• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Иван Купала - "Полоса"

Davamı    
 

Концерт Группы КВАТРО "Советские шлягеры" (Живой звук)

Davamı    
 

Şiənin qeyrətli talış balası: Rəhbərə dil uzadanın dilini kəsərik!

Davamı    
 

Hacı Qasim sirləri: Şəhidlər diridirlər

Davamı    
 

Rusiyada problemli kreditlər silinir, bəs Azərbaycanda?

Rusiyanın Məhkəmə İcraçıları Federal Xidmətinin əməkdaşları ötən il ölkə vətəndaşlarının 2,2 trilyon rubl (38,6 mlrd. ABŞ dolları) məbləğində problemli kredit borclarını siliblər. Rusiya mətbuatı yazır ki, bu borcların imkansızlıq ucbatından ödənilməsi mümkün olmayıb. 2017-ci ilin sonuna rusiyalıların 50%-dən çoxunun bağlanmamış krediti olub.
O da sirr deyil ki, Rusiyada hər hansı addım atılırsa, qısa müddət sonra onun Azərbaycanda da tətbiqi reallaşır. İqtisadi və qanunvericilik baxımından Azərbaycan daha çox qonşu Rusiyanın təcrübəsinə üstünlük verir. Problemli kreditlər isə Azərbaycan iqtisadiyyatına  da ciddi zərbə vuran faktorlardan biridir. Bu il fevralın 1-nə olan məlumata görə, vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 695,9 milyon manatdır. Kredit alanlar arasında imkansızlıq ucbatından borcunu ödəyə bilməyənlərin sayı kifayət qədərdir.
Davamı    
 

Zərdüşt Əlizadədən Fəzail Ağamalıya AĞIR SÖZLƏR

Ana Vətən Partiyasının sədri, deputat Fəzail Ağamalı  kulis.az-a müsahibəsində görkəmli ziyalı Xudu Məmmədovla xatirələrindən danışıb. O, bildirib ki, X.Məmmədovla ikinci görüşü 1988-ci ilə təsadüf edib: "Xudu Məmmədov elə həmin tarixdə vəfat etmişdi. Dram teatrının yanında bir muzeydə yığıncaqdaydıq. Orda xalq hərəkatı haqqında söhbətlər gedirdi. Xudu Məmmədov da millətini sevən alim idi. Çox da nəhəng alim. Orda onu əsəbiləşdirdilər... Zərdüşt Əlizadə onu əsəbiləşdirdi. Və ordaca Xudu Məmmədovun ürəyi partladı. Bu bizim son görüşümüz idi. Xudu Məmmədov orda Milli Azadlıq Hərəkatına sədaqətini nümayiş etdirirdi. Zərdüşt Əlizadə də onun əleyhinə getdi. Xudu müəllim də möhkəm əsəbiləşdi".
Tanınmış politoloq Zərdüşt Əlizadə modern.az-a açıqlamasında Fəzail Ağamalının səsləndirdiyi ittihama münasibət bildirib: "Fəzailin heç xəbəri yoxdur ki, həmin muzey dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyidir.
Davamı    
 

Erməni qızlarının azərbaycanlı oğlanlara ərə getdiyi kənddən REPORTAJ

Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdən 1 saatlıq məsafədə Mirzoyevka adlı bir kənd yerləşir. Kəndin əhalisi beynəlmiləldir. Burada ermənilər, gürcülər, azərbaycanlılar, assurlar və ruslar yaşayır. Amma çoxluq ermənilərdədir. Tiflisdəki Qafqaz Jurnalistika Məktəbindəki tələbə yoldaşlarımdan eşitmişdim ki, bu kənddə azərbaycanlılarla ermənilər arasında möhkəm dostluq münasibətləri bu gün də davam edir. Yolum Mirzoyevka kəndinə düşmüşdü. Atüstü də olsa, eşitdiklərimi kənd sakinlərindən soruşmağa çalışdım.
Kənddə ilk qarşılaşdığım adam erməni milliyətindən olsa da, azərbaycanca çox rahat danışırdı. Məndən hardan və niyə gəldiyimi soruşdu. Mən də “Azərbaycandan gəlmişəm” dedim.
Bu adamın erməni olduğunu o adını deyəndə anladım. Sonra məni görüb azərbaycanlı qonşusunu çağırdı.
Davamı    
 

Игорь Панарин: Правительство Мишустина

Davamı    
 

İranın çörəyini yeyib, İrana şıllağ atan Qurban

Davamı    
 

К этому Путин готовился 20 лет! Изменения в конституции, отставка Медведева, заявления Мишустина

Davamı    
 

ЕСЛИ БЫ НЕ СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ, НЕ БЫЛО БЫ НИ КРАКОВА, НИ ВАРШАВЫ, НИ РИГИ

Davamı    
 

Həmid Herisçi: Onların yeganə düşməni hələ də Sovet adamıdır

Davamı    
 

Кургинян: Армян в Сумгаите убивали не азербайджанцы

В конце февраля на постсоветском пространстве вспомнили жертв трагических событий в азербайджанском Сумгаите. С момента беспорядков, которое принято называть «сумгаитским погромом на этнической почве», прошло три десятка лет, но до сих пор нет единства во мнениях, что стало причиной событий 27-29 февраля 1988 года и кто несет за них ответственность.
Как передает oxu.az, о том, что и почему происходило тогда в Сумгаите, рассказывает «Вестнику Кавказа» политолог Сергей Кургинян:  «В конце 1980-х годов я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала наша демократическая оппозиция. Могу со всей ответственностью сказать, что, когда зверски убивали, предположим, армян вначале в Сумгаите, издеваясь над ними и совершая некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы.
Davamı    
 

Почему Сталин выгнал Жукова из кабинета

Генералиссимус Иосиф Сталин высоко ценил полководческий талант Георгия Жукова. И в спорах с ним он использовал разные методы, но никогда не унижал.
Жуков имел право настоять на своем
Константин Рокоссовский в своих мемуарах писал, что Жуков ему запомнился твердой уверенностью в высказываниях, которую он не терял, даже когда отстаивал свою позицию в разговоре со Сталиным. В подтверждение своих слов Рокоссовский передавал подробности дискуссии, которая состоялась в 1943 году по поводу «небольшой операции» в районе Мги (Ленинградская область), призванной «облегчить положение ленинградцев».
Жуков, координировавший тогда действия Волховского фронта, настаивал на масштабных военных действия.
Davamı    
 

İranda Ayaz Mütəllibovun ata Buşa tarixi etirazından bəhs edildi - Qarabağa görə

“O vaxt Ayaz Mütəllibov Ermənistanın tərəfini saxlayan Amerikaya etiraz etdi. Bu etirazdan sonra Buş dövlət katibinə Bakıya səfər etmək barədə göstəriş verdi” .
moderator.az xəbər verir ki, Azərbaycanın ilk prezidenti barədə bu sözləri Ərdəbilin imam cüməsi ayətullah Seyid Həsən Amili ötən həftənin cümə namazı xütbəsində söyləyib. Bu haqda məlumatı İranın Qafqaz Mədəniyyət Mərkəzi yayıb. 
ABŞ-ın keçmiş prezidenti ata Corc Buşun ölümündən danışan Amili belə deyib: “Corc Buş İslam Respublikasının süqutunu arzu edənlərdən biri idi, amma özü dastanlara qovuşdu... Ata Corc Buş Azərbaycan xalqı haqqında da böyük zülmə yol verdi və dünya azərbaycanlıları onun bu zülm və xəyanətini unutmayacaq”.
Xətib əlavə edib: “Corc Buş (ata) sırf millətçi idi. Onun cinsi dəliliyi var idi və 8 qadın ondan şikayət etmişdi. O, hakimiyyətdə olduğu müddətdə çoxlu cinayətlərə mürtəkib olmuşdu.
Davamı    
 

Abgül Süleymanov: Amerika bəşəriyyəti məhvə aparır

Davamı    
 

Sahibkarlığa mane olan məmurlar həbs oluna bilər – Prezidentdən xəbərdarlıq

Davamı    
 

İraqda İŞİD şeyxi yaxalandı

Davamı    
 

Rusiyada yeni qərar: ilk uşağa görə 12 min, ikinci uşağa görə 17 min manat veriləcək

Davamı    
 

Рабочую группу по редактированию Конституции возглавит Александр Дугин

Davamı    
 

Əli İnsanovun tələbələri “sandığı açıb, pambığı tökdülər”: “Qiyməti kefinə görə yazırdı…”

Həbsdən çıxdıqdan sonra bir vaxtlar təhqir etdiyi müxalifətin ön cərgələrinə qoşulan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla bağlı maraqlı məlumatlar yayılıb. sfera.az xəbər verir ki, vaxtilə onun tələbələri olmuş şəxslər ictimaiyyətə məlum olmayan elə nüansları xatırlayıblar ki, həmin nüanslar indi mələk cildinə girmiş Əli İnsanovu tanımaqda yardımçı ola bilər. Öncə Əli İnsanovun keçmiş tələbəsi, hazırda məhkəmə tibb eksperti olan Rüstəm Səfərovun facebookdakı son paylaşımına diqqət yetirək.
"Əli İnsanov mənə dərs deyib. Nədənsə qrup nümayəndələrindən imtahanı şəxsən özü, həm də xüsusi amansızlıqla özü götürürdü. İmtahanı səhv etmirəmsə 4-cü kursda idi. 4-cü kursa qədər əlaçı idim. O vaxt qiymətlər 5 ballıq sistemlə idi. Bildirim ki, 3-cü kursda ümumi cərrahlıq imtahanında yaxşı cavab verə bilmədim, əlaçılıqdan düşürdüm deyə, imtahanda müəllimdən xahiş elədim iki yazsın, yayda yenidən hazırlaşım payızda təkrar imtahanda 5 alacam.
Davamı    
 

33 Saniyədə 4 dəfə Təbrizin adını çəkdi - Ayətullah Xamenei Qasim Süleymaninin ailəsiylə görüşdə

Davamı    
 

Putin: Ölkənin internet xidmətləri pulsuz təmin edilməlidir

Davamı    
 

Хугаев: "Сталин выселял подлецов и предателей родины"

Davamı    
 

Ona dua edin...

Rauf Hüseyn

Qardaşlardan bir neçəsi illər öncə Ərbəin ziyarətinə Kərbəlaya yollanmışdılar. Yollarını piyada daha çox yol getsinlər deyə Bəsrə yoluyla getmişdilər. Həmin zəvvarlardan birinin mənə nəql etdiyini sizə danışım.

Gecə vaxt idi, biz qaranlığa düşmüşdük. İlk dəfə idi gedirdik, nə edəcəyimizi bilmirdik. Vahimə də basmışdı. Bir yer axtarırdıq ki, gecələyək. Bir də gördük ki, adamlarla dolu maşınlar gəldi. Hərbi paltarlılar və mülki geyimlilər bizə dedilər gəlirsiz biznən.
Davamı    
 

Siyasi arenanın "əxlaqsız qadını"

Nicat Kazımov

Süleymaninin şəhadətindən sonra İran, terrorçu Amerikanın İraqdakı ən böyük bazasını darmadağın elədi.
Hücumdan sonra bütün dünyanın diqqəti terrorçu Amerikada idi. Çünki, terrorçu Amerika özünü dünyanın supergücü kimi göstərirdi. Trump və ətrafındakılar da bilirdilər ki, buna cavab vermək lazımdır.
İran isə hər hansı cavab olarsa, Hayfanı hədəf alacağını bildirdi. Bu isə qondarma İsrail rejiminin sonu olacaqdı.
Terrorçu Amerika çox çətin seçim qarşısında qalmışdı. Ya İranın hücumuna susmaqla dünyadakı nüfuzunu itirəcəkdi, ya da cavab verməklə qondarma İsrailin varlığını sual altına qoyacaqdı.
Davamı    
 

Şәhid Qasim Süleymaninin ömrünün son günü

Davamı    
 

Юрканс: 30 лет под «крылом» у США поставили Латвию на грань нищеты

Почти тридцать лет независимости под покровительством США поставили Латвию на грань нищеты, превратив страну в «полигон сумасшедшей антироссийской политики». О последствиях санкций, языковых ограничениях, нагнетании страха перед «оккупацией» и трезвом взгляде на крымский вопрос в интервью «ПолитЭксперту» рассказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Прошлое, настоящее и будущее отношений Прибалтики и России обсуждали участники международного круглого стола в СПбГУ. Одним из приглашенных гостей стал известный латвийский дипломат Янис Юрканс, в отличие от многих сохранивший уверенность в том, что Россия – не враг.
Davamı    
 

Xoşqədəm Hidayətqızı sələmə pul verir? - Məhkəmə QƏRARI

Zaman-zaman müxtəlif telekanallarda yayımlanan “Səni axtarıram” proqramının müəllifi və aparıcısı Xoşqədəm Hidayətqızı (Baxşəliyeva) ilə bağlı məhkəmə qərarlarından belə görünür ki, o sələmlə pul verirmiş. Qərarda X.Hidayətqızının özünün də etiraflarına istinad olunub.
yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Meydan TV-yə məlumat verən mənbənin sözlərinə görə, məhkəmə qərarı X.Hidayətqızının iddiası əsasında çıxarılıb. Aparıcı məhkəmədən əvvəl hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib, sələmlə pul verdiyi Məmmədtağı İbrahimovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyib. Lakin cinayət işi başlanması rədd olunub. Bundan sonra X.Hidayətqızı Nərimanov Rayon Məhkəməsinə üz tutub.
Aparıcı bildirib ki, M.İbrahimova üç dəfəyə 49 min manat pul verib.
Davamı    
 

Talış zonasında yaşayanların xərçəngə tutulması ilə bağlı maraqlı FAKT

Geologiya və Geofizika İnstitutu tərəfindən Azərbaycanın yüksək təbii radiasiya fonu olan ərazilərində yaşayan əhalinin həyat keyfiyyəti və uzunömürlük fenomeni tədqiq edilib.
İnstitutdan Trend-ə verilən məlumata görə, tədqiqat zamanı Talış zonasında radiasiya səviyyəsinin monitorinqi aparılıb, ərazidə uzunömürlülüyün yaş və gender strukturu müəyyən edilib.
Tədqiqat zamanı yaşayış yerlərində radonun həcminin aktivlik səviyyəsi ilə insan ömrünün müddəti arasında əlaqənin olması ilə bağlı təhlil aparılıb.
Müəyyən edilib ki, əhali arasında ağciyər bədxassəli törəmə xəstəliyinə tutulanların sayı radonun miqdarından (˃250 Bk/mᶾ) yuksək dərəcədə asılı olub. Bu problemin optimal həlli kimi yaşayış binalarının zirzəmilərində fasiləsiz havalandırma sistemləri quraşdırmaqla radon riskinin azaldılması təklif edilib.
Davamı    
 

Tələb: "Xoşqədəmin, Zaurun, Elgizin verilişləri bağlanmalıdır"

“Üç-beş hüquqşünası, eksperti başına yığıb jurnalistlər efirlərdə hakimlik, müstəntiqlik edir!”

“Düşünürəm ki, efirlərdən cəmiyyət hadisələrinin araşdırılmasını əks etdirən verlişlər birbaşa olaraq bağlanmalıdır! Xüsusən də Xoşqədəm Hidayətqızının, Zaur Bəxşəliyevin, Amil Xəlilin, Elgiz Əkbərin aparıcısı olduğu “Səni axtarıram”, “BizimləSən” “Gəl dərdini danış”, “Elgizlə izlə” verilişləri”.
konkret.az bildirir ki, bunu AYB üzvü, Prezident təqaüdçüsü, şair Emil Rasimoğlu deyib.
O bildirib ki, biz suveren ölkədə yaşayırıq və bu kimi məsələlərlə məşğul olan güc nazirliklərimiz, bu məsələlərə dair aidiyatı orqanlarımız var:
Aidiyyatı orqanlar qalıb bir kənara, telekanalların qapısı olub məhkəmə, polis qapısı. Üç-beş hüquqşünası, eksperti başına yığıb jurnalistlər efirlərdə hakimlik, müstəntiqlik edir!”.
Davamı    
 

“Gilan”-a aid tikinti obyektində insident: Türkiyəli menecerlər Azərbaycanı təhqir etdilər, dava düşdü

Azərbaycanlıların ən çox istismara və təzyiqə məruz qaldığı ölkə Azərbaycandır. Əcnəbilərin ən yaxşı yerlərdə işlədiyi, sərvətlərimizin qaymağını yediyi ölkəmizdə öz vətəndaşlarımıza qara işlərdə çalışmaq qismət olur.
Bu da azmış kimi, öz ölkəsində ən ağır işləri görən sadə vətəndaşlarımız əcnəbilərdən dəfələrlə az maaş alması bir tərəfə, həm də xarici patronları tərəfindən aşağılanırlar. Bir zamanlar Xəzər dənizində xarici şirkətlərdən birinə məxsus gəmidə Azərbaycan bayrağının təhqir olunması, yəqin ki, bir çoxlarımızın yaddaşından silinməyib. Amma deyəsən bizi öz ölkəmizdə təkcə ingilislər təhqir etmirlər. Qanı qanımızdan olan, “bir millət, iki dövlət” deyərək öyündüyümüz türk patronlar da öz ölkəmizdə qara qul kimi işlətdikdikləri azərbaycanlıllara ingilisdən fərqli yanaşmırlar.
Obyektlərindən birində də bənzər hadisə yaşanıb.
Davamı    
 

"Abadlıq adı ilə sahibkarlardan vəsait yığırlar. Belə abadlıq bizə lazım deyil"

“İcra başçısı vətəndaşlara münasibətdə yekəxanalığa yer olmamalıdır, özlərini təkəbbürlü aparmamalıdırlar, vətəndaşlara yuxarıdan aşağıya baxmamalıdırlar, vətəndaşlara xidmət etməlidirlər, vətəndaşları incitməməlidirlər, hansısa abadlıq işlərinə sahibkarlardan qanunsuz pul tələb etməməlidirlər. İndi abadlıq adı ilə bilirəm ki, sahibkarlardan vəsait yığırlar. Bu, qətiyyən qəbuledilməzdir. Belə abadlıq bizə lazım deyil”.
“Marja” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də yerli jurnalistlərə ilin yekunları ilə bağlı geniş müsahibəsində bildirib.
Dövlət başçısı sözlərinə belə davam edib: “Rüşvət almamalıdırlar, əksinə, çalışmalıdırlar ki, investorları cəlb etsinlər. Yoxsa bəzi hallarda kimsə gəlib nəsə iş görmək istəyir, ona şərait yaratmaq əvəzinə, ondan pul tələb edirlər.
Davamı    
 

Израильский исследователь объявил цыган потерянным коленом Израиля

О своем открытии Шмуэль Абукия рассказал на первом еврейско-цыганском форуме в Иерусалиме

В Иерусалиме состоялся первый еврейско-цыганский форум. Цель организаторов - доказать, что цыгане имеют еврейское происхождение.
Доказательством "библейской связи" цыган с евреями уже много лет занимается Шмуэль Абукия из Кохав-Яакова, который выступил одним из организаторов форума. По его мнению, цыгане – потомки потерянного колена Шимона (Симеона). "При глубоком погружении в тексты Торы открывается их глубинный смысл, - поясняет Абукия. – Так совершенно неожиданно я столкнулся с темой цыган, обнаружив свидетельства их связи с еврейским народом.
Davamı    
 

ABŞ əsgərləri: “Səddamın tikdiyi bunkerdə oturub ağlayırdıq”

Davamı    
 

Prezident sığortaçıların oyununu dağıtdı: Əhalini cərimələmək yox, maarifləndirmək lazımdır

Yanvarın 13-də Prezident İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanda mülkiyyətin sığortalanması prosesi ilə bağlı çox böyük maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
“Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, evlər, əmlak sığortalanmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bu sahədə böyük boşluqlar var, dövlət bütün maliyyə yükünü öz üzərinə götürübdür. Əlbəttə, bu, böyük vəsait tələb edirdi, ancaq yenə də deyirəm, vətəndaşların rahatlığı, onların rifahı, normal yaşayışı bizim üçün əsas məsələdir. Ancaq hesab edirəm ki, bu il və bundan sonrakı illərdə əmlakın sığortalanması, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir, atılacaq addımlar haqqında vətəndaşlara ətraflı məlumat verilməlidir. Hökumətə tapşırıram ki, bu məsələyə diqqət yetirsin. Eyni zamanda, bu, ölkəmizin sığorta sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir”,- deyə dövlət başçısı bildirib.
Davamı    
 

РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН: УКРЕПЛЯЯ ДРУЖБУ И РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Davamı    
 

İşdən çıxarılan rəis şəhərdə şəxsi radar qoyubmuş — Sensasiya

ATV-nin keçmiş əməkdaşı İlkin Əhmədov Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Nuşirəvan Səfərovun işdən çıxarılmasının səbəbləri barədə maraqlı məlumat paylaşıb.
yenisabah.az xəbər verir ki, İlkin Əhmədov əvvəlcə 2011-ci ildə Nuşirəvan Səfərovun ATV rəhbərliyinə zəngindən sonra işdən çıxarıldığını xatırladıb. 
"Dünən işdən çıxarılan Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Nuşirəvan Səfərov 2011-ci ildə ATV-nin o vaxt prezidenti olan Tağı İbrahimova zəng edib demişdi ki, İlkin məni aylıq 3000 manat tasa qoymaq istəyib, mən də verməmişəm, başlayıb tənqid etməyə. Mənim də Eldar Mahmudov kimi vaxtlarım olub e! Bütün məmurları tasa qoymuşdum! Təbii ki, işdən çıxarıldım. Axı o boyda idarə rəisi, polkovnik yalan deyə bilməz!”, -deyə İlkin Əhmədov bildirib.
O daha sonra Nuşirəvan Səfərovun işdən çıxarılmasının səbəblərinə toxunaraq bildirib.
Davamı    
 

Nərmini Xoşqədəm öldürdü. O məsuliyyətə cəlb edilməlidir.

Davamı    
 

Nərminin ölümündə Xoşqədəm günahkardır - “Verilişi efirdən yığışdırılsın!”

Təhsil eksperti Elçin Əfəndi 10 yaşlı Nərminin yandırılmasında teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızını günahlandırıb.
“Yeni Sabah” xəbər verir ki, o, bu barədə fikirlərini sosial şəbəkədə bölüşüb: "Nərminin öldürülməsində Xoşqədəm Hidayətqızı da günahkardır. İndi ağlayıb maskalanmaq lazım deyil. Əgər efirə çıxarılmasaydı, bu mövzu ilə birbaşa hüquq-mühafizə orqanları məşğul olsaydı, daha doğru olardı. Amma Xoşqədəm hər gün efirdən bu mövzunu işıqlandırıb özünə reytinq yığırdı. Xoşqədəm axırda da deyir, mən bilirdim ki, Nərmin həyatda deyil, amma yenə də ümid edirdim. Sual yaranır: Haradan bilirdin? Axı istintaq deyir ki, mərhum 5 gün əvvələdək sağ imiş. Efirlərdən bu və bu kimi verilişlər yığışdırılmalıdır".
Şair, Prezident təqaüdçüsü Emil Rasimoğlu da oxşar fikirlər səsləndirib.
Davamı    
 

«Рэкет-баши» снова на тропе шантажа

Уволенный бывший президентский помощник Али Гасанов продолжает будоражить оставленное им медиа-поле из недр полу-забытия. То «придумывает» сам себе причину увольнения «по состоянию здоровья», то распространяет фотографии своего нового офиса, больше напоминающего партизанский бункер, то вылетает якобы на лечение – без указания места дислокации, но с обещанием вернуться.
А на днях всех огорошил близкий к Гасанову сайт www.hurriyyet.org, опубликовав материал, где председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, фактически, признает, что он и его брат – Г.Мамедов выполняли роль троллей Али Гасанова. Хотя «признание» и было вскоре опровергнуто самим Джалалоглу и удалено с данного сайта, оно сыграло лишь роль первой части в «марлезонской многоходовке» Гасанова. На сайте hurriyyet.org размещается информация о том, что сайт был подвержен атакам хакеров.
Davamı    
 

Rusiyalı qadın İrana gedərək islam dinini qəbul etdi

Davamı    
 

Стройка века. Канал из Индийского океана в Каспийское море

Davamı    
 

Pələngi boğan canavar

Hikmət Babayev

Şimali Afrika Kampaniyası (1940-1943) zamanı İtalyanların biabırçı məğlubiyyətlərindən sonra, 1941-ci ilin əvvəlində Afrikaya çıxarılan Almaniyanın “Afrika korpusu”nun komandanı Ervin Rommel öz qeyri-adi bacarığı və taktiki gedişləri ilə özündən güclü Britaniya qoşunlarını pərən-pərən salır və tez bir zamanda düşmənləri tərəfindən “Səhra tülküsü” ləqəbi qazanır. Rommel tez bir zamanda nəinki öz əsgərləri, həmçinin Britaniya ordusu əsgərləri arasında böyük hörmət, simpatiya qazanır. Hətta U.Çörçil çıxışlarının birində Rommeli şücaətli və təcrübəli rəqib, böyük sərkərdə adlandırmışdı. Rommelin əsgərlər arasında artan nüfuzu və ona qarşı yaranan qorxu hissi ingilis komandanlığını narahat etməyə başlayır və general Klod Okinlek analoqu olmayan əmrə imza atır; əmrə görə Britaniya qoşunlarında bundan sonra Rommelin adı qətiyyən çəkilməməli, əvəzinə “almanlar”,”düşmənlər” sözləri işlənməliydi.
Davamı    
 

ƏDALƏTLİ QİSAS

1. Seyyid Həsən Nəsrullah, Hacı Qasimin şəhadətinə dair açıqlamasında, dünyanın ən pis qatillərindən "ədalətli qisas" almağı, dünyanın bütün mücahidlərinin məsuliyyəti və vəzifəsi adlandırdı.
2. Seyyid Həsən Nəsrullahın ədalətli qisas termini İmam Xameneinin sərt intiqam termini altında təfsir və şərh olunmalıdır.
3. Şübhə yoxdur ki, Amerika cinayətinin ədalətli qisası dini fiqhi qisas növü deyil (gözə göz, qulağa qulaq, həyat üçün həyat). Bu qisas keyfiyyətcə qisas olmaqla yanaşı keyfiyyət nisbətində də ədalətli olacaqdır.
4. ABŞ təhlükəsizlik qüvvələri və hökumət nümayəndələri arasında milli və beynəlxalq populyarlıq, milli hədəflərə və mənafelərə təsir göstərmə mövqeyi baxımından Hacı Qasim Süleymani səviyyəsində şəxs yoxdur. Amerika məmurunu öldürmək, Hacı Qasimin ədalətli qisası sayılmaz.
Davamı    
 

Eşşək Trampın yazdığı tvit

Davamı    
 

Sərdar Cəlaloğludan ŞOK açıqlama: Əli Həsənovdan tapşırıq, tezislər alırdım

“Azərbaycan Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənov uzun illər ərzində fəaliyyətimlə bağlı tezislər, tapşırıqlar ötürürdü”. 
Bunu hurriyyet.org saytına açıqlamasında Azərbaycan Demokrat Partiyasının (ADP) sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirib.
O uzun illər bu fəaliyyətin gizlin saxlanılmasının da səbəbini açıqlayıb: "Bir partiya funksioneri kimi Əli Həsənov müvafiq tapşırıq və tövsiyyələri ilə bizim fəaliyyətimizi istiqamətləndirib. Bir çox vaxt ölkədə baş verən bəzi hadisələrə radikal mövqe nümayiş etdirmək üçün məhz mən seçilirdim. Çünki, bu işdə daha çox fəallıqla fərqlənmişəm. İndiki halda bunu o səbəbdən açıqlayıram ki, artıq əvvəlki sistemlə işləməyə ehtiyac yoxdur, mənə də həmin tezislər daha gəlmir".
Partiya sədri bu məsələləri çoxdan açıqlamaq istədiyini vurğulayıb. Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib: "Əvvəl də bunu açıqlamaq istəmişəm, amma müvafiq şöbənin fəaliyyətinə kölgə düşəcəyindən ehtiyat edirdim.
Davamı    
 

Генерал Сулеймани спас Константина Мурахтина, штурмана подбитого Турцией российского Су-24

Davamı    
 

Bəs onlar niyə münasibət bildirmədilər?

Rasim Hüseynov

Dini xaçpərəst, xristian, dili rus, milliyyəti rus olan Maksim Şevçenko bəzi "şiə"lərdən daha qeyrətli çıxdı.
O taninmiş bir jurnalistdir, tutduğu bir vəzifəsi, postu var Rusiya mətbuatında. Yalnız həqiqəti görüb susmayıb sosial şəbəkələrdə bir çağırış etdi, baş sağlığı bildirdi İran xalqına.
O, yenə deyirəm, bir vəzifə, məqam sahibi, xristian bir jurnalist, publisistdir.
Dolanib gələk Vətənimizə.
İranla əlaqələrimizə nəzər salsaq görərik ki, bəzi sionist qüvvələr tərəfindən dırnaq arası bir düşmən obrazı kimi təqdim olunur. Gülənçilərin əlində olan mətbuatımız Azərbaycan vətəndaşlarına İran İslam Respublikasını şər yuvası kimi sırıyır.
İqtidar da bu tanıtımdan təsirlənib, bu ölkə ilə çox ehtiyatla, "balansla" davranır.
Davamı    
 

Алиев: Евросоюз предлагал Баку не соглашение об ассоциации, а инструкцию

Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз, подтвердил сегодня, 30 декабря, президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24». «Нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов», — отметил азербайджанский лидер.
Он напомнил, что Баку не подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, которые вместе с Азербайджаном входят в программу ЕС «Восточное партнёрство».
«Я его прочёл (соглашение об ассоциации с ЕС. — Ред.). Понял, что это не соглашение, это инструкция. Есть ли здесь какая-то практическая выгода для Азербайджана? Я лично этого не увидел», — заключил глава азербайджанского государства.
Как сообщало EADaily, в интервью четырём крупным телеканалам страны, посвящённом итогам 2019 года, президент Ильхам Алиев заявил 23 декабря, что Азербайджан не планирует выходить из программы «Восточное партнёрство», но и не будет её активным участником.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}