SAHİBİ-SÜBHANƏ TƏRƏF

Xanəli Tolış

Ağılım hökm eləyir qəlbə, get imanə tərəf, 
Tamahım, nəfsim isə səsləyir Şeytanə tərəf.

Fərhadı Bisutuna eşqi-Şirin cəlb elədi,
Məcnunu çəkdi nədən çölü-biyabanə tərəf?

Kimi gec, kimsənə tez anladı haqqın yolunu,
Tutdular öz üzünü ol Şahi-Mərdanə tərəf.

Qarşımızda açılan yol ikidir; xeyr ilə şər,
Biri nari-Düzəxə, ol biri Rizvanə tərəf.

Ömrünün son çağıdır, Xanəli, tez hazır elə,
Köçünü indi də sür Sahibi-Sübhanə tərəf.

Davamı    
 

İmarət Cəlilqızı - Esselər

FİLTR

İnsanlar var ki, xislətən güclü sutəmizləyici filtr kimidirlər: onlarla nə qədər qaba, haqsız, laqeyd rəftar edilsə də, nə qədər layiq olmadıqları tənələrə, acılara, bəzən hətta qəsdən pərdələndirilmis ironik atmacalara məruz qalsalar da, içərilərinə atılmış bu bulanıqlığı heç vaxt durultmadan geri püskürməzlər. Bu bulanıqlıgın baş alıb gəldiyi ünvanların çoxunun heç ağlına da gəlməz ki, qarşılarındakı bu insanların içərisində qeyri-adi bir təmizləyici var və o, İlahidən gələn bir lütfdür. Həm də bu lütf o təmizləyicini içərisində daşıyan hər kimdirsə, təkcə ona deyil, onunla təmasda, ünsiyyətdə olan hər kəsə göndərilmiş bir bəxşişdir.

Davamı    
 

Qoruyaq bu eşqi

Tahir Fikri

Qovuşduq bir zaman bu dünyada biz,
Sevincdən bu gün də coşur qəlbimiz.
Hər zaman saf olub bizim eşqimiz,
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Arzumdur daima mehriban olaq,
Bu ülvi sevgidən biz ilham alaq.
Eşqin özündə əbədi yurd salaq,
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Sevilib sevmək gözəldir, ey yar,
Hər bir kəsə sevgi gərəkdir, ey yar,
Saf eşq mükəmməl bir təməldir, ey yar.
Qoruyaq biz gərək hər an bu eşqi.

Davamı    
 

ƏDƏBİYYAT SÖHBƏTLƏRİ

İbrahim Sel
 
BARMAQLA HECA SAYMAQ NƏ VAXTDAN ŞEİR SAYILIB?
 
 Stalin deyirdi ki, sadə kəndli qərblilər qarşısında papağını çıxarıb baş əyməz, amma ziyalı əyər. Azərbaycanda ən savadsız zümrə yazıçılardır. Bizim xalq savadlı xalqdır, dünya xalqları, xüsusən də şərqlilər arasında intellektual xalq sayılır, çünki Sovet təhsili alıb, rus dünyagörüşünə sahiblənib. Bizim yazıçılıar elə Sovet vaxtı da kolxoznik idilər, indi ondan da beşbetər çobandırlar. Gülə-bülbülə şeir qoşmaqla mənasız, xalqın işinə yaramayan, dəyəri beş qəpik olmayan zir-zibilin içində eşələnməkdədirlər. Bu zavallılar nə fikirləşirlər? Hansı aləmdə yaşayırlar? Ayaqları yerdən üzülüb.
Davamı    
 

Kaspi-Toloş çı ğəşənqe, çımı dıl

Yusif Rəhimi

Ana torpağımın cavan ürəyi,
Səndən gəlib keçir Gilan küləyi,
Həzilərin, Babəklərin dirəyi,
Kaspi-Toloş çı ğəşənqe, çımı dıl.

Dədə Zərdüşt torpağından boy atdı,
Avestanı Əli Nasir yaşatdı,
Adımızı zirvələrə ucaltdı,
Kaspi-Toloş çı ğəşənqe, çımı dıl.

Lankon bizim ürəyimiz, gözümüz,
Əzəl gündən doğru olub sözümüz,
Tarixlərdən ağ çıxıbdır üzümüz,
Kaspi-Toloş çı ğəşənqe, çımı dıl.

Davamı    
 

Mənimçün gülümsə

Elvin Elmar

Bir körpənin doğmadan,
Bir düşmənin doğmadan,
Fərqini bilmək olmur
Yeni bir gün doğmadan.

Bir anlıq düşünərkən
Aləmi başdan-başa
Anlayırsan görürsən
Fərq varmış başdan başa.
Nə peşmanlıqlar olur
Vurulur başlar daşa,
Səbəb o ki qərarlar
verilmir başla qoşa.
Bu xətalı az ömrü
Günahsız başla yaşa.

Davamı    
 

Üzünə

Mirzə Ələkbər Sabir

Gəldi şurə dedi: Ey şəmi-şəbistanım oğul,
Yetmədi kami muradə məhi-təbanım oğul,
Həşrətək dildə qalıb çıxmadı bu canım, oğul,
Gəlməyəydi anan, ey kaş, bu dünya üzünə.

Ey səba! Bircə əs, ol zülfi-pərişanı dağıt,
Xanimani-dili-viraneyi-Leylanı dağıt,
Dili-viraneyi-Leyla kimi dünyanı dağıt,
Qoyma düşsün dəxi ol zülfi-səmənsa üzünə.

Çün kənar etdi səba zülfi-şikən pürşikəni,
Görünüb Haşimi xalilə xətu vəlhəsəni,
Məhv olub cümləsi, tökdülə dəfi-dairəni,
Bir baxıb Əkbərə, bir baxdıla Leyla üzünə.

Davamı    
 

Mənə bir eşq yükü ver

İlqar Fəhmi

Mənə bir eşq yükü ver, 
Daşıyım,
Bir qələm ver, kağızı
Qaşıyım,
Bir bəyaz ömrüm ola, 
Yaşıyım.
Yaşıyım, sonra ölüm…

Simi qaçmış kamanam,
Nə çalım?
Qanadım kəsmə daha,
Ucalım, 
Saçıma dən səpələ.

Davamı    
 

Nostalgiya

Etibar Cavad
 
Həsrətlə baxıram ötən gəncliyə,
O günlər necə də füsunkar idi.
Dinsiz bir ölkədə təqvalı idik,
Allahın rəhməti bizə yar idi.
 
Rahat yatırdılar fidan mələklər,
Sevinib gülürdü sevən ürəklər,
Başımız üstündə əsən küləklər,
Təkcə xəzri idi, gilavar idi.
 
Doyurda bilirdik qarnın acların,
Daraya bilirdik yetim saçların,
İnsanı yaşadan ehtiyacların,
Biri yox idisə, coxu var idi.
Davamı    
 

Ay üzlü nigarım

Tahir Fikri

Sevgilim sözünü az demişəmsə
Bağışla sevgilim, bağışla məni.
Nə vaxtsa xətrinə mən dəymişəmsə, 
Bağışla sevdiyim, bağışla məni.

Bəlkə də bu sözü işlətməmişəm,
Bu demək deyil ki, sevməmişəm mən. 
Hər zaman səninlə fəxr eyləmişəm, 
Eşqimi qəlbimdə gizlətmişəm mən. 

İlahi tərəfdən bəxş edilmisən, 
Bəxtəvər deyirlər arxamca mənə. 
Çöhrəsi nur saçan leylivəşimsən, 
Doymuram baxdıqca sənin çöhrənə.

Davamı    
 

Bu, bir gerçəklikdir

Əfrahim Hüseynli,
həkim-şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
 
Kiminsə haqqında danışarkən ilk növbədə onu tanıdığım ilk gündən üzü bəri nə varsa beynimin süzgəcindən keçirib fikirlərimi söyləmişəm. Böyükxan Bağırlı haqqında isə danışarkən mənə nə fikirləşmək üçün, nə də fikirlərimi cilalamaq üçün vaxt gərək deyil. Bu bir gerçəklikdir. Mən onun haqqında saatlarla, hətta günlərlə danışsam bitib-tükənməz. Həmyerlim olsa da, yaşca məndən böyük olduğu üçün orta məktəb illərində onu kənardan tanıyırdım. Sonralar, yəni 1970-ci ilin əvvəllərindən yaradıcılığa başlamaq mənim onunla tez-tez ünsiyyətdə olmağıma səbəb oldu. Qəlbimdə Böyükxan müəllimə qarşı getdikcə hörmətim, məhəbbətim artmağa başladı.
Davamı    
 

Xalqını unudanlar

Yusif Rəhimi
 
Keçmişini danan kimdir?
Öz kökündən utananlar
Vaxt gələcək ayılanda
Öz özündən utanarlar.
 
Sənə niyə hörmət qoyaq?
Öz dilinə xor baxardın
Öz elinə nakam baxıb
Şəhərlərə zor baxardın.
 
Sənin adın sənin olsun
Bizim üçün boş çoxluqsan
Davamı    
 

TALIŞ QIZI

Əliağa Kürçaylı
 
İnsan çöhrəsinə rəng də, boya da
Gərək təbiətin özündən keçə.
O gərək nəğməylə sübhü oyada,
Günün ilk şəfəqi gözündən keçə.
 
Mən Talış qızının yanağındakı
Allığı görəndə buna inandım.
Səma qarşısının hanasındakı
Qövsi-qüzeh onun donudu, sandım.
 
Örpəyi göylərin bulud tirməsi,
Dişləri Talışın quzey qarıdır.
Buket çaygözünün qara sürməsi,
Nəfəsi İstisu qaynaqlarıdır.
Davamı    
 

Maraq səndə

İlqar Bədəlov
 
Olsaydı əgər zərrə qədər az qanacaq səndə,
İnsanlıq edərdin, bəs olardı bu maraq səndə.
 
Məzlum qəminə kimsə yaxın durmadı əl tutsun,
Çox baxdı zaman əhli, görunmur uzu ağ səndə.
 
Səngərdə döyuşlərdə bir insan kimi ad qoyduq,
Yoxmuş dəyəri cənnətə bənzər Qarabağ səndə.
 
Mən kimsədən hörmət qazananlarla işim yoxdur,
Mən də uzaq oldum, həmən hörmətdən uzaq səndə.
 
Mən qismətə heç vaxtı inanmazdım, olan şeydir.
Dərd mənlik idi, amma ki məndən də qabaq səndə.
Davamı    
 

Sirr kimi şair

İlkin Əkbərli

Şair gərək olsun həmişə şir kimi şair,
Məna yaşada nəzminə dair kimi şair.

Muncuq kimi yığsın sapa hər bir sözü daim,
Düzsün sətirə ləli-cəvahir kimi şair.

Məntiqlə təfəkkür ola vəhdət şəkilində,
Kamilliyə qalxar dəxi mahir kimi şair.

Söz əhli onun kölgəsi altında yığışsa,
Düz yol və kəramət yetirər pir kimi şair.

Vardır elə sözlər ki keçirtməz qələmindən,
Qəlbində onu dəfn eləyər sirr kimi şair.

Davamı    
 

Bizim milli mentalitetimiz bizim üçün yaxşıdır

Rizvan Şıxızadə

10-15 il əvvəl Azərbaycanda yeni bir ədəbi mühit- postmodernist ədəbiyyat yaranmağa cəhd etdi. 
Rafiq Tağı, Murad Köhnəqala, Seymur Baycan, Aqşin Yenisey, Aysel Əlizadə, Cəlil Cavanşir, Günel Mövlud, Mövlüd Mövlüd və sair müəlliflər ədəbi əsər yaratmaq əvəzinə xalqa müasir əxlaq dərsi keçməyə başladılar.
Onlar savadlı olduqları üçün kiməsə danışmağa imkan vermirdilər.
Biri deyirdi bacım əgər istəyirsə bir neçə nəfərlə yata bilər, ancaq savadlı mütəxəssis olsun, biri deyirdi qızım oğlanlarla toydan qabaq yatsın, ancaq yalan danışmasın. Biri deyirdi kişi kişi ilə evlənə bilər, əgər sevirlərsə.

Davamı    
 

Yox halətim artıq

Tahir Fikri

Eşqin məni divanə edib saldı çöllərə,
Sakin eləyib sənsiz olan qərib ellərə.
Sev sən də məni, sevgili canan, gözəlimsən,
Zülmət gecədə nur saçanım, həm günəşimsən.

Yox halətim artıq, dözə bilməm bu cəfayə, 
Görcək səni mən bənzədirəm göydəki ayə. 
Hərgah məni sən tərk eləsən, bil ki nigarım, 
Sən getməyinlə dönər qışa güllü baharım. 

Lütv eylə mənə gəl görüşə, nazını az et, 
Qız, uyma şeytana, nola bir razu niyaz et.
Qıyma gülə əğyar bizə, ey can alan gözəl, 
Kaş görməyərək çöhrəni mən köçərdim əzəl.

Davamı    
 

Siz bir yana biz bir yana

Sıdkı Baba (1865-1928)

Siz Emevi biz Haşimi
Siz bir yana biz bir yana
Siz kazibi, biz salibi
Siz bir yana biz bir yana

Severiz nur i Cemali
Çok şükür bulduk kemali
Siz Süfyani biz Mevali
Siz bir yana biz bir yana

Severiz şah Kalenderi
Olduk Ehl-i Beyt Askeri
Siz Azmi biz Caferi
Siz bir yana biz bir yana

Davamı    
 

Лезги чlал

Камалдин Ильясов

Зи чандилай багьа я заз лезги чlал,
Акъат тийир зи руьгьдай гьич рекьидал,
Къекъвез ава зи ивида, бендина,
Муьтlуьгъ тахьай чlал я женгина.

Зи лезги чlал чlаларилай ширинди,
Къизил я вун, хвейи халкьдин зигьинди,
Ви сесера чи рикlерин ван ава,
Сулейманан, шииратдин чlал ава.

Рекьидалди ам хуьнуьх чи буржи я,
Гьар са гаф чи булахар хьиз михьи я,
Тавакъуй хьуй алудмир чlал рикlелай
Булахд яд хьиз авахьрай ам мецелай.

Davamı    
 

Evimizin çardağında

Yusif Rəhimi

Qazancımız nifrət oldu
Xoş günümüz əziyyət oldu
Dərd bizə qismət oldu
Evimizin çardağında

Gülən üzlər şeytansayaq
İnsanlar da insansayaq
Dostlarımız nadansayaq
Evimizin çardağında

Papağımız uçub getdi
Namus bizdən küsüb getdi
Qızımız da qaçıb getdi
Evimizin çardağında

Davamı    
 

Görmədik

Yusif Rəhimi

Ömür edib arxamıza baxanda
Xəyal dənizində üzüb batanda
Gəncliyin dadını yada salanda
Zamanın qədrini bilə bilmədik
Bizlər də həyatda bir gün görmədik

Nakam sevgilərin qurbanı olduq
Gözəl nazəninlər heyranı olduq
Sevgi səhrasının karvanı olduq
Yusiftək Züleyxa heyif sevmədik
Bizlər də həyatda bir gün görmədik

Həyat yollarını addımladıqca
Neçə ömürləri varaqladıqca

Davamı    
 

Etibar Cavad - Dünya

Kimə vəfa qllıb mənə də qıla,
Sunəmdə od-alov qaladı dünya.
Bənzəyir cox şirin sirli nağıla,
Hər kəsin başına bəladı dünya.
 
Sehirdi, tilsimdi, dadlı yalandı,
Gözləri cox iti, əlləri qandı...
Can verib canından canı alandı,
Tanımaz nə doğma, nə yadı dünya.
 
Yalvarma, dərdini duyan deyil o,
Kimsəni həyatda qoyan deyil o,
Nə qədər zülm etsə doyan deyil o,
Qəlbi daş, çarpana, qayadı dünya.
Davamı    
 

Füzulinin hərəmdəki vəzifəsi

Natiq Rəhimov

...O zamanlar elektrik enerjisi olmadığı üçün binalar, o cümlədən, ziyarətgahlar çıraq və şamlarla işıqlandırılırdı. Xüsusi xidmətçilər vardı ki, hər səhər çıraqları yandırar, yanacağa nəzarət edər, axşamlar işığı söndürərdilər. Füzulinin hərəmdəki vəzifəsi bu idi.

Davamı    
 

Xanlar Həmidi duyanlar üçün

İstedadlı şair, "Avesta" kitabını ilk dəfə rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən, Lerikin Çayrud kəndindən dəyərli ziyalımız Xanlar Həmidin doğum günüdür. Xanlar müəllimə uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq fəaliyyətində həmişə uğurlar arzulayıram. İnşallah yüz yaşınızı qeyd edək. Amin.
Xanlar Həmid Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olmuşdur. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin dil və ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir.
"Bir ovuc torpaq", "Babək Xürrəmi", "Təki məni duyan olsun", "Bir sevgidən doğulan" kitablarının müəllifidir.
Xanlar Həmidin hikmətamiz fikirlərlə zəngin olan qəzəllərindən birini sizə təqdim edirəm.
Davamı    
 

Məlhəm ol yarəmə

Tahir Fikri
 
Aşiqəm hüsnunə nola, məni bir yad edəsən,
Bu könül qəmlidi, bəlkə onu sən şad edəsən.
 
Xəstəyəm, vurgununam, mənki günah etməmişəm,
Diləyim bircə budur, qəlbimi abad edəsən.
 
Məlhəm ol yarəmə sən, aşiqi gəl xar eləmə,
Ovqatım yaxşı deyil, bəlkə bir imdad edəsən?
 
Mailəm bircə sözə, sən deyəsən ki, sevirəm-
Bəlkə sən də sevərək Tahiri Fərhad edəsən?
Davamı    
 

Çatma kaman qaşlarını

Zamiq Kövsəri
 
Əllərim indiyəcən
Saçının dadın görməyib.
Hələ dünya sənin kimi
Qəribə qadın görməyib.
 
Danış mənə kimsən axı,
Ey dərdləri ağır adam.
Əl çatmazlıq zirvəsində
Əyləşən ən fağır adam.
 
Bircə dəfə susma belə,
Bir kəlmənə baxaram mən.
Kirpiyinin arasında,
Ürəyimi sıxaram mən.
Davamı    
 

Halal olsun

İqbal Nehmət

Ruha nə var, ölən bədən,
Qayıdacaq bir gun gedən,
Qohum qohumdu, özgədən,
Yarıyana halal olsun.

Olmaz dedim olmağına,
Yağmağına, dolmağına,
Bu milləti barmağına,
Sarıyana halal olsun.

Halal süfrə, halal çörək,
Yaşadınmı danış görək? 
Bir yastıqda iki ürək,
Qarıyana halal olsun.

Davamı    
 

Xəyallarda uçan adam

Zamiq Kövsəri

Mən öz kölgəsindən qaçan adamam,
Qəlbin düşməninə açan adamam.
Sən yerin üstündə sürünən canlı,
Mənsə xəyallarda uçan adamam.

Sən öz varlığında itən birisən,
Tikanlı çöllərdə bitən birisən.
Mən sənin yanında donan bir heykəl,
Sən mənim yanımdan ötən birisən.

Mən dağam, hər şeyə dözən biriyəm,
Zirvəsi göylərdə gəzən biriyəm.
Sən mənim zirvəmə çıxan ilk insan,
Mən məni səninlə əzən biriyəm.

Davamı    
 

Tofiq Həsənlinin məhbəsdən yazdığı şeirlər

KİMSƏYƏ ÜMİDİM GƏLMƏYİR, ANAM...
 
Hər gün haray çəkən haqsızlıqlara
İçimdə Anamın kövrək səsidir.
Bir qara tel belə saçlarında yox,
Deyim ki, ağ günün xatirəsidir...
 
Bəlkəm də bu elə öz günahımdır,
Doğuldum zalımlar ölkəsində mən.
Təkcə rahatlığı tapmışam onun
O ağ saçlarının kölgəsində mən...
 
Yanına qaçardım səsi gələndə,
İndi yolu kəsən bu dörd divardı.
Davamı    
 

İstəmərəm

Asəf Baba Nüsrət
 
Əgər olmazsa o dilbərdə vəfa, istəmərəm,
Əzəlin istəmiş olsam da daha istəmərəm.
 
Çəkərəm layiq olan dilbərin hər möhnətini,
Mən ona layiqin uğrunda cəfa istəmərəm.
 
Niyə bazari-məhəbbətdə adım çıxsın hərif,
Mən ucuz bir malı alverdə baha istəmərəm.
 
Ölərəm bilsəm əgər çarəm o biganədədir,
Mən o biganədən illah ki şəfa istəmərəm.
 
İki sevdalı arasında səbəb ayrılığa,
Bir əcəldən savayı özgə vida istəmərəm.
Davamı    
 

Elşən Xəzər - Tükürpədən sözlər

Davamı    
 

Tahir Fikri - Belə

Aman Allah, bu nə dövran, nə müsibətdi belə,
Haqqı həzm eyləməyir çoxları- dəhşətdi belə.

Sən bizi xəlq elədin təslim olub səcdə edək,
İndi bu dövran içində nə xəyanətdi belə.

Şeytana səcdə edənlər günü-gündən çoxalır,
Hərə bir alim olub- sanki üfunətdi belə.

Zalim iman nədir bilməz ikən məmur olub,
Zülm edir möminə bu, guya "cəsarət"di belə.

Alimim ac yalavac möhtac olub bişərəfə,
Elminin yox dəyəri, çünki cəhalətdi belə.

Davamı    
 

İlqar Bədəlov - Göstər

Dostum, külək kimi əsəndə sərt-sərt
Hərdən səmtin dəyiş, mehini göstər.
Hirsli baxışlardan dondur qərarı,
Bir yaxşı fikirləş, beyini göstər.

Bir işi görməyə min kəs fikirləş,
Arif ol, işarət səmtinə əyləş.
Mudrikin fikrinə əql ilə birləş,
Uzu ağ xalqına zehini göstər.

Sirrini car etmə, saxla urəkdə,
Olsa da cavanlıq gücü biləkdə
İlişib qalarsan arzu-diləkdə,
Vaxtı gələndə hər şeyini göstər.

Davamı    
 

Əfrahim Hüseynli - Ucada dayanan haqdı

GÖYLƏR DƏ ÇOX GÖRÜR AY İŞIĞINI
 
Məni niyə belə böyütdün, ana,-
Məni niyə sevdin "dünyalar qədər"?..
Sən yoxsan, daş-divar adama gəlir,-
Gecəsi açılmır, gündüzü qəhər.
 
O dünyalar boyda sevgi yarımçıq,..
Nə üzlə bu ömrü sürürəm hələ?
Dərdin dərd içində şahı var imiş
Nökərəm, ya qulam... nə gəlir ələ?
 
Gecələr içində azıb qalmışam,-
Göylər də çox görür ay işığını.
Qapısı-kandarı cənnət olan ev
Nağıla döndərib yaraşığını.
Davamı    
 

Kasıb Biznesmen

Tələbə vaxtı yataqxanada qalırdım. Astaradan bir qrup və otaq yoldaşım var idi. Tarix fakültəsində oxumamıza baxmayaraq tarixə nifrət edir, dünya tarixinin başdan ayağa yalan olduğunu deyirdi. Bir də ona görə nifrət edirdi ki, insanlıq tarixinin yalnız müharibə və qırğından ibarət olduğunu görürdü. Həm rus, həm alman, həm ərəb dilini bilirdi. Bu dillərdə xeyli kitabı vardı, xaricə gedib gələnlərə pul verib aldırmışdı. Özü köhnə ucuz paltarda gəzirdi, düz-əməlli yemək yemirdi, bütün pulunu kitablara verirdi. Müəllimlərdən güclü idi tarixdə, onların o qədər səhvini tuturdu ki. Elə qədim orijinal mənbələrdən sitat gətirirdi ki, müəllimlərin ağzı açıq qalırdı.
Universiteti bitirdikdən sonra bütün kitabları yandırdı, nə qədər elədim mənə də vermədi. Dedi yalan yazılan kitablar bir qəpiyə dəyməz.

Davamı    
 

Aldanma

Rahim Hətəmov
 
Satqınlıq, alçaqlıq yaltaqdan gəlib,
Yalan-palan sözlər qorxaqdan gəlib,
Bu Adəm övladı torpaqdan gəlib-
Bu dünya fanidi, aldanma, qardaş.
 
Dünyada olubdu fərqli donumuz, 
Dünya zindan olub, yəni zonumuz,
Torpaqdan yarandıq- torpaq sonumuz,
Bu dünya fanidi, aldanma, qardaş.
 
Ey insan övladı, bəsdirin yetər, 
Bəsdir qan axıtdız, bəsdir müxtəsər.
Dünya kimə qalmış, görmürsüz məgər- 
Bu dünya fanidi, aldanma, qardaş.
Davamı    
 

A kişi

İlqar Bədəlov

Necə dil-dil ötuşub, yaltağ adamsan, a kişi,
Həyasız, ardan uzaq, sarsağ adamsan, a kişi!

İşləyir hər səhər-axşam qara qul tək camaat,
Sən isə hazıra nazir, ağ adamsan, a kişi.

De səni hansı ata əkdi, gətirmiş həyata,
Yaşayırsan, elə bilmə sağ adamsan, a kişi.

Hələ it tək sülənirsən, bir utan bax boyuva,
Çəki yuzdən yuxarı, çatlağ adamsan, a kişi.

Səni təhqir eləyir, sən kimə xidmət edən o,
Əyilirsən elə bil- axsağ adamsan, a kişi.

Davamı    
 

Az qaldı

Nurəddin Rəhimov

Əllərinin arxasıyla ruzigarı dəyişib
yerinə qaytarmaq olmaz,
gün batdıqca yeri də dəyişir qanunların.
Gün batdıqca kölgəyə çevrilmiş həyatın
əllərinin içiylə gözlərinə soxulacaq.
Çox olacaq yalan danışmağın imkansızlığını,
doğrunun imkanını heç edən təsadüflər!

Davamı    
 

Dəvət

Yusif Rəhimi

Xəlq edəndən cahan məni söz məni
Ətrafında dövr elədim dünyanın
Qərinələr ötüb getdi zamansız
Qiymətini mən bilmədim cahanın

Lazım deyil dünya mənə mülk mənə
Bü dünyaya amma ki mən lazımam
Şəhid olmaq bir şərəfdir fəxrdir
Şəhadətə öz canmla hazıram

Gözüm toxsa demək doğrudur yolum
Haqqın ac quluyam haqq dilənirəm

Davamı    
 

Gəlmeylər, qağa, gəlmeylər!

İqbal Nehmət

Öz ləhcəmdə yazdığım şeir

Gedeysən dərdüy deməyə,
Qoymeylər, qağa, qoymeylər.
Başlar qərışıb yeməyə,
Doymeylər, qağa, doymeylər.

Gedəndə biyaz dərinə,
Arvad bağırey ərinə,
Adamı adam yerinə,
Saymeylər, qağa, saymeylər.

Kim döyulsən, sən bi şeysən,
Bi düşün görəy yaşeysən?

Davamı    
 

Bu dünya fanidi

Rahim Hətəmov

Qara torpaq olar hamının yeri,
İnsan öləndə olar bir sümük, dəri,
Bu sözü söyləyir fəna şairi:
Bu dünya fanidi, aldanma, qardaş.

Bu dunya həyatında cövri-cəfa görmədim,
Dərdli insanlara verə- şəfa görmədim. 
Bu Adəm oğlunda heç bir vəfa görmədim,
Bu dünya fanidi, aldanma, qardaş.

Bu Rahib sözünün düzünü deyər,
Həyatın həqiqət sözünü deyər.

Davamı    
 

Zəhradı

Rəvan Məhərrəmli
 
Xəlq olmadı aləmlər əbəs, illəti Zəhradı,
Çünki yaranan şah əsərin ziynəti Zəhradı.
 
Var olmağı bu kainatin qüdrəti-Xaliqdir,
Yox olmamağın tək səbəbi hörməti-Zəhradı.
 
Bir mə'rifət istər ki olaq aşiqi Zəhranın,
Bizlərdə bu eşq olsa əgər, ne'məti-Zəhradı.
 
Xəllaqi-Xuda aləmi xəlq eylədi, ərz etdi,
Bu aləmi zibavər edən itrəti-Zəhradı.
 
Zahirdə vücudən doğulub, lakin Əbəlfəzlə,
Gər mə'rifətinən baxasan, qeyrəti-Zəhradı.
Davamı    
 

Yeni bir zümrə gəlir, dil bakılı qanı ərəb

Vüsal Həsənəli
 
Yeni bir zümrə gəlir, dil bakılı qanı ərəb.
Ana bir yanı bizimdir, ata bir yanı ərəb.
 
İrəvanda yaralıykən Qarabağın maralı,
Bakıda ovladı hər gün neçə ceyranı ərəb.
 
İndi bir Babəkimiz yoxdu ki meydanə çıxıb,
Başa salsın ərəbə, səhv salıb ünvanı ərəb.
 
Vətənimdə dəvəsi ölmüş ərəblər kimiyəm,
Köçürəndən Bakıya ta Ərəbistanı ərəb.
 
Vətən övladlarının qeyrəti susduqca, Vüsal,
Sərəcək başımızın üstünə yorğanı ərəb.
Davamı    
 

Aqil Adil - Tilsim

Göyün dərdin torpaq udub ələyir,
Paklaşdırıb dənizlərə axıdır,
Bəşəriyyət bir nöqtəyə tələsir,
Bu ki bəlli - bu ki ölüm qoxudur.
 
Ayaq saxla, adəm oğlu, dur bir az,
Hardan gəlib hara gedir varlığın?
Niyə varsan çoxlarına dərd kimi?
Niyə yoxsan - dərd verməyir yoxluğun?
 
Bir vücudda aləmləri daşıyan,
Bir baxışda min cümləni quransan.
O ki sənə öz ruhundan üfürüb,
Amma indi təpə, dırnaq - haramsan!
Davamı    
 

Tolışə kinə

Tofiğ İlham

Maştə-maştə həşi pemə,
Bə çayə hi kinon omə,
Çəşım qılı bətı damə,
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Siyo çəşonı jedə mijə
Bə eşğ oməş tojə-tojə
Dorozə maxlon boçi pejə
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Zəhmətkəşiş zındəm xəyli,
Lap ğəşənqiş bənə vıli,
Az Məcnunim, tınən Leyli,
Tolışə kinə, tolışə kinə.

Davamı    
 

Azərbaycanlı müəllifin kitabı facebookda 2 minə satıldı

Rusiyada yaşayan gənc yazar İlqar Kamil kitabını 2002 AZN-ə satıb.
Bu barədə kulis.az-a yazıçı özü məlumat verib.
O bildirib ki, yaxında Bakıda nəşr olunan "Yerlə göy arasında" adlı romanının bir ədəd imzalı nüsxəsini auksiona çıxarıb: “Facebookda status yazıb elan elədim ki, 3 gün ərzində kim bu statusun altında ən çox məbləğ təklif etsə kitab onun olacaq. İlkin məbləğ 10 manat təklif edildi”.
Auksion oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Davamı    
 

Sevgim bu dünyanın özü boydadı

Zeynəb Cəfərli

“Dünyaya gələn insanların hər birinin taleyində dünyanı necə yaşamaq qisməti var. Kimisi bu həyatı duya-duya, kimisi adi qaydada laqeydcəsinə, duymadan, düşünmədən, kimisi də öz həyat eşqinin odunda alışa-alışa, yana-yana yaşayır. Belə insanlar isə hər kəsin görə bilmədiyini görür, duya bilmədiyini duyur”.

Davamı    
 

Sənə ehtiyacım var

Emil Bayramov

Bir nəfəs bəsdir mənə,
Car çəkim aləmlərə,
Sənlə mən uçum göyə,
Sənə ehtiyacım var.

Mənim sirrim, özümsən,
Ömrümdən günlərimsən.
Sən çiçək ləçəyimsən,- 
Sənə ehtiyacım var.

Tez gəl hardasan, ey yar,
Məni bu dərddən qurtar.

Davamı    
 

Qəlbim Hüseynin şəhridir

Rəvan Məhərrəmli
 
Qoy duyulsun bu səda, qəlbim Hüseynin şəhridir,
Son bular aləm, bəqa qəlbim Hüseynin şəhridir.
 
Bu şəhər dərvazəsindən Şimri keçməz, ol səbəb,
Bivəfadir Kərbəla, qəlbim Hüseynin Şəhridir.
 
Mən Yəzidi sevmərəm qəlbimi məskun eyləsin.
Kərbəladan bavəfa qəlbim Hüseynin şəhridir.
 
Ol cəhənnəm atəşindən hifs olan ali mənəm.
Çün əzəldən mübtəla qəlbim, Hüseynin şəhridir.
 
İxtiyari yox, cəhənnəm bir telimdən yandira,
Sən bilirsən, ey Xuda, qəlbim Hüseynin şəhridir.
Davamı    
 

Кто такие Горбачев и Андропов

Русский патриотический писатель Иван Владимирович Дроздов (фронтовик, ветеран войны, артиллерист, награжден многими орденами и медалями) раскрывает причины предательства Андропова и Горбачева: "Андропов – стопроцентный религиозный иудей. Его настоящая фамилия Эренштейн-Либерман. Ну, а Горбачев никакой и не Горбачёв, а Гайдер".
Иван Дроздов написал 25 романов. Вслед за великими классиками, Иван Владимирович, в таких произведениях как "Оккупация", "Последний Иван", "Баронесса Настя", "Шальные миллионы", "Славянский котел", в первую очередь описывает жизнь русских людей, невзгоды и радости, тяготы жизни, переживания.  
Необычайно метко и объективно в книгах Дроздова раскрыты и характеры наших главных врагов - сионистов и шабес-гоев.
Davamı