Tolışə kinə

Tofiğ İlham

Maştə-maştə həşi pemə,
Bə çayə hi kinon omə,
Çəşım qılı bətı damə,
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Siyo çəşonı jedə mijə
Bə eşğ oməş tojə-tojə
Dorozə maxlon boçi pejə
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Zəhmətkəşiş zındəm xəyli,
Lap ğəşənqiş bənə vıli,
Az Məcnunim, tınən Leyli,
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Vəse karde tı anə noz,
Omə rəsə vəyənə poz,
Boy çımı ko bıkə təroz,
Tolışə kinə, tolişə kinə.

Tofiğ İlhom ıştı divon,
Har sıxanı anqivin şon,
Tıniş çımı dardi dəmon,
Tolışə kinə,Tolışə kinə.

08-03-2018 16:29 Baxılıb: 3240    
Şərh bildir