Qurtulaq qüssədən, kədərdən birgə

Nuhəmməd Cəfərov

Sənin gözündəki o qüssə, o qəm
Mənim ürəyimi məskən seçibdir.
Bulaq tək gözündən süzülən o nəm,
Qəlbimdə bir şırım, bir yol açıbdır.

Zamanı sevgiylə cüt aşardıq biz,
Bir eşq sevdasında alışardıq biz.
Daha dünənləri dəlilər kimi,
Səbəbsiz küsərdik, barışardıq biz.

İllər sevgimizə rəngini qatmış,
Xırda fidanlar da qol-budaq atmış.
Səni Nənə kimi bir ucalığa,
Məni də bəxtəvər bir Baba yapmış.
Davamı    
 

Vüqar Biləcərili - Üzün gülər

Üzün gülür, gülər üzlüm, üzündə güllər açıb,
Gözün gülür, qara gözlüm, gözündə güllər açıb.

Dizin-dizin könül ol vadiyi-məhəbbətdə,
Sürünmüsən o qədər ki dizində güllər açıb.

Xəlil üçün odu döndərdi Rəbbi gülzarə,
Təəccüb eylədi Nəmrud, közündə güllər açıb.

O Kərbəladı ki torpaağı ətri-qəm qoxuyur,
Çölündə qanlar axıbdır, düzündə güllər açıb.

Vərəqdi hər açılan gül kitaabi-hüsnündən,
Nə qədri sirri-nihanın özündə güllər açıb.

Gəl ey gül üzlülərin şaahi, yolların bəzənib,
Ayaağın opməyə xaatir, izində güllər açıb.
Davamı    
 

Göydəki almalar yeyilib çoxdan

Nuhəmməd Cəfərov

Ümidlər can verir, donubdur həyat,
Matəm libasını geyibdir, heyhat.
Yoxdur o məğrurluq, itib əzəmət,
Özü öz halından üzülür millət...

Təzadlarla dolu bir həyatdayıq,
Dumanlar içində sanki itmişik.
Səmanın altında hansı qatdayıq,
Bəlkə yuxudayıq, bəlkə yatmışıq...

Millət dərd içində, bəla içində,
Gümanlar ümidə təsəlli verir.
Yox zərrə inam da gələcəyində,
Ümüd son nəfəslə təcəlli edir.

Bəlkə doğrudan da biz qayıdarıq,
İtmiş ümüdlər də cücərəcəklər.
Davamı    
 

Əli Rzazadə. 90 yaşlı babamın nənəmə yazdığı şeir

Gənclərə örnək ola biləcəyini düşünürəm.

Qayıt gəl

Yoxluğundan qəmi qüssəm çoxalıb,
Təklik odu məkanıma köz salıb,
Gedən gündən bu sevgilin tək qalıb,
Ömrüm günüm, xoş avazla qayıt gəl,
İlk baharım, ilk nübarım, qayıt gəl.

Ömür sürrəm bu dünyada bir təhər,
Gecə-gündüz məni boğur qəm-qəhər,
Dözəmməzdik ayrılığa bu qədər,
Ömrüm günüm, xoş avazla qayıt gəl,
İlk baharım, ilk nübarım, qayıt gəl.

Bəxtim budur, tənha qalım dolanım,
Dərd qəmimi yoxdur bircə ananım,
Bu miskinə yoxdur sənsiz yananım.
Davamı    
 

Aşıq Haşım Qubalı - BİZİM

Sovetlər adlanan dövlət dağıldı,
Ümidimiz onda yıxıldı bizim.
Müstəqil olmamış Qarabağ getdi,
Olan-olmazımız dağıldı bizim.

Hərə yabısını sürdü ortaya,
Yaratdı qondarma yeni partiya.
Birlik, dostluq sözü keçdi arxaya,
Əlimiz-qolumuz yığıldı bizim.

On beş qardaş idi böyük bir dövlət,
Yığılıb bölərdik bərabər sərvət.
Başlandı sökhasök, məqsədlər xəlvət,
Guya aclarımız tox oldu bizim.

Şikayət yazırsan cavab gəlməyir,
Arzular, ümidlər dözür, ölməyir.
Hamı bir "Ağ atlı" oğlan gözləyir,
Yaşadıqlarımız nağıldı bizim.
Davamı    
 

Bu qatarın yanınca

Nuhəmməd Cəfərov

Sözlərinə sahib dur, ucuz tutma onu sən,
Yox geriyə dönüşü qopsa ox tək yayından.
Həyatda hər enişin vardır bir yüksəlişi,
Gözəl görülən işin mükafatı, alqışı,
Sənə qol-qanad verər, uçurar səmalara.

Yaşadığın bu həyat, başdan-başa səninki,
Hər fürsətdən yararlan, hər anından sevin ki,
Gedib-gələn nəfəsin bəxş etdiyi sevinci
Duymağın özü belə lütfüdür Yaradanın,
Bəxti nataraz olar, fürsəti qaçıranın.

Ömür sürətlə keçir, ötür aylar, fəsillər,
Üzü keçmişə doğru, qaçır qanadlı illər.
Keçərək bu "cığırdan'" yaşadı, keçdi kimlər?!
Geriyə dönməz daha ha səsləsən dalınca,
Qaçarsan bir acıyla bu qatarın yanınca.
Davamı    
 

AZƏRBAYCANLI USTALAR ZAPOROJYEDƏ (hekayə)

Davamı    
 

Nuhəmməd Cəfərov - Fikirlər

Fikir var çalpaşıq, fikir var qırıq,
Fikir var qanadlı bir quşa bənzər.
Onları ram etmək istər sayıqlıq,
Dalınca qaçasan daim sərasər.

Fikir var bənzəyir gözəl gəlinə,
Ağ örpək altında xoş simalıdır.
Hərcayı söz gəlməz onun dilinə,
Dərhal bilinər ki, çox kamallıdır.

Fikir var, dəvəyə qanad bağışlar,
Uçurub sökəcək hər damı-daşı.
Fikir var, arandan keçər yoxuşa,
Yerindən oynadar nəhəng sal daşı.

Fikir var, milçəkdən fil yaradandır,
Fitnədir, yalandır, nəfsi qapqara.
Fikir var, elə bil qara yaradır,
Təbib də tapmamış bu dərdə çarə.
Davamı    
 

Я не помню, как тебя зовут

Игорь Сокало

Стихотворение написано на реальных событиях, молодого стали унижать старики, пришлось ему пояснить, как здесь жить, не стирать и не подшивать стариков, быть мужиком. 
Если помнишь меня, молодой, отзовись: 682 МСП 3 батальон Гульбахар 1987-88 годы.

Я не помню как тебя зовут,
Дело было, друг, под Гульбахаром.
Солнце рано поднималось тут.
Целый день калило оно жаром.

Ты пацан малой, я вроде бы, как "дед"
Дембель близок: "Так домой охота!!!"
Davamı    
 

Həyatın rəngarəng çalarları var

Nuhəmməd Cəfərov

Bu qələm, bu kağız, bu yaşadığım,
Keçdiyim imtahan həyat sınağım.
Söz olub dilimdə mənim yarağım,
Meydanı tərk edib qaçmadım heç vaxt.

Sayrışan hər ulduz günəş sayılmaz,
Ziyası yollara işıq saçammaz.
Fələyin hördüyü düyünlərini
Bir ömür çalışsan düyün açılmaz.

Həyatın rəngarəng çalarları var,
Yuxuşu, enişi, hamarları var.
Seyrinə çıxanda, qoca dünyanın
Üstündə gerçəyi, yalanları var.
Davamı    
 

Sına daxildəki bütlər

Vüsal Həsənəli

Geyə təqva libasın qəlb elə xatircəm ola,
Sına daxildəki bütlər və dönüb Adəm ola.

Baş alıb üz tuta Quran ilə eşq vadisinə,
Nəfsi aram, üzü yorğun, gözü qəmgin nəm ola.

Gərək Allahə itaətdə həmi sünbül ola,
Ona gəldikdə bəla dağ kimi həm möhkəm ola.

Aman ey dad ona şeytan şəri hakimlik edə,
Yiyəsiz qəlb evinin sakini naməhrəm ola.

Vay o gündən Əli (ə) fikrində töküb göz yaşi,
İmtahan vaxtı yetişdikdə beyin Mülcəm ola.
Davamı    
 

Fələstinli uşaq

Pərviz Arif

Məni əfv eylə, Fələstinli uşaq
Bu qədər zülmə yumub göz, susuram
Gecələr fəryadımın xeyri nədir
baş əyib zalıma gündüz, susuram.
Məni əfv eylə ki, yardım yerinə
baxıram haqsız axan qanlara acizcəsinə
qulaq adətkar olub sanki bu zülmün səsinə.
Sığınıb gizlicə bir parça çörək kölgəsinə
səni qurban verirəm özgəsinə.

Hələ tezdir, yaşayırsan nələri
sənə bəxş etdi həyat gülləri yox, güllələri
Belə qardaşlıq olar?!
Mən uşaqlıqda atamla əl-ələ
dolanım hər qarışın çöl-çəmənin,
sən uşaqkən ata can tapşıra qarşında sənin.
Davamı    
 

Darıxır

Ülvi Səmazən

İndi mənim saçlarımın
Ağı darıxır, darıxır,
Gözlərimin sənlə gülən
Çağı darıxır, darıxır.

Daha yoxdu məndə səbir,
Tükənirəm e birə-bir.
Bədənimin solu sevir
Sağı darıxır, darıxır.

Ay gözəlim, can bildiyim,
Göyçəyim, gülüm, sevdiyim,
Ürəyimdə sənsizliyin
Dağı darıxır, darıxır.
Davamı    
 

Emin Məhərrəmli - Sən getdiyin gün

De necə qalırsan məndən uzaqda?
Soyuqdur, donmuşam qarda-sazaqda,
Yetim bir uşaq tək tində-bucaqda,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Mən donmuşam, tərpənməyir əllərim,
Səninlə məhv oldu ötən illərim.
Daha gedib qatar, artıq neyləyim,
Yollara baxıram yaş gözlərimdə.

Həyatdan küsmüşəm sən getdiyin gün,
Yaşamaq olmayır həyatı düzgün.
Deyəndə gedirəm bax o gün bu gün,
Şəklinə baxıram yaş gözlərimdə.

Görənlər deyir ki, nə olub, qardaş,
Desəm də dərdimə olmadı sirdaş.
Davamı    
 

Gövdəm torpaq, içim günəş

Yaqub Elçiyev

Mən bir bəşər- ağıl adlı ziyarətdən doğulmuşam,
Dünya, cahan mən özüməm- məharətdən doğulmuşam.

Sözüm külək, suyum həyat, vaxtı sayır xırda qumlar,
Anam torpaq, atam göylər- hərarətdən doğulmuşam.

Görünənə deyin nə var, ona hərə bir ad desin,
O görünməz, bir ruh adlı, bil qamətdən doğulmuşam.

Sirr naməlum, tam möcüzə, qapısıdır bu göylərin,
Daş sındırıb bağ gətirən dəyanətdən doğulmuşam.

Çəkir məni bu təbiət, mən də ki bir insan kimi,
Eşqə hörmət, zülmə lənət- ləyaqətdən doğulmuşam.
Davamı    
 

Azər Sani – Mənim

Sən xəbərdar olduğunçün hər gün ahımdan mənim
Var ümidim ki, keçərsən hər günahımdan mənim.

Qara zülfi mane oldu baxmağa rüxsarına,
Bir əlamətdir dedim bəxti-siyahımdan mənim.

Gahi məsciddə, gəhi meyxanələr küncündəyəm,
Heç özüm baş açmadım öz gahi-gahimdən mənim.

Ədlinə qalsa əgər yox bir nəsibim, var ümid
Mərhəmət gözlər gözüm ol Padişahımdan mənim.

Harda oldumsa xəyalınla mələklər də enib
Çox götürmüşlər təbərrük barigahımdan mənim.

Hər kəsə ox atmaq öyrətdim, məni etdi hədəf,
Etdi düşmən istifadə öz silahımdan mənim.
Davamı    
 

Стихи товарища Сталина

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Davamı    
 

Ağasəlim Əmri - İtirmə e`tibarını

Davamı    
 

İntiqam Küskün - Belə bir gün gələcəkmiş

Xoş ətirli qızıl gülüm,
Yağmur kimi, sən gözəlsən.
Ləçəyində şəbnəmlərlə
Qəlb oxşayan bir qəzəlsən.

Qatardan qalma durnasan,
Çiskinli fəsli-payızda.
Payızı gözəlləşdirən
Müşk iyli, qızıl xəzəlsən.

Sənsiz həyat bir cəhənnəm,
Səninləsə bir cənnətdir.
Ruhum mənim, gözəllikdə,
Sən mələklərdən əzəlsən.

Gündüz şəmssən, gecə qəmər,
Həmişə fəsli-baharsan.
Küskünü tərk edib getsən
Onun üçün sən əcəlsən.
Davamı    
 

Günel Həsənova - Yol hekayələri

YAXŞILIQ

Bu gün avtobusla dərsdən çıxıb evə gəlirdim. Avtobusa minəndə iki boş yer gördüm. Onun birinə çantamı qoydum, digərində isə özüm oturdum. Bu zaman avtobusa qoca baba və nənə girdilər. Baba çəlik ilə gəzirdi. Avtobusda boş yer yox idi. Mən ayağa qalxdım və qocaları yer verdim.
Yolboyu aya qüstə qalsam da, ürəyim çox rahat idi.
Avtobus dayandı və mən düşəndə ətrafa baxmağa başladım. Evimiz yolun o biri üzündə idi. Məndən bir az aralıda qoca bir nənə dayanmışdı. Bu nənəyə yerimək çətin idi. Həm də yol çox enli olduğundan keçərkən yubanacaqdı. Nənəyə kömək etmək qərarına gəldim. Ona yaxınlaşdım və yolun o biri üzünə keçməkdə kömək etdim. Biz yolu keçəndən sonra nənə məni qucaqlayıb üzümdən öpdü.
Evə çatanda bütün bunları danışdım.
Davamı    
 

ПЕРЕД КАЗАНСКОЙ ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Davamı    
 

Ürəyimdəki ev

İbrahim Quliyev

Sənə ürəyimdə bir ev tikmişəm
Hopub divarına payız sarısı.
Sənə ürəyimdə bir ev tikmişəm
Orda qurd ulayır gecə yarısı.

Orda sənsizlik var, bir də həsrətin,
Orda çiçəkləri külək daramır.
O ev gözlərinə bənzəyir sənin-
Yağışlar yağanda tavanı damır.

Sənə ürəyimdə bir ev tikmişəm
O evin üstündə göy üzü yoxdur.
Orda zaman donub, vaxt ölüb deyən
Orda gecələrin gündüzü yoxdur.
Davamı    
 

Adamlıq barədə

Elşən Muhərrəm

Nə oruc tutandır, nə qılar namaz,
Gəl amma möminə edər etiraz.
Çəkib qulaqına qoyasan qapaz,
Adam ol deyəsən, adam ol adam!

Məşədi, kəbleyi və yaxud hacı
Deyəndə birinə baxacaq acı.
Dərdinin olarsa bu söz əlacı,
Adam ol deyəsən, adam ol adam!

Görəndə hicablı bir xanım əgər
O ulaq dodağın sağ-sola əyər.
Tutasan şallağı vura-vura hər
Adam ol deyəsən, adam ol adam!
Davamı    
 

Rüfət Dahi - Məni

Davamı    
 

O xal nə xaldı üzündə... - Nəsimidən oxumadığımız 5 qəzəl

Kulis.az İmadəddin Nəsiminin Dalğa Xatınoğlunun tərcüməsində fars dilindən ilk dəfə dilimizə çevrilən beş qəzəlini təqdim edir.

Yar vəslinin xəyalına dalmaq çətin gəlir,
Can-başla o xəzinəni almaq çətin gəlir.

Əlçatmaz oldu bunca ömürdən uzun saçı,
Eşqində intizarla qocalmaq çətin gəlir.

Şam tək işıq saçıb mənə yol göstərir üzün,
Zülmət saçında yad kimi qalmaq çətin gəlir.

Naz ilə göydə cilvələnən əyri bel Ayı,
Cananla bir siyahiyə salmaq çətin gəlir.
Davamı    
 

Səni sevməmək olmaz

Rina İşıq

Kimdi ikinci şəxs anadan sonra
Sevincini, kədərini böldüyün?
Ağlayanda sənin ilə ağlayan,
Sevinəndə sevindiyin güldüyün-
Hər şeydən qiymətli sərvətdi bacı.

Allahından sonra iman yerindi,
Rəfiqən, sirdaşın aman yerindi,
Dar gündə getdiyin güman yerindi-
Özünə etdiyin hörmətdi bacı.

Eşidən qulağın, deyən dilindi,
Həmişə yanında solmaz gülündü,
Köməyin, dirəyin, sol, sağ əlindi-
Qardaşa yaraşıq, zinətdi bacı.
Davamı    
 

Əfrahim Hüseynli - Gileyim yoxdu

BU ŞƏHƏR GÖZÜMDƏN DÜŞDÜ BİR AZCA
(Tələbə yoldaşlarıma)

İlahi, sadəlövh olmuşuq necə,-
Sevirdik günləri qaralı-ağlı.
Ya da başımızda qalıbmış hələ
Üşaq düşüncəsi, uşaq ağılı.

Mən elə bilirdim bu illər bitməz,
Sevgi də, sevinc də yerli-yerində!
Gəlməyə yol tapmaz payız da, qış da,-
Daha qar-sazağı olmaz Yerin də.

Elə bilirdik ki, şəhər bizimdi,-
Küçəsi, dalanı, səkisinədək.
Gecələr gündüzçün darıxırdıq da...
Bahar nəfəsliydi hər əsən külək.
Davamı    
 

Dəstəgül Zamanlı - Sözün bitdiyi yerdə

Davamı    
 

Rina İşıq - Yadına düşürəmmi?

Davamı    
 

Rina İşıq - Xoşbəxt ola bilərdik biz də

Davamı    
 

Rusiya

Davamı    
 

Anar Rzayev dənizdə boğulmaqdan xilas edilib – Son anda

Xalq yazıçısı, Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bu günlərdə ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Bu barədə o, “Yeni Müsavat”ın əməkdaşı ilə söhbətində bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu günlərdə ailəlikcə Türkiyəyə istirahətə gedib. İstirahətinin son günlərində, Azərbaycana dönməyə bir gün qalmış Egey dənizində boğulmaqdan son anda xilas olub. Xalq yazıçısı hadisəni belə nəql edib: “Orda ailə ilə bir yerdə dincəlirdik. Amma dəniz turuna tək çıxmışdım. 6 saatlıq tur idi. Çox maraqlı idi. Adalar, qədim yunan mifləri ilə bağlı məkanlar... Odisseyin səyahəti həmin adalarla bağlıdır. Az qaldı mən də Odissey kimi əfsanəyə dönəm”. 
Anar Rzayev deyib ki, səyahət zamanı hər saatdan, yaxud saat yarımdan bir gəmi limana yaxınlaşırmış.
Davamı    
 

Ya Hüseyn

Davamı    
 

Ирина Тасалова - Баку умирает

Баку умирает. Мой друг дорогой умирает.
Раздет догола, и в неоновом свете витрин
Кто платье чужое на плечи его примеряет?
Ему не родной, а приблудный, наверное, сын.
 
Баку умирает. Мой старый Баку умирает.
Мой мудрый, мой искренний, преданный, милый друг!
Посмертную маску при жизни ему надевают
И не замечают ни стонов, ни плача, ни мук.
 
Баку умирает. Родной мой Баку умирает
Плебей-нувориш его топчет своим сапогом,
Он кожу с него, как с трофейного зверя, сдирает.
И белые кости отбойным крошит молотком.
 
Баку умирает. Под солнцем, как тень, исчезает.
На месте его возвышается клон-суррогат,
Убогая копия тех мавританских Дубаи,
Что с явным призреньем на всё это действо глядят.
Davamı    
 

Константин Шемякин - Ботанический сад

Возле каменных высоток, тротуаров и дорог,
Где берет начало город есть чудесный уголок.
Там прохладою наполнен каждый летний жаркий день
Там немыслимой расцветкой взгляды радует сирень.

Заповедные тропинки к чудесам Вас уведут,
Здесь пришедшим очень рады, здесь их любят, здесь их ждут
Очень редкие растения несказанно удивят,
Чистый воздух, ароматы от души подарит сад.

А уютная беседка Вас укроет от дождя,
Каждый стебелёк и ветка вам помашут, вслед глядя.
Здесь становишься беспечным, нет привычной суеты,
Здесь природа с каждым встречным тихо шепчется на «ТЫ».

Davamı    
 

Rəvan Məhərrəmli - Var idi

Gör o zamanlar necə keyfiyyətimiz var idi,
Yağla balı fərqli qılan millətimiz var idi.

Ruzi də insanlıq ilə ərşə çəkilmiş daha,
Süfrəyə yoldan ötənə dəvətimiz var idi.

Hər şeyi bazarə gedib almağa öyrəşmişik,
Tarlada, bostanda bizim zəhmətimiz var idi.

İndi biz aşkaridə eyb elərik, ar etmirik,
Məhrəm olan kəslər ilə xəlvətimiz var idi.

Qardaşı qardaş ilə düşmən eləyir qaynana,
Düşmən ilə mehriban ünsiyyətimiz var idi.

Davamı    
 

İmadəddin Nəsimi - Əli


Davamı    
 

Ağlayaraq qəlbivə daim çilə su

Axund Azər

Xətmi Peyğəmbərə Quranda gəlib böylə nida
Mən sudan xəlq elədim aləmi söylibdi Xuda

Ol səbəbdəndi ki, su tinədidir dünyanın
Ta əzəldən bu yana zinətidir dünyanın

Rəngi yox, hiyləsi yox, yəni ki, mütləq, şəffaf
Ona bir rəngi qatarsansa əgər oldu müzaf

Sudu Fironu edən qərq, qılan qətli həyat
Su verib həzrət Musaya çətin anda nicat

Son qoyur gahi görürsən elə bir müşkülə su
Gahi yandırmaq ilə döndərib qəlbi külə su

Davamı    
 

Qalmadı

Azər Bandoj
 
Qəmlidir, qasid, bu qəlbim, xoş gümanım qalmadı,
Yarıma çatdır xəbər kim, təndə canım qalmadı.
 
Yarələr vurmuş bu hicran tişəsi, köksümdəki,
Yarələrdən damla-damla axdı- qanım qalmadı.
 
Neylədim Yusif kimi əhzanə tuş etdin məni?
Rahət ol, can üstəyəm, ahü fəğanım qalmadı.
 
Mən şikayət eylərəm səndən Xudayi-Kə'bəyə,
Ondan özgə bir ümidim, bir həyanım qalmadı.
 
Binəva könlüm dözübdür çox cəfayi-hicrinə,
Bivəfalər zümrəsindən bir əmanım qalmad.
Davamı    
 

Tolışə-Tırkiə ğəzəl

Aytən Eyvazon

Az bə dınyo omə vaxto boçi harco nəvedəm?
Həşi ruşnə bıbuən dastədə dey ço nəvedəm.

Yusif Rəhimi

Ömrümün hər anı hər ləhzəsi məna gəzirəm,
Demə Leylaya dəli, mən də ki, Leyla gəzirəm.

Aytən Eyvazon

Kenə rəsdəm bə vusal puç bedə nocon, bedə xok,
Soxtedəm az tojə orzu, ısə bəyro nəvedəm.

Davamı    
 

Daşkəsənli şair Etibar Həsənzadənin yaradıcılığı ilə bağlı tədbir keçirilmişdir

25 yanvar  2019-cu il tarixdə Daşkəsən rayon Mədəniyyət evində daşkəsənli gənc şair Etibar Həsənzadənin növbəti kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev, rayon ziyalıları və ictimaiyyət nümayəndələri, gənc şairin qələm dostları, Azərbaycanın Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü Şahnaz Haşımova öz ansamblı ilə birlikdə tədbirdə iştirak etmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev tədbir iştirakçılarını salamladıqdan sonra gənc şairi təbrik etmiş, onun yaradıcılığı ilə bağlı nitq söyləmişdir:
– Bu gün biz buraya gənc şair Etibar Həsənzadənin yaradıcılığı ilə bağlı tədbirə toplaşmışıq. Cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasın yekununda dövlət başçısı 2019-cu ili “Nəsimi  ili” elan etmişdir.

Davamı    
 

Akif Tağızadə - Nardaran


Davamı    
 

Bizdə bir nəğmə var

Əfrahim Hüseynli

DAHA PAYIZA DA İNANMAQ OLMUR

Sənə demədimmi günün birində
Çıxar qarşımıza payız tilsimi?
Günlər də adamın könlünə yatmaz
Yerinə düşməyən misralar kimi.

...Dumana bürünüb, çənə bürünüb,-
Payız nəfəsi var xatirələrdə.
Təsəlli bilmişdim bir ömür boyu,
Daha gərək olmur xatirələr də.

Doğmalar itirdim... dostlar itirdim
Baharı bitməyən bildiyim yolda.
Gecəylə gündüzün yeri dəyişik,-
Yarımçıq kimidir gəldiyim yol da.

Davamı    
 

Подарок

Я у сына спросил, собираясь в поездку:
Что в подарок, мой милый, тебе привезти?
Если хочешь, достану я древнюю фреску
— Мне не сложно, ведь я же волшебник почти.
Может, хочешь коньки, телефон, кастаньеты?
Даже то, чего нет, я способен найти.
На спектакль "Щелкунчик" достану билеты
— Мне не сложно, ведь я же волшебник почти.
Хочешь мячик футбольный, хоккейную клюшку
— Пригодится, покуда ты будешь расти.
Может, хочешь рюкзак и походную кружку
— Мне не сложно, ведь я же волшебник почти.
Хочешь радугу с неба, воды с Иордана,
Хочешь с моря закат и ракушек в горсти?
Хочешь клюквы с Сибири, хурмы из Ирана
— Мне не сложно, ведь я же волшебник почти.

Davamı    
 

Bir bax

Azər Bandoj

Dünyadə otur-durduğun insanına bir bax,
Əxlaqına, rəftarına, səhmanına bir bax.

Dostum, hər adam dostluğa layiq deyil əsla,
Tainki nəyə gətdiyi imanına bir bax.

Minbərdəki vaizlərin imanını sorma,
Hər kəlməsinin məneyi-bürhanına bir bax.

İnsanları nə məzhəbə, nə millətə bölmə,
Hər kəs nə yolu tutsa da vicdanına bir bax.

Bir zərrə ədalətdən uzaq düşmə amandır,
Ərbabi-ədalət Şəhi-mərdanına bir bax.

Davamı    
 

Getdi qayıtmaz

İlqar Bədəlov
 
Minlərlə şəhidlər verərək mustəqil olduq,
Avropa sayaq qeyrətimiz getdi qayıtmaz.
Şeytan bizə at verdi və biz də onu çapdıq,
Çox ənənəmiz, adətimiz getdi qayıtmaz.
 
Nakəs bizə yol göstərərək biz də göturduk,
İllərlə qorunmuş şərəfi biz yan öturduk.
Miras atalardan nə ki qalmışdı itirdik,
Az-çox böyuyə hörmətimiz getdi qayıtmaz.
 
Qırx-birdəki qeyrətləri görduk nənələrdən,
İllər boyu yol gözlədilər pəncərələrdən.
Tək arzusu qeyrət diləyirlər nəvələrdən,
Əfsus ki istiqamətimiz getdi qayıtmaz.
Davamı    
 

SAHİBİ-SÜBHANƏ TƏRƏF

Xanəli Tolış

Ağılım hökm eləyir qəlbə, get imanə tərəf, 
Tamahım, nəfsim isə səsləyir Şeytanə tərəf.

Fərhadı Bisutuna eşqi-Şirin cəlb elədi,
Məcnunu çəkdi nədən çölü-biyabanə tərəf?

Kimi gec, kimsənə tez anladı haqqın yolunu,
Tutdular öz üzünü ol Şahi-Mərdanə tərəf.

Qarşımızda açılan yol ikidir; xeyr ilə şər,
Biri nari-Düzəxə, ol biri Rizvanə tərəf.

Ömrünün son çağıdır, Xanəli, tez hazır elə,
Köçünü indi də sür Sahibi-Sübhanə tərəf.

Davamı    
 

İmarət Cəlilqızı - Esselər

FİLTR

İnsanlar var ki, xislətən güclü sutəmizləyici filtr kimidirlər: onlarla nə qədər qaba, haqsız, laqeyd rəftar edilsə də, nə qədər layiq olmadıqları tənələrə, acılara, bəzən hətta qəsdən pərdələndirilmis ironik atmacalara məruz qalsalar da, içərilərinə atılmış bu bulanıqlığı heç vaxt durultmadan geri püskürməzlər. Bu bulanıqlıgın baş alıb gəldiyi ünvanların çoxunun heç ağlına da gəlməz ki, qarşılarındakı bu insanların içərisində qeyri-adi bir təmizləyici var və o, İlahidən gələn bir lütfdür. Həm də bu lütf o təmizləyicini içərisində daşıyan hər kimdirsə, təkcə ona deyil, onunla təmasda, ünsiyyətdə olan hər kəsə göndərilmiş bir bəxşişdir.

Davamı    
 

Qoruyaq bu eşqi

Tahir Fikri

Qovuşduq bir zaman bu dünyada biz,
Sevincdən bu gün də coşur qəlbimiz.
Hər zaman saf olub bizim eşqimiz,
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Arzumdur daima mehriban olaq,
Bu ülvi sevgidən biz ilham alaq.
Eşqin özündə əbədi yurd salaq,
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Sevilib sevmək gözəldir, ey yar,
Hər bir kəsə sevgi gərəkdir, ey yar,
Saf eşq mükəmməl bir təməldir, ey yar.
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Davamı    
 

ƏDƏBİYYAT SÖHBƏTLƏRİ

İbrahim Sel
 
BARMAQLA HECA SAYMAQ NƏ VAXTDAN ŞEİR SAYILIB?
 
 Stalin deyirdi ki, sadə kəndli qərblilər qarşısında papağını çıxarıb baş əyməz, amma ziyalı əyər. Azərbaycanda ən savadsız zümrə yazıçılardır. Bizim xalq savadlı xalqdır, dünya xalqları, xüsusən də şərqlilər arasında intellektual xalq sayılır, çünki Sovet təhsili alıb, rus dünyagörüşünə sahiblənib. Bizim yazıçılıar elə Sovet vaxtı da kolxoznik idilər, indi ondan da beşbetər çobandırlar. Gülə-bülbülə şeir qoşmaqla mənasız, xalqın işinə yaramayan, dəyəri beş qəpik olmayan zir-zibilin içində eşələnməkdədirlər. Bu zavallılar nə fikirləşirlər? Hansı aləmdə yaşayırlar? Ayaqları yerdən üzülüb.
Davamı    
{sape_links}{sape_article}