"Убери из наркомата евреев"

В 1939 году Сталин усиливает процесс очищения от еврейских кадров дипломатической сферы. Вместо Литвинова наркомом иностранных дел назначается Молотов. Как рассказывает он сам, Сталин сказал ему: «"Убери из наркомата евреев". Слава богу, что сказал! Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Латыши и евреи... И каждый за собой целый хвост тащил. Причем свысока смотрели, когда я пришел, издевались над теми мерами, которые я начал проводить».
«Хватит с нас литвиновского либеральничанья! — объявил сотрудникам Молотов. — Я вырву с корнем это жидовское осиное гнездо».
Davamı    
 

Крымские татары. Безвинные жертвы, или...

Сейчас модно говорить о зверствах сталинского режима, выселении невинных жертв со своих земель, однако давайте непредвзято разберемся во всей этой ситуации, опираясь на цифры, факты и документы.
Начнем с истории, чтобы все было понятно.
Крым издавна населяли разные группы народов. С IV века здесь жили готы, потом с VII века хазары, затем в XI-XII веке на его территории поселились половцы, следом за ними татаро-монголы, а также, здесь жили греки-византийцы, турки-османы, армяне, итальянцы, выходцы из славянских земель и собственно сами крымские татары, состоящие из трех этнических групп: степных татар (ногайские татары), предгорных татар, южнобережных татар. Крымское ханство возникло в 1443 г., а в 1475 вошло в состав Османской империи.
Davamı    
 

    
 

Константин Петрович Кауфман - Обращение к Туркестанцам

«В то время, — говорил Кауфман, — когда Ташкент и другие уездные города принадлежали еще ханам, жизнь и имущество каждого жителя находились в руках деспотических беков, назначавшихся из числа самых близких людей к хану, следовательно, таких, которые, по существовавшим в Средней Азии порядкам, могли безнаказанно попирать все божеские и человеческие законы. Таким образом при возвращении караванов из Ирбита, Нижнего, Петропавловска и Троицка, у купцов отбиралось все ценное и хорошее в пользу бека или хана. Ради корысти кокандские и бухарские власти нарушали иногда мусульманские законы и налагали противозаконные подати. Богатые люди подвергались, по капризу высших властей, опасности быть повешенными или зарезанными потому только, что они были богаты. Всякий человек, без исключения, мог быть подвергнут телесному наказанию.
Davamı    
 

Fransızların Əlcəzairdə törətdikləri vəhşiliklər

Əlcəzairin 1830-cu ildən 1962-ci ilə qədər Fransa koloniyası olduğu dövrdə fransız əsgərləri milyonlarla yerli sakini öldürdülər. Onlar ölkənin kişi əhallisini qırır, qadın və uşaqları isə gəmilərə doldurub Polineziya adalarına göndərirdilər. 1843-cü ildə fransız zabitləri qayda qoymuşdular ki, 15 yaşına çatmış hər bir ərəbin başı kəsilməlidir. Onlar məscidləri uçurdur, qorxu yaratmaq üçün üləmaları və ağsaqqalları meydanın ortasına çıxarıb güllələyirdilər. Təkcə bir kəndin əhalisini qırdıqdan sonra min üç yüz insanın öldürüldüyünü saymışdılar. Məhv etdikləri kəndlərdəki evlərin əmlakını qarət edib aparırdılar. Fransız zabitləri kimin daha çox kəsilmiş qulaq yığacağı ilə yarışırdılar. 1954-cü ildən sonra kütləvi qətliamlar adi hal almışdı. Silahlı reydlər zamanı kəndləri sakinləri qarışıq yandırır, hamilə qadınların qarınlarını yırtıb uşaqlarını çıxarır, aman istəyənləri tüfəngin qundağı ilə döyürdülər. İnsanları heyvan kimi ovlayırdılar. Küçədən keçən insanların üstünə təlim görmüş itləri buraxır, yarımcan hala düşdükdən sonra güllələyib itlərə yedizdirirdilər. Qorxusundan öz yurdunu tərk edərək qaçaq düşmüş insanlar çöllərdə aclıqdan və soyuqdan qırılırdılar. Təkcə həbs olunanların salındığı konslagerlərdə yarım milyon adam ölmüşdü.

Davamı    
 

Rusiya hakimliyində olan xalqların vəziyyəti

Rusiya prezidenti Vladimir Putin demişdir: “Vaxtilə “Xalqlar həbsxanası” damğası vurmağa çalışdıqları Rusiyada əsrlər boyunca hətta ən xırda bircə etnos belə itmədi. Onlar hamısı nəinki daxili sərbəstliklərini və mədəni identikliklərini, həm də tarixi məkanlarını qoruyub saxladılar”. Müqayisə üçün deyək ki, almanların minillik boyunca həyata keçirdikləri Şərqə doğru genişlənmə (“Dranq nax Osten” - “Şərqə həmlə”) siyasəti nəticəsində, Polab slavyanları və Baltik dənizi sahillərində yaşayan prusslar identikliyini itirərək almanlaşdı və katolikləşdi. Onların milli dili və mədəniyyəti yerli dibli-məhv oldu, tam itdi. Bundan başqa, almanlar lujiçanları, çexləri, polyakları, estonları, latışları və digər xalqları da etnosidə məruz qoydular. İngilislər Britaniya adasının yerli əhalisi britləri Yer üzündən sildilər. Onlar əsrlər boyu vallisləri, şotlandları, irlandları və Dumanlı Albionun yerli sakinləri olan digər kelt xalqlarını etnosidə uğratdılar.
Davamı    
 

КАК ФРАНЦУЗЫ УСТРОИЛИ ГЕНОЦИД АЛЖИРЦЕВ -2

Симона де Повуар: С 1954 года мы французы стали соучастниками геноцида.

Davamı    
 

КАК ФРАНЦУЗЫ УСТРОИЛИ ГЕНОЦИД АЛЖИРЦЕВ -1

За весь период колониального правления в Алжире французскими войсками было убиты миллионы мирных жителей.
Davamı    
 

«Лива Фатемийюн» - потомки воинов Чингис-Хана стали нашими союзниками в Сирии

Сегодня против Сирийского народа воюет целый террористический интернационал, наёмников и фанатиков щедро оплачиваемых арабскими монархиями Персидсого залива.
Однако противостоит этому террористическому интернационалу другой интернационал- добровольческий антитеррористический.
На стороне правительственной Сирийской Армии воюют отряды палестинских добровольцев, отряды христиан-ассирийцев, сирийские коммунисты и националисты. Но особую боевую нагрузку в борьбе с террористами несут многочисленные добровольческие формирования мусульман-шиитов, среди которых ливанская Хезболла, а так же отряды добровольцев из Ирака и Ирана.
Davamı    
 

    
 

    
 

Прозрение

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему домой. Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: "Почему Лёва не ходит в школу?" Мама печально ответила: "Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может."
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: "А мы его по очереди в школу водить будем."
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали одноклассники.

Davamı    
 

АТАКА МЕРТВЕЦОВ

Диакон Владимир Василик
 
Сегодня исполняется 100 лет со дня знаменитой «Атаки мертвецов» – события, уникального для истории войн: контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка, пережившей немецкую газовую атаку при штурме германскими войсками крепости Осовец 6 августа (24 июля) 1915 года. Как это было?
Шел второй год войны. Ситуация на Восточном фронте складывалась не в пользу России. 1 мая 1915 года после газовой атаки у Горлицы немцам удалось прорвать русские позиции.
Davamı    
 

ВВЕДЕНИЕ: Захария Ситчин

Приблизительно 445 000 лет назад в поисках золота на Землю прибыли астронавты с другой планеты.
Они приводнились в одном из морей Земли, а затем доплыли до берега и основали там поселение Эриду — «Дальний Дом». Со временем это поселение расширилось до значительных размеров, и инопланетные пришельцы основали там свою Миссию с Центром управления полётами, космодромом, рудником для добычи золота. Кроме того, они построили межпланетную станцию на Марсе.
Помимо собственных рабочих, пришельцы стали использовать труд Примитивных Рабочих {Homo sapiens), которых специально создали с помощью генной инженерии для своих целей.
Davamı    
 

Yəhudi ilə rusun fərqi

1941-ci il, hərbi əsirin hekayəsi:
 
“Almanlar bizi xəndək qazmağa məcbur etdilər. Xəndək hazır olanda bizi sıraya düzdülər. Alman zabit dedi:
-Yəhudilər, sıradan çıxın!
Yəhudilər çıxdılar.
-Yəhudilər, xəndəyə düşün!
Yəhudilər düşdülər.
-Ruslar, beli götürün və onları basdırın!
Biz bir-birimizə baxdıq, heç kim beli əlinə almadı. Alman dedi:
-Yəhudilər, çıxın! Ruslar, xəndəyə düşün! Yəhudilər, rusları basdırın!
Yəhudilər beli götürərək üzərimizə torpaq atmağa başladılar. Torpaq qurşağımıza çatanda alman yəhudiləri saxladı və soruşdu:
Davamı    
 

    
 

    
 

Турфан

В Центральной Азии, без сомнения, очень много земель, богато одаренных природой, но весьма мало таких, которые возбуждали бы столь значительный интерес, как Турфан. Уже издавна [в первые века нашей эры] писалось, что владение это обладает климатом настолько благоприятным для земледелия, что в нем собирают две жатвы, но что, вместе с тем, лето в нем до крайности знойное [«Небо дышит пламенем». Риттер. Землеведение. Вост. Туркестан, 1869 г., стр. 157.], зима совершенно бесснежная, а почва по преимуществу каменистая и песчаная; что песок этот на его восточных окраинах занимает даже обширное пространство земли, по которому то пересыпается подобно зыби морской, то остается неподвижно приподнятым в виде волн расходившегося было, а затем вдруг замиренного океана: это Хан-хай, т. е. Сухое море китайцев [Риттер (l. c.), стр. 7].
Davamı    
 

Евгений Марков про армян

«...Пожалуй, армянина можно считать передовым цивилизатором азиатской дичи. Только цивилизация эта, разумеется, не выходит из пределов лавки, питейного дома и приютов покупной любви, да разве еще конторы ростовщика. Армянин, вместе с тем, является и самым подручным толмачом в сношениях русских с завоеванными или глухими уголками Азии. Хорошо ли, дурно ли, а он непременно раньше всех заговорит с каждым азиатским племенем на его родном языке. Еврей зато тут не имеет особенного значения; могучая армянская раса подавляет его здесь на всех поприщах корысти и делает для него конкуренцию почти невозможною. Где завелся армянин, жид стирается сам собою, все равно как мыши исчезают из того подполья, где хозяйничает крыса».
 
Евгений Марков, «Россия в Средней Азии: Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге».
Davamı    
 

Базар

В Мерв мы приехали рано утром. Полуголые босоногие амбалы (носильщики) подхватили и навьючили на себя наши пожитки, прежде чем мы успели оглянуться, хотя нам самим пришлось взять извозчичью коляску, величаемую здесь фаэтоном, как и везде на южных окраинах России, от Одессы и Кавказа до Ташкента и Кокана.
Извозчики здесь парные, с просторными и приличными экипажами, на лихих лошадях, не чета нашим русским. Их тут множество, и все больше армяне из Ганжи, Шуши и др. закавказских городков. Есть немного и русских, но те пооборваннее и похмельнее. Вообще, армянин — обычный торговец и промышленник Азии. Он освоился с нею как с родным домом еще в ветхозаветные века и безо всякого труда пускает здесь корни везде, где ему это нужно.
Davamı    
 

Русский Ташкент

15-16 июня 1865 г. 1300 русских солдат под командованием генерала Михаила Григорьевича Черняева, потеряв убитыми 25 человек, взяли штурмом Ташкент – город со стотысячным населением, который обороняли 30 тысяч кокандских солдат и местных ополченцев. Продвижение России на земли, входившие в состав Кокандского ханства, было вызвано необходимостью создания укреплённой линии между российскими Оренбургской и Сибирской губерниями. Эта задача была поручена Черняеву, назначенному начальником особого западносибирского отряда. Выдвинувшись со своим отрядом из города Верный, он в июле 1864 г. взял важную кокандскую крепость Чимкент, а 15 ноября того же года предпринял первую попытку захватить Ташкент.
Davamı    
 

Кибитка

Евгений Марков
 
Я ехал, порядочно утомленный ездою по горам и камням, а еще больше жаром весеннего дня, и предавался на досуге размышлениям всякого рода.
Мысль мою дразнило какое-то трудно высказываемое, между тем очень ощутительное для меня настроение духа.
Жизнь кочевника, киргизская кибитка с какою-то беспорядочною настойчивостью врывались без всякого желания моего в опрятно прибранные покои моих обычных умственных представлений, и голова моя работала словно не своею волею, усиливаясь переварить еще не переваренные слишком своеобразные впечатления, чтобы пристроить их скорее, по педантической привычке книжного человека, на какую-нибудь знакомую полочку, под понятный ярлычок.
Davamı    
 

Адаты киргизов

Евгений Марков

…Перекочевывающие караваны все чаще и чаще попадаются нам навстречу. Перекочевывают, обыкновенно, целым родом.
Земля у киргизов и до русского завоевания, считалась общим добром всего племени, а теперь, по закону 12-го июня 1886 года, признана государственною собственностию, которую кочевники могут занимать под свои стада.

Davamı    
 

Киргизка

Киргизы вековечные бродяги, и перекочевка для них не только необходимость, но и искреннее наслаждение. Весь их домашний скарб, весь быт их приспособлен к седлу и вьюку; у них все дорожное, все передвижное — и жилище, и мускулы, и сама душа.
Характерен ответ, который старая киргизка дала Вамбери, переодетому дервишем, спросившему ее, зачем они постоянно кочуют: «Мы не так ленивы, как вы, молла! нам не усидеть по целым дням на одном месте. Человек должен двигаться, потому что, посуди сам: солнце, месяц, звезды, вода, звери, птицы, рыбы — все движутся; только земля и мертвые остаются на месте!»
Киргизка — больше хозяин верблюда, больше хозяин кибитки, чем сам киргиз.
Davamı    
 

Той

Всякого новичка в Туркестане нередко озадачивают необычные, странные звуки, которые слышны порою в туземных селениях. Иной раз, еще только забрезжит свет, как в открытые окна первыми врываются они в комнату и заставляют вздрогнуть свежего человека. Они следуют один за другим, иногда сразу вырываются из нескольких мест и дружным эхом перекатываются в утреннем воздухе. Эти звуки обязаны своим происхождением весьма оригинальной трубе, в которую оповещается население о начале праздника в доме богатого сарта по случаю тех или других обстоятельств. По внешнему виду труба представляет медный инструмент около сажени длиною и составляет необходимую принадлежность сартовской музыки, в которой он известен под названием корнай.

Davamı    
 

По Фергане. Тахт-и-Сулейман - Соломонов трон.

Признаюсь, когда мимо меня проходила эта новая для меня жизнь далекой азиатской окраины и как в волшебном фонаре сменялись одни другими характерные типы и лица, — мне вдруг показалось, что я словно уже видел где-то эти образы и словно уже раньше жил этою жизнью. И когда я силился дать себе отчет в этих шатких намеках памяти, мне стало ясно, что передо мною повторяются теперь в живом виде типы и сцены, художественно воспроизведенные когда-то нашим талантливым знатоком Туркестана Каразиным в его первых романах и повестях из среднеазиатской жизни. Я думаю, что в этих инстинктивных впечатлениях туриста.

Davamı    
 

Описание Хивинского ханства

Мы уже неоднократно упоминали о плодородии хивинской почвы; особенно можно отметить зерновые, хороший рис, преимущественно гёрленский, прекраснейший шелк в Шахбаде и Янги-Ургенче, хлопок, руян - род корня, из которого добывается красная краска, и фрукты, лучше которых, пожалуй, нет не только в Персии и Турции, но даже в Европе.
Замечательные яблоки в Хезараспе, груши и гранаты в Хиве и ни с чем не сравнимые восхитительные дыни, о которых идет слава до отдаленного Пекина, (Я привез в Венгрию семена четырех разных сортов, и если судить по первому опыту, то дыни, вероятно, будут давать урожай и на низменностях Венгрии).
Davamı    
 

Воспоминания московского купца Н. А. Варенцова. Часть 4. Коканд

Город Коканд находится в богатейшей об­ласти Средней Азии — Фергане, отли­чающейся по изобилию хорошо обработанных земель, теплому клима­ту, доходящему летом до 60° по R, вследствие чего получается длинный вегетационный период, необходимый для хорошего созревания хлопка; отличается неимением летом дождевых осадков, портящих качество хлоп­ка; изобилием воды в горных реках, с распределением ее по арыкам, которой хватает для поливки засеянных злаков. Все эти благоприятные стороны Ферганы сделали Коканд, находящийся почти в центре Фер­ганской области, одним из главных торговых городов в Азии.
Davamı    
 

Евгений Марков - Ош и его обитатели

Ош — это край света своего рода. Он считается или по крайней мере считался одною из важных крепостей Ферганы, оберегающих ее со стороны Кашгара, хотя очень трудно решить, где собственно эта крепость. Русский Ош, конечно, опять не что иное, как обширный сад из громадных тополевых аллей. За этими полками деревьев-гигантов, — настоящие сады и дворики, и среди них скромные низенькие домики с галерейками, крылечками и балконами. Тишина такая, что никакой деревни не нужно. Только и слышишь на улице поэтическое журчание арыков, омывающих вдоль всей улицы, по обе стороны ее, корни тополей.

Davamı    
 

Рассказ ташкентца поручика Н. Насимова

...Ты видишь мусульман и православных, которые читают разные молитвы, но у них одна вера: самое святое- это знамя твоего полка и твоя офицерская честь, а самой дорогое- это жизнь товарища. Ты сознаешь, что такое последний миг, когда из всей роты ты уже один, отмахиваешься от гренадер и раненая рука уже с трудом держит саблю, и тебя, обессиленного, сбивает с ног огромный австриец. К твоему горлу движется его штык, и на кончике штыка этого- твоя смерть. И твоя последняя мысль: «Как хорошо. Я умираю с оружием в руках, перед отцом не стыдно…» Но австрийский штык вдруг резко отскакивает, гренадер валится, а в лицо тебе заглядывает такая родная бородатая рязанская рожа: «Живы, ваше благородие?».
Davamı    
 

Забытые герои

В первый же день войны хивинский хан генерал-майор Сеид Асфандияр-Багадур объявляет в Хорезме мобилизацию и вечером шлет в Петербург срочную телеграмму: выставляет против германцев 40 тысяч конников. Царь с благодарностью это предложение отклонил, но не стал возражать против добровольцев- это стало началом героической истории Текинского полка. Эмир Бухарский генерал-майор свиты Его Величества Саид Мухаммед Алимхан объявил своим подданным, что каждый, кто пойдет на фронт, получит его благосклонность, а его семья- денежное вознаграждение. Все члены правящих династий Бухары и Хивы- офицеры русской армии, и они сразу же  оправляются в свои полки.
Davamı    
 

Текинские джигиты - гордость России

После Февральской революции в Текинский конный полк прибыл представитель Временного правительства с целью принять у солдат присягу новой власти. Кавалеристы в строю. Перед строем - знамя полка. И тут представитель видит на знамени императорский вензель: «Снять!» В архиве остались слова командира полка полковника Н. Клюгельгена. Он говорил так, чтобы поняли солдаты. И в вежливом переводе с туркменского ответ звучал так: «Этот вензель дарован Государем императором мне и моим солдатам за кровь, пролитую во имя Отечества. И не тебе, собака, его снимать…» Полк присягать не стал. Малая часть текинцев с трудом добралась до дома, до Туркестана. Но большенство солдат и офицеров остались с генералом Корниловом и погибли вместе с ним.
Davamı    
 

Фергана. Недавнее прошлое Кокандского ханства.

Евгений Марков
 
Нынешняя Ферганская область — это вчерашнее еще Кокандское ханство, надменное своею силою, охватывавшее на нашей памяти почти все течение древнего Яксарта от Аральского моря до Кашгара, владевшее Большою киргизскою ордою и громадными пространствами теперешней Семиреченской области, посредством которой оно доходило до рубежа нашей Сибири. Конечно, все эти притязания на степные равнины, где никогда не было ни определенных границ, ни постоянных владений.
Davamı    
 

General Çernyaev. Daşkəndin tutulması.

Orta Asiyada Rusiya İmperiyası üçün əsas başağrı yaradan məntəqələrdən biri də Kokand xanlığı idi.

Davamı    
 

Хамут-Ходжа о генерале Михаиле Григорьевиче Черняеве

Рассказ ташкентского торговца Хамут-Ходжи (Журнал «Нива», 1879 год, № 24, с. 462):
«Сражение кончилось, город был взят и наши ташкентцы вышли к нему, именно на этом самом месте с покорностью, бледные, дрожат от страха, низко опустили головы… Ты сам знаешь, какие порядки у нас, когда кто-нибудь победит: уж кого там пощадят, особенно вождей… Наши аксакалы думали, что всех накажут за то, что много русских погибло при взятии Ташкента… Другой на месте генерала пожалуй сделал бы им что-нибудь дурное… Вскрикнули "Аман" и упали наши на землю, закрыли головы руками и ждали своей участи… И что же? Черняев нагнулся, поднял их ласково, как простой человек, принялся объяснять: "что он не думает их казнить, что если они сделали много вреда, за то теперь верностью Ак-Падше могут загладить прежнюю вину и не только не будут считаться врагами, но могут сделаться друзьями русских, что война кончилась и настал мир"…
Davamı    
 

Взятие Ташкента


Там были боевые степные русские офицеры, а во главе стоял — Черняев!

Davamı    
 

Demokratiyanın göbəyi - İngiltərə

Bu arvad aşağıdakı hüquqlara malikdir: müharibə elan etmək (qanuni məhdudiyyət olmadan və səbəbləri izah etmədən); baş naziri təyin etmək (istədiyi adamı, və bu şəxs partiya seçkilərində qalib olmaya da bilər); nazirləri, gizli müşavirləri, icra orqanlarının üzvlərini və digər vəzifə şəxslərini təyin etmək; parlamenti buraxmaq; bütün işlər üzrə hakimləri təyin etmək; hərbi qüvvələrə rəhbərlik etmək. Ümumi qanun deyir ki, Tac “səhv edə bilməz”, monarx cinayətə görə məhkəmədə cavab verə bilməz. Heç inanmazsınız ki, İngiltərədə baş nazirlər, parlament partiyaları, seçkilər- hamısı bir oyundur. Faktiki olaraq kraliça hakimiyyətin bütün qollarına- qanunvericiliyə, icraya və məhkəməyə nəzarət edir. Monarx anqlikan kilsəsinin də Ali İdarəçisidir; yepiskopları, arxiyepiskopları təyin edir, sion qanı daşımayanları bu vəzifəyə götürmür. Yəni bu arvad həm dünyəvi, həm də dini hakimiyyətin başçısıdır.
Davamı    
 

Английские расстрелы

Что для СССР «военное преступление» то для англичан — «военная необходимость»

Будут ли англичане каяться за Черчилля? Вопрос не праздный, ибо все, что делал Сталин во внешней политике, делал и Черчилль, совершенно аналогичным образом. Более того, если, например, расстрел в Катыни польских офицеров достаточно методично и аргументировано отрицается советской стороной, то расстрел французских вчерашних союзников англичанами или расстрел ими же греков-антифашистов ЭЛАС в Афинах никогда и никем не оспаривался. Об этих фактах англосаксы обычно молчат.

Davamı    
 

Siyasətin əxlaqla heç bir ortaq cəhəti yoxdur

Siyasətin əxlaqla heç bir ortaq cəhəti yoxdur. Əxlaqı rəhbər tutan hökmdar siyasətidən xaricdir, buna görə də hakimiyyəti zəifdir. Hökmranlıq etmək istəyən hiylə işlətməyi, diktator və ikiüzlü olmağı da bacarmalıdır. Xalqın gözəl keyfiyyətləri- saf qəlblilik və təmizlik siyasətdə ən böyük qüsurdur. Çünki məhz bu keyfiyyətlər hökmdarı öz taxtından ən güclü düşməndən də daha yaxşı və asan devirir. Bu keyfiyyətlər qeyri-yəhudi səltənətlərinin atributları, ayrılmaz cəhətləri olmalıdır, lakin biz özümüz bunları rəhbər tutmamalıyıq. Bizim hüquqlarımız- gücdədir. “Hüquq” sözü mücərrəd, heç nə ilə sübut olunmamış fikirdir. Həmin söz əslində bu deməkdir.

Davamı    
 

«ELƏ Kİ XALQ ÖZÜ FİKİR YÜRÜTMƏYƏ BAŞLADI, DEMƏK HƏR ŞEY MƏHV OLDU» (VOLTER).

«Məqsədyönlü hərəkətləri işləyib hazırlamaq üçün kütlənin alçaqlığını, qərarsızlığını, dəymə-düşərliyini, ona lazım olan həyat şəraitinin və şəxsi rifahının nədə olduğunu anlamaq qabiliyyətinin olmadığını nəzərə almaq lazımdır. Bilmək lazımdır ki, kütlənin gücü kor-koranə, ağılsız, düşüncəsiz, soldan da, sağdan da deyilənlərə qulaq asan bir gücdür.
Kütlənin üzvləri, kütlə içindən çıxanlar onu yalnız qırğına verə bilərlər. Kor digər korlara başçılıq etməklə onları yalnız uçuruma gətirib çıxara bilər. Hətta dahilik dərəcəsində ağıllı olanlar belə siyasətdən baş çıxarmadıqlarından xalqın rəhbəri kimi çıxış etməyi bacarmazlar. Yalnız uşaqlıqdan hökmdar olmağa hazırlaşdırılan şəxs siyasi hərflərdən təşkil edilən sözü qavrayıb dərk edə bilər.
Özbaşına buraxılmış xalq baş verən ixtişaşlar nəticəsində öz içindən dağılmağa başlayır.
Davamı    
 

НАДО ЛИ ВЕШАТЬ ВЗЯТОЧНИКОВ?

Виселицы на площадях - варварство. Но если в России за кражу миллионов долларов порой дают 2,5 месяца тюрьмы, не задумается ли наш народ насчёт иранской модели наказаний? Я приезжал в Иран шесть раз, и за это время мне «посчастливилось» дважды наблюдать исполнение смертных приговоров. В первом случае вешали преступника, убившего двоих детей, во втором - чиновника, бравшего взятки с наркоторговцев. Оба раза рано утром на площадь у Дома правосудия в Тегеране являлись десятки тысяч зрителей — словно на праздничное шоу, взяв с собой маленьких детей. Виселицей служил подъёмный кран с перекинутой через лебёдку верёвкой.
Davamı    
 

Геноцид по-английски


Это всё, что вы хотели знать о цивилизованных европейцах.

Davamı    
 

Вильгельм Наполеонович Гартевельд - Баку

Если правда то, что «все дороги ведут в Рим», то невольно позавидуешь «вечному городу».
Такое чувство зависти должно быть особенно интенсивно у обитателей Закаспийского края, ибо к ним ведут лишь два пути, при чем оба представляют собой много неудобств и мытарств.
Первый путь из Москвы — это путь через Самару – Оренбург – Ташкент. Я говорю «первый» потому, что, несмотря на шестисуточное пребывание в вагоне, он самый популярный.
Второй, но, тем не менее, более остроумный способ проехать и попасть в Закаспийский край, это ехать через Баку на Красноводск (морем) и затем дальше по Среднеазиатской железной дороге — куда глаза глядят.
Davamı    
 

Mahatma Qandi

Hind xalqı tərəfindən  “Mahatma” (Böyük Ruh) olaraq yad edilən Qandi 1869-cu ildə dünyaya gəlib. Pasifist, siyasətçi və mütəfəkkir Qandi ingilis müstəmləkəçiliyinə qarşı Hind Milli Hərəkatının 1919-1948-ci illər arasındakı ən mühüm lideri idi.
1869-cu ildə Porbandarda Vaşiya kastasına mənsub ailədə, tacir bir atanın oğlu olaraq həyata gözlərini açan Mohandos Karamçand Mahatma Qandi 12 yaşında evləndirildi. İctimai quruluşun qadağalarına baxmayaraq, İngiltərədə təhsil aldı. 1888-1891-ci illərdə Londonda hüquq ixtisasını bitirdikdən sonra, iki il Bombey və Rakot şəhərlərində vəkil olaraq çalışdı.
1893-1914-cü illər arasında Cənubi Afrikada vəkilliklə məşğul oldu. “Transvaal British-Indian” dərnəyini və “Opinon” qəzetini qurdu.

Davamı    
 

Moskva, 1973-cü il, Vernadski prospekti


Şəhərin gözəlliyinə, səliqəsinə diqqət edin.

Davamı    
 

Stalini buna görə sevirdilər


Əvvəlcə üfüqdəki elektrik şalbanlarına diqqət edin.

Davamı    
 

Sovet qadını


Bu şəkili gördüm - bir musavatçı xanımın televizorda dediyi fikir yadıma düşdü.

Davamı    
 

Ehtiyatlı olun: Azərbaycanda qlobal izləmə var

Heç bir smart-televizorun, noutbukun, mobil telefonun və planşetin sahibi onun veb kamerasına qanunsuz girişdən qorunmayıb.
Bu haqda virtualaz.org-a informasiya təhlükəsizliyi sahəsində məşhur Rusiya eksperti, SSRİ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının 8-ci idarəsinin rəis müavini olmuş Mixail Yemelyannikov Edvard Snoudenin şəxsi həyata izləmə və müdaxilə olmasın deyə, kompüterdəki kameranı yapışqanla bağlamaq çağırışını şərh edərkən deyib.
Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Amerika xüsusi xidmət orqanlarının sabiq əməkdaşı Edvard Snouden özünü qlobal izləmədən qismən də olsa qorumaq istəyənlərə bir neçə tövsiyə vermişdi. Snouden xüsusən də noutbukların və fərdi kompüterlərin əksəriyyətinə quraşdırılmış veb-kameranı yapışqanla bağlamağı məsləhət görmüşdü.

Davamı    
 

    
 

Полковник спецназа Михаил Рябко

Davamı