Fatimә Qәrrar - İlahi səs

İlahi sәs eşitmәk istәyirsiz? Buyurun, qulaq asın vә baxın.
Davamı