İrana qarşı nifrət haradan və kimlər tərəfindən yaradılır?

İranda 1979 İslam İnqilabından sonra Ayətullah Xomeyninin əmri ilə ölkədəki bütün mason təşkilatlarının bağladılması və bu təşkilatlara üzv olan bütün masonların edamı fətvası verildi. Beləliklə İranda olan yerli və xarici bütün masonlar edam olundu. Bu məsələdən sonra İsraildəki "Head Organization of the World Freemasons" (Dünya Azadmasonlar Təşkilatı) İrandan və iranlı Ayətullahlardan (din alimləri) qisas alacaqlarına dair and içərək bəyanat yaydılar. Həqiqətən də 79-cu ildən başlayaraq dünya birliyinin İrana qarşı sərt mövqeyi, iqtisadi sanksiyalar İranı məhvə doğru aparmaq üçün masonların həyata keçirdiyi strategiyadır.
İsrailin dövlət inancı sionizmə görə, yəhudilər Rəbbin övladları və bəşəriyyətin arasında ən yüksək millətdirlər, belə ki bütün dünya xalqları onlara qul olmalıdır. Təhrif olunmuş Tövrata muraciət etdikdə orada yazılmış belə ayələri oxuyuruq: "Ey İsrail övladları, ayağınızın basdığı hər torpaq sizin olacaq. Rəbb Tanrı sizin arxanızdadır. Sizin heybətinizdən bütün millətlər qorxuya düşəcək" (Təkvin bölümü, 1).
Əlbəttə sionist ideologiyasında olan Rəbb inanci bizim inancımızdaki Rəbbimiz Allah deyil. Sionizmdəki Rəbb həmin təkgöz Dəccaldır ki, sionist yəhudilər ona qulluğu qəbul edib, bir gün zühur edib dünyanı idarə edəcəyinə inanırlar. Masonik işarələr, təkgöz piramida və s. həmin Dəccalizm inancından yaranıb. Onlar təkgöz Dəccalı "hər şeyi görən Tanrı" adlandırırlar.
Orta Şərqdə İsrailin rəsmi şəkildə əleyhinə olan yeganə dövlət İrandır. İran Böyük İsrail dövlətinin qurulması və dünyanın Qərb ideologiyası altında qloballaşması yolunda böyük maneə olduğundan, İsrailin bütün cəhdləri İranı, yaxud İrandakı İslam hökumətini çökərtməkdir. Çünki İslam hökuməti devrildikdən sonra bütün Orta Şərq İsrailin ovcunda olacaq və bundan sonra İsrailin qarşısında heç bir güc tab gətirə bilməyəcək.
Bir vaxtlar Türkiyənin baş naziri olmuş Nəcməttin Ərbakan İrana etdiyi rəsmi ziyarətdə, mətbuat konfransında iranli rəsmilərə İsrail barədə diqqətli olmağı söyləmişdir. Öz xatirələrində Ərbakan İsrail rəhbərlərindən birinin ona xəritədəki İsrail ilə qəlblərindəki İsrail dövləti arasında böyük fərq olduğunu söyləməsini demişdir. Ərbakan ondan qəlbinizdəki İsrail necədir sualına, həmin israilli siyasətçinin cavabı İraqdan İskəndəriyyə çayına qədər olan torpaqların hamısının İsrail torpağı hesab etdikləri olmuşdur. Ərbakanın bu çıxışı youtube.com internet portalında da var.
İranı hərbi yolla hücum edərək məhv etməyin qeyri mümkün olmasına görə onu məhv etmək üçün başqa yollara əl atılıb. Məsələn, digər müsəlman ölkələrdə İranın nüfüzunu düşürmək, iqtisadi sanksiyalar qoyaraq İran neftinin və İran istehsalı olan hər bir əmtəənin israil və amerika tabeçiliyində olan ölkələr tərəfindən alınmasına qadağa qoyulması və bu yolla İranı iqtisadi baxımdan zəiflədərək nəticədə xalqın qiyam etməsinə səbəb olmaq. Daha sonra İranda irqçilik yaradaraq millətləri aldatmaq yolu ilə ayağa qaldırmaq, hansı ki bu cəhd uğursuz olub. Lakin bu cəhd İranda uğursuz olsa da, Azərbaycanda İranı özünə təhlükə bilən bəziləri üçün anti iran təbliğləri uğurlu alınıb. Məsələn, ən böyük yalan təbliğatlardan biri İranda yaşayan azərbaycanlılara zülm olunması və İran dövlətinin azərbaycanlıları "heç kim" hesab etməsidir. Belə olan halda sual yaranır: əgər İranda yaşayan azərbaycanlılar "heç kim" hesab olunursa, nə üçün İranın Ali dini Lideri azərbaycanlıdır? O elə bir məqama sahibdir ki, İranda bütün dövlət strukturları, hətta Prezident onun əmrinə bağlıdır. İran parlamentinin 100 nəfəri azərbaycanlı millət vəkilləridir. Halbuki öz ölkəmizdə dövlət başında olanların əsli-kökü hansı millətdən olduğu dəqiq bilinmir.
Başqa bir iddia budur ki guya azərbaycanlılara ana dilində təhsil verilməyib, ermənilərə isə erməni dilində məktəb açılıb. Halbuki həmin ərazilərdə nəinki Səfəvilər dövrundən, hətta daha əvvəldən bəri təhsil farsca olub və farsca formalaşıb. Bunu görmək üçün tarixə baxmaq yetər. Məsələn, türk mənşəli Eldənizlər dövlətində yaşayan Nizami Gəncəvi nə üçün əsərlərini farsca yazıb? Fars əsarətində idik? Yox, Eldənizlərdən əvvəl fars əsarətində olmuşduq? Yenə də yox. Bəs nə üçün farsca? İranda təhsil, elm farsca formalaşıb inkişaf edibsə nə üçün Eldənizlər dövründə, Səfəvilər dövründə, Əfşarlar dövründə, Qacarlar dövründə türkcə təhsil almayan xalq indi türkcə təhsil almalıdır? Axı bu savadsızlığa gətirib çıxaracaq. Çünki qədimdən bəri elmin farsca və ərəbcə öyrənilməsi öz bəhrəsini verdiyi halda, Türkiyə və Azərbaycanda elmi türk dilində mənimsəməyə başlayandan bəri qədimdə olan irəliləyişlərdən heç bir əsər-əlamət yoxdur. Elə ona görə də öz ölkəmizdə, Türkiyədə insanlar təhsili ingiliscə, almanca, rusca almağa üstünlük verirlər. Necə olur bu sizi narahat etmir, amma tarix boyu farsca təhsil alanların indi İslam Respublikası dövründə farsca təhsil almaları sizi narahat edir? İranda yaşayan türklər farsca təhsil alib oz sahələrində bizdən də yaxşı mütəxəssis olurlarsa biz nə haqla, hansı savadla, hansı elmimizlə İranın işinə qarışıb sən təhsili türkcə et deyirik? Onlar da qayıdıb cavab versinlər ki təhsili turkcə edib xalqımı sizin xalqın günunə salım? Sizin təhsiliniz az qala 30 ildir turkcədir- bu otuz ildə nə edə bilmisiz ki?
Ümumiyyətlə İranda türklərin içərisində çox az bir hissə guya türkcə davası edir, əslində onların davası türkcə yox, əlifba davasıdır. İranda türk dilində çap olunan müxtəlif kitabların, jurnalların ərəb əlifbası (fars əlifbası əslində elə ərəb əlifbasıdır, əlavə 3-4 hərf var) ilə yox, latın əlifbası ilə çap olmasını istəyirlər. Sözsüz ki İran da bunu heç vaxt qəbul etməz. Niyə görə İran ərəb qrafikasını latın qrafikası ilə əvəz etməlidir? Latın qrafikası məgər türklərə məxsusdur, yoxsa türklər tarix boyu latınca yazıblar? Halbuki bizim özümüzdə, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə əlifbamız ərəb qrafikası ilə idi.
Bəli, İranda erməni məktəbləri var, bunun səbəbi İranda yaşayan ermənilərin dini azlıq sayılmasıdır, yerli əhali yox. Orada yaşayan müsəlman gürcülərin ayrıca məktəbləri yoxdur, çünki müsəlmandırlar. İranda yaşayan türklər də İranın yerli müsəlman əhalisi sayılır. İrandakı ermənilərin İrandakı türklər qədər hüquqları yoxdur. Məsələn, parlamentdə neçə nəfər azərbaycanlı olar deyə məhdudiyyət yoxdur, amma erməni deputatlarda isə məhdudiyyət var. Erməni məktəbini misal göstərib ordakı azərbaycanlıların da belə bir məktəblərinin olmasını istəmək, həmin azərbaycanlıların ermənilər kimi hüquqlarının məhdudlaşdırılması deməkdir. Çünki ermənilərdə olduğu kimi məktəb açılması üçün gərək İranda yaşayan türklər də milli azlıq hesab edilsin.
Bəzilərinin ağız dolusu bəhs etdiyi erməni məktəbləri İranda heç də erməni məktəbləri adlandırılmır. Bu məktəblərdə müəllimlər əsasən iranlılardır, erməni dili dərsləri isə həftədə bir dəfə olur. Həmin məktəblərdə yalnız tarix, ədəbiyyat və din dərsləri erməni dilində verilir. Ümumən erməni məktəbləri haqda onu deyim ki nəinki İranda hətta Türkiyədə (16), Misirdə, ABŞ-da (20-dən çox), Kanadada (6), Fransada, Argentinada, Avstraliyada və s. ölkələrdə erməni universitetləri və məktəbləri var. Bundan başqa türklər özləri məktəb açsa, türk dilinin tədrisini təşkil etsə dövlət buna mane olmayacaq. Əksinə, İran İslam Respublikasının Konstitusiyası buna icazə verir və bu hüquqları təmin edir. Dövlətin özü də imkan dairəsində bu işi dəstəkləyir. Heç kimə sirr deyil ki türklər yaşadığı ərazilərdə dərslər türkçə keçirilir, sadəcə kitablar farscadır, çünki dövlət proqramı bütün ölkədə eynidir. Buna əlavə olaraq qeyd edək ki İranda türkdilli əhalinin qəzetləri, jurnalları, kitab nəşriyyatları, radioları, saytları və TV-kanalları var. Ümumiyyətlə İranda 200-ə yaxın mətbu orqan Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərir.
2-ci yalanlardan biri: Orta Şərq millətlərinə, məsələn, Azərbaycana "Bütöv Azərbaycan" vədi, İranda və Türkiyədə yaşayan kürdlərə "müstəqil Kürdistan" dövləti vədi, ərəblərə "Farslar sizin üzərinizdə hökmranlıq etmək istəyir" yalanı. Bütün bu vədlər, xalqların İran dövləti ələyhinə qiyam qaldırması üçündür. Şübhəsiz İsrail öz məqsədinə çatdıqdan sonra nəinki bütöv Azərbaycan, ya da müstəqil kürdüstan qurulacaq, əksinə bütün dünya ölkələri İsrailin tabeçiliyi altına keçəcək. Masonların kitabı Kabbalaya əsasən dünya qloballaşdıqdan sonra, yəni bütün dünya ölkələri birləşib böyük və vahid bir dövlət olduqdan sonra, paytaxtı Yerusalim olan bu dövlətin rəsmi dili İbrani, rəsmi dini isə Dəccalizm olacaq.
Yəqin ki çoxlarınız paytaxtda gəzərkən metrolarda, binalarda masonik simvolların olduğun görmüsüz. Bu işarələr hər yerdədi. Bu cür işarələrin bol olduğu bir ölkənin televizor kanallarının İran ələyhinə hər gün propaqanda aparması çox normaldır. Əlbəttə bu ideologiyaya görə bütün dünya dilləri, dinləri məhv olmalıdır. Siz elə güman edirsiz yalnız İslam təhlükə altındadır? Yalnız müsəlmanlar öldürülür? Yalnız Qurani Kərim yandırılır? Xeyr. Xristianlığın günü gündən necə məhv olduğunu yazmaq istərdik, lakin mətnin həcmi buna icazə vermir.
Saf və səriştəsiz Orta Şərq millətlərinin uzaq görən olmaması onları məhvə doğru aparır. Halbuki bütün dünya masonlardan, dünyanı idarə edən sionist Rotşild və Rokferlər ailələrindən xəbərdardır.
İrandan başqa hamı susur. Son illərdə xalqımızın beyninə uydurma "FARS DÜŞMƏNDİR" şüarını yeritmək istəyənlərdən nə üçün belə bir qənaətə gəldiklərini soruşduqda cavabları, "İran Təbrizi işğal edib" sözüdür. Əvvəla bu gülünc sözə cavab verməzdən əvvəl ilk sualımız budur. Nə oldu birdən birə Təbriz yadınıza düşdü? Heç bundan qabaq İran azərbaycanlıları yadınızda deyildi. Milliyyətçilikdən danışırsız, amma Qarabağın satılmasından danışmırsız. Öz ölkənizin torpaqlarını qorumaq lazım idi.
Güney Azərbaycan yalanı avam kütlə üçün çox gözəl və mükəmməl hazırlanmış Məlikməmməd nağılıdır. Onsuz da xalqımızın 60%-i savadsızdır,öz tarixindən xəbərsizdir. Kitab oxumağı sevməyən onun bunun ağzından çıxan hər sözə inanan bir xalqı aldatmağa nə var? Güney Azərbaycan necə İran tərəfindən işğal ola bilər ki bir halda Səfəvilər dövründən bəri biz farslarla vahid İran adlı böyük dövlətdə yaşamışıq?! Elə bir dövlətdə ki əhatəsi Qafqazlardan Bəhreynə kimi idi.
Türkmənçay və Gülüstan muqavilələri Qacar şahlarının dövründə imzalanıb. Qacarlarla müharibə nəticəsində şimal torpaqları Çar Rusiyasına qatılıb. Adı çəkilən muqavilələr də Qaçarlar ilə Rusların arasında imzalanıb, hansı ki Qacar şahları türk olublar. İndi hansı haqla biz farsların bizi böldüyünü deyə bilərik? Halbuki farsların özünə türklər rəhbərlik edib və edir.
Uzun sözün qısası anti-İran propaqandaların hamısı, eləcə də digər bu cür addımlar İranın dünya birliyinin gözündən düşməsi, İranafobya, İrana qarşı düşmənçiliyin yaranması, beləliklə İranın hazırki hökumətinin çökməsi üçün qurulmuş planın hissələridir. İranda İslam Dövlətindən əvvəlki Şah rejimini dediyimiz "dünya ictimaiyyəti" dəstəkləyir və sevirdi. Bütün dünya İranı tərifləyirdi. Nə oldu İslam inqilabından sonra İran birdən birə pis oldu?! İran elə həmin İrandı, sadəcə dövlət daha masonlara qul dövlət deyil. Demək olar ki Orta Şərqdə Livan, Suriya və İraqdan başqa bütün müsəlman ölkələr İran ələyhinədir. Elə buna görə də adı çəkilən hər üç ölkə bu gün xaos vəziyətindədir.
Sonda Allahdan İmam Zamanımızın (a.f) tezliklə zühür etməsini istəyir, onun paytaxtı İraqın Kufə şəhəri olan dövlətinin qurulmasını arzu edirik. Biz yalnız onun Rəhbərlik etdiyi ölkədə yaşamağı arzulayırıq. Vəssəlamun aleykum.
 
ar-rad.org
08-05-2018 08:39 Baxılıb: 4630    
Şərh bildir