• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

ЗНАМЕНИТАЯ РЕЧЬ РАВВИНА ЭММАНУИЛА РАБИНОВИЧА, 1952 Г.

На Срочном Совещании Европейских Раввинов в Будапеште, Венгрия, 12 января 1952 года.

ВВЕДЕНИЕ РЕДАКЦИИ. Таких речей по всему миру произносится сотни каждый год, и эта речь знаменита только тем, что она проникла на поверхность. Говорят, что, именно получив протокол этой речи, Иосиф Виссарионович Сталин решил что-то делать по еврейскому вопросу. Через год, эта его попытка закончилась отравлением самого Сталина, его сожительницей, врачом Розой Каганович по приказу её родного брата Лазаря Кагановича (см. Книгу американского родственника Лазаря Кагановича, Стюарта Когана «Кремлёвский Волк». 1987). 

Davamı    
 

İsrail əsgərləri 13 yaşlı fələstinliyə işgəncə verərək şəkil çəkdiriblər

İsrailin Qüds şəhərində əskərlərin azyaşlı fələstinliyə qarşı işgəncəsi müstəqil jurnalistlərdən birinin gözündən qaçmayıb. Əl-Əzəriyə kəndində çəkilən kadrlarda əskərlərin 13 yaşlı uşağın ayağına rezin güllə ilə atəş açması və daha sonra boğazından tutaraq xatirə fotoşəkli çəkdirməsi əks olunur. Hadisə ötən cümə günü baş verib. Əlləri bağlı olan uşaq daha sonra avtomobilə yerləşdirilərək bölgədən uzaqlaşdırılır. Məsələ ilə bağlı BMT-nin insan haqları müdafiəçilərinin mövqeyi hələlik açıqlanmayıb. Hadisənin geniş əks-sədaya səbəb olacağı gözlənilir./ahlibeyt.ru/

Davamı    
 

Azərbaycan öz qəhrəmanlarını tanımalıdır


Mais Qurbanov Rusiyada və Azərbaycanda Musa Qurbanov kimi tanınır. Moskva şəhərində yaşayır. Rusiya KİV-də axır zamanlar tez-tez çıxış edən vaxtı sənəddə adı Mais olduğu üçün onu Mais Qurbanov kimi təqdim edirlər...
Musa Qurbanov 12 may 1968-ci ildə Lənkəran rayonun Mamusta kəndində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirəndən sonra 1984-cü ildə Ukraynanın Lvov Politexnik univerestitetinə daxil olmuşdur. Universtiteti bitirdikdən sonra Moskva şəhərinə köçüb. 

Davamı    
 

Валерий Шамбаров: «Русь была богаче Запада»

В нашей стране ещё с XVIII–XIX вв. внедрилась весьма своеобразная методика изучения истории. Отдельно преподносится всемирная (а на самом деле, история западной цивилизации) и отдельно отечественная. А для оценок выбран единственный критерий «прогресса» – когда и на каком этапе Россия «догоняла» Европу. Зачем ей требовалось играть в догонялки, подразумевается автоматически. С одной стороны – «сонное царство», невежество, грязь, нищета, рабство. С другой – блестящая Франция, мудрая Англия, роскошная Италия, деловая и аккуратная Германия… Но если от «общепризнанных» стереотипов перейти к реальности, подобное сопоставление сразу даёт трещины. Дело в том, что все западные авторы имели (и имеют) вполне понятную тенденцию приукрашивать и лакировать своё прошлое. Для российских историков, заражённых либерализмом и «западничеством», было характерным обратное стремление.

Davamı    
 

Гуд бай, Америка. Мифы о мощи. Мифы о величии

Davamı    
 

Üzüqara neftin SOCAR səadəti

Çirklənmiş torpaqlar, şüalanmış məmləkət və kabab qoxusu

Məşhur sosioloq Nuam Çomiski deyirdi ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Amerika imperailizmi dünya neftinin əsas hissəsini ələ keçirmək uğrunda döyüşür və bu döyüş bu gün də davam edir. Dünyada baş verən bütün müharibələrin bir səbəbi var -o da neftdir. Müasir dünyamızda bu müharibələrin hamısını Amerika imperiyası ssenariləşdirir. Məsələn, İraqda, Liviyada, bu gün isə Suriyada baş verən qanlı terrorların, müharibələrin, insan faciəsinin arxasında Amerikanın neft marağı dayanır. Vaxtilə Rotşild deyirdi: “İnformasiya kimin əlindədirsə, güc sahibi də odur”. 

Davamı    
 

Тупые американцы

Davamı    
 

Xoruzların dövranıdı

Feysbukda paylaşılan ən qalmaqallı fikirlər -1

 Taleh Məmmədov: “Gəlirik!” deyib beynimizi mazol edən, aksiyalarda fotoqraf görən kimi ya “V”, ya da orta barmağını göstərən dolbarik yığnağı heç vaxt bu ölkəni dəyişənlərdən olmayacaqlar. İsmayıllı üsyanı bunu bizə sübut etdi. BP-nin isti ofisində, yumşaq kresloda oturubda inqilabdan danışanları, tolkuçkada büsqalter satıb qrup seksi təşkil edənləri İsmayıllıda görmədik.
 Rövşən Naziroğlu: Mən Bakılı balasıyam... Adam sata bilmərəm...
 Kamran Suleymanov: İki və daha artıq evi olan adama qaçqın deyilir.

Davamı    
 

Yəhudinin mürdəşir sifəti


1941-ci ildə alman düşərgələrinin birində əsir olmuş rus əsgərinin danışdığı:

Biz yəhudilər ilə eyni düşərgədə əsir idik. Bizə almanlar dərin bir xəndək qazmağı əmr etdilər və silahlarla bizim üzərimizdə dayandılar. Xəndək bir neçə saata hazır oldu və onlar bizə xəndəkdən çıxmağa əmr edib, bir cərgə düzdükdən sonra rus dilini bilən alman zabiti səsləndi:
-Yəhudilər cərgədən çıxsın!

Davamı    
 

ETIBAR SALMANOV. BITMƏYƏN SEVGİ ŞERİ. MP4

Davamı    
 

Şərəfli ölüm məsələsi

Ülviyyə TahirÜlviyyə Tahir

Dahilərin hansısa necə yaşamaq deyil, əsas necə ölməkdir demişdir. Şərəfli ölüm həmişə bəşəriyyəti narahat edən məsələlərdən biri olub. Bəzən insanlar digər bir insanın ölümünə baxaraq onun bütün həyat proqramını çıxara bilirlər. “Necə yaşamısansa, elə öləcəksən” həqiqəti bəzən elə keçərli olur ki, bu reallıq qarşısında qərblilər demiş şlyapa çıxarmalı olursan. Biz bütün insanların ölüm səbəblərini çıxara bilmərik, amma elə məşhur insanlar var ki, onların ölümləri hamıya aşkar dəlildir. Gəlin birlikdə bu aşkar dəlillərə bir nəzərdən keçirək.
F. Nitsşe: bu filosof dəli oldu və psixatriyada dəmir barmalıqlar arxasında həyatla vidalaşdı.

Davamı    
 

Böyük şəhərlər

Nuray Nur

Yorucudur böyük şəhərlər. Qaçhaqaç, qovhaqov harasa, kiməsə tələsir burda hamı. Səs-küylüdür  böyük şəhərlər. Insan çığırışları, nəqliyyat uğultuları qulağını batırır və səni kar edir içindəki səsə. Özünü və özünlə bərabər hamını unudursan böyük şəhərlərdə. Yəqin elə bundandır  laqeydliyi şəhər sakinlərinin. Hami elə ögey, elə unutqandır ki, qəfil görə biləcəyin tanıdıq bir üz sevindirə bilər səni hüdudsuzca. Xatırlanmış olmanın sevinci üzündə təbəssümə, içində azacıq qürura çevrilər. Unudulmanın nə qədər acı, unutmanın nə qədər utancverici olduğunu anlayarsan xatırlandığını görəndə. 

Davamı    
 

Mirşamil Mürsəlov oğluna saxta şəhidlik statusu alıb

Vaxtilə silahlı dəstənin tərkibində dövlətə qarşı çıxış edən bu adam saxta yollara əl atıb

Üzəduran kimi tanınan Mürsəlov Mirşamil Miradil oğlu saxta yollarla öz oğluna şəhidlik statusu alıb

Redaksiyanın poçtundan

Dövlət Orqanlarına    Surəti: Media Orqanlara

Yazıb sizə bildirirəm ki, Cəlilabad rayonu Göytəpə qəsəbə sakini Mürsəlov Mirşamil Miradil oğlu saxta yollarla öz oğlu Mirəjdərə şəhidlik statusu almışdır. Cəlilabad rayon Hərbi Komissarlığının verdiyi arayışa və 190 saylı hərbi hissəsinin 537 nömrəli məktubuna əsasən, Mürsəlov Mirəjdər Mirşamil oğlunun elektrik cərəyanının vurması səbəbindən öldüyü deyilir. Ancaq elektrik vurması səbəbindən vəfat edən şəxsə saxta şəhidlik statusu verilib. Rayonda yalançı şahid (üzəduran) kimi ad çıxarmış Mürsəlov Mirşamil Miradil oğlu saxta yolla öz oğluna şəhidlik statusu düzəldib.

Davamı    
 

Diqqət!! Vahhabi terrorizmi!

"Ya eviniz partladılacaq, ya da 20 min dollar..” – Suriyaya gedən azərbaycanlının ailəsi seçim qarşısında

Suriya və bu ölkədə müharibə aparan azərbaycanlılar mövzusu gündəmi zəbt edib. Ən çox verilən “azərbaycanlılar Suriyaya niyə gedir?” sualına cavablar iki cürdür: Birincisi əqidə, yəni onlar bu yola inanır, cəmiyyətin dili ilə desək “beyinləri yuyulub”, ikincisi, ən çox müzakirə edilən və ən çox da inkar edilən versiya onların muzdla döyüşməsidir.

Davamı    
 

"Анти-Путин" - Операция Британии и США против России

Davamı    
 

Suriya- "Vətənim mənim"

Əziz Əzizbəyli

Kim-kimədir? Hələbdən 12 kilometr aralıda yerləşən Əz-Zubdiyyə başdan-ayağa qan içindədir. 
Əsəd qoşunu ilə müxalifət adı verilən terrorçu vəhabilərin "Əl- Nüsra" təşkilatının döyüşçüləri  arasında qanlı çarpışma gedir.
Özu bu günlərdə o dünyaya yollanan Kalaşnikovun silahı hər iki tərəfin əcəl mələyidir.
Döyüş başa çatdıqdan sonra meyidləri reviziya edirlər.
Maraqlıdır deyilmi?
Uzaq Suriyada əbası dizinə düşmüş, əmmaməsi qan içində, uzun saqqalı toz-torpağa qarışmış "Azəri Seyfullah" beyni parçalanmış formada ,dəhşətli səhnədir.

Davamı    
 

İsgəndər Həmidovla bağlı sensassion iddia

Ölkənin birinci «bozqurdçu»sunun adı Kürdistan yaradanlarla birlikdə hallandırılır, onun nazir postundan çıxarılmasının bununla bağlı olduğuna dair məlumatlar var 

Sabiq daxili işlər naziri, «Bozqurd» Partiyasının rəhbəri İsgəndər Həmidovla bağlı olduqca ilginc və sensassiya doğuracaq iddilar ortaya atılıb. Məlumata görə, bu iddiaların əsasında dayanan məlumatların kökü isə 1992-1993-cü illərə gedib çıxdığı bildirilir.
Məlumatda deyilir ki, Elçibəy hakimiyyəti dövründə Daxili İşlər naziri vəzifəsində əyləşən İsgəndər Həmidovun işdən çıxarılmasının konkret əsasları olub. Bu barədə məlumat verən mənbə bildirib ki, konkret əsaslardan biri isə keçmiş nazirin ABŞ prezidentinin inaqurasiyasına qatılması zamanı keçirdiyi görüşlə bağlıdır. Belə ki, həmin vaxt Bill Klintonun inaqurasiya mərasiminə Azərbaycan hökuməti tərəfindən İsgəndər Həmidov qatılıb.

Davamı    
 

Bu dünya bir "dükan"dır

Günay Səma Şirvan

Çoxdan, lap çoxdan, əslində hələ qayğısız olduğunu bilmədiyim qayğılı illərimdə oxumuşdum ki, "KİMLƏRƏSƏ TARİX OLAN, KİMİN ÜÇÜNSƏ TALEDİR. Vaxt və zaman kəsiyi, hardasa, BAXTIN müəyyənləşdiricisidir."  Elə həmin illərdə “əsarət”ində olduğum Lev Tolstoy da deyirdi: "Hamımız itirdiyimiz, ya da çata bilmədiyimiz hər şey üçün zamanı günahlandırırıq. Halbuki, unutma ki, zaman danışacaq olsa, hamımız utanarıq".
Vaxtın tərsinə axdığı, donduğu bir dövrdə, qeyrətli ziyalılarının “pantürkizm” damğası ilə gedər-gəlməzə göndərən Sovetlər Birliyinin ideologiya maşınına, 

Davamı    
 

Rövşən Novruzoğlu - Genetik ölüm

"Azərbaycan, yaxşı oğullarına görə sənə eşq olsun!"

Bu gün Saratov şəhərində 170 nəfərin adı Lətifdir...

Araşdırma materiallarına görə 1934-cü il iyunun 19-da Azərbaycan SSR XKS 15 cildlik “Azərbaycan Ensiklopediyasının nəşri haqqında” qərarına əsasən, Xalq Komissarları Soveti yanında Hüseyn Rəhmanov, Ruhulla Axundov, Cəmil Rəhimov, Mövsüm Qədirl, Mirzə Məmmədov və Vəli Xuluflunun daxil olduğu xüsusi komitə təşkil edildi. Tanınmış, elmin və sənətin bütün sahələrində cəmiyyətdə nüfuz qazanmış, Azərbaycanın inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş şəxslərin siyahısı tərtib edildi. (Lakin ixtisaslı kadrların, nəşriyyat və poliqrafiya bazasının olmaması üzündən, maliyyə imkanlarının aşağı olduğundan bütün işlər dayandırıldı. Əsl səbəb bu deyildi. 

Davamı    
 

Bakılılara böhtan atanlara cavab gəldi!

Şeyx Fədai: "Yalan ayaq tutar yeriməz!"

Bismillahirrəhmanirrəhim. Son illərdə ölkə daxili və xaricində gedən proseslər hamıya məlumdur. İstər iqtisadi, istər siyasi sahədə keçid dövrü tamamlanmışdır. Hal-hazırda bu sahələrdə proseslərin görünməyən tərəfi öz əsli-zati ilə görsənməkdədir. Çünki zaman bunu belə tələb edir. 
Bakı və ətraf kəndləri tarixən öz millətinə, mənəvi dəyərlərinə sadiq qalmışdır. Hələ Çar Rusiyası Azərbaycan Xanlıqlarının arasına ixtilaf salmaqla ərazilərimizi hissə-hissə işğal edərkən, işğalçı Çar Rusiyasının ordu generalı General Sisianovun meyiti Bakı şəhərinin qala divarları qarşısında qurd-quşa yem oldu (1805). 

Davamı    
 

Azərbaycan üçün “xarici təhlükə”

Son zamanlarda fəallaşan radikal dini qruplar ölkənin gələcəyi üçün potensial təhlükə mənbəyinə çevriliblər, kompleks tədbirlər olmasa, problem daha da böyüyə bilər
Xəbər verildiyi kimi, dekabrın 11-də axşam saatlarında Sumqayıtda atışma baş verib. Xəbər tez bir zamanda elektron mediaya yayılsa da, ilk vaxtlarda xeyli qeyri-müəyyənliklər vardı. Əvvəlcə saytlarda məlumat verildi ki, Sumqayıtda 10-cu mikrorayonda radikal sələfilərlə yerli şiələr arasında mübahisə sonradan qarşıdurmaya çevrilib və bir neçə nəfər yaralanıb. Daha sonra məlumat yayıldı ki, atışma qeyd olunan ərazidə polislə radikal dini qruplaşma üzvləri arasında baş verib. Bu faktı Sumqayıt polisinin nümayəndəsi də təsdiqləmişdi.

Davamı    
 

"Мой внук говорит по-русски с рязанским акцентом"

Вот уже 12 лет живет в Москве первый президент Азербайджана Аяз МУТАЛИБОВ. Все это время он неизменно отказывался давать интервью российским и зарубежным СМИ. Только журналистам "ЭГ" удалось уговорить Аяза Ниязовича встретиться и откровенно побеседовать.
Мы приехали в загородный дом одного из друзей экс-президента, где в прохладе увитой виноградной лозой беседки нас поджидал Аяз Муталибов. После вежливых и по-восточному долгих приветствий седовласый мужчина в белоснежной сорочке и элегантном костюме предложил нам ароматного зеленого чая и варенье из алычи. Прихлебывая из армудов - тонких грушевидных хрустальных чашечек - бодрящий напиток, мы начали разговор.

Davamı    
 

Письмо из Греции. «Упаси Бог Украину от ЕС!!!…»

imgИли исповедь «счастливого европейца»

Римма Ускова: «ЛЮДИ! МНЕ СТРАШНО ЗА БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ! ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ВСЁ ПРОШЛО МИРНЫМ ПУТЁМ…»

—Люди! Мне страшно за будущее Украины. Дай бог, чтобы всё прошло мирным путём. Вчера разослала всем своим друзьям акцию за мир, что на международном сайте «Авааз»… И вдруг, получаю от своей бывшей сотрудницы такое сообщение: «Римма извини, но ты в Европе живёшь. Я тоже хочу жить в Европе. Я не хочу, чтобы бандиты, милиция и чиновники убивали моих детей и внуков, или политики их отправляли на войну как в России.

Davamı    
 

Kamran Təhməzov - Mırta

Keyfiylə çıxart hər günü, hər bir anı mırta,
Beş günlük həyatdır, yaşa bu dövranı mırta.

Eldən gələn hər dərdi-bəla toydu, düyündü,
Yəqin ki, deyiblər belə bir dastanı mırta.

Rüşvət bizə düşman, ona düşman deyilik biz,
Biz dosta bərabər sayarıq düşmanı mırta.

Artıq deputat seçkisi vaxtı, deputatlar
Tez millətə vercək quru vəd, fərmanı mırta.

Yaltaqlıq edən saldı bu yaltaqlığı dəbdən,
Yüksəklik üçün hətta tökürlər qanı mırta.

Davamı    
 

Etibar Salmanov - "Konlümlə söhbət"


Gənc şair Etibar Salmanovun "Konlümlə söhbət" adlı ilk kitabı nəşr olunub. Kitaba ön sözü tanınmış yazar, yüksək zövqü ilə seçilən Paşa Qəlbinur yazmışdır. Keyfiyyətli və nəfis tərtibat isə gənc rəssam Hikmət Əliyevin zəhmətinin məhsuludur. "Parlaq imzalar" nəşriyyatında dərc olunmuş bu kitab facebook sosial şəbəkəsində böyük marağa səbəb olmuş, oxucuları müəllifə uğurlar diləmişlər. Kitab 4 bölmədən ibarətdir: "Düşüncələrim", "Ayrılıq", "Sevgi" və "İthaf".

Davamı    
 

Приехали, господа...

chipАнна Кисличенко

С мая 2014 года по всей Европе всем новорожденным будет в обязательном порядке устанавливать подкожный микрочип, который будет вводиться в государственных больницах, - так сообщается в итальянской газете Corrire di Roma.
Микрочип-это микросхема, которая будет находится в подкожной клетчатке. Микрочипы имеют размер примерно с рисовое зерно, и работают на основе пассивной технологии НВО (NWO).

Davamı    
 

Кто заказывает русские революции?

Davamı    
 

Геноцид индейцев в США


В 1864 году полковник американской армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает вошь. Он сказал своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и считаю, что это право и почетная обязанность. И необходимо использовать любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев». 

Davamı    
 

Сталин. Разгром пятой колонны

Davamı    
 

Крестьянская жилка

То, что президент все чаще говорит о консерватизме и традиционных ценностях, вызывает насмешки и непонимание космополитичных либералов. Между тем само происхождение Владимира Путина предопределяет его взгляды и убеждения. О роде Путиных рассказывается в только что вышедшей книге, первое обсуждение которой прошло в среду в одном из столичных архивов.
Род Путиных – тверские крестьяне, жившие практически на одном месте как минимум четыре века подряд. А память и традиции рода – не пустые слова для русских людей, независимо от того, какой пост они занимают. 

Davamı    
 

Rudxan Qalası. Talış.

 

İran qadınına qibtə edirəm

Günel Eyvazlı

Bu başlıq Sizi qorxutdumu? Şəxsən məni yox.
Hər dövlətin çatışan və çatışmayan cəhətləri var. Həm siyasətində, həm də sosial həyatında. Mən İran siyasətində nələrin cərəyan etdiyini, xarici mətbuatdan bir, İran mətbuatından isə başqa cür alıram. Kim daha doğru deyir?
Maraqlı sualdır.
Siyasətlə işim yoxdur. Siyasət elə bir çərxdir ki, ondan baş çıxarınca, başın dönür.
Mətləbə keçək.
3 il bundan öncə İran İslam Respublikasında oldum. Bir Azərbaycanlı kimi gözəl şəhərimiz Təbrizdə olmaq mənə qismət olmadı. Əsas gedəcəyim yer, Məşhəd ziyarəti idi. 15 gün ərzində Cənublu qohumlarımızın evinin qonağı idik. Kərəc, Şəhriyar, Tehran şəhərlərində oldum. Məişətlərini, həyat tərzlərini həm Azərbaycanlı, həm də yaradıcı baxışla sezdim.

Davamı    
 

Bomba israilli əsgərin əlində partladı

Fələstində yerli dirənişçilərə qaz bombaları atan İsrail əsgərləri bu dəfə öz silahları ilə özlərini vurdular. bugun.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə fələstinli dirənişçiləri dağıtmaq üçün gələn İsrail hərbi güclərinə aid bir avtomobildə baş verib. Görüntülər fələstinlilər tərəfindən lentə alınıb. Avtomobilin içindəki əsgərlərin birinin əlindəki qaz bombası ehtiyatsızlıq üzündən partladıqdan sonra digər əsgərlər panika içərisində özlərini arxa qapıdan bayıra atırlar. Bu zaman təlaşa düşən israillilər bir-birlərinin üzərlərinə yıxılırlar.

Davamı    
 

"Альянс НАТО и является терроризмом"

Датский солдат вернулся из Афганистана. Он пришел к зданию парламента, с картонкой в руках. Надпись гласит: "Они сказали нам идти в Афганистан для борьбы с терроризмом. Нас обманули. Это было только ради войны. Альянс НАТО и является терроризмом. Простите нас, афганцы!"

Davamı    
 

Pozğunluq cəmiyyətə necə yeridilir?

 “Overton pəncərəsi” haqqında eşitmisinizmi? Eşitməmisinizsə, onda bu HƏR ŞEYİN LEQALLAŞDIRILMA TEXNOLOGİYASI haqqında oxumağınızı məsləhət görürük.

 Oxusanız, homoseksualizm və eynicinsli nigahların necə qanuniləşdirilməsini başa düşəcəksiniz. Avropada pedofiliya və insestin leqallaşdırılmasının yaxın illərdə tamamilə hayata keçiriləcəyi sizə aydın olacaq. Eyni zamanda uşaq evtanaziyası da bu qəbildəndir.
 Jozef P. Overton (1960-2003), “Mackinac Center” ictimai-siyasət mərkəzinin birinci vitse-prezidenti olmuşdur. Təyyarə qəzasında həyatını itirib. Ölümündən sonra “Overton Pəncərəsi” adlı, ictimai rəydə problem haqqında təsəvvürlərin dəyişməsi modeli formalaşıb.
Davamı    
 

"Şərif Ağayar radikal kürddür"

Ramin Cahangirzadə
 
Kürdün türkə "Rədd ol" dediyi zəmanəyə çatmışıq...
 
"Kür və Araz" yazımı sayta qoyandan sonra, Şərif Ağayar dedi: "Rədd olun".
Mən dedim: "Nə üçün, Şərif yoldaş? Mən rədd olaram, ancaq mənim vəsiqəm yoxdur, bir-birimizə toqquşarıq, polis yaxalayar".
Mən onun niyə o sözü dediyini anlamadım. 
Yoldaşların biri dedi ki: "Şərif Ağayar radikal kürddür".
Onda anladım ki, niyə bizim bu Şərif ağa Kür və Araz yazısını qoyanda “Rədd olun” dedi. Ona gorə ki o elə hiss edir biz Kür adını Kürd adından oğurlamışıq.
Davamı    
 

Посадка Ту-95 на американский авианосец

Посадка Ту-95 на американский авианосецЭта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев.
Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров – пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу Ту-95-того находился авианосец штатов).

Davamı    
 

Сказочной жизни в США не существует

micaВ кои-то веки выдалось у меня время и желание написать что-то. И решил я описать свою жизнь в США. О том куму хорошо живется на Омериканщине.
Кратко опишу ситуацию. Изначально я планировал съездить туда на полгода в качестве отпуска в теплые алабамские края поближе к приветливым водам Мексиканского залива. Давно у меня домочадцы просились отдохнуть у моря. Вот вам и отдых. Но так получилось, что, пока я ездил, в России случился кризис, у моего работодателя в России нет денег мне платить зарплату, вот я и завис в США. А семья благополучно вернулась домой как и планировалось изначально.

Davamı    
 

России нужен президент такой как Кадыров

111006041145_kadyrov5_976x549_apЭ!Э! Не спешите сразу плевать и топтать ногами. Объясню сейчас все. Но по порядку…
Что мы имеем на сегодняшний день? Раздутые до скандалов любые информповоды о Чечне. Посты в сурковских сообществах Спутник и Погром и ряде подконтрольных ему же либеральных сообществ о том, что классно было бы, чтобы Чечню, да и весь Кавказ отделить и огородиться забором… И этот шум растет. Иными словами модерируется волна «За отсоединения Кавказа» под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Зачем? Ну если откинуть в сторону мысли о банальном предательстве Кремля, то ситуация мне кажется следующей. Будет пик этой волны.

Davamı    
 

Мэр Детройта призывает людей не покидать город

Новый мэр Детройта обещает вернуть город к жизни в течение полугода. Майк Дагган и его администрация в самые кратчайшие сроки намерены улучшить транспортное обслуживание и уличное освещение.
Он также намерен заняться решением многих других коммунальных проблем "города моторов".
При этом мэр рассчитывает остановить отток населения и призывает жителей не покидать свои дома. В настоящий момент в Детройте насчитывается порядка 30 тыс. пустующих строений. Именно отток населения является основной проблемой.

Davamı    
 

Исламу объявлен джихад

"Геополитически оторваться от России- это все равно что Кавказу взлететь и переселиться в Саудовскую Аравию или Катар"

Галина Хизриева: "Убеждена, что, пока не поздно, надо принять закон о запрете ваххабизма"

У окна коврик для намаза, на полке Коран, на столе мигающий компьютер и много книг. За столом хрупкая женщина в хиджабе — автор ряда экспертиз о создании в России «ваххабитского интернационала». Женщину зовут Галина Хизриева, она научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Галина рассказала корреспонденту «РР», кто объявил джихад исламу.

Davamı    
 

США: солдат, ставший жертвой сексуального насилия признан невменяемым

Солдат американской армии, 20-летний Трент Смит имел неосторожность пожаловаться руководству на сексуальное насилие. В результате его признали невменяемым и уволили со службы, а его насильник получил лишь выговор за «непрофессиональное поведение».
Трент Смит служил в охране американской базы ВВС Раммштайн в Германии, пишет газета Los Angeles Times. Смит доложил начальству, что вскоре после прибытия на место службы, сержант мужского пола принудил его к занятию сексом. После того как Смит сообщил о происшествии, его жизнь превратилась в полный кошмар. Военное начальство, проведя длительное расследование, пришло к выводу, что никакого изнасилования не было.

Davamı    
 

Дмитрий Дёмушкин: «В Чечне все супер!»

Дмитрий Дёмушкин: «В Чеченской республике не имеют никакого влияния представители определенной национальности, не буду ее называть, которым принадлежит большинство предприятий и СМИ России»

Русское националистическое движение в очередной раз оказалось на грани раскола. Поводом для новых разборок среди патриотов стала поездка Дмитрия Демушкина, Александра Белова и Владимира Максимова в Чечню. Всю прошедшую неделю три товарища колесили по республике в майках с надписью «Я русский». Кавказцев надпись никоим образом не смутила, русских никто не побил.

Davamı    
 

Rus xalqının iztirabları

Biz kommunistlərin tez-tez üzləşdiyimiz ittihamlardan biri odur ki, sən demə Lenin guya Sovet İttifaqının timsalında çar Rusiyasını yenidən bərpa edibmiş və biz guya 70 illik sovet hakimiyyəti zamanı sosialist respublika yox, çarizm dövründəki kimi müstəmləkə kolonyalarından olmuşuq. Gəlin bu məsələni konkret faktlarla araşdıraq. Müasir Rusiyanın təqvimində “müstəqillik günü” deyilən rəsmi bayram var. Ruslar hər ilin bu gününü SSRİ- dən ayrılaraq müstəqil olduqlarını qeyd edirlər. Təbii ki bu qəbildən bayramlar keçmiş müttəfiq respublikaların hər birində qeyd edilir. Sual olunur, bizlər hər il bu bayramı guya ki rus əsarətindən qurtulduğumuz üçün keçiririksə, bəs onda ruslar kimdən xilas olduqlarını bayram edirlər? 
Tam mübaliğəsiz deyə bilərik ki. “müstəqillik gününü” qeyd etməyə mənəvi haqqı olan yeganə əzilmiş xalq elə ancaq ruslar özləridir. Və onlar haqlı olaraq bizim əsirliyimizdən xilas olmalarını bayram edirlər. 

Davamı    
 

Saakaşvilinin inanılmaz cinayətləri açıldı

Gürcüstanın keçmiş baş naziri, Mixail Saakaşvilinin və komandasının hakimiyyətinə son qoyan “Gürcü arzusu” koalisiyasının lideri Bdzina İvanişvili siyasətdən gedəndən sonra ilk dəfə danışıb. Milyarder “Forbes” jurnalının redaktoru Yelena Berezanskayanı Tiflisdəki iqamətgahında qəbul edərək ona geniş müsahibə verib. Virtualaz.org saytı B.İvanişvilinin müsahibəsinin kifayət qədər maraqlı və sensasion məqamlarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq onun tərcüməsini cüzi ixtisarla oxuculara çatdırır.

Bdzina İvanişvili əsl oliqarxdır. 2004-cü ildə Rusiyadan Gürcüstana gedəndə o ölkədə dərhal ən zəngin adam oldu. Onun sərvəti 5.3 milyard dollardır, 

Davamı    
 

Маис Курбанов. Посольства Сирии

Davamı    
 

Avropanın utancverici keçmişi

Bəhruz Salmanov

Kolumb gəminin qeydiyyat kitabında adaların gözəlliyini və əhalisinin necə dostluqsevər, xoşbəxt, mülayim olduqlarını qeyd edir. İki gün sonrakı qeydiyyat: "Onların hamısını tabe etmək və istədiyimizi burada həyata keçirtmək üçün 50 əsgərin olması kifayət edər. Yerli sakinlər bizim harada gəzmək istədiyimizə icazə verir və nə istəyiriksə, onu da bizə verirlər". Avropalıları ən çox təəcübləndirən bu xalqın səxavətli olması idi. 

Davamı    
 

Kolbasa sexləri ilə bağlı qorxulu faktlar

Artıq 10 ildən çoxdur ki, Bakının bir çox mərkəzi bazarlarında, şəhər mərkəzində yerləşən iri supermarketlərdə dana əti adı altında çox vaxt camış əti satılır. Bunu başa düşmək üçün ətdən başı çıxan adamın sadəcə baxması da kifayətdir- camış əti dana əti ilə müqayisədə nisbətən ağ olur. Alıcılar əslində camış əti yediklərini bilməsələr də, aldıqları maldan çox razı qalırlar, dadına alışdıqları ət həmişə təzə olur. Satıcılar isə ətin halal və təhlükəsiz olmasına ürəkdən and içirlər. Çünki ət aldıqları ünvanı dəqiq tanıyrlar və orada malların halal kəsildiyinə, kəsimdən əvvəl və sonra baytar nəzarəti aparıldığına əmindirlər.

Davamı    
 

Geni dəyişdirilmiş məhsullar və insan faktoruna vurulan zərbə

Əkrəm Bəydəmirli

Bu gün geni dəyişdirilmiş Genetik Modifikasiya Olunmuş (GMO) məhsulların ölkəyə gətirilməsi, onların törədə biləcəyi fəsadlar barəsində cəmiyyətdə ciddi narahatlıqlar müşahidə olunur.
Həmin qidaların istifadəsinin fəsadları da hiss olunmaqdadır. Qanunla isə GMO məhsulların Azərbaycana gətirilməsi qadağan olunub. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 2000-ci ildə “Bioloji müxtəlifliyə dair” BMT-nin konvensiyasına, 2005-ci ildə isə bu konvensiyadan irəli gələn “Biotəhlükəsizliyə dair Kartagen protokolu”na qoşulmuşdur. 

Davamı    
 

Bir quş

Qafar Şövqi
 
Tənqidnizə alqış, təhqirnizə bir quş.
Şöhrətnizə bir tuş, təqdirnizə bir quş.
 
Quşlar qanad açmış, reklam eliyirsiz.
Quşdan danışan hər tədbirnizə bir quş.
 
Quşlar, qrip olduz, tapdıq sizə dərman.
Qoyduq bizə qarşı təsirnizə bir quş.
 
İstərsə sağ olsun, cırtdan oyağ olsun.
Divlər yola salmış, xəlbirnizə bir quş.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}