Məhəmməd Peyğəmbərin (s) neçə övladı olmuşdur?

Həzrət Peyğəmbərin (s) neçə övladı olmuşdur? Həzrət Peyğəmbərin (s) həyatı boyu yeddi övladı olmuşdur ki, onlardan birindən başqa qalanları Həzrət Xədicədən (s) olmuşdular. Bu rəqəmi bəziləri səkkiz də deyirlər ki, bu, səhvdir. Çünki Həzrətin üç oğlu və dörd qızı olmuşdur.
Belə ki nəql edilir: “Peyğəmbərin (s) yeddi övladı olmuşdur. 3 oğlu və 4 qızı ki, onlardan birindən başqa qalanları Həzrət Xədicədən (s.ə) dünyaya gəlmişdilər. İbrahimin anası isə Mariyə Qəbəti idi. Peyğəmbər (s) dünyada olan zaman iki həyat yoldaşı dünyasını dəyişmişdir. Ondan sonra Həzrət Fatimədən (s) başqa heç bir övladı dünyada qalmamışdır. Fatimə (s) də atasının vəfatından üç ay sonra dünyasını dəyişmişdir”.
Hişam ibni Muhəmməd ibni Saib Kələbi atası Əbu Salehdən nəql edir ki, İbni Abbas demişdir: “Peyğəmbərin (s) besətindən əvvəl Məkkədə dünyaya gələn ilk övladı Qasim olmuşdur. Həzrətin (s) künyəsi də məhz bu övladının adı ilə bağlıdır. Ondan sonra Zeynəb, Ruqəyyə, Fatimə (s), Ümmil-Gülsüm dünyaya gəlmişdilər. Besətdən sonra Həzrətin (s) Abdullah adlı və Tahir ləqəbli bir oğlu olmuşdur.
Davamı