Rəvan Məhərrəmli - Olmaz

Mən kimi bəndə Hüseyn eşqinə layiq olmaz,
Çün Hüseyn aşiqi dünyadə münafiq olmaz.
 
Bir gecə söylədilər qeyz ilə röyadə mənə,
Sən kimi yüz ola aşiq, biri sadiq olmaz.
 
Mənə göstərdilər əmalimi, çaşdim qaldim,
Dedilər get, belə əmal ilə aşiq olmaz.
 
Əvvəl aşiq nə deməkdir onu dərk et dedilər,
Dərki etməzsən əgər biznən əlaiq olmaz.
 
Öncə bizlər tərəfindən bəyənil, ey bəndə,
Ki ol ənsari Hüseyn, kim belə vamiq olmaz?
 
Mən bu röyyadən oyandim və utandim, bildim,
Elə pak eşqə yetən bəndeyi-fasiq olmaz.
 
Lakin aldanma bu röyayə, Rəvan, yarə yetiş,
Ol Hüseyn aşiqi, kim olmasa raşiq olmaz.
12-11-2017 12:48 Baxılıb: 4090    
Şərh bildir