

Tanınmış jurnalist Əli Həsənovu ifşa etməyə başladı: Dərc olunan bu “yaltaqnamə”lərdə…

Sabiq millət vəkili, tanınmış jurnalist Etibar Hüseynov Prezidentin sabiq köməkçisi, Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin sədri olan Əli Həsənovla bağlı status paylaşıb. Etibar Hüseynov Əli Həsənovun Heydər Əliyev və İlham Əliyevin sadiq silahdaşı olması ilə bağlı deyilən fikirlərə etiraz edib.
Sabiq millət vəkilinin statusunu olduğu kimi təqdim edirik.
“Yazılacaq bir kitablıq söhbət var. Ancaq nə sizi, nə də özümü yormamaqdan yana həmişəki kimi qısa və konkret olacam. Deməli bir neçə ay da tab gətirsəydi Əli Həsənov öz 60 illiyini vəzifə başında, təmtəraqla qeyd edəcəkdi. Yəni möhtəşəm saraylarda dəbdəbəli ziyafətlər, tv və saytlarda trolların bəlağət dolu yazı və çıxışları və s. Amma qismət olmadı. İndi Əli Həsənovun yubiley yazılarını heç kəs tərəfindən qəbul edilməyəcəyini anlayan 2-3 trol verir. Bir çoxlarını isə özü hazırlayıb başqa imzalarla dərc elətdirir.
Davamı    
 

СЕКРЕТЫ РУСЫХ ДЕВ

Davamı    
 

Маша и Медведь - Вот и лето пришло!

Davamı    
 

Целительные точки на ладони

Davamı    
 

ПОЧЁТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВЕЛИКОГО МУЖЧИНЫ

Davamı    
 

AĞDƏRƏ ƏMƏLİYYATI. LƏNKƏRANLILARIN KEÇDİYİ YOL

Mikayıl Hacıyev

1992‐ci il iyunun əvvəlinə kimi Yuxarı Qarabağ bütünlüklə düşmən caynağına keçmişdi. Lakin hələ də gec deyildi. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda həlledici döyüşlər keçirmək lazım idi.
1992‐ci il iyunun ortalarında 6 ay sərhasər təlim keçmiş, təxminən 700 lənkəranlı döyüşçüsü öz zirehli texnikası ilə Ağdərərədə digər hərbi hissələrlə düşmən üstünə hücuma keçir. Döyüşə‐döyüşə 40 km‐dən çox irəliləmiş Talış bölgəsindən gəlmiş Lənkəranın 820 nömrəli Həzi Aslanov adına hərbi hissəsi Kasapet yüksəkliyini aldıqdan sonra, ermənilərin Ağdərədə yerləşən ekspedisiya korpusunun belini qırır. Bu döyüşdə 23 Lənkəranlı həlak olur, 73 nəfər isə yaralanır. Talış bölgəsindən gəlmiş Talış dağlarının oğulları qanları ilə Qarabağ dağlarını suvarır.
Davamı    
 

Məshəti türkləri Türkiyənin düşmən fəaliyyəti ucbatından deportasiya edilmişlər

Akşin Sultanov

Burjua mətbuatı üçün “obyektivlik” prinsipi var və ondan ibarətdir ki, özlərinə lazım olanda və sərf eliyəndə mövzuyla bağlı ekspert rəyinə, qarşı tərəfin fikrinə də müraciət edirlər. Heç olmasa bir şeydən yazanda axırda oxucu üçün məsələnin məzmununu az da olsa açıqlayırlar.
Amma nədənsə Stalin deportasiyaları barədə danışarkən ekspert rəyinə ehtiyac durmurlar. Bircə kəlmə də bu köçürülmələrin səbəbindən yazmırlar. Məlumatsız və kəmsavad oxucu da elə anlayır ki, Stalin bekarçılıqdan və illaki kiməsə, hansısa xalqa pislik etmək naminə, elə-belə, mırta, sadist həzzi almaq üçün günahsız insanlara əzab verib.
Əlbətdə, köçürülmüş xalqların hər bir fərdi günah sahibi olmayıb, aralarında günahsız insanlar da olub. Guya bunu sovet hökuməti bilməyib? Bilib.
Davamı    
 

"Arzun gözündə qalacaq, Əli Həsənov" - Sabiq deputat

Tanınmış jurnalist, sabiq deputat Etibar Hüseynov Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovu sərt tənqid edib.
Jurnalist özünün Facebook səhifəsində keçmiş ideoloqun ölkədəki proseslərdən müəmmalı şəkildə kənarda qalmasına münasibət bildirib: “Saytlar Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna yardım etmiş tanınmışların siyahısını dərc edir. Siyahıda cəmiyyətin demək olar ki, bütün spektri əhatə olunub. Burada yüksək vəzifəli şəxslərindən tutmuş, sabiq nazir və deputatlara, biznesmenlərdən tutmuş, jurnalist, idmançı, şou-biznes nümayəndələrinə kimi hamı var; tək Əli Həsənovdan başqa. O Əli Həsənov ki yazdığı (o cümlədən də trollarına yazdırdığı) palaz-palaz məqalələrdə az qala iki cümlədən bir özünü İlham Əliyevin ən sədaqətli silahdaşı, onun əsgəri adlandırırdı. Bəs indi hardasan, Əli Həsənov? Oğlun, xanımın haradadır? Bu ölkədə daha nələr baş verməlidir ki, sən də Prezidentin çağırışına qoşulasan?
Davamı    
 

Nailə İslamzadə - Məşhur teleaparıcının sağlamlıq resepti

Davamı    
 

Həbsdən çıxan AXCP üzvü partiyadan istefa verdi: Sərt ittihamlar

Davamı    
 

KİVDF-nin sabiq rəhbərliyinə 4 maddə ilə cinayət işi AÇILDI

Prokurorluq orqanları tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə büdcə və digər maliyyə vəsaitlərinin səmərəli və təyinatı üzrə istifadə olunması sahəsində dövlət nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və bu sahədə korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir.
Baş prokuroluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, həmin tədbirlərin davamı kimi, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu (KİVDF) tərəfindən yol verilən qanunsuzluqlar barədə Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasından daxil olmuş material Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırılıb: “Araşdırma zamanı əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Davamı    
 

Prezident: Güc toplayırıq, Qarabağı azad edəcəyik

“Siyasi və hüquqi baxımdan bizim mövqeyimiz mükəmməldir, Ermənistanın mövqeyi qüsurludur. Biz iqtisadi sahədə, hərbi sahədə Ermənistandan qat-qat güclüyük və bunu göstərmişik, o cümlədən döyüş meydanında. Onlar bizə hücum etdi, biz cavab verib onları yerinə oturtduq”.
Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. “Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini azad etdik. Onlar nə etdilər? Bizim kəndlərimizi bombaladılar, bax, burada Tərtərdə. Mən Aprel döyüşlərindən sonra gəlib o bombaları, o mərmiləri görmüşdüm, evlərə getmişdim. Tərtər şəhərini, Tərtərin, Ağdamın kəndlərini bombalayıblar. Bu, faşizm deyil, nədir? Dinc əhaliyə qarşı müharibə aparıla bilməz.
Davamı    
 

"Oqtay Əsədov dedi ki, Ramiz Mehdiyev və Siyavuş Novruzov sizin əleyhinizədir" - Sabiq icra başçısı

YAP-ın qurucu üzvlərindən biri, keçmiş deputat və icra başçısı Musa Musayevin “feysbukda” böyük marağa səbəb olan yazısı belə başlanır. M.Musayevin yazısı 15 il əvvəlin parlament seçkisi günlərindən bəhs edir.
Tanınmış YAP-çı hakim partiyanın rəsmi namizədi kimi iştirak etdiyi həmin seçkilər dövründə üzləşdiyi hadisələrlə bağlı çox maraqlı xatirələrini paylaşıb. M.Musayev yazır: “2005-ci il parlament seçkilərində namizədliyim Binəqədi rayonu 8-saylı dairədən YAP-ın namizədi kimi irəli sürülmüşdü. Sənədlərimi Dairə Seçki Komissiyasına (DSK) apardım ki, imza vərəqələri götürüm. DSK-nın sədri Rafiq Ağamaliyev adlı bir nəfər idi. Biləndə ki, mən YAP-ın deputatlığa namizədiyəm, kefi pozuldu. Soruşdum ki, nə olub? Cavab verdi ki, bəs buradan namizəd Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru, professor Elşad Abdullayevdir və mən ona söz vermişəm.
Davamı    
 

Кадыров предупредил Грузию и Украину: Придёт время – обязательно предъявим счёт

Davamı    
 

Bundan sonra hansı müsəlman dövlətindən yardım gözləyirsən?

Afiq Əliyev

Dünəndən baxıram, bu haqda neçə dənə status yazıblar, bəh-bəhlə İsraildən "alınan" raketdən danışırlar.
Gəmidən də atılırmış, deyirlər.
Gəmidən, sahildən kimə atacayıq ki, o raketi? Ümumiyyətlə ata biləcəyik, kiməsə?))) Bir dənə gölün sahilindəyik və bu gölə müştərəklərmizlə də müharibə etmirik.
Böyründə son dövrlərdə raketin kitabını yazan İranı qoyub da, hoppanıb gedib İsraildən raket alırıq. Sonra da İslamdan, şəhidlikdən danışırıq, qarşılıqsız umu-küsü edirik ki, bizə yardım etmirlər.
Sən pulla İsraildən silah alırsan- hansısa müsəlman dövlətindən yardım gözləyirsən?!
Davamı    
 

İlham Əliyevin çıxışına dair

Davamı    
 

Немного о Героях

За всю историю войны в Афганистане всего трое человек из рядового и сержантского состава были награждены Тремя Орденами Красной Звезды. Это Александр Сынурович Серендеев (173 ООСпН), Сергей Чеголя (173 ООСпН), Корнукаев Саид-Магомед Докаевич (56 ДШБ). Русский, украинец и чеченец.
АЛЕКСАНДР СЕРЕНДЕЕВ. кавалер трёх орденов Красной Звезды, разведрота 173 отряд СпН ГРУ, военнослужащий срочной службы, Афганистан, 1987 г.
Люди сведущие скажут: «Это почти невозможно, чтоб простой солдат…», и будут правы, ведь очень немногие удостоены даже одной такой награды.
Александр Серендеев служил в разведроте, выполнял сложные операции по захвату караванов душманов, имеет три ранения, после последнего не один год провёл в госпиталях.
Davamı    
 

Trotskizmin mahiyyəti haqqında

L.Sokolskiy

Dünya inqilab hərəkatında opportunizmin və revizionizmin ən təhlükəli istiqamətlərindən biri trotskizmdir. O bugün dünyada geniş yayılmışdır. Təkcə bizim ölkəmizdə həmin cərəyanın onlarla sol qrupları vardır, keçmiş SSRİ ölkələrində, ilk növbədə Ukraynada, də belə qruplar az deyil. Sayları az olsa da, kommunist və işçi hərəkatına artıq indi hiss olunacaq dərəcədə zərər vururlar.
Trotskizmin populyarlaşmasında vaxtilə SSRİ-nin və trotskiçilərin həmişə ona qarşı mübarizə apardıqları sovet sosializminin məhvi də az rol oynamadı. Həqiqi marksizm-leninizmin genetik düşmənləri olduqlarından, onlar dərhal bəyan etməyə tələsdilər ki, bu hadisə onların doğruluğunu tamamilə sübut edir, sovet sosializmi həyat qabiliyyətli deyildi və guya onun məhvi qanunauyğun idi. Təəccüblü deyil ki, bu məsələdə trotskiçilər liberallarla – burjuaziya ideoloqları və işçi sinfinin açıq düşmənləri ilə tamamilə həmfikir idilər, axı bu kommunizm hərəkatı tarixində ilk hadisə deyil.
Davamı    
 

QULAQ haqda həqiqət

Aleksandr Fedotov

Yağışdan çıxıb yağmura düşmək. Qorbaçovun yenidənqurmasını xalq haqlı olaraq fəlakət yenidənqurması adlandırıb. Prezident Putin Sovet İttifaqının süqutunu XX əsrin geosiyasi fəlakəti adlandırdı.
Biz dəqiqləşdirməli olacıq: süqut yox dağılma. Şərəfinə Yekaterinburqda təmtəraqlı abidə ucaldılmış cənab Yelsinin əli ilə dağılma.
Amma indi söhbət onda deyil.
Artıq neçə illərdir ki, Rusiyanın yetişən nəslini "sosializm dəhşətləri" ilə qorxudurlar. SSRİ-də sənayeləşmənin çoxmilyonlu "qul-məhbus" gücü hesabına həyata keçirilməsi haqda sonsuz isteriya ilə.
Amma dünyaca tanınmış alim Viktor Zemskovun öz məqaləsində nümunə gətirdiyi məlumatlar bunlardır.
Davamı    
 

Baycan ləqəbli Seymur Mənasız və onun liberal paranoyyası haqda

Davamı    
 

Памяти историка Дмитрия Ивановича Иловайского

«Пора бы русскому обществу очнуться от угара, который наслали на него органы жидовской печати»

Дмитрий Иванович Иловайский (11.2.1832-15.2.1920) – историк и публицист, родился в Раненбурге Рязанской губернии в семье управляющего имением графини Пален. Уже учеником гимназии, с 4-го класса, начал зарабатывать на жизнь репетиторством. За проявленные способности педагогический совет рекомендовал юношу к продолжению учебы за государственный счет в Московском университете, куда Дмитрий поступил на историко-филологический факультет.
В 1853 г. с началом Крымской войны Иловайский решается уйти с выпускного курса, чтобы поступить в действующую армию добровольцем. Однако врачи обнаружили у него туберкулез, и молодому студенту ничего не оставалось, как продолжить учебу и стать вскоре известным историком. В качестве такового он побывает на фронте в следующую войну с Турцией (1877-1878), чтобы «видеть историю собственными глазами».
Должен был шесть лет отработать полученное образование.
Davamı    
 

Londona yığdıqları milyonları əllərindən alacaqlar

Cümşüd Nuriyev

Demək olar ki ölkə talan olunub.
***
10 milyonluq əhali üçün bu qədər nazirlik, komitə çoxdur. Hər nazirliyə, komitəyə bir padşah nəyə lazımdır ki, indi də bəziləri padşahlıqdan Allahlığa keçib. Nəmrudlaşıblar, pul bunları elə harınlaşdırıb, qudurdub ki, özlərindən başqa heç kimi saymırlar.
***
Bu adamların hər birinin İngiltərədə yüz milyonları var. Vəzifədən uzaqlaşdırılmış nazirlər də daxil olmaqla, həmin milyarderlərin ölkədən çıxardığı milyonlar geri qaytarılmalıdır. Bizim başıyoxlar bütün sərvətlərini aparıb Londona yığıb, ABŞ ərəb ölkələrinin rəhbərlərinin milyonlarını mənimsədiyi kimi, onların əmlakları da orada batıb gedəcək. Heç kimə sirr deyil ki, London xaricilərin, ən çox da müsəlmanların hesabına öz varidatını artırır.
Davamı    
 

İmperializmin beynəlxalq sərhədlərini artıranlar

Pünhan Musayev

Maraqlı hadisələrdən biri də ABŞ-da Amerika qitəsini kəşf edən, ölkə tarixində Corc Vaşinqton qədər nüfuza sahib olan Xristofor Kolumbun abidəsinin aşırdılması oldu.
Açığı bu məni bir qədər sevindirdi.
Təxminən 10 il öncə bu barədə fikrimi soruşan olsa idi, təbii ki təcrübəsizlikdən irəli gələrək, məyusluq içində olduğumu bildirərdim. Bu ABŞ-a olan ilgimə görə yox, Kolumb amilinə görə olardı.
Çünki orta məktəblərdə nəinki Kolumb, eləcə də Vasqo de Qama, Fernan Magellan, Marko Polo, Ceyms Kuk və sairləri səthi dünyagörüşü olan uşaqlara qəhrəman, fəxr olunası tarixi şəxs kimi tanıdırdılar.
Həmin vaxt çox vicdanlı coğrafiya müəllimim onların quldur olduğundan bəhs edəndə belə kitabda yazılana qapılıb, ona inanmamışdım.
Davamı    
 

İndi dünyada "mədəniyyət pəncərəsi", "turizm bölgəsi", "demokratiyanın göbəyi" olublar

Ayxan Həmişəyev

1-ci şəkil Belçika hökmdarı II Leopolddur.
1865-1909-cu illərdə Belçika hökmdarı olmuşdur.
Bunun hakimiyyəti illərində Konqo rəsmən Belçikanın müstəmləkəsi oldu. Bütün nə təbii ehtiyatları varsa mənimsənildi.
Hətta bu gün Belçikada tikilən əksər tarixi binalar Konqodan gələn gəlirlər və işçi qüvvəsinin sayəsində tikilmişdir.
II Leopoldun vaxtında Konqo əhalisi istismar edildi, soyqrıma məruz qaldı.
"Konqonun cəlladı" ölənə kimi Konqonu sömürməyə davam etdi.
Beləsinə Brüseldə də heykəl qoyublarmış.
2-ci şəkil isə ingilis Edvard Colstondur. Parlament üzvü. Məşhur qul taciri.
Afrikadan ABŞ-a qul daşımaqla (100 minə qədər) ölkəsinin ən nüfuzlu və varlı adamına çevrilib.
Davamı    
 

Обыкновенный фашизм: В армянских соцсетях затравили россиян, не сумевших вернуться на Родину из-за коронавируса

Davamı    
 

Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол

Davamı    
 

«Руссия!» – европейские арабы в панике бежали от подсрачников русской журналистки

Бывшая севастопольская журналистка, ныне редактор службы новостей НТВ Лариса Раевская вступила в конфликт с мигрантами в Вене из-за «цокания» в свой адрес.
Об этом она рассказала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам журналистки, выходцы из России – единственные, кто в странах Европы не боится дать отпор мигрантам, которые пытаются навязать Старому свету свои порядки. «Лично в Вене отвесила подсрачник арабу, цокнувшему языком в мой адрес, а остальных обложила отборным матом. Цокали они на всех, но эти все (читаем эуропейцы и пиндосы) шарахались, опустив глазки, и сливались со стенами зданий. Я же не просто пароходом врезалась в козлобородую толпу, перегородившую тротуар, но и размяла ногу и связки. В итоге, с криком “Русия!” они бежали по Марияхилферштрассе, как фашисты от Красной Армии в апреле 45-го.
Davamı    
 

İbrahim Sel – Stalin fenomeni

GİRİŞ

 Siseron Mark Tulli deyirdi: “Tarixi bilməmək əbədi uşaq qalmaq deməkdir”. Bir çox dəyərlərimizi təhrif etdikləri kimi, gənc nəslə Stalini də qaniçən və tiran kimi tanıdırlar. İnsanlarımız bu dahi insan haqda düzgün məlumatlanmayıblar. Əslində Stalinə ona görə nifrət yaradırlar ki, o Beynəlxalq Maliyyə Mafiyasının nümayəndəliyi olan trotskizmə SSRİ xalqlarını əsarət altına salmaqda mane olmuşdur.
 Hələ 1936-cı ilin sentyabrında Almaniyanın təbliğat naziri Yozef Gebbels Nürnberqdə keçirilən qurultay zamanı açıq şəkildə bildirdi ki, Almaniya bolşevizmi məhv etmək məqsədilə SSRİ-yə hücum edəcək.
Davamı    
 

ТАЙНА БЕШЕНСТВА ЗАПАДА

Светлана Савицкая

ТАЙНА БЕШЕНСТВА ЗАПАДА против поправок в конституцию! Предлагаю спокойно разобраться до голосования!.
Нашим оппонентам так нравилось управлять Россией, ее экономикой и культурой после обрушения СССР Эльценем и Горбачевым, им так нравилось при слове "русский" называть нас фашистами, что теперь идти на попятную им ой как не хочется!
Что же предлагает Дума? Совет Федерации. И Президент. Поправок много. Но Запад (и понятное дело либералов) бесят только эти пункты:
Внести в Конституцию изменения, прямо гарантирующие её приоритет в правовом пространстве России.
Требования международного законодательства могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Davamı    
 

Игорь Панарин: Мировая политика #394. Парагвай: союзник России и враг Англии

Davamı    
 

Охранник Сталина Ю.Соловьёв о вере "хозяина"

Davamı    
 

Ялла - Шахрисабз

Davamı    
 

Строительство Главного храма ВС РФ завершено

Davamı    
 

Я не помню, как тебя зовут

Игорь Сокало

Стихотворение написано на реальных событиях, молодого стали унижать старики, пришлось ему пояснить, как здесь жить, не стирать и не подшивать стариков, быть мужиком. 
Если помнишь меня, молодой, отзовись: 682 МСП 3 батальон Гульбахар 1987-88 годы.

Я не помню как тебя зовут,
Дело было, друг, под Гульбахаром.
Солнце рано поднималось тут.
Целый день калило оно жаром.

Ты пацан малой, я вроде бы, как "дед"
Дембель близок: "Так домой охота!!!"
Davamı    
 

Дмитрий Иванович Иловайский

Дмитрий Иванович Иловайский (11 февраля 1832, Раненбург, Рязанская губерния — 15 февраля 1920, Москва) — русский историк, публицист, автор пятитомной «Истории России», редактор и издатель газеты «Кремль». Известен как критик норманнской теории с позиций официальной идеологии Российской империи и автор учебников для среднего образования.
Родился в семье мещанина, управляющего имением графини Пален. Учился в казённом раненбургском уездном училище и Рязанской мужской гимназии (184-1850). Затем окончил историко-филологический факультет Московского университета, где учился в 1850-1854 годах. После окончания учёбы желал поступить на военную службу, от чего вынужден был отказаться из-за подозрения на туберкулёз. Как казённокоштный студент имел обязательство отработать не менее шести лет в учреждениях Министерства народного просвещения, вернулся в Рязанскую губернию, где преподавал в губернской гимназии.
Davamı    
 

Николай Павлович Игнатьев

Граф (с 12.12.1877) Николай Павлович Игнатьев (17 (29) января 1832, Санкт-Петербург — 20 июня (3 июля) 1908, Киевская губерния) — русский государственный деятель из рода Игнатьевых, русский посланник в Пекине (1859—1860), посол в Константинополе (1864—1877), министр внутренних дел (1881—1882), генерал от инфантерии (1878), генерал-адъютант. Сторонник идей панславизма.
Во время командировки в Китай в 1859—1860 гг. подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор 2 (14 н.с.) ноября 1860, который присоединил к России земли по правому берегу р. Амур от устья р. Уссури до берега Тихого океана (на востоке) и границы с Кореей (на юге). Сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Договор этот дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сын генерала Павла Николаевича Игнатьева, старший брат Алексея Павловича Игнатьева. Мать — Мария Ивановна, урождённая Мальцова — дочь промышленника И. А. Мальцова. Родился в Петербурге и был крещен в Сергиевском соборе.
Davamı    
 

ФИНСКИЙ БЛОГЕР ШОКИРОВАЛ FACEBOOK: «ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ»

Veikko Korhonen — блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.
Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско — финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа. К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории. И вот однажды, устав от постоянных споров с антироссийски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.
Davamı    
 

Vətənşüvənliyin 14 xarakteristikası

Davamı    
 

Amerikalı hüquqşünas və siyasi fəal: "İrandan yardım istəyirik. Bizi heyvan kimi qətliam edirlər"

Davamı    
 

"Bura hər an "İkinci Qarabağ" ola bilər..."

Prezident İlham Əliyev iyunun 3-də Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında çıxışı zamanı Qarabağ probleminin həlli məsələsində bir neçə maraqlı məqama toxunub. moderator.az həmin məqamları şərh etmək üçün Türkiyənin Ərciyəz Universitetinin ermənişunas professoru Qafar Çaxmaqlıya aşağıdakı suallarla müraciət edib.
1. Son 100 ildə Ermənistanın hansısa tarixi mənbəsində və ya kitabında İrəvanın onlara verilməsi barədə etiraf kimi qəbul ediləsi nəsə qarşınıza çıxıbmı?
2. Gürcüstanın adını çəkməsə də ölkə başçısı İlham Əliyev deyir ki, bu ölkəyə qarşı da Ermənistanın ərazi iddiası olub və indi də var. Gürcüstan bu günədək niyə Ermənistanın bu nankor qonşuluğuna dövlət səviyyəsində açıq təpki göstərməyib? Yaxud gürcü tarixçiləri bu günədək ermənilərin namərdliyini ifşa edən sanballı əsərlər yaratmayıblar?
Dəyərli professorun bu iki suala cavabını təqdim edirik.
Davamı    
 

"Əli Nağıyev istədiyinin 10 faizini hələ həyata keçirə bilməyib, çünki..."

"O istədiyi adamların hamısını götürsə, icra başçılarının 70%-i, nazirlərin də heç olmazsa 50%-i içəridə olmalıdır"

“Palanı döyəcləməklə iş bitmir, o adamları Prezidentə təqdim edənləri həbs etmək lazımdır”

Tanınmış politoloq Cümşüd Nuriyevlə müsahibəni təqdim edirik.

- Cümşüd müəllim, bir müddətdir görünmürdünüz,  “Facebook” hesabınızı da işlətmirsiniz. Nə baş verir?
- Sosial şəbəkələr üzərində əleyhimə kampaniyalar aparmağa başladılar, guya mən dövlətə qarşı çıxıram. Həmçinin “Facebook” hesabımı ələ keçirməyə, müəyyən kompramatlar həyata keçirməyə çalışdılar.
Davamı    
 

Призыв к соотечественникам

Заур Байрамов
Евразийское Движение Азербайджана

В Азербайджане формируется ненависть к соседным странам. Тут главное- запустить вирус. Он запущен, и у здоровых людей два выхода: заболеть или сопротивляться. Человек остаётся здоровым до тех пор, пока он способен отделять зёрна от плевел, грешное от праведного, нацистов от нормальных людей. Я призываю каждого оставаться человеком. Нацизм и фашизм национальности не имеют. Когда кто-то начинает ненавидеть другую национальность, он превращается в фашиста. Поэтому когда вы бросаете без разбору обвинения в адрес всех русских, персов, армян- вы перестаете быть азербайджанцами. Вы становитесь фашистами. Без национальности.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}