Rusiya - nicat gəmisi və hidayət çırağı

 Bizim aristokratiyanın damarından ariya-slavyan qanı axır. Tarixən Azərbaycan öz möhtəşəmliyinə qanında ariya-slavyan qanı olan metis hakimlərin hesabına nail olmuşdur. Şah İsmayıl əslində Şeyx Heydərin rus qadınından olan oğlu idi. Hәmin dövrdә pravoslav Trаbzоnlа şiə Diyаrbәkir аrаsındа geniş әlаqәlәr vardı, çünki hər ikisi Tartariya İmperiyasının yeni qopmuş subyektləri idi. Osmanlı və iudey təcavüzünə birgə sinə gərmək məqsədilə Uzun Hәsәn Trаbzоn hаkimi Kаlоyа Аnisin gözәl bаcısı Kurа Kаtrinа ilә еvlәndi. Yаrаdılаn qоhumluq әlаqәlәrindәn biri dә Uzun Həsənin Ərdəbilə nəzarət edən bacısı оğlu Şeyx Hеydәrlә bağlı оldu. Hеydәr Uzun Hәsәnin Kаtrinаdаn dünyаyа gәlәn Mаrtа аdlı qızı ilә еvlәndi vә оndаn da şərafətli şahımız İsmаyıl dünyаyа gәldi.
 Qarışıq nigahlardan sağlam, möhkəm, pozitiv enerji yayan, ruhani mahiyyətli, mənəviyyatçılığa köklənmiş, düzgünlük tərəfdarı, kosmogenetika daşıyıcısı olan insanlar yetişir. Seyidə, kürdə, avara və yəhudiyə evlənmək qəti olmaz, çünki onlar eyni Reptiliya kökünə bağlıdırlar. İuda ilə qarışmaq Böyük Mirasın sonunu gətirər. Biz Müqəddəs Tartariya İmperiyasının varisləri, Daariya övladları, Allahın mirasının qoruyucularıyıq. Başqa yolumuz yoxdur. Rus sivilizasiyası və Rus superetnosu həmişə mövcud olmuşdur; Ruslar Avrasiya qitəsində mövtəşəm və dünyəvi dövlətlər yaradaraq daim siyasi səhnədə aparıcı rol oynamışlar. Tarixən ruslar müxtəlif adlar altında- hiperboriya, ariya, tartar, skif, tavroskif, şıx, sarmat, roksolan, varyaq, vened, moğol kimi Avrasiya qitəsində aparıcı qüvvə olmuşlar. Biz də ulularımızın yolu ilə gedib həmin aparıcı qüvvənin yanında yer almalıyıq.
 Bizim xalq öz bətninə ariya ruhunu, slavyan qəlbini hopdurmalıdır. Rus dühasının bioloji və mənəvi cəhətləri bizim xalq üçün oriyentir rolu oynamalıdır. Yalnız bundan sonra biz həyatın sakit axarına düşəcək, çərxi-fələyin təkərini öz xeyrimizə döndərə biləcəyik. Məhz bu zaman biz öz nəbzimizdə tarixin impulsunun vurduğunu hiss edəcəyik. Bizim kimi reqressiv xalqın hərəkətverici qüvvəsi Rus mənəvi və bioloji gücünü özümüzdə inikas etdirməkdən asılıdır. Canımız və qanımız Rus ruhu ilə qidalanmalıdır. Mənəviyyatımız ariya-slavyan konqlomeratının şirəsi ilə yoğrulmalıdır. Səttar Məmmədovun dediyi kimi, “Rusiya nicat gəmisi, hidayət çırağı və Allahın ən böyük nemətlərindən biridir”.
 
İbrahim Sel, “Avrasiya tarixi”
18-06-2017 14:11 Baxılıb: 3730    
Şərh bildir