Siz bir yana biz bir yana

Sıdkı Baba (1865-1928)

Siz Emevi biz Haşimi
Siz bir yana biz bir yana
Siz kazibi, biz salibi
Siz bir yana biz bir yana

Severiz nur i Cemali
Çok şükür bulduk kemali
Siz Süfyani biz Mevali
Siz bir yana biz bir yana

Severiz şah Kalenderi
Olduk Ehl-i Beyt Askeri
Siz Azmi biz Caferi
Siz bir yana biz bir yana

Hem Ehl-i Beyti kemisli
Hadisidir Ali nesli
Bulduk asıllardan aslı
Siz bir yana biz bir yana

Eriştik zatlardan zata
Kailiz savın ü salata
Girdik tariki necata
Siz bir yana biz bir yana

Sevmişiz nesl-i Hünkarı
Bulmuşuz nur-i izharı
Siz inkari, biz ikrarı
Siz bir yana biz bir yana

Pir elinden giydik tacı
Boyladık Bahr-i emvacı
Hamdülillah olduk naci
Siz bir yana biz bir yana

Kabul eyledik imanı
Terk ettik zann-ü gümanı
Biz Hüseyni, siz Süfyani
Siz bir yana biz bir yana

Boynumuzda teslim taşı
Er yolunda verdik başı
Siz Mervani, biz Bektaşi
Siz bir yana biz bir yana

Bir ikrarda olduk kavi
Keşfoldu bize semavi
Siz Yezidi, biz Alevi
Siz bir yana biz bir yana

Allemeni sırrın duyduk
Canı Hak yoluna koyduk
Vaktin imanıma uyduk
Siz bir yana biz bir yana

Sıdkı der buldum kemili
Nuş ettik ab-i zülali
Siz hayali, biz cemali
Siz bir yana biz bir yana

07-07-2018 15:39 Baxılıb: 2330    
Şərh bildir