• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Bütöv Azərbaycan, yoxsa həqiqi islamla düşmənçilik?

Davamı    
 

Pərvin Cəfərzadə: Tüpürüm o likeyə!

Davamı    
 

Пост Соловьева о признании Пизы республики Арцах и смешные комментарии азербайджанцев

Поединок:
Город Пиза признал независимость Республики Арцах. Городской совет Пизы решительно осудил агрессию против Арцаха, выразил солидарность с армянским народом и выразил озабоченность в связи с экспансионистскими посягательствами. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.
Davamı    
 

Ermənilər Azərbaycan ordusundan kömək istədi

Davamı    
 

«Мы армяне поем на азербайджанском»

Поэт Йегише Чаренц: «В нас лицемерие появляется еще в утробе матери».
Писатель Ованес Туманян: «…Истинное спасение должно начаться изнутри, потому что мы больны изнутри…».
Историк Геворг Аслан: «У армян не было государственности. Они не связаны чувством родины и не связаны политическими узами. Армянский патриотизм связан только с местом проживания».
Историк Керопэ Патканов: «Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества».
Языковед, литературовед Манук Абегян: «…Где корни армянского народа, как, когда, в какое время, откуда и какими путями он пришел сюда… Мы не располагаем точными и ясными свидетельствами этого».
Писатель Хачатур Абовян: «Будь проклят тюркский, однако этот язык получил благословение.
Davamı    
 

Rusiya heç də bizə düşmən deyil

Davamı    
 

Vətən naminə hamı şəxsi-qərəzliklərini kənara qoymalıydı

Musa Qurbanov

RUSİYADA OLAN AZƏRBAYCANLILARIN VƏTƏNİN BU ÇƏTİN VAXTINDA VƏZİFƏSİ, RUSİYA MEDİASINDA QARABAĞIN AZƏRBAYCAN TORPAĞI OLMASINI SUBUT ETMƏKDİR. ƏGƏR BUNU ÖZÜ EDƏ BİLMİRSƏ, ONDA BACARANA KÖMƏK ETMƏLİDİR, YOX ONDA VƏTƏNPƏRVƏR DEYİLDİR.
Mən 28 il bundan qabaq Moskvada Əhli-beyt cəmiyyətini yaradanda başa düşdüm ki, qanı xarab insanlar necə də islama təhlükəlidirlər.
Bu 28 ildə çox xoşagəlməz hadisələr olub, inşallah gələcəkdə yazaram onları. Bu bir kitabdır.
Bu gün Rusiyada azərbaycanlıların içində iki-üç politoloq var və onları da blok ediblər. Hər yerdə ermənilərdirlər.
Qarabağ hadisəsində məni Rusiyada bütün telekanallar bloka saldılar. Bilirsiz ki, hansı azərbaycanlı Qarabağa dəstək olubsa onları daha Rusiya telekanallarına buraxmırlar.
Davamı    
 

Ходжалинский палач Джоник Тевосян скоро предстанет перед судом - адвокат

Davamı    
 

Putin Makronu başa saldı: Fransa Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı

“Cənubi Qafqazdan əli üzülən Fransa ATƏT-in Minsk Qrupunun yenidən fəallaşmasında maraqlıdır”. teleqraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib.
Ekspert Rusiya və Fransa liderləri arasında baş tutan telefon danışığına toxunub: “Fransa prezidenti Makron geri addım ataraq, Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dedi. Bu, həm də Fransa Senatında Dağlıq Qarabağın "müstəqilliyi"nin tanınması üçün irəli sürülən qətnamənin üzərindən xətt çəkir. Makronla yanaşı, Rusiya Prezidenti Putin də Qarabağın Azərbaycanın suverenliyinə daxil olduğunu vurğuladı. Görünür, Putinin Makronla danışıqları Parisin mövqeyində dəyişiklik edib. Çünki Fransanın tutduğu mövqe Rusiyanın regionda fəaliyyətini təhdid edirdi. Xüsusilə Dağlıq Qarabağın "müstəqilliyi"nin tanınmasını təklif edən sənəd ciddi skandala yol aça bilərdi”.
Davamı    
 

David Şahnazaryan: Yeni bir müharibə olacaq, Azərbaycan Zəngəzuru alacaq

“Nikol Paşinyanın Ermənistanın baş naziri vəzifəsinə başladığı ilk gündən istefasını tələb etdim. Bütün bu müddət ərzində danışıqlar prosesinin inkişaf etdiyi şərait barədə ölkəmizin ictimaiyyətini davamlı olaraq məlumatlandırdım”.
konkret.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri və Ermənistan prezidentinin Qarabağ nizamlanması üzrə keçmiş xüsusi elçisi (1994-1995) David Şahnazaryan “Sputnik Ermənistan”a verdiyi müsahibəsində bildirib.
David Şahnazaryan qeyd edib: “O zaman artıq Paşinyanın Serj Sarkisyanın rədd etdiyi razılaşma layihəsinə nail olmayacağı bəlli idi. Həll variantını həyata keçirmək mümkün deyildi”.
Davamı    
 

Армяне русским такие же братья по вере, как баптисты Австралии…

Davamı    
 

Bizi azərbaycançılıq birləşdirir, türkçülük yox

Şamil Rəhman

Hazırda Azərbaycan türkləri kimi tanınan etnos (ki mən də bu etnosun təmsilçisiyəm) son dərəcə mürəkkəb etnogenezis proseslərinin məhsuludur.
Əvvəla, buranın türklərinin soykökündə müxtəlif türk tayfaları ilə yanaşı, İran və Qafqaz qövmləri də fəal iştirak ediblər.
Həm də bura gələn əski türklər də Sibirdəki əcdadlarından köklü fərqlənirdi. Məsələn, oğuz tayfaları Orta Asiyada türkeşlər və yerli İran kökənli Soğd-Bəlx əhalisinin yüz illər boyu davam etmiş mürəkkəb təmasları nəticəsində təşəkkül tapmışdılar.
İkincisi, bu gün Azərbaycan türkü deyə özünü bilən əhalimizin mühüm qismi dünənə kimi ya İran, ya da Qafqaz dilli olub. Məsələn, Şirvan və Abşeronun əhalisinin önəmli hissəsi XIX əsrin az qala ortalarınadək tat olmuşdur.
Davamı    
 

Özüm özümdən

Gülbala Dadaş

Mənə təb ver, İlahi, ki çıxım özüm-özündən,
Doğula fikir canımdan, yarana sözüm özümdən.

Dözürəm mən hər cəfaya, edirəm şükür Xudaya,
Bilirəm deyildi çünki bu qədər dözüm özümdən.

Ölərəm hacansa mən də, elə iş görüm ki indi
Gələcək nəsillər üçün, qala bir izim özümdən.

Səni mən unutdum, amma ki qalıb gözümdə əksin,
Demə ehtibarli imiş, gözəlim, gözüm özümdən.

Dadaşın yamandı halı, qapılıb özündə qalmış,
Mənə təb ver, ey İllahi, ki çıxım özüm özümdən...
Davamı    
 

Qrant Baqratyan: Ermənistan prezidenti Britaniya kəşfiyyatına işləyir

Ermənistanın sabiq baş naziri Qrant Baqratyan general-polkovnik Movses Akopyana istinadən baş nazir Nikol Paşinyanın xanımını İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Cənub korpusunun məğlub olmasında ittiham edib.
Bu barədə erməni nəşri hayeli.am-a açıqlamasında bildirib.
Bundan başqa, Q. Baqratyanın sözlərinə görə, dövlətin bütün hava hücumundan müdafiə sisteminin etibarlı olmadığı üzə çıxıb.
Keçmiş baş nazir, həmçinin Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanı korrupsiyada və ölkənin mineral ehtiyatlarını qarət etməkdə günahlandırıb.
Bundan əlavə, Q.Baqratyan Ermənistan prezidentinin Mİ-6-nın gizli agenti olduğuna əmindir.
Qrant Baqratyan Nikol Paşinyanın hakimiyyətdəki günlərinin bitdiyini bildirib.
Davamı    
 

Rusiyalı hərbi ekspert Şuşanı geri alan xüsusi təyinatlılarımızı 300 spartalı ilə müqayisə etdi

Davamı    
 

Canavarların məşq görüntüləri

Davamı    
 

Başınızı qaldırın, dünyaya burnunuzdan daha uzağa baxın

Zöhrə İsmayılova

Politoloq Elçin Əsgərov yazır: "Rusiya dağılmır. Dağılması da hələ ki, gözlənilmir. Putin və bütün komandası getsə də yerinə başqa prezident gələcək. Amma Rusiyanın imperiya gücü və vizionu qalacaq. Rusiya ordusu Yeltsin vaxtı, ən zəif çağında belə bir gecəyə "marş-brosok" edib Serbiyaya girib NATO qoşunlarının irəliləməsinin qarşısını ala bilən ölkədi. İran da dağılmır. İranda vəziyyət pisdi, embarqodadı, camaat narazıdı. Amma təhlükə hökumətədi. İrandakı hökumət və sistem devrilsə də yerinə yeni hökumət və sistem gələcək. Amma İran dövləti parçalanmayacaq, imperiya vizionu dəyişməyəcək. Nə Qərb, nə Rusiya, nə də başqa region ölkələri buna imkan verməyəcək. Odur ki mənasız yerə bu ölkələri Azərbaycan xalqı adından hədələyib bizə düşmən qazandırmayın.
Davamı    
 

Güneyli gənclər oxudu, ƏSGƏRLƏRİMİZ ALQIŞLA CAVAB VERDİ- "Vətən bizə ana, biz əsgərik ona"

Davamı    
 

Sözümüz pantürkist, vahhabi, ziddoş, ateist və sair sionist nökərlərinədi

Davamı    
 

ORDUMUZ Zəngilan istiqamətində BELƏ İRƏLİLƏYİR

Davamı    
 

Erməni əsgərləri kabab oldular

Davamı    
 

Ağdamda qalan ermənilər ağ BAYRAQ QALDIRDI: "Bax belə vaxt verirlər adama"

Davamı    
 

Ön cəbhə döyüşlərindən görüntülər. Əsgərlərimiz belə vuruşur.

Davamı    
 

Baxın görün necə döyüşüblər. Ön cəbhədən döyüş videosu

Davamı    
 

Bu xalq neynir? Adamın gözü yaşarır.

Davamı    
 

Плачевное состояние армянской армии: как разворовали деньги

Davamı    
 

Чем дальше в лес, тем громче трехзвездочные акопяны ВСЕ ЕЩЕ ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян на полуторачасовой пресс-конференции в четверг, 19 ноября, обвинил руководство страны и армии во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, отсутствии стратегии и тактики, а также рассказал о дезертирстве и проблемах с призывом в действующую армию.
«Заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну»,- тут же отреагировало на разоблачения генерал-полковника министерство обороны Армении.
Чем еще больше заплело интригу, ведь из официальной реакции армянского военного ведомства так и не понятно:
Davamı    
 

Сирийский солдат о русских

Davamı    
 

Гимн России! Аж дух захватывает.

Davamı    
 

Səni yad eyləyərik gündə fəxarətlə

Xilqət Talıbov

Səni yad eyləyərik gündə fəxarətlə, şəhid,
Üzüağ kamə yetişdin bu şəhadətlə, şəhid.

Öldürübsən bu şəhadətlə dəyərsiz ölümü,
Xar edib düşməni mərdanə, şərafətlə, şəhid.

Təkcə Allah bilir, ey Kərbübəla mə`zunu,
İmtahandan necə keçdin, neçə qiymətlə, şəhid.

Parə-parə əl-ayağın səpilib toprağə,
Vermisən canı Vətənçün nə səxavətlə, şəhid.

Bir zamanlar sənə fərman verənlər indi,
Baş əyir özləri qarşında nəzakətlə, şəhid.

Xoş sənin halına, cənnətdə şəhidlər ağası
Özü pişvaz edəcəkdir səni xəl`ətlə, şəhid.
Davamı    
 

Maştağa uşaqlarının Qarabağdakı macəraları

Davamı    
 

"Rusiyadan başqa heç kim Ermənistana təzyiq göstərə bilməzdi"

Davamı    
 

ABŞ erməni və azərbaycanlı millətçilərini atəşkəs müqaviləsini gözdən salmağa və pozmağa yönəldir

Davamı    
 

Baxın əsgərlərimizin qəhrəmanlığına! Sizlərin haqqınızı nə etsək də ödəyə bilmərik, igidlər!

Davamı    
 

Suriyanın Colanı bizim Qarabağa bənzəyir

Samid Paşa

Colan Yüksəklikləri və Dağlıq Qarabağın hər ikisinin işğal edilməsilə bağlı BMT qətnamələri var, lakin malik ölkələr onu geri qaytara bilmirdi.
Rəsmi Bakı 30 ilə yaxındır işğal edilmiş Qarabağa digər ölkə rəsmiləri və şirkətlərinin girişini qadağan və bu addımı atanlara sanksiya tətbiq edirdi.
Ötən gün ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeonun işğal edilən Colan Yüksəkliklərinə ayaq basması, bu bölgənin bir daha İsrailinki olduğunu deməsi, dünya ictimaiyyətini “gerçəklikləri” və “reallıqları” qəbul etməyə məcbur olduğunu dilə gətirməsi əslində bizə bilirsiz nəyi xatırladır?
Pompeonun bu addımı bizə Fransa Senatının Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla bağlı özbaşına və həyasız addımını xatırladır.
Suriya bu işğala 54 ildir ki məruz qalır.
Davamı    
 

«ЦИРКАЧ»

Davamı    
 

«ЛЮБУШКА»

Davamı    
 

«СНАЙПЕР»

Davamı    
 

Украли АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО солдата! КУДА ОН ПРОПАЛ? Срочно!

Davamı    
 

İlham Əliyev: HARADASAN, AVROPA ŞURASI, NİYƏ SUSURSAN?

Davamı    
 

Naxçıvan şəhidlərini son mənzilə yola saldı

Davamı    
 

Semyon Peqov və Semyon Baqdasarovun cinayətləri ilə bağlı Rusiya Baş Prokurorluğuna müraciət olunub

Davamı    
 

Армяне, вы жили в прекрасном городе, получали высокие должности и зарплаты, чего вам не хватало?! - ИСПОВЕДЬ БАКИНСКОЙ АРМЯНКИ

Davamı    
 

Azərbaycan ordusunun Ağdama girdiyi o möhtəşəm anlar

Davamı    
 

Erməni generaldan etiraflar: Döyüşlərin 5-ci günü artıq 1500 fərarimiz var idi

Ermənistan ordusunun general-polkovniki, sabiq Baş Qərargah rəisi Movses Akopyan geniş açıqlamalar verib.
modern.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o Qarabağ döyüşləri sırasında ordudakı dəhşətli faktlardan danışıb.
“Döyüşlərin 5-ci günü artıq 1500 fərarimiz var idi. Onlar müəyyən ərazidə saxlanılır, onlara yemək payları ayrılırdı. Həmin fərarilər məqsədli şəkildə Ermənistana buraxılmırdı ki, insanlarda çaşqınlıq yaranmasın. Həmin fərarilər kim idi? Nəinki könüllülər, həmçinin, əsgər və zabitlər də bu siyahıda idi”.
Akopyan 2018-ci ilin mayında Paşinyan hakimiyyətə gələn zaman Baş Qərargah rəisi postuna ən hazırlıqsız generalı – Artak Davtyanı təyin etməsini pisləyib.
General-polkovnikin fikrincə, Paşinyan hökuməti Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargahda işçilərin sayı 3 dəfə artırılsa da, döyüş generallarının sayının azaldıldığını əlavə edib.
Davamı    
 

Армяне оставили свою воинскую часть и убежали

Davamı    
 

Армянский Полковник оставил свою позицию и хотел убежать

Davamı    
 

Мертвые армянские солдаты осталось на поле боя

Davamı    
 

Даже не только танки своих одежды выбросили убежали армянский солдаты

Davamı    
 

Командир Манвел Егиазарян: Азербайджанцы взяли Зангилан тремя пикапами

Davamı    
{sape_links}{sape_article}