Xərçəngin müalicəsi kimyəvi yolla deyil, bitkilərlə mümkündür

Amerika tibb alimi, doktor Harold Mennerin deyir ki, ümumiyyətlə xərçəng adlı xəstəlik yoxdur, bu sadəcə biznesdir: "Xərçəngin müalicəsi çoxdan tapılıb. Bu, sadəcə, B17 vitamininin çatışmazlığıdır. Müstəmləkəçilər və insanlıq düşmənləri bütöv bir xərçəng sənayesi qondarıblar və pulu kürəklə yığırlar. Onkologiya sənayesi İkinci Dünya müharibəsindən sonra inkişaf etməyə başlayıb. Halbuki xərçənglə mübarizə üçün heç bir prosedurlar, müalicə kursları və xərclər lazım deyil. Bütün bunlar müstəmləkəçi və sümürgəçilərin ciblərini doldurmaq vasitələridir. Ona görə ki, xərçəngin müalicəsi lap çoxdan tapılıb"...
Xərçəng yalnız B17 vitamininin çatışmazlığı olduğundan onun qarşısını almaq üçün gündə 15-20 ərik çəyirdəyinin içini yemək kifayətdir. Buğda cücərtilərini yeyin. Bu cücərtilər xərçəngin möcüzəvi dərmanıdır. Bu, maya oksigenin və laetrilin ən yaxşı mənbəyidir. Laetril isə xərçəngə qarşı olan maddələrin ən güclüsüdür. Həmin maddə alma tumlarında olur və B17 (amiqdalin) vitamininin cövhərindən ibarətdir... Xərçəngin müalicəsi zamanı laetrilin effektivliyi 90 faizdir.
İndi isə amiqdalin (B17 vitamini) mənbəyi olan meyvə-tərəvəz və taxılları sadalayaq:
-Meyvələrin çəyirdək və ya toxumları. Bunlar təbiətdə B17-nin ən yüksək daşıyıcılarındandır. Buraya əsasən alma, ərik, şaftalı, armud, gilas, gilənar və qara gavalı çəyirdəkləri aiddir.
-Paxlalılar və taxıllar. O cümlədən lobya və mərciməyin cücərtiləri, ayşəkilli lobya( yaxud Peru lobyası) və noxud.
-Qozlar. Xüsusən acı badam (təbiətdə B17 vitamininin ən zəngin mənbəyidir) və hind badamı.
-Giləmeyvələr: tutun bütün növləri, mərsin, moruq və çiyələk. Tumlar: küncüt və kətan toxumu. Yarmalar: vələmir, yulaf, boz düyü, buğda, darı, kətan və çovdar.
B17 vitamini həmçinin mayaotu mayasında, xam düyü, boranı, kalış (darıyaoxşar dənli bitki) kəndəlaş, böyürtikanda da vardır.

vetenugrunda.az

13-07-2018 16:31 Baxılıb: 1750    
Şərh bildir