• Tezliklə SSRİ yenidən qurulacaq

  Cəmil Şirvanov SSRİ haqqında ümumi sözlərlə onu deyə bilərik ki, tarixin ən yaxşı və ən böyük dövləti olub.Ümumiyyətlə hər hansı bir dövlətə qiymət verərkən onun əhalinin çoxunun maraqlarını təmin etməsini əsas meyar kimi götürmək lazımdır. SSRİ çoxluğun azlıq üzərində, zəhmətkeşlərin mülkədar və burjua üzərində diktaturası idi. Ulu babalarımız onu qurdu, möhkəmlətdi. Babalarımız onların yolunu davam etdilər. Bəşəriyyətin ən böyük bəlasından həm vətənimizi, həm də bütün dünyanı xilas etdilər.Atalarımız isə hazıra nazir olduqları üçün bu

 • İsrail və ABŞ-ın duşmənləri bunların da düşmənləri imiş

  Aftandil Babayev ABŞ prezidentliyinə namizəd Co Bayden deyib ki prezident seçilsəm, İsrailin paytaxtının elə həmişəlik Qüdsdə olmasına çalışacam.İndi bunu nəyə görə yazıram. Demək son zamanlar fikir verirəm, solçulara qarşı hücumlar artıb. Səhifələrdə, profillərdə bizə qarşı təhqirin biri bir qəpikdi.O gun orucluğu təhqir edən adam haqqında satausumu paylaşıb lağa qoyurlar ki, "kommunistdi, dini mudafiə edir".Bədbəxtlər başa düşmur ki kommunist olmaq bunlar kimi islamfob olmaq deyil. Atesit olmaq dini aşağılamaq deyil. Ölkə əhalisinin dininə

 • Realist olaq və həyata daha aydın prizmadan baxaq

  Ramil Həsənov Dəyərli dostlar, azacıq zamanınızı alıb bir xüsusi nüansı çatdırmaq istərdim.Mən Sovetin, əsas da Stalinin nə repressiyalarındakı günahsız ölənlərə, nə millətləri köçürmə siyasətinə, onların nəticələrinə haqq qazandırmıram. Nə də Stalinə mələk zad demirəm.Repressiya olubmu?Əlbəttə, olubdu.Kimlər nəzərdə tutulub?Sistemə qarşı olanlar, oğrular, rüşvətxorlar, təxribatçılar, milliyətçi bölücülər və s.Bəs günahsız ölənlər olub?Əlbəttə, olub.Əsas səbəbkar kimdir?

 • В трудные минуты мы надеемся только на Россию

  Яшар Шахбазов По последним статистическим данным, в России проживает около 3 миллионов азербайджанцев. Только 1 миллион из них находится в Москве.Из них немало наших бизнесменов, студентов - от гос. работников до простых фермеров. Они не чувствуют себя обделенными в этой прекрасной стране.У нас с русским народом глубокие связи в целом. Особо тепло относятся к этой стране люди советской эпохи. Россия всегда была нашей опорой и надеждой.Примечательно, что в настоящее время трафик между двумя странами находится на высоком уровне.Наши народы как

 • Müsavatın iç üzü

  Bu gün insanlara “istiqlal mücahidi”, “əzabkeş mühacirlər” kimi tanıtdırılan M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.Topçubaşovun, X.Xasməmmədovun və digərlərinin əslində xarici kəşfiyyat idarələrinin agentləri olması və xarici dövlətlərdən aldıqları küllü miqdarda vəsaitlər qarşılığında 20-30-cu illərdə Azərbaycanda irili-xırdalı minlərlə terror aktının törədilməsinə rəvac vermələri xarici arxivlərdən bilinən faktdır, tarixi gerçəklikdir, hansı ki bu faktların bir neçəsini

 • Sözüm Rus dilinə qarşı kampaniya aparanlaradır

  Fuad Yusifzadə
   Biz Rus dilini bilməklə bütün keçmiş Sovet respublikaları ilə, o cümlədən Cənubi və Şimali Qafqaz respublikaları ilə ünsiyyətimizi, mədəni, siyasi, elmi və ticari əlaqələrimizi qoruyub saxlaya bilərik. Rus dilini itirsək, onda qonşu respublikalardan hər birinin dilini öyrənməliyik. Bu da ümumilikdə hamımız üçün mümkün olan şey deyil.

 • Başıboş liberalların söydüyü Rusiya millətlərin mədəni inkişafına səbəb olmuşdur

  Rahib Hətəmov
  Hər hansı bir müstəmləkəçi dövlət tutduğu dövlətdə heç vaxt mədəni intibaha razı olmur. Amma Sovet Rusiyası bütün millətlərin mədəni inkişafına səbəb oldu. Əbəs yerə deyil ki, köçəri yaylaq-qışlaq həyatı keçirən Azərbaycan türklərinə milli-mədəni inkişaf bəxş etdi. Sovet dönəmindən əvvəl 98 faiz savadsızlıqda olan məmləkətimizdə Sovet quruculuğunun ilk 10 ilində savadsızlıq minimuma endi. Ölkəmizdə milli dildə

 • Леонид Савин - АРБАИН

  Представьте себе, что в г. Александров на несколько дней прибывают все жители Москвы, а также еще около десяти миллионов  русских православных, проживающих за границей. Они направляются туда, чтобы провести совместную молитву в память русского царя Иоанна Четвертого, известного как Иван Грозный. Вероятно, это невозможно, как в силу транспортных особенностей и городской инфраструктуры, так и отсутствия исторических прецедентов.Хотя, конечно же, в России проходят массовые крестные ходы и молебны. Великорецкий крестный ход, хоть и длинее по

 • Rus Ordusu Qarabağda

  Təkcə 1990-cı il ərzində Rus ordusu erməni silahlı qruplaşmalarına qarşı 160 əməliyyat keçirmiş, yüzlərlə terrorçu məhv və ya tərksilah edilmiş, baza və müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Ayaz Mütəllibovun “Koltso” əməliyyatı zamanı Rus hərbçiləri Gəncə ətrafındakı 30 kəndi ermənilərdən boşaltmışdılar ki, bu da Gəncənin gələcəkdə itirilməsinin qarşısını almışdı. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 23-cü diviziyası Xanlar və Goranboyun kəndlərində oturuşmuş erməni terrorçularını buradan

 • Россия вновь станет империей, опираясь на свою историю

  Валерий Коровин Изборский клуб размышляет об исторической необходимости "красно-белого сближения" В выходные прошло очередное заседание Изборского клуба в Ульяновске, где главной темой стало примирение красных и белых, снятие противоречия между XIX и XX веками. Формула примирения красных и белых в России выводится последние 20 лет на базе газеты "День", которая потом была преобразована в газету "Завтра", возглавляемую Александром Прохановым, и эти шаги по сближению двух исторических эпох осуществляются путем предоставления площадки для

 • Sion müdriklərinin protokolları - Seçmələr

  Ədalət gücdədir. Azadlıq- ideya. Liberalizm. Qızıl. Din. Özünü idarəetmə. Kapital despotizmi. Daxili düşmən. Kütlə. Anarxiya. Siyasət və əxlaq. Güclünün olması. Mason yəhudi hakimiyyətinin məğlubedilməzliyi. Partiya münaqişələri. Məqsəd vasitələrə haqq qazandırır. Kütlə-kordur. Ən sərfəli idarəetmə üsulu- mütləqiyyətdir. Spirt. Klassizm. Əxlaqsızlıq. Mason-yəhudi hökumətinin prinsip və qaydaları. Terror. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq. Sülalə idəretməsinin prinsipləri.

 • AZƏRBAYCAN XALQININ DÜŞMƏNLƏRİNİ TANIYIN!

  Düşmənini tanımayan və onu dərk etməyən millət ölümə məhkumdur
   EDUARD FUKLER - əsl adı Mark Sumbadır, yəhudidir, amerikalı mikrobioloqdur. Millətə qarşı strateji plan hazırlamışdır. Dörd ölkənin vətəndaşı olub (ABŞ, İngiltərə, İsrail, Fransa). Bu ölkələrdəki hərbi-sənaye komplekslərində, elmi-tədqiqat laboratoriyalarında insan əzaları, genetik dəyişmələr,

 • Min bir gecə nağılı: Putin çocukları kırıyor və yaxud Əsədin 4 kərə öldürülməsi boyu

  İbrahim Sel   MÜASİR DÜNYANIN NAĞILLARI    Ola bilsin yenə fikirlərimizlə bir çoxu razılaşmayacaq. Ola bilsin bəziləri qismən razılaşacaq. Məgər təkcə hamının bildiyi və hər kəsin razılaşacağı məsələləri yazıya almağa dəyərmi? Düşünürəm ki, yox... “Min bir gecə nağılı” adlandırdığımız fenomen barədə danışmaq istəyirik. Qəhrəman Yəhyayevin dediyi kimi: Əzizlərim, vaxt gələcək, siz hamınız necə bir min bir gecə nağılının sehrində olduğunu anlayacaqsınız.

 • ALİ-SƏUDUN (SƏUDİYYƏ SÜLALƏSİNİN) TARİXÇƏSİ

  Ali-Səud kimlərdir və onların əsil-nəsəbi, nəsli kimə çatır?
  Bilmək lazımdır ki, Ali-Səudun bir zahiri, bir də batini (həqiqi) nəsəbi vardır. Zahiri nəsəbi hal-hazırda təbliğ olunan nəsəbdir. Guya onlar uzun müddət yarımadada sakin olan Ənzət ibni Vailin nəslindəndir. Amma onların əsil və həqiqi nəsəbləri tamamilə başqadır. Yarımadanın yaşlılarının etiqadlarına görə

 • Татьяна Грачева - “Невидимая Хазария”

  Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров, ее совершивших. На гребне Октября к власти пришли две группировки. Одна – национальная, заряженная на продолжение государственнических традиций, пусть в форме не священной, но секулярной государственности, которая строилась на идеях советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его

 

Итальянцы заменяют флаги Евросоюза на Российский триколор

Davamı    
 

Шойгу призвал Госдуму принять закон, позволяющий разобраться с «пятой колонной»

Несмотря на рост активности НАТО, ВС РФ успешно противодействуют военной и информационной угрозе с Запада, однако всё ещё существует проблема «пятой колонны», которую должна решать не армия, а Госдума.
Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает, наращиваются наземные и морские группировки блока, расширяется состав стран-членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО в США. В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в послании Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания.
Davamı    
 

Внук императора. Был ли Иосиф Сталин сыном путешественника Пржевальского?

Вокруг биографии советского лидера Иосифа Сталина существует бесконечное число мифов, созданных как его сторонниками, так и противниками. Одним из самых оригинальных стоит признать миф о происхождении «вождя народов». Согласно ему, настоящим отцом Сталин был... русский путешественник Николай Пржевальский.
Николай Михайлович Пржевальский простому обывателю более всего знаком благодаря лошади, получившей его имя. На самом деле потомок шляхетского рода Николай Пржевальский был выдающимся исследователем Уссурийского края и Центральной Азии, совмещая эту деятельность с военной разведкой. Деятельность его как на ниве науки, так и на ниве разведки были оценена высоко — он являлся почётным членной Российской Академии наук и носил воинское звание генерал-майора.
Пржевальского называли самородком: имея за плечами курс Смоленской гимназии и школы Генерального штаба, он оставил после себя богатое научное наследие.
Davamı    
 

Как могут быть связаны судьбы императора Александра II, дворянина Пржевальского и товарища Сталина

Есть версия, согласно которой Иосиф Сталин, на самом деле, является сыном известного русского путешественника Николая Пржевальского. Мало того, «вождь народов» может являться... наследником российского престола, поскольку являлся внуком императора Александра II. Неожиданно? Да, конечно, но это только на первый взгляд. Есть факты и от них никуда не денешься. Смотрите сами.
Иосиф Джугашвили родился в Гори Тифлисской губернии 21 декабря 1879 года. Мать Иосифа, Екатерина Георгиевна была женщиной работящей, умной и обладала сильным и волевым характером. В 1878 году Николай Михайлович Пржевальский гостил у своего знакомого князя Маминошвили в Гори. Екатерина Георгиевна была дальней родственницей князя и помогала ему по хозяйству.
Davamı    
 

ЭКСКЛЮЗИВ! Ракетный удар по Гуте. Видео БПЛА разведки

Davamı    
 

Владимир Жухрай - Как работал Сталин

Davamı    
 

Сноуден: "Facebook лишь притворяется соцсетью, это развединструмент"

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден отреагировал на недавнюю блокировку аккаунта компании "Кембридж Аналитика", работавшей на Трампа во время выборов.
По его словам, "раньше деятельность компаний, занимавшихся сбором и продажей подробных данных о частной жизни людей, коротко описывали как "скрытое наблюдение". Их ребрендинг в социальные сети является самым успешным обманом со времен, когда "Департамент войны" (англ. «Department of War» - Военное министерство США) стал Министерством обороны".
Справедливости ради стоит отметить, что Кембридж Аналитика действительно занималась сбором личных данных пользователей Facebook. Блокировка их аккаунта является ничем иным, как способом показать, кто здесь главный..
Davamı    
 

TALIŞLARA XİTABƏN

Cəmil Şirvanov

Son günlər sosial şəbəkədə "dövlət koronavirus xəstələrini qəsdən talış zonasına yerləşdirir" tipli ajiotaj yaşanır.
Şəxsən mən bu ajiotaja görə çox təəssüf edirəm. Nə yaxşı ki, çox deyil belə adamlar. Yoxsa bu təəssüf hissi ruhuma dərin bir yara vura bilərdi.
Ukraynadakı məlum hadisələrdən sonra ölkəmdə də belə halların baş verməsinə sakit tamaşa etməyi bacarmayacağımı bilirəm.
Əzizlərim! Dünya böyük bir təhlükə ilə üz-üzədir. Bu virusu dəf etməmiş yeni bur virus peyda oldu. Müharibə gedir. Ölkəmiz də həmçinin bu müharibədədir.
Bəzi dövlətlər və cəmiyyətlər bu sınaqdan şərəflə çıxmadılar. Bəziləri isə şərəflə çıxdılar və ya çıxmaqdadırlar. Məsələn, Ukraynada cəmiyyət nə qədər deqradasiya uğradığını göstərdi. Onların hərəkətlərinə baxanda xəcalət çəkdim.
Davamı    
 

Сталинская индустриализация

Создатель гитлеровских бронетанковых сил генерал Гудериан писал: "В ноябре 1941 г. видные конструкторы, промышленники и офицеры приезжали в мою танковую армию для ознакомления с русскими танками Т-34, превосходящими наши боевые машины. Предложение офицеров-фронтовиков выпускать такие же танки, как Т-34, не встретило у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало, между прочим, не отвращение к подражанию, а невозможность выпуска с требуемой быстротой важнейших деталей Т-34".
В 1943 г. гитлеровская газета "Дас шварце коп" писала: "Нам кажется чудом, что из необъятных советских степей встают все новые массы людей и техники, как будто какой -то великий волшебник лепит из уральской глины в любом количестве технику".
Davamı    
 

Курс на индустриализацию страны в СССР победил

Возникла крайняя необходимость определить более точно пути развития страны, и с этой целью в декабре 1925 г. открылся XIV съезд партии, который проходил в крайне напряженной борьбе. Еще не было случая, когда бы делегация крупнейшего промышленного центра страны — Ленинградского, собиралась выступить против политики ЦК ВКП(б). Руководители Ленинградской партийной организации Зиновьев и Каменев, стараясь во что бы то ни стало сорвать курс на индустриализацию страны, сумели подтасовать состав делегации на съезд от областной партийной организации.
В результате после доклада И.В.Сталина на съезде партии, в котором лейтмотивом звучало главное: "Превратить страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование", ленинградская делегация выдвинула в качестве содокладчика члена Политбюро ЦК ВКП(б) Зиновьева. Тому активно помогал некто Сокольников, разрекламированный сторонниками оппозиции как "талантливый экономист".
Davamı    
 

Священный Байкал

Davamı    
 

Бывший разведчик Жухрай В. о Горбачёве, фрагмент интервью 2010 года

Davamı    
 

Сталин – защитник земли Русской

Сергей Желенков

Часть 1. Как Сталин возвращал золото присвоенное большевиками и Международными банкирами

Чтобы оценить действительно исключительную роль Сталина в спасении России от жадных упырей-большевиков троцкистов, захвативших власть в России в 1917, и его роли в спасении награбленных богатств России, вывезенных за рубеж, нужно ознакомиться с некоторыми данными архивов КПСС, которые изучил Бунич И.Л. в 1993 году и на их основе написал свою книгу «Золото партии». Читая эти эмоциональные строки, можно представить какая страшная судьба ожидала бы нашу Родину, если бы вовремя власть не перехватил такой невероятно мудрый патриот.
Davamı    
 

Стихи товарища Сталина

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Davamı    
 

Был ли Сталин внебрачным сыном Пржевальского?

Николая Пржевальского по праву называют великим путешественником, ученым-исследователем. Первый европеец, рискнувший отправиться в труднодоступную Центральную Азию. За 9 лет экспедиций прошел более 30 тысяч километров. От дальневосточной тайги через монгольские степи, диковинные ландшафты Китая, пустыни Гоби и Такла-Макан, горные кручи Тибета до окрестностей священной столицы буддистских далай-лам Лхасы. И не просто прошел, а нанес эти места на карты, стирая белые пятна в географии.
Круг его научных интересов был огромен - географ, археолог, ботаник, зоолог, картограф, климатолог, орнитолог, этнограф. Его именем названы хребет в Тибете, горы в Приморье, ледник на Алтае, скалы, пещера, дикая лошадь (та самая!) и еще ряд животных и растений.
Davamı    
 

Ağasəlim Əmri - İtirmə e`tibarını

Davamı    
 

STALİNİN ÖLÜMÜ

Davamı    
 

ПРОПАСТЬ. Отрывок из повести "ЧЕЧЕНСКИЕ ЗАПИСКИ ВЕРТОЛЕТЧИКА"

Полковник авиации, кавалер ордена Мужества Станислав Штинов

10 июля. Пока всё было тихо. На территории Чечни действовал очередной мораторий на ведение боевых действий. Шёл переговорный процесс между лидерами боевиков и командованием группировки, но это только пока! Следующее утро 10 июля 1996 г. началось также с подъёма в 6 утра. Убыли на аэродром, позавтракали. Команда на сбор всего лётного состава у КП поступила неожиданно. До постановки задач было ещё много времени, поэтому все с удивлением смотрели на озабоченного чем-то командира полка, Юрия Николаевича Чебыкина, держащего телефонную трубку, ничего не говорящего, а только кивающего головой. Выражение его лица было явно безрадостным. Через минут 20 приехали все командиры авиагруппировки, расстелили перед нами карты и, зачитав приказ о начале боевых действий, стали ставить задачу каждому экипажу. Мало того, что москвичи, быстро улетев, домой, оставили нас, один на один, с кучей вопросов, так ещё практически на следующий день, нам уже ставили задачи на ведение настоящих боевых действий.
Davamı    
 

Belə oğullar olub

Davamı    
 

Сирийская Армия, при поддержке ВКС РФ, на подступах к Хан-Шейхуну. Итоги недели 12-18 августа 2019

Davamı    
 

[Сирия] Артиллерия устроила ад террористам в Идлибе || Видео с беспилотника

Davamı    
 

[Сирия] Как отбивали атаку на Кесабию || Видео с беспилотник

Davamı    
 

Место гибели в Сирии Героя России

Davamı    
 

До самого конца войны ни одного смертного приговора больше на подпись не приносили

Davamı    
 

Улетай на крыльях ветра - Е. Сотникова

Davamı    
 

Yenidən kolxoz və sovxoz sisteminə keçməliyik

Aftandil Babayev

Sistem necə işləyir? Neft satırıq, gələn gəlirin bir hissəsi muxtəlif yollarla ciblərə, bir hissəsi gic-gic lahiyələrə, qalanı da maaşlar, pensiyalar və s. ödənişlər vasitəsi ilə xalqa çatır. İnsanlarımız bu pulu hər hansı bir məhsulu almaq üçun xərcləyəndə, ölkə bazarındakı məhsulların əksəriyyəti xarici olduğu üçun neftdən gələn pul dolayısı yolla yenə ölkədən çıxıb gedir.
Daxili istehsalın məhv olmasında hökumət nə qədər günahkardırsa, kapitalist sistem də bir o qədər günahkardır.
Tutaq ki bizdən birimiz adi corab istehsalına başlamaq istəsək, Çindən böyuk partiyalarla ölkəmizə corab ixrac edən hansısa kapitalist Kun Min Cunala rəqabətdə qiymət baxımından uduzacağıq.
Məsələn, Lənkaran-Astara camaatı sitrus bazarında uduzur.
Davamı    
 

STALİN DİNDAR İDİ

 Tanınmış rus ruhanisi və mütəfəkkiri Dmitri Dudko yazırdı: “Stalin Allah tərəfindən göndərilmiş xüsusi adam idi. Stalin Rusiyanı qoruyub saxladı. Stalin ata kimi Rusiyanın qayğısına qaldı. Kənardan Stalin ateist kimi görünür, amma əslində o inanclı adam idi. Öləndə Rus Pravoslav Kilsəsi ona dualar oxudu və həmin Allahsız dönəmdə bu təsadüfi deyildi... Biz bunu başa düşmürük”.
 Stalin hakimiyyətdə oturuşduğu ilk illərdən dinə qarşı təzyiqlərin qarşısını aldı. Məbədlərin, səcdəgahların sökülməsi prosesini dayandırdı. Bolşeviklər Konstitusiyaya dini ayinlərin qadağan olunması, din xadimlərinin, keçmiş ağqvardiyaçıların, “xeyirli işlərlə məşğul olmayan bütün şəxslərin” seçici hüququndan mərhum edilməsi kimi maddələr salmaq istəyirdilər- Stalin buna da imkan vermədi. O hakimiyyətə oturuşandan sonra dini qadağaların aradan qaldırılması sahəsində böyük işlər gördü. Bolşeviklərin qadağan etdiyi dini mərasimlər yenidən keçirilməyə başlandı. Ateizm yoluna qədəm qoymuş intelligensiya arasında dini məsələlərə maraq müşahidə olundu. Bolşeviklərin bağladığı məbədlərə yenidən insanlar axışdı.
Davamı    
 

“Administrasiyanın keçmiş rəhbərliyi tək məktub gizlətməklə məşğul olmayıb ki...” - İLHAM İSMAYIL

“Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbərliyinin bütün neqativ fəaliyyəti üzə çıxarılmalıdır”. Bu fikirləri yenicag.az-a açıqlamasında prezident İlham Əliyevin Prezident Administrasiyasında yeni və əvvəlki iş rejimləri arasında apardığı müqayisəni dəyərləndirən təhlükəsizlik eksperti İlham İsmayıl deyib.
İlham İsmayılın sözlərinə görə, Administrasiyanın keçmiş rəhbərliyinin fəaliyyəti cəmiyyətin normal inkişafına qarşı yönəlmişdi: “Administrasiyanın keçmiş rəhbərliyi tək məktub gizlətməklə məşğul olmayıb ki… Onların bütün fəaliyyəti cəmiyyətin normal inkişafına mane olmağa yönəlmişdi. Buna görə də, Administrasiyanın sabiq rəhbərliyinin bütün neqativ fəaliyyəti üzə çıxarılmalıdır. Vətəndaşların məktublarının ölkə rəhbərliyindən gizlədilməsi sadəcə bir detaldır. Bəli, əvvəlki rəhbərlik dönəmində Prezident Administrasiyasında çox neqativ idarəçilik hökm sürüb. Bunu söyləmək üçün təkcə medianın vəziyyətinə baxmaq kifayət edir”.
Davamı    
 

“Rayonları gəzib Hüseynqulu Bağırovun üzüm bağları üçün peyin toplayırdıq...” - “EKOLOJİ TƏMİZ” KORRUPSİYA, BAŞ MÜHASİB DANIŞIR

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin işçiləri rayonları gəzib öz nazirlərinin- Hüseynqulu Bağırovun üzüm bağları üçün peyin toplayırmış. virtualaz.org xəbər verir ki, bu maraqlı fakt həmin Departamentin keçmiş rəhbərinin və daha bir neçə vəzifəli şəxslərinin işi üzrə məhkəmə prosesində üzə çıxıb.
Hidrometeorologiya Departamentinin keçmiş direktoru Əkbər Həsənov? departamentin baş mühasibi İlqar Hacıyev, əməkdaşlar Orxan Qasımov, Tural Hacızadə və Təbriz Əliyev müttəhimlər kürsüsündə dayanıblar. İttiham aktına əsasən Əkbər Həsənov Departamentdə dövlət vəsaitlərini mənimsəmək üçün mövcud olmayan işçilərin adlarına yüzlərlə əmək haqqı kartları açdırıb. Və bu yolla 451 min manat mənimsənilib.
Davamı    
 

Россия заберёт всё. Что стоит на кону: возврат зарубежных активов СССР

Davamı    
 

Məşhur alim Ramiz Mehdiyevə qarşı etirazlara başlamağı təklif etdi

İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) kitabxanasına üzvlük haqqlarının artımına qarşı etiraz etməyi təklif edib.
aztoday.az xəbər verir ki, Qubad İbadoğlu dünyanın nüfuzlu universitetlərində kitabxanaların pulsuz olduğunu bildirib: “AMEA-nın kitabxanasına üzvlük haqqının artımına etiraz edək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) kitabxanasına üzvlüyə görə illik ödəniş əvvəllər 5 manat olduğu halda, 2017-ci ildə 100 manata, bu yaxınlarda isə 150 manata qaldırıb. Həmçinin 1 ay üçün iş günlərinin sayı da 27-dən 20-ə endirilib. Belə çıxır ki, hər ay ərzində 20 gün kitabxanadan istifadəyə görə 15 manat ödənilməlidir. Bu məbləğ əlaçı tələbələrin aylıq təqaüdlərinin 12 faizinə qədərini təşkil edir. 2020-ci ilin dövlət büdcəsindən elmə ayrılması nəzərdə tutulan 193,7 milyon manat vəsaitin 122,34 milyon manatı və ya 63,15 faizi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının payına düşür. Bununla yanaşı, 2020-ci il üçün AMEA-nın büdcədənkənar xərcləri 2 milyon manat nəzərdə tutulub ki, bu da 2018-ci ilin icra göstəricisindən 840 min manat və ya 72 faiz çoxdur.
Davamı    
 

Prezident: Vətəndaşlar incidilir, onların problemlərinə reaksiya verilmir

“Rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən vətəndaşlara diqqət yüksək səviyyədə olmalıdır. Bəzi hallarda vətəndaşlar incidilir, onların problemlərinə reaksiya verilmir”. 
qafqazinfo.az xəbər verir ki, bu sözləri  Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovla görüşündə deyib.
O bildirib ki, bəzi hallarda vətəndaşlardan qanunsuz olaraq müəyyən vəsait tələb edilir, rüşvətxorluq halları baş verir: “Belə siqnallar bizə çatır və rayon icra hakimiyyətləri nəticə çıxarmalıdırlar. Xoşagəlməz hallara yol verilməməlidir, vətəndaşlara maksimum diqqət göstərilməlidir, rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri kabinetdə oturub kağızlara baxmaq yox, bütün rayonlarda vətəndaşlarla görüşməlidirlər. Mənim göstərişimlə son vaxtlar bu proses bir qədər geniş vüsət alıb, amma lazımi səviyyədə deyil. Mənə verilən məlumata görə, bəzi hallarda formal xarakter daşıyır, bəzi hallarda vətəndaşları narahat edən problemlərə reaksiya verilmir.
Davamı    
 

К столетию окончания Первой мировой. Могла ли Россия ее избежать?

Михаил Ширяев

Первой причиной нашего незнания истории Первой мировой можно считать то что Русская историческая школа была в самом прямом и физическом смысле этого слова расстреляна интернацистами Троцкого и Ленина. Делалось это не с горяча, но хладнокровно и целенаправленно – это была составная часть геноцида – уничтожая историческую память, коммунисты меняли национальную самоидентификацию. Из русского человека должно было создать безродного «хомо советикуса» – послушное орудие в руках непролетарских вождей мирового пролетариата. Захватить власть над Россией было только половиной дела. Ради удержания этой власти нужно было заставить русских забыть о собственной государственности.
Davamı    
 

Sizin ilə gülə-gülə. 1980. Hacıbaba Bağırovun arxivindən

Davamı    
 

Xalq artistinin qürbətdəki tənha oğlu: Atamın arvadlarının beşi də məni çox istəyirdi

Tale onu Rusiyanın Smolensk şəhərinə gətirib çıxarıb. Keçmiş metaləridən, hərbçi, biznesmen. İndi isə bu şəhərdə tikinti şirkətlərinin birində ekspeditordur. Həmin şirkətin sahibi isə azərbaycanlıdır.
“Həm özü gözəl insandır, həm də atası fəxrimizdir. Onu işsiz, pulsuz-parasız qoya bilmərik. Buna bizim mənəvi haqqımız yoxdur. Azərbaycanlı dostlarımızdan xahiş etdik, işə götürdülər”. Bunu lent.az -ın əməkdaşına Smolensk şəhər Azərbaycan icmasının rəhbəri, Mili Konqresin sədri Faiq Əliyev deyir.
Bəs kimdi bu adam?
Bəlkə də sizlərə də təəccüblü gələcək; Azərbaycanın xalq artisti, mərhum Hacıbaba Bağırovun oğlu Aleksandr Bağırov. Sadəcə, Saşa.
1953-cü ildə Bakıda anadan olub. Xalq artistinin birinci nikahından doğulan övladıdır. Saşanın anası Rostov vilayətinin Şaxtı şəhərindəndi əslən.
Davamı    
 

Операция по уничтожению пункта корректировки огня ВСУ

Davamı    
 

Что происходит в России? Саботаж СМИ и восстановление СУВЕРЕНИТЕТА. Андрей Иванов

Davamı    
 

Ev tikmək üçün rüsum və icazəyə ehtiyac yoxdur - Hər kəsin bilməsi vacib olduğu qayda

Yerli icra hakimiyyətlərinin tikinti sahəsində nöqsanları və özbaşınalıqları Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər bir insana məlumdur.
atv.az yerli mediaya istinadən məlumat verir ki, bunların qarşısı alınmaz dərəcədə mövcud qanunların pozulmasına yönəldilmiş hərəkətlərinə rəvac verən orqanlarla yanaşı elə sadə vətəndaşların özləridir. Vətəndaşların öz hüquqlarını və qanunu bilməməsi tikinti ilə bağlı icra hakimiyyətinin qeyri-qanuni cinayətkar tələblərinin normaya çevrilməsinə səbəb olub. Son zamanlar isə Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə edilmiş dəyişiliklər, dövlət başçısının müvafiq sərəncamları və tapşırıqları tikinti sahəsində qanunsuzluqların qarşısını almağa hədəflənib.
Davamı    
 

Россия наносит удар по механизму контроля США за мировыми финансами

Davamı    
 

İlham Əliyev: O məktubları əvvəl Prezident Administrasiyasında bəziləri gizlədirdi

"Mən indi vətəndaşlara ictimai nəzarət haqqında daim müraciət edirəm ki, bu proses yavaş gedir, hələ öyrəşməmişik".
Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 10-da altıncı çağırış Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında bildirib.
"Əlbəttə ki, parlamentin iqtisadi sahədə görülən işlərlə bağlı rolu artmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hökumət üzvləri də daha sıx təmasda olmalıdırlar, parlamentdə daim ünsiyyətdə olmalıdırlar, onlara suallar verilməlidir, onlar gördükləri işlər haqqında məruzə etməlidirlər, çıxış etməlidirlər və bunu da biz sistemə salmalıyıq. Çünki bu, həm hökumət üzvlərinin məsuliyyətini artıracaq, həm parlamentin rolu artacaq, – mən istəyirəm ki, Azərbaycanda parlamentin rolu və təsir imkanları artsın, – həm də ümumi işimizə müsbət təsir göstərəcək. Çünki məsuliyyət ən vacib məsələlərdən biridir.
Davamı    
 

Gömrük İdarəsinin rəis müavini həbs olundu - DTX-dan əməliyyat

Azərbaycan dövlət sərhədindən qatar və yük maşınları ilə nəql edilməklə külli miqdarda tütün məmulatlarının ölkədən müntəzəm qaçaqmalçılıq yolu ilə çıxarıldığına dair əldə olunmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə araşdırma aparılıb.
“Yeni Sabah” DTX-yə istinadən xəbər verir ki, keçirilmiş əməliyyat-istintaq tədbirləri ilə Qusar rayonu ərazisində yerləşən Samur Gömrük postunda ümumi gömrük prosedur yoxlamasından keçib sərhəddən çıxışa buraxılan 40-BL-400 dövlət qeydiyyat nişanlı “Mercedes” markalı yük avtomobili saxlanılıb. Həmin avtomobilə baxış zamanı gömrük nəzarətinə başqa ad altında bəyan edilib, üzəri digər məhsulla qablaşdırılıb, xarici istehsallı 15 ton çəkidə tütün məmulatları aşkar edilərək götürülüb.
Davamı    
 

Türk ordusu Suriyadan qaçmağa başladı

Türkiyənin Rusiya ilə edilən atəşkəs çərçivəsində Suriyadakı müşahidə məntəqələrindən ağır silahlarını çıxarmağa başlayıb.
Deyerler.org xəbər verir ki, Sputnik-ə danışan bir türkiyəli hərbi mənbə, Türkiyənin Suriyadakı müşahidə nöqtələrindən ağır silahlarını çıxarmağa başladığını söyləyib.
Çıxarılma prosesinin Rusiyayla bağlanan atəşkəs razılaşması çərçivəsində edildiyini qeyd edən mənbə, belə danışıb: “Ankara 5 mart razılaşması çərçivəsində Suriyanın İdlib şəhərində olan müşahidə nöqtələrindəki ağır silahları mərhələli olaraq çıxarmağa başladı”.
Avia.pro-nun xəbərinə əsasən, Ərdoğan Rusiyanın təzyiqi ilə Suriyadan çıxmağa tələsir.
Rusiya və Türkiyə tərəfləri arasında aparılan danışıqlar çərçivəsində Ankara öz qoşunlarını və ağır texnikasını İdlibdən təxliyə etməyə başlayıb.
Davamı    
 

Поездка нового командующего силами "Кудс" КСИР Ирана в Алеппо содержит важный посыл

Член сирийского Комитета национального примирения подчеркнул, что недавняя поездка нового командующего силами "Кудс" КСИР бригадного генерала Эсмаила Гаани на поля сражений в Алеппо содержит важный посыл.
Командующий силами "Кудс" бригадный генерал Эсмаил Гаани недавно совершил поездку в Алеппо и посетил некоторые районы южных пригородов этой провинции, находящейся под контролем сирийской армии, сообщает Mehr News.
Эта поездка имеет важное значение для региональных и международных партий, поскольку она является первой после мученической смерти генерал-лейтенанта Сулеймани. Эта поездка свидетельствует о том, что Иран продолжает поддерживать законное сирийское правительство и Ось сопротивления, а также настаивает на своем присутствии.
Davamı    
 

Rus Dili. Canlı Dərs.

Davamı    
 

“Heyvanat aləminə baxıram, amma bu heyvanlara yox”

"Həkim mənə deyib ki, sağlamlığının qaydına qalmaq istəyirsənsə, Azərbaycan telekanallarına baxma"

“Özəl telekanalın rəhbəri deyir ki, kanal mənimdir, istədiyini də edir, özü bilər”. Bunu moderator.az-a açıqlamasında Xalq artisti Rasim Balayev deyib. O özəl telekanallarımızda yaradılan Bədii Şuraların əslində heç bir iş görmədiyinin həqiqət olduğunu deyib: “Bədii Şuralar özəl telekanallarda heç nə edə bilməz, çünki oranın yiyəsi var və o da deyir ki, mən nə istəyirəm, onu da edirəm. Bunlar dövlət televiziyasında fəaliyyət göstərir və nəticələr də göz qabağındadır. Özəl telekanalın rəhbəri deyir ki, kanal mənimdir, istədiyini də edir, özü bilər”. 
Xalq artisti bizim bir neçə telekanallarımızı izləmədiyini və bunun insan səhhətinə zərərli olduğunu bildirib.
Davamı    
 

Prezident: "Uşaqlar bu xəritədən nə başa düşəcəklər, özü də haradan götürmüsünüz Allah bilir"

Davamı    
 

Aslan İsmayılov keçmiş nazirə: Gördüyü iş alkoqol məhsullarının qaçaqmalçılığı və kef məclislərində yeyib-içmək olub

Hüquqşünas Aslan İsmayılovla keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqaraov arasında gərginlik yaşanıb.
Gununsesi.org xəbər verir ki, hər iki şəxs bir müddət əvvəl İTV-nin efirində yayımlanan “Diqqət mərkəzi” verilişində qonaq olublar. Verilişdə Sumqayıt hadisələri müzakirə edilib.
Daha sonra T. Zülfüqarov ona etikadankənar hücum edildiyini iddia edib: “Aslan İsmayılov çox qəribə məntiqi təbliğ edirdi. Guya Sumqayıt hadisələrini SSRİ-nin DTX yox, ancaq Qriqoryan və hansısa Azərittifaqın ermənisi icra edib. Yəni prosesdə ittihamçı olan İsmayılov DTK agentini görmədi və ifşa etmədi. Niyə?”.
Aslan İsmayılov isə Feysbukda ona cavab olaraq bildirib ki, keçmiş Xarici İşlər naziri Tofiq Zülfüqarov İctimai TV efirində Sumqayıt hadisələrinin müzakirəsi zamanı aralarında yaranmış fikir mübadiləsini hələ də sinirə bilmir.
Davamı    
 

Кургинян: Армян в Сумгаите убивали не азербайджанцы

В конце февраля на постсоветском пространстве вспомнили жертв трагических событий в азербайджанском Сумгаите. С момента беспорядков, которое принято называть «сумгаитским погромом на этнической почве», прошло три десятка лет, но до сих пор нет единства во мнениях, что стало причиной событий 27-29 февраля 1988 года и кто несет за них ответственность.
О том, что и почему происходило тогда в Сумгаите, рассказывает «Вестнику Кавказа» политолог Сергей Кургинян: «В конце 1980-х годов я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала наша демократическая оппозиция. Когда зверски убивали, предположим, армян, то делали это не азербайджанцы.
Davamı    
 

Парад Победы 9 Мая 1945 года

Davamı    
 

Çingiz Qənizadə Abel Məhərrəmovu hədələdi: Əllərdə kifayət qədər video və foto materiallar var

Çingiz Qənizadə: “Mənim “günahım” cənab Prezidentə düzünü deməyim olub”

Milli Məclisin sabiq deputatı Çingiz Qənizadə akademik Abel Məhərrəmovun barəsində səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib.
Çingiz Qənizadə demokrat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Abel Məhərrəmov sözügedən məsələdə tamamilə haqsız danışır: “Bu gün Speys TV-də efirdə gedəcək “Sadə həqiqətlər” verilişinin anonsuna salınan fikirlərimlə bağlı şəxsiyyətinə böyük hörmət etdiyim akademikimiz Abel Məhərrəmovun belə kəskin reaksiya verəcəyini heç vaxt düşünməzdim. Mən Abel müəllimi də, onun rəhmətlik atasını və qohum-əqrəbalarını da çox yaxından tanıyıram, onlara hər zaman böyük hörmətim olub. Amma Abel müəllim bu məsələni qabartmaqda haqlı deyil. Əvvəla, Abel müəllim qeyd edir ki, Çingiz Qənizadənin Siyavuş Novruzovla düşmənçiliyi var və məni də ora qatmaq istəyir.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}